ایرنا-گزارش‌هاي اعلام شده نشان مي‌دهد كه تعداد كاربران ‪ Voip‬در آمريكا در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي افزايش يافته است.

بر اساس گزارش سايت ايتاليايي ‪ ،kataweb‬بطوريكه تحقيقات نشان مي دهد كه شمار كاربران ‪ Voip‬در اين كشور به ‪ ۳۲/۶‬ميليون خانوار رسيده است.

بر اين اساس اين تعداد خانوار ‪ ۴۰‬درصد از كل خانوارهايي را تشكيل مي دهد كه به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند.

فناوري تلفن اينترنتي به سرعت در جهان رو به افزايش و گسترش است و انتظار مي‌رود تا در آينده‌اي نزديك جايگزين تلفن‌هاي سنتي شود.

سرويس ‪ Voip‬در كشور آمريكا هزينه‌اي بين ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬دلار در ماه براي كاربران در بردارد.

بدين ترتيب تحقيقات نشان مي‌دهد كه متوسط قيمت قبوض تلفن در مناطق مسكوني اين كشور ‪ ۵۱‬دلار است.

تحقيقات نشان مي‌دهد كه شمار مشتركان خطوط تلفن ثابت در سال ‪۲۰۰۵‬ كاهش چشمگيري داشته است.

در حاليكه ثبت نام براي خطوط تلفن همراه در سال ‪ ۱۹۴ ،۲۰۰۶‬ميليون نفر و براي خطوط ثابت ‪ ۱۷۳‬ميليون نفر اعلام شده است.