خبرگزاري موج - نوكيا فعاليت هاي تحقيقاتي خود را در زمينه شبكه تلفن همراه،در چين توسعه مي دهد.

به گزارش موج، نوكيا سرمايه گذاري هاي خود را در زمينه شبكه تلفن همراه در چين ، توسعه مي دهد.
اين شركت بدين منظورفعاليت هاي مركز تحقيقاتي چنگ دو،خود را كه درآگوست سال 2005 در چين تاسيس شده است ،گسترش مي دهد تا به يكي از مهمترين مراكز تحقيقات و توسعه نوكيا تبديل شود.
نوكيا سرمايه گذاري هاي خود را در اين مركز به منظور افزايش قدرت رقابت با شركت هاي سازنده تلفن همراه دربازارهاي داخلي چين و در بازارهاي جهاني صورت مي دهد ،
از آنجائي كه بازار تلفن همراه در چين رشد بسيار زيادي را داشته است اين شركت قصد دارد محصولاتي را درراستاي پاسخگوئي به نياز چيني ها عرضه كند.