ایرنا-رئيس كميته تلفن اينترنتي انجمن ‪ Ict‬استان اصفهان گفت: اين كميته طرح جديدي را براي صدور مجوز ‪ Voip‬به سازمان تنظيم مقررات پيشنهاد كرده است.

" فرشاد جعفريان " روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين طرح توسط مديران و كارشناسان شركتهاي داراي مجوز تلفن اينترنتي و متخصصان امور مخابراتي و ارتباطات تنظيم شده است.

وي ادامه داد: در اين طرح چند پارامتر مورد توجه بوده كه دو پارامتر " امنيت ملي ايران " و " امكانات فني شركت مخابرات ايران " مهمترين آنها است .

جعفريان اظهار داشت: در اين طرح، منطقه‌اي شدن صدور مجوز تلفن اينترنتي پيشنهاد شده است به طوريكه مانند شبكه موجود ارتباطات سيار كشور، كشور را به هشت منطقه تقسيم كرده‌ايم.

وي اظهار داشت: بنا به طرح پيشنهاد شده در هر يك از هشت منطقه، دو مجوز تلفن اينترنتي صادر مي‌شود تا امكان رقابت حفظ شده و از خصوصي سالاري پرهيز گردد.

وي كه عضو هيات مديره نظام صنفي رايانه‌اي استان اصفهان نيز مي‌باشد ، از جمله مزيتهاي اين طرح پيشنهادي را جلوگيري از انحصار و كنترل آسان شركتهاي داراي مجوز در هر يك از مناطق هشت گانه دانست.

رييس كميته تلفن اينترنتي اصفهان يادآور شد: ارائه مجوز تلفن اينترنتي تنها به پنج شركت كه در زمان حاضر در دستور كار سازمان تنظيم مقررات قرار گرفته است باعث ايجاد انحصار و نابودي شركتهاي فعال مي‌شود.

به گفته وي سازمان تنظيم مقررات ادعا كرده است كه معيارهايي را جهت امتياز بندي و انتخاب اين پنج شركت براي صدور مجوز تلفن اينترنتي اعلام مي‌كند اما تاكنون خبري از اين معيارها نشده است.

جعفريان تاكيد كرد: كميته تلفن اينترنتي اصفهان اين طرح را در دوره رياست پيشين سازمان تنظيم مقررات به رويس سابق اين سازمان ارائه كرد اما وي از پذيرفتن و بررسي اين طرح امتناع نمود.

وي اظهار اميدواري كرد: در دوره جديد رياست سازمان تنظيم مقررات( وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات )،با تكيه به استفاده از نظرات تخصصي بخش خصوصي اين طرح مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد.