ایرنا-تحقيقات نشان مي‌دهد كه فرستادن اس ام اس يا پيام‌هاي كوتاه باعث مي شود كه بسياري از كاربران به دردهاي مزمن گرفتار شوند.

بر اساس گزارش سايت ايتاليايي ‪ ،kataweb‬گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه روزانه بر تعداد كاربران ارسال‌كننده اس ام اس يا پيام كوتاه در تمام دنيا افزوده مي‌شود.

بطوريكه تحقيقات نشان مي‌دهد كه مردم ايتاليا روزانه ‪ ۹۳/۵‬ميليون اس ام اس براي يكديگر مي‌فرستند كه اين امر باعث افزايش آمار آسيب‌هاي دست، مچ و انگشت‌هاي افراد شده است.

تحقيقات كارشناسان رايانه‌اي نشان مي‌دهد كه ‪ ۴۰‬درصد از استفاده كنندگان از خدمات اس ام اس از دردهاي مزمن دست و مچ رنج مي‌برند.

بر اين اساس سالانه حدود ‪ ۳/۸‬ميليون نفر به دليل احساس درد در انگشتان و دست خود به پزشك مراجعه مي‌كنند.

تحقيقات يك شركت تلفن همراه نشان مي‌دهد كه بيش از ‪ ۱۲‬درصد از استفاده‌كنندگان از اس ام اس روزانه ‪ ۲۰‬پيام و ‪ ۱۰‬درصد اين پيام‌هاي كوتاه به دوستان و آشنايات ارسال مي‌شود.

بر اساس اين گزارش يك كارگر شاغل در شركتي ايتاليايي در ‪ ۴۸‬ثانيه توانسته است متن ‪ ۱۷۰‬كاراكتري را تايپ كند كه اين شخص به عنوان سريع‌ترين ارسال‌كننده اس ام اس در جهان شناخته شده است.