با افزوده شدن اين قابليتها Jawwal خواهد توانست خدمات پرسرعتي را از طريق گوشي هاي تلفن همراه به حدود يک ميليون مشترک خود ارائه دهد

شرکت سوئدي اريکسون قراردادي به ارزش 23 ميليون دلار را با اپراتور فلسطيني Jawwal منعقد کرده تا شبکه GSM و GPRS را در آن کشور توسعه دهد و قابليت EDGE را به کل اين شبکه بيفزايد.
با افزوده شدن اين قابليتها Jawwal خواهد توانست خدمات پرسرعتي را از طريق گوشي هاي تلفن همراه به حدود يک ميليون مشترک خود ارائه دهد.
اريکسون و Jawwal پيش از اين هم همکاري هاي فراواني در حوزه تلفن همراه داشته اند. در قالب اين قرارداد اريکسون تجهيزات فراواني را هم در اختيآر Jawwal خواهد گذاشت. گفتني است که کارشکني هاي رژيم صهيونيستي از جمله مهم ترين عوامل عدم ايجاد زيرساختهاي پيشرفته تلفن همراه در فلسطين است.