ام نرم افزار : مکتب شیخ صالح آل شیخ (حفظ الله)
توضیحات : برنامه ای مفید که بیشتر آثار شیخ صالح آل شیخ (حفظه الله) را شامل می شود با قابلیت جستجو در مطالب و چاپ آنهاو... زبان نرم افزار : عربی لینک مستقیم /