نام نرم افزار
:اذان و قرآن
توضیحات
: یکی دیگر از نرم افزارهای پخش اذان که شامل چند سوره از قرآن هم می باشد .شما می توانید به دلخواه خود اذان مورد نظر خود را از خارج نرم افزار به آن وارد کنید.

حجم فایل:5.43 مگابایت