هوي وو استاد رايانه والکترونيک اين دانشگاه در اين تراشه ها از مداري موسوم به ILFD يا injection locked frequency divider براي کاهش مصرف انرژي کمک گرفته است
05/02/1385
تاليانيوز- عمر کوتاه باتري تلفن هاي همراه هميشه يک معضل اساسي براي کاربران اين ابزار بوده است، اما محققان دانشگاه روچستر يک تراشه بي سيم جديد طراحي کرده اند که با استفاده از آن در گوشي هاي همراه مصرف باتري تا يک دهم کاهش يافته و عملکرد آن نيز به ميزان چشمگيري بهتر مي شود.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، هوي وو استاد رايانه والکترونيک اين دانشگاه در اين تراشه ها از مداري موسوم به ILFD يا injection locked frequency divider براي کاهش مصرف انرژي کمک گرفته است.

البته مشکل فعلي اين تراشه ها آن است که نمي توانند امکان انتقال طيف گسترده اي از فرکانس ها را فراهم کنند. با اين حال انظتار مي رود اين مشکل در آينده نزديک برطرف شود.

انتظار مي رود در آينده اي نزديک جزييات بيشتري در اين مورد اعلام شود.

منبع : روابط عمومی تالیا