طبق اطلاعيه‌ي ثبت‌نام بهمن‌ماه 84، به آن دسته از متقاضياني كه تحت هر عنوان و در هر زمان، فيش ثبت‌ نامي ‌خود را مسترد مي‌كنند، پاداش مشاركت، تعلق نخواهد گرفت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ثبت‌نام كنندگان سيم‌كارت‌هاي تلفن ‌همراه در بهمن سال 84 كه منصرف شده‌اند، براي دريافت كامل مبلغ واريزي، مي‌توانند از روز شنبه، نهم ارديبهشت‌ماه سال جاري، به همان محلي كه ثبت نام كرده بودند، مراجعه كنند.
متقاضيان استرداد، پس از مراجعه به محل ثبت‌نام اوليه، با ارايه‌ي اصل فيش ثبت‌نام و تكميل فرم تقاضانامه، براي دريافت وجه ثبت‌نام به مراكز پست‌بانك معرفي مي‌شوند.
وجوه واريزي انصراف دهندگاني كه از روز نهم ارديبهشت‌ماه سال‌ جاري، تا يك ماه قبل از زمان اعلام شده براي تحويل سيم‌كارت‌هايشان، به مراكز ثبت‌نامي ‌مراجعه مي‌كنند، به‌طور كامل (سه ميليون و600 هزار ريال‌ )و از آن تاريخ به بعد، پس از كسر هزينه‌ي نصب، توسعه‌ي ارتباط روستايي و ماليات، تنها مبلغ وديعه (دو ميليون و 280 هزار ريال) مسترد مي‌شود.
نقل و انتقال فيش ثبت‌نام، تا يك ماه قبل از زمان اعلام شده براي تحويل سيم‌كارت، در دفاتر خدمات ارتباطي، مجاز خواهد بود.