شركت والت‌ديسني در نظر دارد نخستين سرويس تلفن همراه انگليس را كه منحصرا براي خانواده‌ها طراحي شده است، راه‌اندازي كند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، اين سرويس جديد كه Disney Mobile نام دارد، از شبكه‌ي O2 استفاده خواهد كرد و انتظار مي‌رود اواخر امسال فعاليتش را آغاز كند.

بر اساس اعلام مقامات اين شركت آمريكايي، در اين سرويس يك بسته‌ي خانواده تلفن همراه از سوي والت‌ديسني ارايه مي‌شود و به والدين كمك خواهد كرد تا نيازهاي ارتباطي خانواده‌شان را مرتفع سازند.

اين سرويس همچنين به والدين اين امكان را مي‌دهد تا كنترل بيشتري بر هزينه‌ي تلفن همراه كودكان خود داشته باشند، همچنين دسترسي آن‌ها را به اينترنت محدود كرده و اجازه‌ي ورود آنان را به اتاق‌هاي گفت‌وگو نمي‌دهد.

در حال حاضر 64 درصد از كودكان 10 تا 15 ساله در بريتانيا تلفن همراه دارند كه نسبت به سال دو هزار به دو برابر افزايش يافته است.