خبرگزاري موج - رييس هيات مديره شركت مخابرات گفت: به زودي واگذاري سيم كارت اعتباري تاليا در 5 شهر بزرگ كشور آغاز مي شود.


" وفا غفاريان " رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران در گفت و گو با خبرنگار موج، با بيان مطلب فوق گفت: سيم كارتهاي اعتباري تاليا به ميزان 50 درصد از تعداد در نظر گرفته شده براي واگذاري در 5 شهر بزرگ كشور به زودي آغاز مي شود و چنانچه تاليا در زمينه فني با مشكلي روبرو نشود تمامي واگذاري ها در اولين فرصت ممكن انجام مي شود.
وي در خصوص زمان واگذاري سيم كارت اعتباري از سوي مخابرات افزود: ما اميدواريم در پيش فروش بعدي سيم كارتهاي اعتباري را واگذار كنيم.
" غفاريان " تصريح كرد: مرحله بعدي ثبت نام يا در اواخر سال جاري صورت مي گيرد يا در اوايل سال آينده كه آن هم به شرط گرفتن مجوز از دستگاههاي مسوول مي باشد.
وي در پاسخ به اينكه آيا امكان ندادن مجوز براي واگذاري سيم كارتهاي اعتباري از سوي شوراي اقتصاد وجود دارد يا خير، اظهار كرد: ما در اين زمينه نا اميد نيستم و اين قضيه را نيز به صورت جدي دنبال مي كنيم.
وي اظهار كرد: بازارسياه سيم كارت تلفن همراه زماني ايجاد مي شود كه عرضه كمتر از تقاضا باشد كه البته درروزهاي اخير شاهد بوده ايم كه قيمت سيم كارت اپراتور اول به قيمتي منصفانه در بازار آزاد رسيده و ما سعي مي كنيم در وزارتخانه Ict اين قيمت را روز به روز كاهش دهيم .
وي در خصوص مطالبي كه تحت عنوان سنگ اندازي مخابرات براي عدم ارايه خدمات مطلوب بر سر راه تاليا، گفت: زماني كه 57 درصد از درآمد اپراتور اعتباري تاليا به وزارتخانه Ict مي رسد دليلي وجود ندارد كه ما خود بخواهيم براي پيشرفت پروژه تاليا سنگ اندازي كنيم و هر چه تاليا ديرتر به وضعيت مطلوب برسد مطمئنا ما بيشتر از آنها ضرر خواهيم كرد.
رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران خاطرنشان كرد: ميزان حمايتي كه ما از اپراتور اعتباري تاليا در زمينه افزايش ظرفيت در شهر تهران و ديگر شهرها مي كنيم به هيچ عنوان كمتر از پيگيري واگذاري 8 ميليون سيم كارت در مدت زمان متعهد شده نيست و نخواهد بود.
وي گفت: براي رسيدن به نقطه مطلوب به اپراتور اعتباري تاليا بايد كمك شود تا هر چه سريعتر به ظرفيت 2 ميليون مشترك متعهد شده برسد.
وي عمده مشكل تاليا در زمينه عقب افتادگي از زمان برنامه را به شركتهاي همكار تاليا مرتبط دانست و افزود: طبق گزارشات وصولي ما اين شركتها آن طور كه بايد با تاليا همكاري نكرده اند و اگر اين شركتها مطابق آن چيزي كه در برنامه پيش بيني شده بود عمل مي كردند در حال حاضر تاليا وضع بهتري داشت.
" غفاريان " اظهار كرد: البته ما نيز از طريق وزارتخانه به اين شركتها فشار آورديم تا به تعهدات خود عمل كنند كه البته شواهد گوياي اين است كه وضعيت تاليا در زمينه پيشرفت پروژه نسبت به گذشته خيلي بهتر شده است.
گفتني است؛ اپراتور اعتباري تاليا از اواخر سال گذشته در شهرهاي مشهد، تبريز، زاهدان، سمنان، قزوين، زنجان، ايلام، قم و همدان به دارندگان سيم كارتهاي اعتباري اقدام به سرويس دهي كرده است و در حال حاضر هم هر يك از دارندگان سيم كارت تاليا مي تواند در شهرهاي ذكر شده از اين سيم كارتها استفاده كند.
اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان تاليا توانايي ارايه سرويس مطلوب در شهرهاي ذكر شده را دارد و آماده ارايه سرويس مي باشد حال چرا رييس هيات مديره مخابرات از 5 شهر بزرگ كشور براي واگذاري سيم كارت تاليا نام مي برد خود جاي سوال دارد.
به عقيده كارشناسان حوزه مخابرات با توجه به اينكه دراين روزها مخابرات اقدام به برگرداندن پول دريافتي ثبت نام كنندگان بهمن ماه گذشته كرده است اين احتمال وجود دارد كه چنانچه اعلام شود كه تاليا در كدام شهرها و در چه زماني اقدام به واگذاري سيم كارت اعتباري مي كند اين امر موجب تشديد موج باز پس گيري وجوه پرداختي از سوي مردم شود.
شايان ذكر است كه در ثبت نام اخير موبايل در بهمن ماه سال گذشته تعداد ثبت نام كنندگان موبايل در شهر تهران با كاهشي 50 درصدي روبرو بوده و اين در حالي است كه در ديگر شهرهاي كشور با افزايش 50 درصدي تقاضا روبرو بوده ايم كه كارشناسان علت اين امر را سرويس دهي مطلوب تاليا در شهر تهران عنوان كرده اند.