این اپراتور در کنار جمع آوري گوشي هاي از کارافتاده،با ابداع روشهای خلاقانه امکان بهره برداری مجدد آنها را فراهم مي آورد

اپراتور Sprint Nextel از سال 2001 تا کنون بیش از هفت میلیون گوشي که از رده خارج شده اند را جمع آوری کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تالیانیوز، این اپراتور در کنار جمع آوري گوشي هاي از کارافتاده،با ابداع روشهای خلاقانه امکان بهره برداری مجدد آنها را فراهم مي آورد.
یکی از روش هائی که این اپراتور جهت بازیافت دستگاه ها به کار می برد این است که برخی از قطعات از کارافتاده اما قابل بازسازی را که موجب خراب شدن این دستگاهها شده را جهت تعمیر و یا بازسازی به کمپانی سازنده قطعات می فرستند. اين روش در مورد باتریهای قابل شارژ یا حافظ های پلاستیکی و فلزی به کار مي رود.
" گری مور" مدیر داخلی سرویس تعمیر قطعات اپراتور Sprint Nextel اظهار می کند، بازیافت گوشیهای همراه یکی از مهمترین اهداف و تعهدات زیست محیطی این اپراتور است.
وی در ادامه می افزاید: به عنوان یک شخص مسئول ارائه راه حلهای مثبت جهت بازیافت دستگاه های همراه و کاهش تاثیرات منفی آنان روی محیط زیست از اولویت های درنظر گرفته شده دربرنامه های کاری این اپراتور می باشد.
"مور" تصریح می کند: این اپراتور از کلیه راهکارهای پیشنهاد شده از طرف شرکتها و کمپانیهائی که قصد همکاری با آن را دارند، استقبال می کند تا روند بازیافت محصولات بی سیمی بالاخص تلفنهای بی سیمی بهبود و ارتقا یابد.