مدارهای مجتمع که به اختصار (IC (Integrated Circuit نامیده میشوند، امروزه دارای نقش بسیار زیادی در الکترونیک می‌باشند. آی‌سی ها همان مدارهای الکترونیکی هستند که در درون یک بسته کوچک به یکدیگر متصل شده و به صورت یک کیت الکترونیکی با چند پایه ورودی و خروجی و با قیمتی ناچیز در اختیار شما قرار میگیرند. آی‌سی های یک کیت الکترونیکی در بسیاری از موارد آنقدر کامل هستند که تنها نیاز شما برای استفاده از آنها ، متصل نمودن به برق یا باتری خواهد بود.

آی‌سی ها عموماً مدارهای کیت الکترونیکی بسیار گسترده و پیچیده‌ای هستند که به کمک اتصال چند هزار یا چند میلیون ترانزیستور ساخته میشوند و طراحی روش این اتصالات نیز توسط چندین گروه از مهندسان عالی‌رتبه الکترونیک انجام شده است.

- See more at: http://mindx3.ir/2017/05/17/%d8%a2%d....W9B0Izxo.dpuf