با سلام
در حال ساخت اپلیکیشن املاک هستم
واسه صفحات اون میخوام زمینه سفید نباشه. میخوام که از عکسهایی با زمینه های خونه و یا کلا عکسهایی که رنگی باشه که بتونم روش ایکون بذارم
یعین اگر خونه یه قسمت کمی باشه . و اگر هم نیست یه صفحه رنگی باشه که من روی ایکون های موجود رو بکشم و بذارم
امیدوارم منظورم رو خوببیان کرده باشم
اگر هم بگید تو گوگل چه جمله و کلمه ایی رو سرج کنم ممنون میشم