سلام
با این که تلگرام رو کلر کش میکنم
ولی تو قسمت storage 4 گیگ زده حجم مصرف کرده تلگرام
باید چیکار کنم؟؟