سلام ایا امکان گرفتن بکاپ از ایفون در دو کامپیوتر وجود داره
ایا میشه بکاپ تهیه شده در یک کامپیوتر را به کامپیوتر دیگر منتقل کرد