انفجار در قیمت گوشی تلفن همراه
با تایید افزایش 60درصدی قیمت تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بازار گوشی دچار شک شدیدی شده است.
اکنون که در ساعات اولیه صبح روز پنج شنبه 4 خرداد به سر میبریم هنوز بسیاری از فعالان بازار هم از تحلیل صحیحی در مورد آینده بازار عاجزند.
آنچه از اخبار گوناگون سایتهای دولتی و وابسته به وزارت صنایع ومعادن و وزارت بازگانی بدست میاید قطعآ تعرفه واردات گوشی به 60 درصد افزاش یافته و این معادل حدود 54درصد افزایش در قیمت گوشی است.
هیچ خبری تا کنون در مورد زمان اعمال تعرفه ها اعلام نشده اما به احتمال بسیار زیاد جو ایجاد شده میتواند قیمت را حتی بیش از مقدار افزایش بالا ببرد.