آپگرید کردن firmware خانوادهﯼ BB5، فقط با استفاده از همان کابل USB که همراه آن است یعنی DKU2، با استفاده از آخرین فایل firmware و دو نرم‌افزار دیگر که توسط آنها به قول معروف باعث ترنسفر پچ به گوشی می‌شود، به علاوه ریسک‌پذیری و همت.


http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=6731