08/03/1385

- مديرعامل صاايران گفت: شركت صاايران گوشي تلفن همراه را از سبد توليد خود خارج كرده است و فعلا قصد توليد اين محصول را ندارد.
ابراهيم محمود زاده در گفت‌و‌گو با فارس در پاسخ به اين سوال كه آيا صاايران قصد توليد گوشي تلفن همراه با لحاظ تعرفه 60 درصدي را دارد يا خير؟ افزود: صا ايران هم اكنون ظرفيت خالي براي توليد گوشي تلفن همراه ندارد.ضمن اينكه فعلا هم قصد توليد گوشي تلفن همراه را نداريم و جزو استراتژي ما هم نيست. وي با بيان اينكه صاايران ظرفيت خالي براي توليد گوشي ندارد، گفت: شايد با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در آينده آن هم با بررسي بازار و شرايط ديگر موثر در بازار گوشي بحث توليد گوشي بازنگري شود.
محمود زاده تجهيزات مدرن خط توليد گوشي تلفن همراه در شركت صاايران را يادآور شد و افزود: با تغييرات بسيار جزيي مي‌توان دوباره اين خط را راه‌اندازي كرد، اما توليد گوشي به عوامل بسياري وابسته است.

مديرعامل صاايران داشتن ظرفيت مناسب، اقتصادي بودن پروژه، عمر تكنولوژي تلفن همراه، محصول و ظرفيت بازار را از جمله عوامل موثر در توليد گوشي تلفن همراه دانست.
مدير عامل صنايع الكترونيك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح افزود: قاچاق، ورود همراه مسافر و پيله وري از ديگر عوامل موثر و دخيل در توليد گوشي تلفن همراه است.

وي تصريح كرد: مطمئن نيستيم كه با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه توليد اين محصول صرفه اقتصادي داشته باشد.
منبع:سايت ايتنا