به گزارش Arab Advisors Group، با ظهور اپراتورهای جدید و افزایش رقابتها در سال 2005 شمار مشترکین تلفن همراه 39 اپراتور در 18 کشور عربی به 84 میلیون و 844 هزار نفر رسیده است.

دو اپراتور Al Jawal و Macroc به ترتیب با دارا بودن 11 میلیون و 345 هزار و 8 میلیون و 236 هزار مشترک تا پایان سال 2005 بالاترین میزان مشتریان را دارا بوده اند و پس از انها اپراتور Oracom Telecom Alg با 7 میلیون و 109 هزار مشترک در رده سومین اپراتور پر مشتری در منطقه قرار دارد.

گفتنی است که کشور بحرین با 8/105 درصد بالاترین میزان نفوذ تلفن همراه در سال 2005 را درا بوده است و کشور امارات متحده عربی با 99 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. متوسط درآمد اپراتورها در خاورميانه عربي به ازاي هر کاربر – ARPU - در سال 2005 ، 26 دلار بوده حال آنکه اين رقم در آمريکا 7/45 دلار می باشد.

کشور قطر بالاترین میزان ARPU را برای سرویسهای خطوط تلفن هراه و ثابت در سال 2005 را داراست.

یکی از مشاورین Arab Advisors Group در اين مورد مي گويد: صنعت تلفن همراه در کشورهاي عربي در بالاترین میزان رشد خود قرار دارد، در حالیکه صنعت تلفن ثابت در دوران رکود خود به سر می برد.در سال 2005 اپراتورهای تلفن همراه 34 میلیون مشترک داشتند در حالیکه اپراتورهای تلفن ثابت 2 میلیون و 400 هزار خط تلفن اضافه کرده اند. اپراتورهای تلفن همراه در در الجزیره ، مصر و عربستان سعودی در سال 2005 بالاترین میزان مشترک تلفن همراه را به دست آورده اند.شرکت Alg Telecom Mobile در الجزیره با اضافه نمودن 3 میلیون و 731 هزار مشتری در سال 2005 بالاترین رده جدول را از آن خود کرده است. این درحالی است که شرکت Telecom Egypt مصر در سال 2005 رقمی بالغ بر 900 هزار مشتری را از آن خود کرده اند.

رقابت براي ارائه سرویسهای ارزش افزوده تلفن همراه یکی از عوامل اصلی رشد در این زمینه است.چندین اپراتور تلفن همراه بالاترین میزان رشد در سال 2005 را ثبت کرده اند. شرکت Wataniya Telecom Alg با دارا بودن 2/432 درصد نرخ رشد ،بالاترین میزان رشد را داراست و پس از ان شرکت MTC Atheer با 1/339 درصد در رده دوم قرار می گیرد.

در بین اپراتورهای خطوط تلفن ثابت هم شرکت عراقی ITPC با داشتن نرخ 82 درصدی در سال 2005 بالاترین نرخ رشد را داراست.این در حالی است که بازار تلفن های ثابت در سودان، امارات و بحرین در حال افول است.

taliyanews.ir