اخبار مربوط به احتمال به تعويق افتادن ارايه سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم، قيمت‌ها را تا 10 هزار تومان افزايش داد.

بنا بر اظهارات فروشندگان سيم‌كارت تلفن همراه در بازار، قيمت سيم‌كارت‌ صفر با كد‌هاي دو، سه، پنج و شش امروز تا 10 هزار تومان نسبت به روز گذشته افزايش داشته است.

سيم‌كارت صفر با كد دو، امروز به مبلغ 580 تا 590 هزار تومان خريداري و تا 600 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

سيم‌كارت صفر با كد سه نيز به مبلغ 510 تا 520 هزار تومان خريداري و تا 530 هزار تومان به فروش مي‌رسد؛ همچنين سيم‌كارت صفر با كد پنج نيز تا 500 هزار تومان خريداري و تا 510 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

سيم‌كارت صفر با كد شش نيز در بازار امروز تهران، تا 490 هزار تومان خريداري و تا 500 هزار تومان فروخته مي‌شود.

گفته مي‌شود، اعلام اخبار مربوط به احتمال به تعويق افتادن ارايه سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم تلفن همراه در موعد مقرر، از دلايل افزايش در بازار بوده است كه پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آينده هم ادامه يابد.

isna.ir