براي رسيدن به خود كفايي در زمينه گوشي تلفن همراه ، از توليد جلد مقوايي و دفترچه راهنما شروع كنيم.


يك كارشناس امور ارتباطات، در خصوص امكان توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور ، با بيان اين كه امروزه توليد گوشي با مفاهيم سنتي آن متفاوت است ، گفت: دنياي الكترونيك دنياي پيچيده‌‏اي است كه به سختي مي‌‏توان گفت كه يك كشور همه بخش‌‏هاي يك گوشي را به تنهايي توليد مي‌‏كند.
وي با اشاره به بازار توليد گوشي تلفن همراه ، يادآور شد: هرآنچه كه در صنعت ، ايجاد سرمايه به دنبال داشته باشد مورد استقبال توليد كننده مواجه مي‌‏شود ، اما افزايش تعرفه‌‏هاي وارداتي به منظور توليد گوشي داخلي ابعاد ديگري را در بر مي گيرد.

اين كارشناس امور ارتباطات ،‌‏با تاكيد بر اين كه امكانات توليد گوشي تلفن همراه در كشور وجود ندارد ، خاطرنشان كرد: در كشور ما هنوز معضل خدمات پس از فروش، عرضه و ماركيتنگ وجود دارد و زير ساخت‌‏هاي آن ايجاد نشده است. وي ، ايجاد انحصار در بازار توليد گوشي همراه را به ضرر مصرف كننده دانست و گفت: اين مسئله سبب رانت عده‌‏اي مي‌‏شود كه بدون تلاش نان مي‌‏خورند ، چرا كه دروازه‌‏هاي ورود كالا به كشور بسته شده و مصرف كننده به ناچار مجبور است از كالاي توليد داخل استفاده كند.
وي ، اين نوع حركت را دلالي در چرخه توليد عنوان كرد و يادآور شد: مصوبه تعرفه 60 درصد واردات گوشي همراه جريان سالم تجاري و بازار رقابتي را از بين برده و سبب ايجاد قاچاق در اين بازار خواهد شد.

كارشناس Ict ، با بيان اين كه تعرفه نامعقول سبب مي‌‏شود كه بسياري از شركت‌‏هاي فعال در زمينه تلفن همراه در مقابل قاچاق صدمه ببينند ، تصريح كرد: لازمه رسيدن به تجارت جهاني باز كردن مرزهاي وارداتي است تا رونق بازار قاچاق را به دنبال نداشته باشد.
وي ، افزود: وزارت صنايع توليد را محدود به دو يا سه شركت نكند ، بلكه با ايجاد بازار رقابتي، مشكلات موجود را مرتفع كند.

اين كارشناس Ict ، با تاكيد بر اين كه ورود به بازار بين المللي مستلزم پشتيباني است ، اظهارداشت: هزينه‌‏ها بايد طوري باشد كه از بازار بين المللي عقب نيافتاده و با شرايط آن نيز تعادل داشته باشد.
منبع:ايتنا