22/03/1385


بنا بر اظهارات فروشندگان سيم‌كارت تلفن همراه در بازار تهران، قيمت سيم‌كارت‌ صفر با كد‌ سه تا 5 هزار تومان نسبت به روز گذشته افزايش داشته است.
سيم‌كارت صفر با كد دو، امروز تا 600 هزار تومان خريداري و تا 615 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

همچنين سيم‌كارت صفر با كد سه نيز به مبلغ 530 تا 540 هزار تومان خريداري و تا 550 هزار تومان به فروش مي‌رسد و سيم‌كارت صفر با كد پنج نيز تا 515 هزار تومان خريداري و تا 525 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

سيم‌كارت صفر با كد شش نيز در بازار امروز تهران، نيز به مبلغ 505 تا 510 هزار تومان خريداري و تا 520 هزار تومان فروخته مي‌شود.

منبع:خبر گزاري ايسنا