22/03/1385


افزايش يكباره تعرفه ها در حوزه گوشي و تجهيزات تلفن همراه با برخي تكاليف و قوانين موجود همخواني نداشته و در نهايت منجر به توسعه ميزان تصديگرِي دولت در اين حوزه ها خواهد شد.رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه افزايش يكباره تعرفه واردات گوشي و تجهيزات راه اندازي شبكه تلفن همراه، روند توسعه كشور در اين حوزه را كند و يا حتي تا مدتي متوقف خواهد كرد.
رمضانعلي صادق زاده، روز دوشنبه در يك نشست خبري افزود: افزايش يكباره تعرفه ها در حوزه گوشي و تجهيزات تلفن همراه با برخي تكاليف و قوانين موجود همخواني نداشته و در نهايت منجر به توسعه ميزان تصديگرِي دولت در اين حوزه ها خواهد شد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: گذشته از متوقف و يا حداقل كند شدن روند توسعه شبكه تلفن همراه در كشور و عدم تحقق اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه اي كشور ، اين قبيل تصميمات تنها منافع شركتهاي شبه دولتي و نهادهاي عمومي را تامين مي كند.
وي با انتقاد از تصميمات خلق الساعه در دولت و اثرات جبران ناپذيري كه در جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي بدنبال خواهد داشت، خاطرنشان كرد: بخش هاي غيردولتي شامل تعاونيهاي فعال در اين حوزه و نيز پيمانكاران عمومي و اپراتورها از اين قبيل تصميمات بيشترين خسارت را متحمل مي شوند.
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به توان محدود توليد كنندگان داخلي در كشور و نياز بالاي موجود در كشور براي تسريع در توسعه شبكه هاي تلفن همراه ، افزود: در همه موارد دولتهاي براي تنظيم بازار ميزاني را كه در داخل كشور امكان تامين آن وجود ندارد را با واردات تامين مي كنند، اما افزايش يك شبه چندين برابري تعرفه ها در حوزه هاي مختلف جز ايجاد رانت و ناامني اقتصادي دستاورد ديگري ندارد.
وي گفت: نبايد براي حمايت از توليد داخلي ، مصرف كننده ناديده گرفته شود و توليدكنندگان نيز بايد توجه كنند كه از نظر اقتصادي بايد سه عامل اصلي شامل كيفيت ، قيمت و زمان تحويل كالا در پروژه هاي مخابراتي از عوامل كليدي محسوب مي شوند.
صادق‌زاده پيشنهاد كرد كه دولت با پيمانكاران عمومي و اپراتور‌هاي تعاوني تاليا و ايرانسل با توجه به افزايش تعرفه‌ها تجديد نظر كرده و الحاقيه جديد اعمال كنند.
وي خواستار توجه دولت به زيان ناشي از اجراي طرح افزايش تعرفه ها و بازنگري در قرارداد شركتهاي غيردولتي ارائه كننده خدمات راه اندازي و اپراتوري شبكه تلفن همراه در كشور شد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: دولت بايد در اين زمينه به نمايندگان ملت در مجلس پاسخ قانع كننده بدهد، زيرا شتاب و تنوع توليدات در اين حوزه به ميزاني است كه سرمايه گذاري در اين حوزه بدون مطالعه قبلي به زيان كشور تمام مي شود.
وي با انتقاد از آنچه كه تصميم عجولانه دولت براي افزايش تعرفه هاي گوشي و تجهيزات راه اندازي شبكه تلفن همراه ناميد ، در خصوص افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه هم گفت: اين تصميم هم با توجه به سابقه قبلي توليد اين محصول توسط شركت صاايران امري غيركارشناسي شده بود.
صادق زاده گفت: اينكه بدون اعلام قبلي سه شركت شبه دولتي مجوز توليد نوع نامشخصي گوشي در آينده را بگيرند و طرح اين موضوع كه 80 درصد واردات گوشي توسط يك نفر انجام مي شود، به شفاف سازي بيشتري نياز دارد.
وي در خصوص تاثير افزايش تعرفه واردات تجهيزات تلفن همراه بر روي تعرفه مكالمه و نيز تداوم روند كاهشي قيمت سيم كارت هم گفت: بي شك روند كاهش قيمت سيم كارت متوقف خواهد شد و احتمالا دولت با مكانيزمهايي تا مدتي از افزايش نرخ تعرفه ي مكالمات از سوي شركت دولتي مخابرات ايران جلوگيري خواهد كرد.
رييس كميته مخابرات مجلس در نشست خبري در روزنامه فناوران اطلاعات شركت كرده بود، پيشتر با انتقاد از تصميم وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن در افزايش چندين برابري تعرفه گوشي و تجهيزات مخابراتي اعلام كرده بود كه اين اقدام از كاهش بهاي وديعه و ساير هزينه هاي ارتباطي در كشور جلوگيري مي كند.
وي با اشاره به نياز بخش تلفن همراه كشور به حدود 10 هزار Bts در سال جاري گفت: شركتهاي داخلي نمي‌توانند حداقل 6 هزار Bts را توليد كنند. در اين پروسه بايد شركتهاي داخلي زمان و كيفيت را مدنظر قرار دهند.
وي در ادامه از دعوت مسئولان وزارت صنايع در آينده نزديك براي دريافت پاسخ در اين رابطه توسط كميسيون صنايع مجلس خبر داد.
نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه افزايش تعرفه‌هاي تجهيزات مخابراتي و گوشي تلفن همراه غيركارشناسي و عجولانه بوده است تصريح كرد: اين كار دولت بخش خصوصي را زمين‌گير مي‌كنند.
منبع:روزنامه هموطن سلام