با سلام...
-------------------------------
دو شرکت بزرگ نوکيا و زيمنس توافق کردند زيرمجموعه‌هاي مخابراتي خود را دريکديگر ادغام و شرکت واحدي تاسيس کنند.دو شرکت نوکيا و زيمنس ديروز اعلام کردند شبکه‌هاي مخابراتي خود را دريکديگر ادغام مي‌کنند. سهام شرکت جديد که "شبکه نوکيا زيمنس" نام دارد به صورت 50 – 50 متعلق به دو شرکت خواهد بود و ارزش آن بين 25 تا 30 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود.

اين معامله هيچگونه پرداخت مالي از سوي طرفين نخواهد داشت.

به گفته دو شرکت، آمارها نشان مي‌دهد که مجموع فروش دو شرکت در بازار مخابرات سال گذشته حدود 15.5 ميليارد يورو بوده است که آن را در جايگاه دومين بازيگر بازار تجهيزات مخابراتي شبکه موبايل و سومين غول مخابراتي در شبکه خطوط ارتباطي ثابت قرار مي‌دهد.

به دنبال انتشار خبر ادغام واحدهاي مخابراتي نوکيا و زيمنس، ارزش سهام هر دو شرکت اندکي افزايش يافت. ارزش هر سهم شرکت زيمنس در بازار بورس ديروز با 7 درصد افزايش به بالاي 67 يورو رسيد. همچنين ارزش سهام نوکيا نزديک به 3 درصد افزايش يافت و به بالاي 16 يورو رسيد.

هدف زيمنس از پيوستن به اين موجوديت تجاري جديد نجات دادن شبکه مخابرات موبايل اين شرکت است که چندي است دچار مشکل بازده مالي نامناسب شده است. متقابلا نوکيا قصد دارد از موقعيت مستحکم زيمنس در شبکه خطوط ثابت براي تقويت اين بخش از کسب و کار خود استفاده کند.

به گفته کارشناسان، اين ادغام موقعيت دو شرکت را در بازار بالا خواهد برد به گونه‌اي که پس از سيسکو - که در حال حاضر رهبري اين بازار را در اختيار دارد - شرکت اريکسون و اتئلاف آلکاتل- لوسنت، نوکيا زيمنس يکي از بزرگترين غولهاي بازار تجهيزات مخابراتي جهان خواهند بود.

پيش بيني مي‌شود که اين ادغام با کاهش مجموعا 9000 نفر از پرسنل دو شرکت همراه شود. اين کاهش با هدف حذف زيرمجموعه‌هاي تکراري و اضافي در شرکت جديدالتاسيس صورت خواهد گرفت.

دفتر مرکزي شرکت جديد در فنلاند و در محل کنوني واحد مخابراتي شرکت نوکيا برپا خواهد شد و مديرعامل آن Beresford-Wylie ، مدير کنوني واحد شبکه‌هاي مخابراتي نوکيا (تصوير بالا) خواهد بود.