لطفا به من بگید چه توری می تونم گوشی ان70 را روی auto key pad look بگزارم هر چی میگردم نمی تونم پیدا کنم...!!!؟؟؟ :24: