دوستان با سلام:کسی راجع به استفاده از جهت یاب بر روی تلفن همراه یا به صورت مجزا اطلاعی دارد؟