برای گرفتن پرینت تلفن همراه باید صاحب تلفن همراه با ارائه شناسنامه تلفن و کارت شناسائی معتبر به دفاتر خدمات امور مشترکین مراجعه کند .

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران گفت:در صورت اعلام هرگونه مشکل و مزاحمت تلفنی بازرسی ارتباطات سیار با فرد خاطی برخورد قانونی می کند.
دکتر داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در گفتگو با خبر نگار خبرگزاری سلام گفت:برای گرفتن پرینت تلفن همراه باید صاحب تلفن همراه با ارائه شناسنامه تلفن و کارت شناسائی معتبر به دفاتر خدمات امور مشترکین مراجعه کند .
وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها یرینت تماسهای گرفته شده مشترکین از سوی دفاتر ارائه می شود افزود:پرینت قبوض به صورت دوره ای و هر دو ماه یکبار ارائه می شود.
وی تاکید کرد:در صورت هرگونه مشکل و یا مزاحمت تلفنی فرد می تواند با ارائه کپی قبض خود به بازرسی ارتباطات سیار شکایت خود را اعلام کند و پس از شکایت طبق قوانین با فرد خاطی برخورد می شود.
مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران اظهار داشت :بابت ارائه پرینت قبض تلفن همراه هیچ مبلغی از مشترکین گرفته نمی شود .
زارعیان خاطر نشان کرد: پرینت قبوض تلفن همراه در همه دفاتر داده نمی شود و تنها دفاتر دولتی ارائه می دهند.


خبرگزاری سلام