براساس آمار شركت بيمه هاليفاكس، قيمت متوسط هر گوشي تلفن همراه كه سرقت آن اعلام مي‌شود 150 پوند انگليس معادل 220 يورو است.

براساس يك گزارش تحقيقي كه توسط شركت بيمه هاليفاكس منتشر شده در هر 12 ثانيه يك گوشي تلفن همراه در بريتانيا به سرقت مي‌رود!
به گزارش خبرگزاري فرانسه، براساس اين گزارش از 37 ميليون بريتانيايي كه داراي يك تلفن همراه هستند، هر سال بيش از 2 ميليون نفر از آنها گوشي‌هاي تلفن همراهشان به سرقت مي‌روند!
براساس آمار شركت بيمه هاليفاكس، قيمت متوسط هر گوشي تلفن همراه كه سرقت آن اعلام مي‌شود 150 پوند انگليس معادل 220 يورو است.