یه اختلالی در کار گوشیم بوجود اومده :24:
زمانی که برای دریافت و ارسال message ها و تماسها ثبت میشه درست نیست و یه اختلافی با مقدار واقعی داره. با ریست هم حل نشد. اگه کسی میدونه راهنمایی کنه لطفا