دو شرکت بزرگ نوکیا و زیمنس واحد تجهیزات رسانه ای خود را با یکدیگر ادغام کردند
به این ترتیب بخش عمده ای از بازار تجهیرات شبکه و مخابرات جهان نصیب این اتحاد خواهد شد. شرکت آلمانی زیمنس در زمینه ارتباطات ثابت و شرکت فنلاندی نوکیا در زمینه
ازتباطات سیار جزو پیشگامان دینا هستند. در این قرار داد نوکیا اکثریت کرسی های هیات عامل را خواهد داشت اما ریاست آن مشترکا در اختیار نوکیا وزمینس است .
ارزش این قرار داد 6/31 میلیارد دلار است و به نظر می رسد ترکیب این دو شرکت
موجب کاهش هزینه های اضافی بخش های Rxd شده و سالانه 58/1 میلیارد دلار
صرفه جویی به همراه بیاورد. 8/32 درصد بازار جهانی گوشی موبایل در اختیار نوکیاست
و زیمنس هم بخش عمده ای از تجهیزات زیر ساختی ارتباطات ثابت را پوشش می دهد
بر اساس اعلام وال استریت ژورنال ترکیب نوکیا وزیمنس درآمدی 20 میلیارد دلاری
را برای آنها به همراه خواهد داشت...

Oranos