شرکت نوکیا و آدوب (Adobe) با همکاری یکدیگر راهکار جامعی برای ویرایش ویدیویی ارائه دادند.
نرم افزار نسخه 2شرکت آدوب تحت عنوان Adobe Premeire Elements که جوایز را هم از آن خود کرده است برای
فیلمبرداری و ویرایش ویدیویی به همراه مدل نوکیا N93 ارایه می شود. نوکیا وآدوب اعلام کردند که بسته استاندارد نوکیاN93
شامل نرم افزار فوق خواهد بود و مطابق با نرم افزار ویندوزXP است . با وجود این نرم افزار شرکت آدوب فیلم های دیجیتالی
که توسط N93 گرفته شده را برای ویرایش به یک کامپیوتر شخصی منتقل کرده و فیلم را به صورت DVD درآورد یا آن را
تبدیل به فرمت های دیگر کرده روی وب قرار داده یا در پست الکترونیکی از آن بهره برد

ORANOS HAMED.AREF