کمک کمک
من موبايلم رو در قسمت all voice call دايورت کردم روي يه شماره اي
حالا هرچي مي خوام کنسلش کنم error ميده (request not completed
با کد *#7780# هم ريستش کردم ولي باز درست نشد