رم موبایل رو تعداد می خوام. گه کسی هست مدلا با قیمتاش رو بنویسه من با مناسب ترین قیمت تماس می گیرم.