صدوقي مدير عامل شركت ارتباطات سيار: ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي اعتباري و ثابت در بهمن‌ماه سال جاري قطعي شده و هم اكنون در حال برنامه‌ريزي در اين‌باره هستيم.


مدير عامل شركت ارتباطات سيار با اعلام اين‌كه برنامه داخلي شركت ارتباطات سيار اين است كه سيم‌كارت ‌٧٠ درصد شهر‌ها تا مهرماه واگذار شود و بعد از آن واگذاري اولويت‌ها، جلو بيفتد، گفت: سيم‌كارت‌هاي بخش عمده شهرهايي كه در اولويت‌هاي پاياني قرار دارند، تا مهرماه خارج از نوبت واگذار مي‌شوند.
وحيد صدوقي در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين‌كه سيم‌كارت‌هاي ‌٥٣١ شهر خارج از نوبت واگذار شده است، اظهار داشت: ‌٥٣ درصد سيم‌كارت‌هاي ‌١٠١٦ شهر ثبت‌نامي ‌واگذار شده كه اين امر اضافه بر تعهداتمان بوده است؛ برنامه‌ي ما اين است كه تا پايان بهمن‌ماه ظرفيت شهرهاي كوچك توسعه يافته و سيم‌كارت‌هاي كليه ثبت‌نام شدگان واگذار شود.

ايتنا