آقا من به 50 تا 80 تا رم 512 به قیمت مناسب نیاز دارم هر کی می تونه به ما بده قیمتشو بنویسه تا من باهاش چونه بزنم............ دمتون گرم