دانشمندان فنلاندي موفق به ساخت وسيله‌اي شدندكه با به كارگيري آن در تلفن‌هاي همراه و لپ‌تاپ‌ها ، اين دستگاه‌ها مي‌تواند تغيير در سبك راه رفتن كاربر را كشف كرده و از استفاده‌ي آن توسط سارقين جلوگيري كنند. مركز تحقيقات فناوري Vtt فنلاند اعلام كرد كه اين وسيله مجهز به حسگر‌هايي است كه مي‌تواند تمامي‌مشخصه‌هاي گام كاربر خود را اندازه‌گيري كند و وقتي كه دستگا براي اولين بار مورد استفاده قرار مي‌گيرد تمامي‌اين اندازه‌ها در حافظه ذخيره مي‌شوند.

به نقل از ایسنا