شركت الكترونيكي ال جي اخيرا گوشي هاي نويني را به بازار ارائه داده است كه اين گوشي ها به اصطلاح قادر به تشخيص بازدم افراد و تجزيه و تحليل كردن آن مي باشد.

شركت الكترونيكي Lg با ارائه گوشي هاي نوين خود ، نظر بسياري از كاربران را به خود جلب كرده و آنها را شگفت زده كرده است.اين گوشي هاي مذكور به كاربران اين امكان را مي دهد تا بتوانند ميزان الكل موجود در خون خود را اندازه گيري كنند.
ال جي گوشي هاي مدل Sd410 و Kp4100 و نيز Lp4100 خود را كه مجهز به سيستم تشخصي بازدم انسان ها مي باشد را در چهار ماه پيش به بازار ارائه داده است و تا كنون 200 هزار دستگاه از آن در بازارهاي ژاپن به فروش رسيده است.كاربران مي توانند با فوت كردن بر روي حسگر ويژه گوشي ، ميزان الكل موجود در خون خود را كه بر روي صفحه Lcd گوشي ظاهر مي شود را ببينند .اين گوشي همچنين مي توانند نقش كنترل از راه دور را براي تلويزيون ،dvd و دستگاه بازي Karaoke را بازي كنند.
به نقل از خبرگزاری موج