بر اساس بررسي‌هاي جهاني، تلفن‌هاي همراه رفته رفته تبديل به مطلوب‌ترين ابزار براي گوش دادن به موسيقي مي‌شوند.

بررسي‌هاي محققان Tns نشان مي‌دهد كه در حال حاضر از هر پنج كاربر تلفن همراه يك نفر با دستگاه خود موسيقي گوش مي‌كند كه نيمي ‌از اين تعداد در مسير محل كار خود و 23 درصد نيز در رخت‌خواب از طريق تلفن همراه موسيقي گوش مي‌دهند .

اين بررسي بر روي شش هزار و 800 كاربر تلفن همراه 16 تا 18 ساله در 16 كشور جهان از جمله ، فرانسه ، آلمان ، روسيه و انگلستان انجام شده است .

35 درصد از افراد مورد تحقيق نيز گفته‌اند كه قصد دارند در آينده از اين كاربرد تلفن همراه استفاده كنند .