گوشي هاي نويني اخيرا به بازارهاي تايوان ارائه شده است كه مجهز به سيستم پخش موسيقي mp3 بوده و داراي صفحه نمايش رنگي نيز مي باشد.
اين گوشي مدل GPLUS ES813 بسيار ريز بوده به طوري كه اندازه آن 6/90 ميلي متر در 33 در 2/19 ميليمتر مي باشد و اين در مقايسه با انواع گوشيهاي كوچك قبلي نيز كوچكتر است.اين گوشي ها به اصطلاح MINI MINI نام گذاري شده است گفتني است تا پيش از اين گوشي هاي مدل كوچك با نام MINI MOTO شناخته شده بودند. شكل ظاهري اين گوشي ها شبيه به دستگاه ها ي پخش موسيقي بوده اما مجهز به دوربين سه دهم مگا پيكسلي و تلفن GSM نيز مي باشد.

توليد گوشي هاي كوچك به عنوان يك پيشرفت علمي محسوب مي شود كه بسياري از شركت هاي الكترونيكي به آن دست يافتند