شركت گوگل در ادامه‌ي تلاش براي گسترش سرويس جستجوي خود فراتر از رايانه‌هاي شخصي ، قصد دارد نرم افزاري را معرفي كند كه به وسيله‌ي آن دسترسي ساده‌تر به جستجو‌هاي محلي و سرويس نقشه‌ي ماهواره‌يي در تلفن همراه امكان پذير خواهد بود .
كاربراني كه اين نرم افزار جديد را دانلوود و نصب كرده‌اند ، قادر بودند طي كردن بعضي از مراحل مورد نياز براي دسترسي به سرويس نقشه‌ها ماهواره‌يي گوگل در تلفن‌هاي همراه خود ، به اين سرويس دسترسي پيدا كنند.

گوگل تاكنون براي نشان دادن محل جغرافيايي كاربران راه كارهاي متعددي را ارايه كرده است .

با توجه به برنامه‌هاي اخير گوگل ، اين شركت در حال ايجاد ارتباط هر چه بيشتر خود با شركت‌هاي ارتباطاتي ، تلويزيوني و ناشران است