نرخ سيم‌كارت‌هاي تاليا در طول دو روز گذشته، با افزايش چشمگيري روبرو بود كه اين افزايش قيمت، آن را از 65 هزار تومان به 105 هزار تومان رساند.

اين در حاليست كه دلالان بازار سيم‌كارت‌هاي دائم تمام سعي خود را به كار بسته‌اند تا قيمت‌هاي قبلي اين نوع سيم كارت را حفظ كنند.

به گزارش خبرگزاري شهر، قيمت فروش هر قطعه سيم‌كارت صفر كد (2) امروز در بازار تهران 810 هزار تومان، صفر كد (5) 730 هزار تومان، صفر كد (6) 725 هزار تومان، صفر كد (3) 740 هزار تومان، كار كرده كد (1) 805 هزار تومان، كار كرده كد (2) 745 تا 755 هزار تومان، كار كرده كد (3) 725 هزار تومان و كار كرده كد (5) 715 هزار تومان اعلام شد.

بنابراين گزارش، امروز قيمت خريد هر قطعه سيم كارت صفر كد (2) در بازار آزاد تهران 795 هزار تومان، صفر كد (5) 715 هزار تومان، صفر كد (6) 710 هزار تومان، صفر كد (3) 725 هزار تومان، كار كرده كد (1) 790 هزار تومان، كار كرده كد (2) 730 تا 740 هزار تومان، كار كرده كد (3) 710 هزار تومان و كار كرده كد (5) 700 هزار تومان تعيين شد.