22 درصد از دارندگان تلفن همراه در سال 2005، حداقل يك گوشي خود را به دليل گم شدن و يا دزدي از سدت داده اند. اين آمار در سال 2004 فقط 16 درصد بوده است.
81 درصد از اين افراد؛ در گوشي‌هاي خود اطلاعات رمز گذاري شده نداشته اند.
گفتني است؛ اكثر گوشي‌هاي موبايل هوشمند و پاكت پي سي‌هاي داريا قابليت تماس از رمز عبور يا قفل ايمين برخوردار نيستند. پين كد و اطلاعات حساس تنها قابليت‌هاي امنيتي آنها به شمار مي‌ايد.