به خبر گزاری ایستنا - رئیس جدید هيات مديره شركت ارتباطات سيار انتخاب شد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) هيات مديره شركت ارتباطات سيار در جلسه روز دوشنبه خود كه با حضور مهندس سرائيان , مهندس وصلی مهندس طالبی .... و عضو تازه منصوب شده اش یعنی دكتر علويان برگزار شد دكتر علويان را به سمت رياست هيات مديره شركت ارتباطات سيار منصوب شد.شایان ذکر است که مهندس سراييان همچنان در سمت مديرعامل شركت ارتباطات سيار کشور انجام وظیفه میکند.