PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آپدیت فیرم ور كوك شده 5800 ورژن 52.0.007 (c6 v20) توسط aassww (تاريخ 29/03/90)aassww
18-06-2011, 19:44
به نام خدا


ابديت.فريمور كوك شده5800ورژن52.0.007(c6--v20)توسطaasswwتاريخ90/03/28

تغييرات نسبت به ورژن قبل

تغيير شكلswipe to unlock

تغيير كيبرد الفبا به n8

تمام ايكنها به سيمبيانAnnaتبديل شده اينكار را توسط تم انجام شده كه ايكنهاي n8هم داشته باشيد

منودرحالت افقي6*2شبيه سيمبيانAnna
وهمينطورLandscapeمانند symbian^3
تم افكت را تغيير دادم خيلي جالبه اما 2تا باگ كوچك داره كه قابل تحمل است
زمان خاموش شدن lnd20 ثانيه وهينطور نورlcd50درصد
نرم افزارموزيكTTpodحذف شد
نرم افزار افيس وAdobeكرك شده در فايلUDAاضافه شده است
نرم افزار عكسبرداري اضافه شده كه بعد از فلش نصب ميشود
2بازي شتاب سنج درUDA اضافه شد وايكنها هم به بخش بازيها منتقل شد
ويبره هنگام مكالمه اضافه شد
تغيير بوت اسكرين در زمان روشن شدن وهمينطور تغيير SysAp....Splash.mif
تغيير ويدجت هاي پيش فرض در هوم اسكرين
ايكن باطري وسيگنال تغيير كرد
تم VIVIDوتمSymbian Annaاضافه شده وتم starBlackحذف شد
وتغييرات ديگر كه يادم نيست
توجه توجه:
بدليل اينكه فايل Udaكوك شده است قبل از فلش گوشي را فرمت كنيد وفايل هاي سيستمي
درايوEراپاك كنيد ودر زمان فلش تيكFactory setرا نزنيد
بعد از فلش 5دقيقه صبر كنيد كه تمام نرم افزاهاي نصب بشود وپيام ريستار بدهدوبعد از ريستار كردن گوشي به راحتي استفاده كنيد وگوشي را هر گز فرمت نكنيد چون تم ونرم افزار داخلUDAپاك ميشود بهتره از درايوCگوشي يك كپي بگيريد كه اگر گوشي را فرمت كرده ايد
دوباره فايلهاي بتوانيد داخل درايوCكپي كنيد
درايو‍‍‍‍‍Cبعد از فلش 50مگابايت فضاي خالي دارد كه درصورت نيازبه فضاي بيشتر ميتوانيد نرم افزارها وبازي ها ويا تم سيمبيانAnna را پاك كنيد
اين فريمور براي ورژن52.0.007كوك شده وبا ورژن ديگري نميتوانيد فلش كنيد
شايد از طريق يك اموزش كه در پستهاي بعدي ميدم بتونيد براي ورژن52.0.101فلش كنيد
-----------------------------------------------------------------------------------------------
فايل MCUرا از اين لينك دانلود كنيداگر قبلا دانلود كرده ايد نيازي نيست

http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=123293فايلppmدر 14پارت ضميمه شده است
فايلUDAدر3پارت اخر ضميمه شده است


http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=575579&d=1308128582
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=575580&d=1308128582

http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=577416&stc=1&d=1308414964

..

http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=577417&stc=1&d=1308414964

تغييرات تاريخ90/02/04

منوبندي وبعضي ازايكنها تغييركرده كه در اسكرين شات ها مشخص هست
ايكنHackجايگزين ايكنTOOLSشده
اخرين ورژن نوكيا مپ با قابليت ابديت
ايكنهاي مديا بار تغيير كرده
برنامه هاي قابل اجرا در مديا بار هم به اين صورت تغييريافته
در مديابار اين اول نرم افزار موزيكiMELOاجرا ميشود

ايكن دوم هم نرم افزارعكس همان اورجينال

ايكن سوم مربوط به فعال وغير فعال كردن سنسورها ميباشد
ايكن چهارم نوكيا مپ اجرا ميشود
وايكن اخر پنجم هم نرم افزار محبوبX-ploreاجرا ميشود
درصورت نياز هم ميتونيد اين برنامه ها قابل اجرا را خودتان بدون كوك كردن تغيير دهيد
كيبرد انگليسي تغيير كرده كه اگركيبرد فارسي را اجراكنيد بعد دوباره به كيبرد انگليسي برگرديد كيبردانگليسي مانند فريمور قبلي ميشود
استايل كيبردها هم در مسيج وهم در ديالر كمي تغيير كرده
ساعت هم بصورت پيش فرض ازديجيتال به انالوگ تغيير يافته كه اگر خواستيد بصورت دستي خودتان ميتوانيد ديجيتال كنيد وهمين طور در هوم اسرين ويدجت پرفايل حذف نميشود
عكس لوگو زمان خاموش ووشنSPLASH...SYSAPتغييركرده
2ايكن دربرنامه دوربين ايكن هاي داخلي روي تاچ بهSymbian^3
يك تم بنامSTAR BLAKاضافه شده وتم پيش فرض هم هست
عكس بكراند پيش فرض دوباره تغيير كرده
ابديت ويدجتNotifications
تاريخ بعد از فلش 26/04/2011
در نرم افزار نمايش عكس و فيلم ايكنsharonlianبه ايكن حذف عكسها تغيير كرده كهبراي حذف عكسها ديگر نبايد از داخلoptionsوارد شد
وخيلي از تغييرات ديگر كه در اين يك ماه انجام دادم كه الان ديگر يادم نيست ه بعد من يا خودتان متوجه ميشويد
ودر موردtv outهم الان گزينه اش اضافه شده و به احتمال زياد درست شده اما من بدليل نداشتن كابل تست نكردم
واينكه بعضي از دوستان با نصب پچ نرم افزارttpodمشكل داشتند كه برطرف شده

اخرين تغييرات19/12/89
سنسور ها بصورت پيش فرض غير فعال هستند كه در نگه داشتن شارژ خيلي كمك ميكنه وبراي فعال كردن هم دكمه ميانبر همان كليد(xpress Music)رابزنيد وروي ايكن سوم را كليك كنيد تا سسنورشتابسنج دوباره فعال ويا غير فعال بشود
نورLCDرا روي25بصورت پيش فرض تنظيم كردم بازهم براي نگهداري شارژ باطري
روشنايي كليدهاوLCDرا روي10ثانيه گذاشتم بازهم براي نگهداري شارژ بيشتر
چرخش درSwipe to unlockرا غير فعال كردم براي نگهداري شارژ
پس كارهايي كه تونستم براي شارژ انجام دادم شارژ باطري الان خيلي فرق كرده بخصوص اگر سنسور شتابسنچ دررا
غير باشه باشه خودتان متوجه ميشويد
بعدا مدي را هم ميگذارم كه اگر خواستيدچرخش هوم اسكرين غيرفعال بشه
تغييرات ديگر
استفاده از اخرين ورژن ايكونهايn8ساخته شده توسطBine24
تغيير ايكنهاي ميانبرxpress Music)
اجرا شدن نرم افزارAccel switchبجايshare onlineهم درميانبر وهم در منو كه دسترسي سريع به اين نرم افزار باعث فعال يا غير فعال كردن سنسورها ميشود
تغيير ايكنconversations
تغيير ايكن ديالرشبيه بهn8كه دراسكرين شات مشخص هست
تغيير استايل وايكنx-ploreبهn8
اضافه شدن نرم افزارtotalRecallبه درخواست يكي از دوستان براي ضبط صدا اگر احتياج نداشتيد پاك ميشود
اضافه شدن نرم افزارIMelo(Cover flowدر بخش موزيك ها كه الان 3نرم افزار موزيك شما داريد كه همزمان هر3 انها اجرا ميشوند
استفاده از مد تايپ سريع كه من تست نكردم
استفاده از مدExtra zoom on Cameraكه من دردوربين كه تست كردم تفاتي حس نكردم
حذف ساعت ازمنو
ساعت وپرغايل را از هوم اسكرين ميتوانيد حذف يا با ويدجت ديگر تغييردهيد
تغييرعلامت سيگنال به3.5G
با تغيير زبان كل منو فارسي ميشودوهمين طور با تغيير تم تمام ايكنها تغيير ميكند
كيبردفارسي وانگليسي ملنند فريمور قبل مباشد فقط كيبرد تركيبي را10*3گذاشتم
اكولابزرموزيكsymbian^3
تغيير ايكنهاي داخل موزيك
تغيير تم افكت وتغييرsplash screen(لگوي زمان روشن شدن)
منوبندي هم مي تغييركرده
Swipeبه رنگ سبز ومكالمه به رنگ زرد
برطرف شدن مشكل نوشته پايين كيبردAbدر كيبرد11*4
قطع صداي شاتر دوربين درپرفايلSilentوهمينطور صداي شاتر1و4 را تغيير كرده
تغييراتي ديگري اگر داده باشم بعد متوجه ميشويد الان ديگه يادم نيست
تغييرات فريم ور قبل (تاريخ29/11/89) كه همين جا copy..pasteميكنم ديگه شرمنده احتمالا اگر تكراري بود سعي كردم متن هاي تكراري ها را حذف كنماستفاده از نوكيا مپ3.06اخرين ورژن فينال كه درتاريخ28/11/89روي سايت امد در كوك باقابلت نصب وابديت دوباره توسط گوشي
اينكار براي اولين بار انجام شده كه بدون هيچ اروري شما ميتوانيد به ورژن بالا يا پايين تر 2باره نصب كنيد
من خودم خيلي مخالف استفاده نرم افزار نوكيا مپ داخل كوك بودم چون همانطور كه ميدانيد هرنرم افزاري راداخل كوك يا درايوz قراربدهيم ديگه از طريق گوشي نصب ابديت وپاك نميشود
اما بلاخره تونستم نوكيا مپ را جوري داخل رام بگذارم كه بعد ازفلش هم شما بتوانيد هر ورژني كه دلخواهتون بود نصب كنيد مثل خود من كه هنوز ورژن3.01را استفاده ميكنم بخاطر اينكه همان روانتر از ورژن ها ديگر هست كار كردن باهاش خيلي راحته از همه مهم تر فارسي را در منوي انگلسي هم قبول ميكنه اما شايد تونستم نوكيا مپ ورژنهاي بالارا هم فارسي كنم شايداز طريق دور زدن نوكيا مپ
البته دوستان شايد نوكيا مپ هم كمي مشكل داشته باشه من كه خودم تست كردم مشكلي نبود مسيريابي هم بخوبي كار ميكرد به اين دليل ميگم شايد مشكل داشته باشه چون چندتا فايلي را شك داشتم كه بعد از فلش براي نصب دوباره نوكيا مپ ارورBulitبدهد
دركوك استفاده نكردم تاالان كه مشكلي نبوده اينشالله ديگه هم نباشه
خوب بسه ديگه
تغييرات ديگر
كيبرد11*4رادوباره حروفهايش مرتب كردم كيبرد فارسي را هم11*4درست كردم كه خيلي تفاوتي با كيبرد اورجينال نداشته باشه
شما الان 3كيبرد11*4داريد به اسم فارسي انگليسي وتركيبي كه گزينه اخر تركيب ازفارسي و انگليسي وسيمبلها شكلكها ميباشد
چون منوي نوكيا مپ را خيلي راحت فارسيش كردم
يك مد جالبي روي يكي ازاين سايتهاي خارجي ديدم كه تماس ارسالي ودريافتي را تا يكسال نگه ميداره حالابايدتست شود تايكسال اينده
تاچ اسكرين وlcdو روشنايي چراغ هاهم100درصد fix شده است كه اين مد توسطmaraساخته شده
ومشكلهايي كه توسط اربران گذارش داده شده بود تا انجايي كه ميتونستم برطرف كردم
كه عكسبرداري وفيلم برداري از طريق تاچ انجام نميشد كه در منوي انگليسي برطرف شد
گزينه موزيك پليردرمنو فارسي به دليل اينكه از ورژن جديد استفاده كرده بودم بدرستي كار نميكرد كه برطرف شد
يكي از دوستان هم با نصبNokia File Browser مشكل داشت كه درست شد
وبراي شارژ باطري هم الان بهتر شده اما توقع نداشته باشيد كه فريمورهاي پورت شده مانند اورجينال شارژ نگه دارند الان خوبه كه با يكسري از كارها ديگر هم ميتونيد انجام دهيدكه بيشتر از باطري استفاده كنيد كه در پست ها بعدي ميگم يكشون همين سنسور كه در همه جا فعال هست كه بعد مدها يي را طرحي ميكنم كه در منوهايي ضرروري سنسور شتاب سنج عمل كنه يا اينكه با برنامهAccel switchميتونيد با يك كليك كلا شتاب سنج را غير فعال كنيد
ديگه يام نيست كه اگر مشكلي بوده برطرف كرد ياتغييري داده باشم
مشكل كه نداره وچند تغيير جزيي مثل تغيير دوبار هsplash.mifوsysلوگوي روشن خاموش
اضافه شدن يك تم وتغيير تم پيش قرض وتغيير ولپيپرپيشفرض وتغيير دوباره نوشته داخلSiwpe unlockبه همين نوشته ووو
تغييرات قبل

امكان تنظيم زمان قفل كردن اتوماتيك)Auto keyguard) مانند فريمور اورجينال
براي تغيير زمان قفل به اين مسير برويدsettings:phone:phone mgmt:Auto keyguardوقتي كه گزينهonرابزنيد زمان تغيير قفل اتوماتيك ضاهر ميشود
اضافه شدنmailboxبه بخش مسيجها مانند اورجينال وهمينطور برطرف شدن مشكل كامل ايميلها
اضافه شدن ويدجت بروي هوم اسكرين بصورت پيش فرض وتغيير انها
چرخش كيبرد بصورت فول
اضافه شدن فونت ساعتn8وهمين طور ساعت پيش فرض ديجيتال
اضافه شدن نرم افزارnokia botsبه بخش ويدجتها
اضافه شدن نرم افزارNokia Notifications به بخش ويدجتها
زبان منو فارسي وانگليسي
زبان تايپ هم فارسي انگليسي
ديكشنري فارسي
تقويم هجري شمسي سال90جديد
نرم افزارهايي كه بعد از فلش نصب ميشوند
X-plore 51كرك2ايكنه با استايل زيبا
ttpod
Best Screensnap
Accel-Switchبراي فعال كردن چرخش
نرم افزارهاي داخل فريم ور
Rompatcher2.3
بدون پيامDonate
Nokia Notifications
نمايش دادن مسيج وتلفنها درهوم اسكرين
Auto inestaler
Strobe
Killme
تم ها داخل فريم ور
Enayat steel
sound waves
مخفي كردن بعضي از ايكنها وجابجا كردن ايكنها در داخل پوشه مخصوص به خودشان
تغييرShutDown(تصوير متحرك هنگام خاموش شدن)
تغيير تم افكت
تغيير زنگsms
تغيير كدك صدا به5800
تغيير اسم پرفايل به 5800
تغيير واضافه كردن بوك مارك هاي وب
تغييرتاريخ هنگام بالا امدن بعد از فلش به09/02/2011
تغييرmenu.mifهمان دايره درحال اجرا برنامه ها
تغييراستايل كيبرد بهc5-03
ديالرn8
ايكنها n8
منو4*3
اضافه شدن نرم افزارTTPOdبه بخش موزيك ها
اضافه شدنPHotos Browesبه بخش تصاويرphotos
تغييرات سيستمي

ويبره قفل فعال است
ذخيره مسيج تا 900مسيج
Kineticscorolling N8
delivry Reportفعال است
show call durationفعال است
summary After callفعال است
Light sensor25
Light time out10ثانيه
Auto Lock 50ثانيه كه در50 ثانيه قفل ميشود وقابل تغيير بصورت دلخواه هست
ولوم مكالمه تا اخرين حد
بافشار دادن دكمه صفر فلاشر دوربين روشن ميشود اينكار توسط نرم افزارStrobeصورت ميگيرد
افزايش ظرفيتcache
انتقالcacheبه درايوE
قابليتResumeدرWebگوشي
ارسال همه چيز(sis..jar..lenge kafsh)ازطريق فايل منيجر با بلوتوس
ديدن فايلهاي سيستمي درايوEدرفايل منيجر گوشي
Widget,شرتكات هم اضافه شده
اهنگها ازE:musicلود ميشوند
فايلهاي سيستمي در گالري نيست
بافشار دادن يك با رد كمه پاور گزينه پرفايل ظاهر ميشود كه ميتود براي ريستار كردن گزينهRestarرا انتخاب كنيد
چراغ سبز هنگام شارژ روشن هست
ارسال مسيج به نوكيا غير فعال شده
پچ هاي inistal serverوopenAllفعال هستند
صداهاي شاتر دوربين به صداي زيباتري تغيير كرده و همينطور اگرcamera4را انتخاب كنيد سايلنت ميشود
ضبط صدا تا12 ساعت باكيفيت عالي
صداهايstarupوshutdownتغيير كرده و همينطور درجه صدا هم خيلي زياد نيست
بهبود كيفيت فيلم برداري كه من تفاوتي نديدم
بهبود گيرندگيWi-fi
بازگشت Ramاشغال شده توسطcamera
تغيير دوباره مدuiAcceleraionوHeap sizeبراي سرعت بيشتر كه در اخر توضيح درباره سرعت ميدهم
طرف اومده ميگه من دوتا برنامه اجرا ردم گوشيم هنگ كرد حالادر اخر توضيح ميدم
برنامهاي اضافي ازجمله مسيج ساعت وكانكت در استار اپ لود نميشوند
حذف پيام خطا زمان اجرا شدن
نصب99درصد نرم افزارها
مشكل تمها برطرف شده من 2تا تم 5800 كه نصب كردم مشكلي نبود اما بهتره كه از تمهايc6استفاده كنيد
اضافه شدن گزينهtoping cotrolبه بخش سنسورها ه در زمان زنگ خودن گوشي اگر گوشي را تكان دهيد يا به پشت بخوابونيد گوشي را ميگم بايد به پشت بخوابونيد ديگه صداش درنمياد سايلنت ميشه
وبراي غير فعال كردن هم به ايمسير برويدsettings/phone/sensor settings/tapping
وتيك ها مربوطه را برداريد
حذفFotaكه5مگابايت به درايوcاضافه ميكنه
فضاي خالي الان بايد تقريبا78تا باشد
نرم افزار افيس وAdobe readerبراحتي نصب ميشوند
پاتيون جاوا كه تست كردم نصب ميشدند
توجه:قبل از فلش فايلهاي سيستمي درايوEكه شاملsys..system..Resource..private.. را پاك كنيد در زمان فلش تيك فاكتوري را بزنيد

بعد از فلش وبالا امدن كامل گوشي 5 دقيقه صبر كنيد تا نرم افزارها نصب بشوند تا اينكه پيام Restartظاهر شود

وگوشي را ريستار كنيد

aassww
19-06-2011, 07:30
سلام دوستان
اپلود فايلها تمام شد
فايلppm در14پارت
فايلUdaدر3پارت ضميمه شده حجم فايل26مگابايت هست
واين لينك دانلود فايلmcuكه در پست اول هم گذاشتم كه همانmcuفريمور پورت شده قبلي من هست

http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=123293درضمن الان يادم امد تلفن پليس110به بخش دفترچه تلفن اضافه شد اميدوارم هيچ زمان استفاده نشود
دوستان به اين نكات توجه كنيد
توجه:قبل از فلش فايلهاي سيستمي درايو Eرا پاك كنيد
توجه:قبل از فلش گوشي را فرمت كنيد چون فايلudaكوك شده است
مهم توجه:در برنامه جاف تيكFactory Setرا نزنيدhttp://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=577519&stc=1&d=1308458876 چون گوشي فرمت ميشود وفايلهاي درايوCپاك ميشود
توجه:بعد از فلش 3دقيقه صبر كنيد تا ويدجت ها ونرم افزارهادنصب بشوند وبعد ديدن پيام ريستار گوشي را ريستار كنيد
توجه:سعي كنيد از درايوCگوشي يك كپي داشته باشيدكه اگر زماني فرمت كرديد بتوانيد دوباره فايلهاي داريوCرابازگردانيد
بعداز فلش فضاي خالي درايوCشما50مگابايت هست كه در صورت نياز بيشتر ميتوانيد نرم افزار وبازي هاي راپاك كنيد يا تم S^3را به درايوE
منتقل كنيد چون اين تم 10مگ فضا را خالي ميكند
اين فريمور براي ورژن52.0.007هست وباورژن ديگري نميتوان فلش زد
دوستاني كه از ورژن 52.0.101 استفاده ميكنند در پستهاي بعدي يك اموزش ميگذارم شايد تونستند از اين فريمور استفاده كنند


باتشكر از دوست عزيزم0495049
فايلppmورژن52.0.007اپلود در مديا در3 پارت

http://www.mediafire.com/download.php?06bewa99y0wu44w
http://www.mediafire.com/download.php?8xyyt1885nngrsz
http://www.mediafire.com/download.php?gahlaezhe2hg3d3فايلUDAورژن52.0.007اپلود درمديا

http://www.mediafire.com/?czr6mfppb796r9u
فايلmcuورژن52.0.007اپلود درمديا

http://www.mediafire.com/?9yotj6c8fg1xribدوستان حتما از فايلudaكه درمديا اپلود شده يا خودم ضميمه كردم كه 26مگابايت هست استفاده كنيد--------------------------------------------------------------------

-----

04950495
19-06-2011, 08:44
فايلppmورژن52.0.007اپلود در مديا در3 پارت

http://www.mediafire.com/download.php?06bewa99y0wu44w
http://www.mediafire.com/download.php?8xyyt1885nngrsz
http://www.mediafire.com/download.php?gahlaezhe2hg3d3

فايلUDAورژن52.0.007اپلود درمديا

http://www.mediafire.com/?czr6mfppb796r9u
فايلmcuورژن52.0.007اپلود درمديا

http://www.mediafire.com/?9yotj6c8fg1xribدوستان حتما از فايلudaكه درمديا اپلود شده يا خودم ضميمه كردم كه 26مگابايت هست استفاده كنيد

grande
19-06-2011, 08:44
میتونم منو را 4.4 کنم بعد ریپک کنم
باید32 rofs را کوک کنم؟

bromideh
19-06-2011, 13:43
آقا الان من فلش زدم و براحتي بالا اومد و الان دارم دنبال برنامه هاي نصب شده مي گردوم.... فعلا كه خيلي خوبه و همه چي آرومه ...من چقدر خوشحالم
زمان خاموش شدن كمي طولاني شده (بخاطر نشان دادن نماد ....)
و بخش اي ميل حذف شده!!

04950495
19-06-2011, 15:32
سلام
من با اجازه اقا عنايت فايل uda رو در يك پارت تو مديا فاير اپلود كردم
http://www.mediafire.com/download.php?czr6mfppb796r9u
اميدوارم به كارتون بياد
موفق باشيد

aassww
19-06-2011, 17:01
آقا عنايت من با همون نسخه قبلي شما گوشيمو راه انداhttp://www.mobilestan.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2101855خته ام .... حالا مي تونم با همين نسخه پيش برم يا نه قلقي نكته اي چيزي ميخواد؟

سلام
پست 2 همه موارد توضيح داده شده فقط تيك فاكتوري را نزنيد

میتونم منو را 4.4 کنم بعد ریپک کنم
باید32 rofs را کوک کنم؟
سلام
بله ميتونيد البته در دوحالت عمودي وافقي4*4ميشود بعدا مد4*4درحالت عمودي و6*2درحالت افقي رابخش مدها ميگذارم

سلام اقا عنايت
در اين مورد يه توضيح ميديد كه چه جوري بايد تغيير داد

تغيير بوت اسكرين در زمان روشن شدن وهمينطور تغيير SysAp....Splash.mif
ممنون
سلام
اين لينك اموزش تغيير بوت اسكرين
http://www.mobilestan.net/imagize/misc/navbits_finallink_rtl.gif (http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=120253) مد بوت اسكرين وتغييران دردرايو c
وفايلsysap.mifوفايلsplashscreen.mifهم دراين مسيرRof2:Resource:appsهستند


آقا الان من فلش زدم و براحتي بالا اومد و الان دارم دنبال برنامه هاي نصب شده مي گردوم.... فعلا كه خيلي خوبه و همه چي آرومه ...من چقدر خوشحالم
زمان خاموش شدن كمي طولاني شده (بخاطر نشان دادن نماد ....)
و بخش اي ميل حذف شده!!

سلام
اگر خواستي سريعتر خاموش بشود داخل درايوE:Bootعكسواهنگ خاموش شدن را بردار وايميل ها هم حذف نشده اند

سلام
من با اجازه اقا عنايت فايل uda رو در يك پارت تو مديا فاير اپلود كردم
http://www.mediafire.com/download.php?czr6mfppb796r9u
اميدوارم به كارتون بياد
موفق باشيد
ممنونم
دوستان كه از فريمورهاي ديگر استفاده ميكنند ميتونند از اين فايلUDAاستفاده كنند كه شامل افيس واAdobeوتم symbian annaودوتا بازي شتاب سنج هست البته داخل فريمورهاي ديگر بايد ايكنها را دستي جابجا كنيد مثلا بازها را در پوشه بازي بگذاريد

bromideh
19-06-2011, 18:13
آقا يه سوال ديگه: چرا وقتي به Contact ها در هوم اسكرين مخاطبي را منتسب مي كنيم.. عمل نمي كنه؟ يعني تماس سريع با نفر انتخابي... من چند بار امتحان كردم ولي نشد....

aassww
19-06-2011, 18:45
آقا يه سوال ديگه: چرا وقتي به contact ها در هوم اسكرين مخاطبي را منتسب مي كنيم.. عمل نمي كنه؟ يعني تماس سريع با نفر انتخابي... من چند بار امتحان كردم ولي نشد....
سلام
تست كردم عمل ميكنه ببين پچ بخصوصي فعال نكردي يا اينكه بك اپ برگرداندي يكبار ريستار كن ببين برطرف ميشود
مشكلي از طرف فريمور نداره الان من 3 مخاطب انتخاب كردم وهر3 راتست كردم

arya252
19-06-2011, 18:59
سلام آقا عنایت این کوک هم عالی بود ، سرعت و همچیش توپ .... فقط چون تازه ریختم میخواستم بدونم مصرف باتری توی این کوک بهینه تر شده یا مانند قبلی هستش؟
ممنونم

aassww
19-06-2011, 22:15
سلام آقا عنایت این کوک هم عالی بود ، سرعت و همچیش توپ .... فقط چون تازه ریختم میخواستم بدونم مصرف باتری توی این کوک بهینه تر شده یا مانند قبلی هستش؟
ممنونم
سلام
فكر نميكنم با فريمور قبلي تفاوتي داشته باشه چون من هميشه درحال فلش كردن وتست كردن مدها هستم دقت نكردم شايد هم از فريمور قبي بهتر باشه بحرحال بعد از فلش نميشه نتيجه باطري را فهميد تا اينكه 2...3روز بگذره درحالت عادي تست بشود چون الان دوستان فلش ميكنند وباگوشي ور ميروند ومشخص نميشود تا3روز اينده دوستاني كه تست كردند نتيجه را ميگويند

-----------------------------------------------------------------------------------------------
درضمن دوستان يك تم ويك بوت اسكرين برايتان گذاشتم
ضميمه اول يك تم symbian Annaكه ضميمه سياه است اما ترنسپرنتي نيست
ضميمه 2هم يك بوت اسكرين زيبا كه چون حجمش زياد بود داخل كوك نگذاشتم فايل را اكسترا كنيد وپوشهBootرابه درايوEكپي كنيد
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=577886&stc=1&d=1308510811

...
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=577888&stc=1&d=1308511109

bromideh
20-06-2011, 07:16
سلام
تست كردم عمل ميكنه ببين پچ بخصوصي فعال نكردي يا اينكه بك اپ برگرداندي يكبار ريستار كن ببين برطرف ميشود
مشكلي از طرف فريمور نداره الان من 3 مخاطب انتخاب كردم وهر3 راتست كردم

پس از برگرداندن تماسها، گوشي را خاموش و روشن كردم بازم نشد!!!
در ضمن اين دو مورد هم براي من پيش آمده:
1- نواري كه روي گزينه ها حركت مي كنه فقط در بالائي گير كرده و حركت نمي كنه... يعني وقتي در منو مي خواهي در آپشن گزينه سوم را انتخاب كني، انتخاب مي كنه ولي روش نمي آد.
2- موقع نصب برخي برنامه ها و بعضي وقتها درصد پيشرفت (منظورم نوارش) نمايش نمي ده
3- پخش موسيقي كار نمي كنه؟
4- گزينه اي كه قبلا در بالا نمايش دهنده برنامه هاي باز بود الان ديده نميشه؟

artoor32
20-06-2011, 07:30
سلام.به نظرم این فریمور یکی از بهترین کوک هاست و پیشرفت خوبی داشته.عنایت جان بی صبرانه منتظر روش استفاده از این کوک بر روی ورژن 52.0.101 هستم....:bp:

04950495
20-06-2011, 08:16
سلام مجدد اقا عنايت
1-اگه بخوام در پروفايل جنرال vibrating alart و touch screen vibrationرو به صورت پيشفرض خاموش كنم
2-auto keyguard رو غير فعال كنم
3-در قسمت سنسورها همگي تيكا رو بردارم
كدوم فايلا رو بايد ويرايش كنم و چه جوري
ممنونم

aassww
20-06-2011, 08:20
سلام.به نظرم این فریمور یکی از بهترین کوک هاست و پیشرفت خوبی داشته.عنایت جان بی صبرانه منتظر روش استفاده از این کوک بر روی ورژن 52.0.101 هستم....:bp:
سلام
من چون ورژن گوشيم007هست نميتونم تست كنم اما99درصد جواب ميده وداده
شما اول فايلppmياهمانRof2فريمور من ورژن 52.0.007را باNFEباز كنيد وپوشه هاي داخلش را دركامپيوتر ذخيره كنيد
وبعد فايلppmورژن52.0.101پورت شده را باز كنيد وپوشه هاي داخلش را پاك كنيد وپوشه هايي كه از فريمورمن در كامپيوتر ذخيره كرده بوديد به اين ppm52.0.101منتقل كنيد وريپك كنيد
فايل بدست امدهppm52.0.101رابافايلmcuوUDAورژ 52.0.101فلش كنيد گوشي بالا ميايد
اين مورد جواب ميده فقط يكي از دوستان كه وارده تست كنه نتيجه را اعلام كنه اگر جواب داد من فايل را درست ميكنم ودر سايت اپ ميكنم
درضمن نگران نباشيد من قبلا خودم ازاين كارها كردم مشكلي پيش نمياد

aassww
20-06-2011, 08:34
پس از برگرداندن تماسها، گوشي را خاموش و روشن كردم بازم نشد!!!
در ضمن اين دو مورد هم براي من پيش آمده:
1- نواري كه روي گزينه ها حركت مي كنه فقط در بالائي گير كرده و حركت نمي كنه... يعني وقتي در منو مي خواهي در آپشن گزينه سوم را انتخاب كني، انتخاب مي كنه ولي روش نمي آد.
2- موقع نصب برخي برنامه ها و بعضي وقتها درصد پيشرفت (منظورم نوارش) نمايش نمي ده
3- پخش موسيقي كار نمي كنه؟
4- گزينه اي كه قبلا در بالا نمايش دهنده برنامه هاي باز بود الان ديده نميشه؟
سلام
2مورد اول مربوط به تم افكت ميشود كه اگر غير فعال كني درست ميشود همانطور كه در پست اول هم گفتم اين تم افكت زيبا هست اما 2تا باگ كوچك داره كه همين 2 مورد شما بود كه قابل تحمل هست وخيلي حساس نباش زمان نصب برنامه اگر يك بار گوشي را حالت افقي بكني درصد نشون داده ميشوديا اينكه تم افكت را غير فعال كن
موزيك پلير كار ميكنه مشكلي نداره
ومورد اخر هم گوشه ايكن اگر دقت كني 2ستاره ميبيني كه نشون دهنده برنامه باز هست

04950495
20-06-2011, 09:01
سلام مجدد اقا عنايت
هر چي جلوتر ميرم يه چيز جالبتر ميبينم
swip to unlock و answer خيلي جالبه
اگه امكان داره اپلود كنيد البته اگه با رنگاي ديگه هم هست كه چه بهتر
ممنون

bromideh
20-06-2011, 09:11
سلام
2مورد اول مربوط به تم افكت ميشود كه اگر غير فعال كني درست ميشود همانطور كه در پست اول هم گفتم اين تم افكت زيبا هست اما 2تا باگ كوچك داره كه همين 2 مورد شما بود كه قابل تحمل هست وخيلي حساس نباش زمان نصب برنامه اگر يك بار گوشي را حالت افقي بكني درصد نشون داده ميشوديا اينكه تم افكت را غير فعال كن
موزيك پلير كار ميكنه مشكلي نداره
ومورد اخر هم گوشه ايكن اگر دقت كني 2ستاره ميبيني كه نشون دهنده برنامه باز هست


منظورم اون دو ستاره نبود اون كه درست نشون ميده... منظورم اينه كه اگه شما منو را زده و سمت چپ-پائين گزينه آپشن را انتخاب كني بايد اولين بخش مربوط به نشان دادن برنامه هاي باز باشه كه اينو نشون نميده كه در نسخه قبلي نشون ميداد.

راستي الان دو سه تا برنامه نصب كردم كه فكر كنم كارت مموري را خراب كرده... چون فرموده بودين كه كارت را فرمت نكنيم...آيا مي تونم يه بار ديگه با همين فيرمور مجددا فلش بزنم؟

sadixm
20-06-2011, 09:14
sسلام آقا عنایت من با این فریمور مشکل دارم فکر کنم به فایل uda هست چون بعد از فاش phone memory 69 mb خالی داره در ضمن اگر تم رو عوض کنم دیگه بر نمیگرده!!!

aassww
20-06-2011, 09:17
سلام مجدد اقا عنايت
هر چي جلوتر ميرم يه چيز جالبتر ميبينم
swip to unlock و answer خيلي جالبه
اگه امكان داره اپلود كنيد البته اگه با رنگاي ديگه هم هست كه چه بهتر
ممنون
اينجاhttp://www.mobilestan.net/imagize/misc/navbits_finallink_rtl.gif (http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=148213) مدتغييرشكل ورنگswipe to unlock چند نمونه جديد قرار دادم
كه مسير هر كدام هم داخل كوك مشخص شده است درضمن فايلها را به پست2منتقل كردم

aassww
20-06-2011, 09:23
sسلام آقا عنایت من با این فریمور مشکل دارم فکر کنم به فایل uda هست چون بعد از فاش phone memory 69 mb خالی داره در ضمن اگر تم رو عوض کنم دیگه بر نمیگرده!!!
سلام دوست عزيز
شما قبل از فلش بايد گوشي را فرمت كنيد فايلهاي سيستمي درايوEرا پاك كنيد
حتما از فايلudaكه درپست2درسه پارت اخر ضميمه كردم استفاده كنيد
مهم:در برنامه جاف تيك Factory setرا نزنيد
فايلudaهنگام فلش داخل درايوCرايت ميشود وحافظه درايوCهم 50 مگابايت ميشود
پست 2همه موارد گفته شده است

04950495
20-06-2011, 10:02
اينجاhttp://www.mobilestan.net/imagize/misc/navbits_finallink_rtl.gif (http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=148213) مدتغييرشكل ورنگswipe to unlock چند نمونه جديد قرار دادم
كه مسير هر كدام هم داخل كوك مشخص شده است درضمن فايلها را به پست2منتقل كردم

سلام مجدد
ممنونم اقا عنايت
همين مدلي كه روي اين ورژن هستش رنگاي ديگه رو ندارين
در ضمن اگه امكان داره پست 14 رو هم جواب بدين
ممنون

04950495
20-06-2011, 13:52
سلام اقا عنايت
اگه امكانش هست كيبورد اين فريمور رو هم بذاريد
ممنون

aassww
20-06-2011, 15:00
سلام مجدد اقا عنايت
1-اگه بخوام در پروفايل جنرال vibrating alart و touch screen vibrationرو به صورت پيشفرض خاموش كنم
2-auto keyguard رو غير فعال كنم
3-در قسمت سنسورها همگي تيكا رو بردارم
كدوم فايلا رو بايد ويرايش كنم و چه جوري
ممنونم
سلام
براي غير فعالvibrating alartوتاچ اسكرين
به اين مسير برويدRof2:private:10202be9وفايل تكست101f8798را باز كنيد واين قسمتهايي كه قرمز رنگ را0 بگذاريد
مانند

0xA int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData


0x19 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData

وبراي غير فعال كردنauto keyguardضميمه اول وبراي سنسورنها ضميمه دوم را به مسيرRof2:private:10202be9كپي كنيد

aassww
20-06-2011, 16:02
منظورم اون دو ستاره نبود اون كه درست نشون ميده... منظورم اينه كه اگه شما منو را زده و سمت چپ-پائين گزينه آپشن را انتخاب كني بايد اولين بخش مربوط به نشان دادن برنامه هاي باز باشه كه اينو نشون نميده كه در نسخه قبلي نشون ميداد.

راستي الان دو سه تا برنامه نصب كردم كه فكر كنم كارت مموري را خراب كرده... چون فرموده بودين كه كارت را فرمت نكنيم...آيا مي تونم يه بار ديگه با همين فيرمور مجددا فلش بزنم؟
سلام
بدليل اينكه علامت سگينال وشارژ باطري را تغيير دادم واز مد5530استفاده كردم حذف شده اگردكمه منو را چند ثانيه نگه داري برنامه هاي باز را نشون ميده ضروري هست فايلشAvakon.mifرا از فريمور قبلي استخراج كنيد وبه اين فريمور اضافه كنيد اين مسير فايلRof2:Resource:Appsهست
درمورد سوال دوم بله ميتونيدفقط فايلهاي سيستمي مموري كات را قبل از فلش پاك كنيد

sasanazin
21-06-2011, 09:58
سلام.عنایت جان عزیز بابا دیگه واسه ورژن 52.0.101 فریمور کوک کن دادا.عنایت جان یه لطف میکنی واسم مد آیکن باطری و آنتن که تو این کوک گذاشتی واسم بذاری؟عنایت جان آیکن قفل گوشی رو هم تغییر میده این مد؟مر30 از عنایت جان

mohsen.kk
21-06-2011, 12:08
لزومی داره با مموری فلش بزنیم؟

04950495
21-06-2011, 12:35
لزومی داره با مموری فلش بزنیم؟
سلام
بله بايد حتما با مموري كارت فلش بزنيد
موفق باشيد

aassww
21-06-2011, 12:47
سلام اقا عنايت
اگه امكانش هست كيبورد اين فريمور رو هم بذاريد
ممنون


سلام.عنایت جان عزیز بابا دیگه واسه ورژن 52.0.101 فریمور کوک کن دادا.عنایت جان یه لطف میکنی واسم مد آیکن باطری و آنتن که تو این کوک گذاشتی واسم بذاری؟عنایت جان آیکن قفل گوشی رو هم تغییر میده این مد؟مر30 از عنایت جان
سلام
از طريق اينترنت دوستانم انلاين هستم تا دو روز نميتونم اپ كنم مودم اينترنت خودم مشكل داره 2روز ديگر اپ ميكنم

لزومی داره با مموری فلش بزنیم؟
سلام
بله حتما با مموري بايد فلش بشود ومشكلي هم براي مموري پيش نمياد پست2 را مطالعه كنيد

armin5906
21-06-2011, 14:32
سلام عنایت جان . محشر شده این کوکت کلی حال کردم.
یه سوال داشتم.اگه در صورت لزوم مجبور شدیم که گوشی رو فرمت کنیم مشکل سیستمی که پیش نمیاد واسه گوشی با توجه به کوک کردن uda ؟
منظورم اینکه به جز بازی ها و تم ها چیزه دیگه ای هم پاک میشه از تو مموری گوشی که به کارکردش لطمه بزنه ؟

aassww
21-06-2011, 18:21
سلام عنایت جان . محشر شده این کوکت کلی حال کردم.
یه سوال داشتم.اگه در صورت لزوم مجبور شدیم که گوشی رو فرمت کنیم مشکل سیستمی که پیش نمیاد واسه گوشی با توجه به کوک کردن uda ؟
منظورم اینکه به جز بازی ها و تم ها چیزه دیگه ای هم پاک میشه از تو مموری گوشی که به کارکردش لطمه بزنه ؟
سلام
نه مشكلي نداره فقط تم ونرم افزارها پاك ميشونداما اگر مجبور شدي فرمت بكني از درايوCگوشي كپي بگيريد بريزيد تو درايوEگوشي يا داخل كامپيوتر
كه بعد دوباره بتونيد رابت كنيد
يا فايلuda را باز كنيد محتويات داخلش را در درايوCگوشي بريزيد
در كل هر چيز داخل فايلudaهست دردرايوCرايت ميشود

mahdit22
21-06-2011, 19:03
دو تا تمی که تو صفحه اول هست از کجا گیر بیارم؟

aassww
21-06-2011, 20:42
دو تا تمی که تو صفحه اول هست از کجا گیر بیارم؟
سلام
يكي از تم ها با ضميمه مشكي توي پستهاي قبلي ضميمه كردم
واون 2 تا هم بصورت sisنصبي نيست باز شده است فرداشب ياد اوري كن تا برايتان بگذارم كه بايد پوشه ها را داخل درايوEگوشي كپي كنيد

gotog2
22-06-2011, 07:26
سلام مهندس بازم بيست .مثل بقيه كاهات خيلي عاليه.سرعت روتيت هم عالي شده.مديا بار يه كم اشكال داره يا شايد فقط مال من اينجوريه ايكن برنامه ها با نرم افزار اجرا شده همخواني نداره در ضمن لطفا فايل نصبي افيس و بازي ها رو هم بذار بازم ممنون.

aassww
22-06-2011, 14:43
سلام.عنایت جان عزیز بابا دیگه واسه ورژن 52.0.101 فریمور کوک کن دادا.عنایت جان یه لطف میکنی واسم مد آیکن باطری و آنتن که تو این کوک گذاشتی واسم بذاری؟عنایت جان آیکن قفل گوشی رو هم تغییر میده این مد؟مر30 از عنایت جان
سلام
مدswipeرا چند پست بالا لينك دادم وبرايعلامت سيگنال وباطري فايل ضميمه را اكسترا كن و فايلAvkon2.mifرا به اين مسير كپي كن
[وCODE]ROFS2\Resource\apps[/CODE]

دو تا تمی که تو صفحه اول هست از کجا گیر بیارم؟
سلام فايل ضميمه دوم را اكسترا كن داخلش يك تم نصبي هست نصب كن و2 پوشه بنامهprivateوResourceهست كه اين دو پوشه را به درايوEگوشي كپي كن

aassww
22-06-2011, 14:58
سلام دوستان
يك نگاهي به پستهاي بالا بكنيد بيشتر درخواست فلان مد فلان فايل وغيره هست خودتون را بزاريد جاي من
بايد كوك كنم يا اپ كنم يا درخواست شما را قبول كنم يا لينك بدهم ياجواب سوالات را بدهم بخدا دلم نميخواد تاپيكم را باز كنم چون ميدونم هر زمان كه باز كنم كاربران سايت ديگه اينجا دراخواست ميدهند
اين تاپيك فريمور كوك شده است
وتاپيك درخواست نيست وتمام اين مدها در بخش مدهاي شخصي يا دربخش مربوط به خودشان موجوده
كافيه دربخش سرچ كنيد

mahdit22
22-06-2011, 16:51
عرض سلام وخسته نباشیدبه شما عنایت جان
از بابت تم ممنون ولی فقط یه دونه هست اون تم ضميمه سياه پست اول داخلش نبود
اگه لطف کنی اونم اپ کنی ممنون میشم
باتشکر

aassww
22-06-2011, 17:13
عرض سلام وخسته نباشیدبه شما عنایت جان
از بابت تم ممنون ولی فقط یه دونه هست اون تم ضميمه سياه پست اول داخلش نبود
اگه لطف کنی اونم اپ کنی ممنون میشم
باتشکرhttp://www.mobilestan.net/imagize/misc/navbits_finallink_rtl.gif (http://www.mobilestan.net/showthread.php?t=126664) تغيير ايكنهاي فريمور هاي اورجينال و پورت شده بهn8

mahdit22
22-06-2011, 17:22
سلام
یعنی مثل تم بالایی که گذاشتی
تم مشکیش که نصبی باشه نیست

mahdit22
22-06-2011, 20:13
سلام
یعنی مثل تم بالایی که گذاشتی
تم مشکیش که نصبی باشه نیست
چی شد آقا عنایت؟

aassww
22-06-2011, 20:27
چی شد آقا عنایت؟
اگر تو بخش تم بروي حتما پيدا ميكني يااينكه ايكنها را از طريق كوك اضافه كني

usfelme
22-06-2011, 21:31
خسته نباشی آقا عنایت
کسی برای 52.0.101 تست نکرد!!
من خودم وارد نیستم
اگه از دوستان کسی میتونه لطف کنه

aassww
22-06-2011, 23:24
خسته نباشی آقا عنایت
کسی برای 52.0.101 تست نکرد!!
من خودم وارد نیستم
اگه از دوستان کسی میتونه لطف کنه
سلام دوست عزيز
نه متاسفانه هنوز كسي تست نكرده كه خبر بده
اما 99درصد جواب ميدهد چون برعكس اينكار را خودم انجام داده ام وحتي فريمور هاي پورت شده ورژن51را تست كردم جواب داده است البته با همان اموزشي كه دادم هر زمان كه چند نفر تست كردند ونتيجه مثبت بود فورا داخل سايت اپ ميكنم
تنها راه همين اموزشي كه گذاشتم هست حالا كي بياد تست كنه
دوستان اكثرا دنبال .....اماده هستند حتي بااينكه اموزش را گذاشتم زحمت تست كردن هم به خودشون نميدن فقط بلدند درخواست بدهند اما زمان عمل خير
منظورم به شما دوست عزيز نيست چون ميگوييدكه وارد نبستي وتوصيه هم نميشه
چند جا به دوستان توصيه كردم كه گوشيشان را با اين ورژن101 كه براي ايران نيست وهيچ تفاوتي هم نداره ابديت نكنند
من هم كه نميتونم تست كنم چون گوشييم007هست وبراي اين فريمور 5 ماه زحمت كشيدم ببينيد چند بار ابديت شده تارفع باگ بشود الان اگر بخواهم ورژن101كه فعلا اين ورژن را حتي قبول ندارم را كوك كنم دوباره بايد چند بار ابديت كنم تا رفع باگ بشود

younes_gbm
23-06-2011, 08:06
آقا عنايت كارت بيسته!!!:bp:
من ديروز اين كوكت رو امتحان كردم! خيلي خوشم اومد مخصوصا كه كادر آيكون هاي هوم اسكرين رو برداشتي! فقط اگه ميتوني به ما هم بگو چطوري اينكارو كردي؟؟؟ فك كنم خودت هم خيلي دنبالش بودي!
تم افكتش هم چون خيلي قشنگه من حيفم مياد خاموشش كنم!:dg:
بعدم اينكه گفتي ميشه با اين باگش كنار اومد درسته! ولي من وشما كنار ميايم ، اگه واسه كس ديگه اين فريمور بزنيم كه طرف هي ايراد ميگيره ازش!!! :dz:
از اون تم دوم سياهي هم كه گذاشتي خیلي خيلي خوشم اومد و خواستم تو فريمور بذارمش ولي بعد اكستركت حجمش خيلي زياد ميشد و جا نميگرفت! با اينكه بقيه نرم افزارها و تم ها رو پاك كردم! راهي نيست كه تو PPM جاش بديم؟ تو UDA خيلي عذاب آوره چون براحتي پاك ميشه!
ببخشيد كه زيادي حرف زدم:ab:!!!

hncboys
23-06-2011, 10:02
ممنون
اینم مثل قبلی عالی بود فقط
امکانش هست که کیبورد رو ویرایش کرد و ئ ء آ به کیبورد در حالت فول کیبورد اضافه کرد؟
یه خورده خاموش روشنش خیلی طول میکشه، نه به خاطر عکس هایی که تووی boot تصویر قبلی رو مکعب ها خیلی طول میکشه
اگر امکانش بود بگید که چطور به xpress muisc رو ویرایش کنم

04950495
23-06-2011, 11:17
سلام دوست عزيز
نه متاسفانه هنوز كسي تست نكرده كه خبر بده
اما 99درصد جواب ميدهد چون برعكس اينكار را خودم انجام داده ام وحتي فريمور هاي پورت شده ورژن51را تست كردم جواب داده است البته با همان اموزشي كه دادم هر زمان كه چند نفر تست كردند ونتيجه مثبت بود فورا داخل سايت اپ ميكنم
تنها راه همين اموزشي كه گذاشتم هست حالا كي بياد تست كنه
دوستان اكثرا دنبال .....اماده هستند حتي بااينكه اموزش را گذاشتم زحمت تست كردن هم به خودشون نميدن فقط بلدند درخواست بدهند اما زمان عمل خير
منظورم به شما دوست عزيز نيست چون ميگوييدكه وارد نبستي وتوصيه هم نميشه
چند جا به دوستان توصيه كردم كه گوشيشان را با اين ورژن101 كه براي ايران نيست وهيچ تفاوتي هم نداره ابديت نكنند
من هم كه نميتونم تست كنم چون گوشييم007هست وبراي اين فريمور 5 ماه زحمت كشيدم ببينيد چند بار ابديت شده تارفع باگ بشود الان اگر بخواهم ورژن101كه فعلا اين ورژن را حتي قبول ندارم را كوك كنم دوباره بايد چند بار ابديت كنم تا رفع باگ بشود


سلام اقا عنايت
من فكر كردم ديدم حق با شماست و ما فقط مصرف كننده ايم
پس تصميم گرفتم تستي كه شما گفته بوديدو انجام بدم حتي اگه گوشيم سوخت فداي يه تار موي شما
من طبق توضيحات شما در پست 14 محتويات فايل rofs2 كوك شما رو با محتويات ros2 ورژن 101 يكي از دوستان جايگزين و ريپك كردم
الانم گوشيم بالا اومد و پيغام ريستارت داد و خدا رو شكر فعلا هم كار ميكنه و مشكل خاصي هم نداره

ممنون

SepehrGTX
23-06-2011, 12:23
سلام
میشه کیبرد اصلی qwerty و طریقه اضافه کردنش به کوک رو بذارید؟

artoor32
23-06-2011, 12:53
سلام دوست عزيز
نه متاسفانه هنوز كسي تست نكرده كه خبر بده
اما 99درصد جواب ميدهد چون برعكس اينكار را خودم انجام داده ام وحتي فريمور هاي پورت شده ورژن51را تست كردم جواب داده است البته با همان اموزشي كه دادم هر زمان كه چند نفر تست كردند ونتيجه مثبت بود فورا داخل سايت اپ ميكنم
تنها راه همين اموزشي كه گذاشتم هست حالا كي بياد تست كنه
دوستان اكثرا دنبال .....اماده هستند حتي بااينكه اموزش را گذاشتم زحمت تست كردن هم به خودشون نميدن فقط بلدند درخواست بدهند اما زمان عمل خير
منظورم به شما دوست عزيز نيست چون ميگوييدكه وارد نبستي وتوصيه هم نميشه
چند جا به دوستان توصيه كردم كه گوشيشان را با اين ورژن101 كه براي ايران نيست وهيچ تفاوتي هم نداره ابديت نكنند
من هم كه نميتونم تست كنم چون گوشييم007هست وبراي اين فريمور 5 ماه زحمت كشيدم ببينيد چند بار ابديت شده تارفع باگ بشود الان اگر بخواهم ورژن101كه فعلا اين ورژن را حتي قبول ندارم را كوك كنم دوباره بايد چند بار ابديت كنم تا رفع باگ بشودعنایت جان خودم با اینکه تا حالا کوک نکردم ولی به شدت قصد انجام این کارو داشتم ولی متاسفانه به علت ایام امتحانات اصلا فرصت نشد که امروز قصد انجام این کار رو داشتم که انگار یکی از دوستان تست کرده و جواب داده.منم مطمئن بودم که در کار شما شکی نیست.:bi:

Shedayat
23-06-2011, 17:44
اینم مثل فریمور قبلیتون مشکل اجرا نشدن ttpod داره؟
من که توی ورژن قبلی این برنامه رو حذف کردم و دوباره نصبش کردم ولی باز مشکلش حل نشد.
فکر کنم مشکل از کم بودن فضای phone memory باشه.

aassww
23-06-2011, 18:31
سلام اقا عنايت
من فكر كردم ديدم حق با شماست و ما فقط مصرف كننده ايم
پس تصميم گرفتم تستي كه شما گفته بوديدو انجام بدم حتي اگه گوشيم سوخت فداي يه تار موي شما
من طبق توضيحات شما در پست 14 محتويات فايل rofs2 كوك شما رو با محتويات ros2 ورژن 101 يكي از دوستان جايگزين و ريپك كردم
الانم گوشيم بالا اومد و پيغام ريستارت داد و خدا رو شكر فعلا هم كار ميكنه و مشكل خاصي هم نداره

ممنون
سلام
باز هم همشهري عزيزم كه تو اين چند روز به من خيلي محبت كرده است
ممنونم
من برم فايلها را درست واپ كنم در ضمن به سوالات دوستان هم فردا جواب داده ميشود
مخصوصا اقاي hncboys
كه تو تاپيك قبلي هم سوال كرده بودحروف آ كيبرد داره كافيه در كيبرد فارسي دكمه شيفت را يكبار بزني وبراي تغيير برنامه هاي مديا بار در بخش اموزش كوك نرم افزارش هست

aassww
23-06-2011, 18:49
آقا عنايت كارت بيسته!!!:bp:
من ديروز اين كوكت رو امتحان كردم! خيلي خوشم اومد مخصوصا كه كادر آيكون هاي هوم اسكرين رو برداشتي! فقط اگه ميتوني به ما هم بگو چطوري اينكارو كردي؟؟؟ فك كنم خودت هم خيلي دنبالش بودي!
تم افكتش هم چون خيلي قشنگه من حيفم مياد خاموشش كنم!:dg:
بعدم اينكه گفتي ميشه با اين باگش كنار اومد درسته! ولي من وشما كنار ميايم ، اگه واسه كس ديگه اين فريمور بزنيم كه طرف هي ايراد ميگيره ازش!!! :dz:
از اون تم دوم سياهي هم كه گذاشتي خیلي خيلي خوشم اومد و خواستم تو فريمور بذارمش ولي بعد اكستركت حجمش خيلي زياد ميشد و جا نميگرفت! با اينكه بقيه نرم افزارها و تم ها رو پاك كردم! راهي نيست كه تو PPM جاش بديم؟ تو UDA خيلي عذاب آوره چون براحتي پاك ميشه!
ببخشيد كه زيادي حرف زدم:ab:!!!
سلام دوست عزيز
ممنونم
نه تم را من نساختم فقط من كمي ايكنها را ويرايش كردم اما خيلي دنبال تم ترنسپرنتي بودم كه حتي برنامه تم سازي125مگابايتي را هم دانلود كردم اما چونRamزيادي براي باز كردن ميخواست رو لب تاب من اجرا نشد
اگر بخواهي تم در كوك بگذاري 11مگابايت فضاي خالي ميخواهي كه نيست مگر اينكه تم را بصورتsisدرپوشهpnhtبگذاري كه بعد از فلش در درايوEنصب بشود تم را در پست هاي بالايي اپ كردم درضمن براي تغيير زبان با يك دكمه كافيه كيبرد تركيبي را انتخاب كني كه هم فارسي هست هم انگليسي
كه با دكمهAbيا ا ب زبان تغيير ميكنه

ممنون
اینم مثل قبلی عالی بود فقط
امکانش هست که کیبورد رو ویرایش کرد و ئ ء آ به کیبورد در حالت فول کیبورد اضافه کرد؟
یه خورده خاموش روشنش خیلی طول میکشه، نه به خاطر عکس هایی که تووی boot تصویر قبلی رو مکعب ها خیلی طول میکشه
اگر امکانش بود بگید که چطور به xpress muisc رو ویرایش کنم
سلام
حروف آ كيبرد داره كافيه در كيبرد فارسي دكمه شيفت را يكبار بزني وبراي تغيير برنامه هاي مديا بار در بخش اموزش كوك نرم افزارش هست اين هم لينك برنامه ويرايش مديا بار

http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=136732
سلام
میشه کیبرد اصلی qwerty و طریقه اضافه کردنش به کوک رو بذارید؟

سلام فردا فايلها شو اماده ميكنم

اینم مثل فریمور قبلیتون مشکل اجرا نشدن ttpod داره؟
من که توی ورژن قبلی این برنامه رو حذف کردم و دوباره نصبش کردم ولی باز مشکلش حل نشد.
فکر کنم مشکل از کم بودن فضای phone memory باشه.
سلام
تو ورژن قبلي كه به خوبي كار ميكرد وتوي اين ورژن بدليل اينكه فضاي خالي نداشتم پاك كردم خودتان نصب كنيد كار ميكنه در ضمن پچ همراه برنامه را هم نصب كنيد

Shedayat
23-06-2011, 22:56
سلام
تو ورژن قبلي كه به خوبي كار ميكرد وتوي اين ورژن بدليل اينكه فضاي خالي نداشتم پاك كردم خودتان نصب كنيد كار ميكنه در ضمن پچ همراه برنامه را هم نصب كنيد

ولی من همین الان کوک قبلیت رو گوشیمه. برنامه ttpod اجرا می شه ولی فقط تصویر استارت آپش رو نشون می ده و سریع بسته می شه. اون رو حذف کردم و ورژن جدیدترش رو نصب کردم ولی باز دیدم همین مشکل رو داره.
در ضمن یه برنامه دیگه هم برای پخش موزیک IMul بود اگه اشتباه نکنم اونم تصویر لودینگش میاد و بعد از حدود بیست ثانیه ارور می ده که مموری فول هست. بعدش بسته می شه.

Shedayat
23-06-2011, 23:20
کسی مد غیر فعال کردن چرخش گوشی به جز توی فتوگالری و نوشتن پیام رو داره؟ اگه لطف کنید ممنون می شم.

hncboys
24-06-2011, 01:11
آقا عنایت خیلی ممنون
بله آ رو دیدم اماچرا با شیفت فقط ؟ به آ تغییر میکنه و بقیه تغییر نمیکنه؟
امکانه اینکه کیبورد رو ویرایش کرد که با شیفت گزینه های بیشتری تغییر کنه وجود داره؟
بعشی وقتا صفحه در حالت لنداسکیپ گیر میکنه و باید سنسور رو خاموش و روشن کنی تا درست شه این همون باگیه که میگفتی؟

hncboys
24-06-2011, 01:18
سلام
تو ورژن قبلي كه به خوبي كار ميكرد وتوي اين ورژن بدليل اينكه فضاي خالي نداشتم پاك كردم خودتان نصب كنيد كار ميكنه در ضمن پچ همراه برنامه را هم نصب كنيد

ولی من همین الان کوک قبلیت رو گوشیمه. برنامه ttpod اجرا می شه ولی فقط تصویر استارت آپش رو نشون می ده و سریع بسته می شه. اون رو حذف کردم و ورژن جدیدترش رو نصب کردم ولی باز دیدم همین مشکل رو داره.
در ضمن یه برنامه دیگه هم برای پخش موزیک IMul بود اگه اشتباه نکنم اونم تصویر لودینگش میاد و بعد از حدود بیست ثانیه ارور می ده که مموری فول هست. بعدش بسته می شه.

منم ورژن قبلی رو روی گوشیم داشتم
ttpod خیلی روان اجرا میشد و کار میکرد
برنامه iMelo هم که میانبرش تووی موزیک بار هست هم کامل اجرا میشد و فقط کم لودینگ طولانی بود چون برنامه سنگینیه

حرفای من یعنی کوک مشکلی نداشت:4:

aassww
24-06-2011, 02:12
سلام
تو ورژن قبلي كه به خوبي كار ميكرد وتوي اين ورژن بدليل اينكه فضاي خالي نداشتم پاك كردم خودتان نصب كنيد كار ميكنه در ضمن پچ همراه برنامه را هم نصب كنيد

ولی من همین الان کوک قبلیت رو گوشیمه. برنامه ttpod اجرا می شه ولی فقط تصویر استارت آپش رو نشون می ده و سریع بسته می شه. اون رو حذف کردم و ورژن جدیدترش رو نصب کردم ولی باز دیدم همین مشکل رو داره.
در ضمن یه برنامه دیگه هم برای پخش موزیک imul بود اگه اشتباه نکنم اونم تصویر لودینگش میاد و بعد از حدود بیست ثانیه ارور می ده که مموری فول هست. بعدش بسته می شه.
سلام
همين طور كه دوستان گفتندمشكلي نداره احتمالا پچ بخصوصي فعال كردي ودر ورژن قبيلي قبل از فلش هم خودم تست كرده بودم

آقا عنایت خیلی ممنون
بله آ رو دیدم اماچرا با شیفت فقط ؟ به آ تغییر میکنه و بقیه تغییر نمیکنه؟
امکانه اینکه کیبورد رو ویرایش کرد که با شیفت گزینه های بیشتری تغییر کنه وجود داره؟
بعشی وقتا صفحه در حالت لنداسکیپ گیر میکنه و باید سنسور رو خاموش و روشن کنی تا درست شه این همون باگیه که میگفتی؟
سلام چرا كيبرد را ميشود ويرايش كرد البته با ربنامه كيبرد ايدتور وكوك ميشود
درمورد سوال دوم هم نه چنين مشكلي نيست مگر اينكه زمان خاموش شدن نور صحفه را كم كرده باشيد

CacTus
24-06-2011, 05:25
سلام عنایت جان
من اومدم با این کوک فلش بزنم اما وقتی اینف رو میزنم واسه بک آپ برنامه گوشی رو نمیشناسه و یه لیست باز میکنه که مدل گوشی رو انتخاب کنم که بعد از انتخاب جف ارور میده بسته میشه!
مشکل از کجاست؟
پست ارسال شده توسط موبايل

Shedayat
24-06-2011, 07:58
منم ورژن قبلی رو روی گوشیم داشتم
ttpod خیلی روان اجرا میشد و کار میکرد
برنامه iMelo هم که میانبرش تووی موزیک بار هست هم کامل اجرا میشد و فقط کم لودینگ طولانی بود چون برنامه سنگینیه

حرفای من یعنی کوک مشکلی نداشت:4:

مگه می شه؟ پس چرا واسه من همچین می شه؟
یه پچ open4all فعال بود که غیر فعالش کردم ولی بازم درست نشد. :av:
یعنی مشکل از کجا می تونه باشه؟ :an:

artoor32
24-06-2011, 08:12
سلام اقا عنايت
من فكر كردم ديدم حق با شماست و ما فقط مصرف كننده ايم
پس تصميم گرفتم تستي كه شما گفته بوديدو انجام بدم حتي اگه گوشيم سوخت فداي يه تار موي شما
من طبق توضيحات شما در پست 14 محتويات فايل rofs2 كوك شما رو با محتويات ros2 ورژن 101 يكي از دوستان جايگزين و ريپك كردم
الانم گوشيم بالا اومد و پيغام ريستارت داد و خدا رو شكر فعلا هم كار ميكنه و مشكل خاصي هم نداره

ممنون

سلام.منم امروز همین تست رو انجام دادم و با موفقیت گوشی فلش شد و بالا اومد :dq::cc:

aassww
24-06-2011, 10:09
سلام عنایت جان
من اومدم با این کوک فلش بزنم اما وقتی اینف رو میزنم واسه بک آپ برنامه گوشی رو نمیشناسه و یه لیست باز میکنه که مدل گوشی رو انتخاب کنم که بعد از انتخاب جف ارور میده بسته میشه!
مشکل از کجاست؟
پست ارسال شده توسط موبايل[/
QUOTE]
سلام
من با پورت شده تا الان بك اپ نگرفتم
شما فايلها را دستي به جاف بده فقط تيكfactory set را توي اين ورژن نزنيد
اموزش فلش با فريمور پورت شده به روش دستي درامضاي من هست دانلود كن حتما ببين

[QUOTE=Shedayat;2113037]مگه می شه؟ پس چرا واسه من همچین می شه؟
یه پچ open4all فعال بود که غیر فعالش کردم ولی بازم درست نشد. :av:
یعنی مشکل از کجا می تونه باشه؟ :an:
برنامه را پاك كن از يك ورژن ديگر استفاده كن يا اينكه شايد يك برنامه روي گوشي نصب باشه
كه باttpodسازگار نباشه تم افكت راغير فعال كن گوشي را ريستار كن
در ضمن هنگام نصب پچ مخصوصttpodراهم نصب كنيد

SepehrGTX
24-06-2011, 10:11
سلام
من این کوک رو الان ریختم روی گوشی. توی اس ام اس کیبرد رو که باز میکنم دکمه ها به ترتیب الفبایی هستن! یعنی از a b c تا x y z توی سه ردیف مرتب شدن! چرا اینطوریه؟
عنایت جان منتظر کیبرد اصلیت هستیم این کیبرده دکمه هاش ریزه باهاش راحت نیستم
دستت درد نکنه

aassww
24-06-2011, 10:33
سلام
من این کوک رو الان ریختم روی گوشی. توی اس ام اس کیبرد رو که باز میکنم دکمه ها به ترتیب الفبایی هستن! یعنی از a b c تا x y z توی سه ردیف مرتب شدن! چرا اینطوریه؟
عنایت جان منتظر کیبرد اصلیت هستیم این کیبرده دکمه هاش ریزه باهاش راحت نیستم
دستت درد نکنه
سلام
كيبرد انگليسي را خود اينكار كردم از كيبرد تركيبي كه هم فارسي وهم انگليسي داره استفاده كنيد
پوشه كيبرد اصلي هم ضميمه شد كهفيه اكسترا كنيد وپوشهResource را دركوك قرار دهيد
درضمن ديگر به درخواست فايل يا مد در اين تاپيك جواب داده نميشود توي بخش همه مدها هست
وهر فريموري را كه خواستيدوباهاش احت هستيد فلش كنيد

sasanazin
24-06-2011, 10:47
سلام.عنایت جان بازم گل کاشتی که دمت گرم منم از روشی که گفتی استفاده کردم گوشی راحت بالا اومد عزیز.ببخش دور امتحان کردم امتحانات هست دیگه.مر30 عالیه عنایت جان دمت گرم.

hncboys
24-06-2011, 11:40
عنایت جان اگر راهنمایی کوچیکی کنی من میشینم کیبوردو درست میکنم
دوستمونم که گفت کیبرد اولش a b c باید یه بار ab رو بزنی ات q w e r t y بشه
راستی چراغ کلید سبز موقع شارژ و low battry برداشتی چرا

arash51
24-06-2011, 11:47
سلام عنایت جان
به خاطر مصیبتی که واسم پیش اومد چند روزی از این حوالی دور بودم.
دستت درد نکنه گل کاشتی.
ممنون....

SepehrGTX
24-06-2011, 12:46
مرسی عنایت جان
من چون کیبرد a b c به کارم نمیومد گفتم همون کیبرد اصلیه رو بذارم که دکمه هاشم بزرگتره
و گرنه بقیه چیزای فریمور که عالیه
مخصوصا حالت منو بندیش
من همیشه از فریمورهات استفاده می کنم
به قول رفیقمون بازم گل کاشتی

Shedayat
24-06-2011, 20:09
برنامه را پاك كن از يك ورژن ديگر استفاده كن يا اينكه شايد يك برنامه روي گوشي نصب باشه
كه باttpodسازگار نباشه تم افكت راغير فعال كن گوشي را ريستار كن
در ضمن هنگام نصب پچ مخصوصttpodراهم نصب كنيد

از یه ورژن دیگه هم استفاده کردم ولی بازم جواب نداد. هیچ برنامه ی اضافی هم نصب نکردم. تم افکتم هم غیر فعاله.
پچ داره مگه؟ کجا باید بگیرم؟:ab:

gotog2
24-06-2011, 21:50
سلام دوستان کسی کد رجیستر کردن بازی resco bubbles رو نداره؟

grande
25-06-2011, 08:03
سلام دوستان کسی کد رجیستر کردن بازی resco bubbles رو نداره؟

همش بزن صفر 000000

mehrzadbn
25-06-2011, 12:54
از یه ورژن دیگه هم استفاده کردم ولی بازم جواب نداد. هیچ برنامه ی اضافی هم نصب نکردم. تم افکتم هم غیر فعاله.
پچ داره مگه؟ کجا باید بگیرم؟:ab:

از این پچ استفاده کن،احتمالا مشکلت حل میشه

ahmad_76
25-06-2011, 13:46
درود بر آقا عنایت ...
ممنون داداش
من فابلها رو دان کردم(سه تا فایل)
تازه واردم می خواستم بصورت مختصر و مفیدراهنمائیم کنید...
فیلم اموزشی هم اگه هست لطف کن بذار تا طبق فیلم فلش کنم...خلاصه فایل pdf ...
این فریمور کوک شده با فارسی که مشکل نداره یعنی زبان فارسی داره...
بازم سپاس

04950495
25-06-2011, 14:38
درود بر آقا عنایت ...
ممنون داداش
من فابلها رو دان کردم(سه تا فایل)
تازه واردم می خواستم بصورت مختصر و مفیدراهنمائیم کنید...
فیلم اموزشی هم اگه هست لطف کن بذار تا طبق فیلم فلش کنم...خلاصه فایل pdf ...
این فریمور کوک شده با فارسی که مشکل نداره یعنی زبان فارسی داره...
بازم سپاس
سلام دوست عزيز
فيلم اموزشي تو امضاي اقا عنايت موجوده
بله زبان فارسي رو هم داره
موفق باشيد

aassww
25-06-2011, 16:21
درود بر آقا عنایت ...
ممنون داداش
من فابلها رو دان کردم(سه تا فایل)
تازه واردم می خواستم بصورت مختصر و مفیدراهنمائیم کنید...
فیلم اموزشی هم اگه هست لطف کن بذار تا طبق فیلم فلش کنم...خلاصه فایل pdf ...
این فریمور کوک شده با فارسی که مشکل نداره یعنی زبان فارسی داره...
بازم سپاس
سلام
همون طوركه دوست عزيزم گفت فيلم طريقه فلش با فريمور پورت شده درامضاي من هست فقط با اين تفاوت در اين فريمور در برنامه جاف تيكfactory setرا نزنيد وپست دوم را بدقت مطالعه كنيد


سلام دوست عزيز
فيلم اموزشي تو امضاي اقا عنايت موجوده
بله زبان فارسي رو هم داره
موفق باشيد
ممنونم
درضمن اون كيبرد را هم اماده ميكنم دارم يك فريمور را پورت ميكنم اگر مشكلي پيش نياد
پورت كردن فايلmcuرا خودم انجام ميدهم

aassww
25-06-2011, 16:38
عنایت جان اگر راهنمایی کوچیکی کنی من میشینم کیبوردو درست میکنم
دوستمونم که گفت کیبرد اولش a b c باید یه بار ab رو بزنی ات q w e r t y بشه
راستی چراغ کلید سبز موقع شارژ و low battry برداشتی چرا
سلام
اشتباه نميكني الان در زمان شارژ كه چراغ سبز از من روشنه
اگر براي شما روشن نيست فايل ضميمه را اكسترا كنيد وپوشهprivate را در درايوCگوشي كپي كنيد بعد يكبار خاموش روشن درست ميشود

mehrzadbn
25-06-2011, 16:38
سلام
آقا عنایت،ممنون از فیرمور فوق العاده ای که کوک کردی.
فقط میخواستم بپرسم نمیشه مشکل ایمیلو تو این فیرمور حل کرد؟
با تشکر.

hncboys
25-06-2011, 21:10
عنایت جان ممنون
دفعه اول که زدم شارژ روشن نشد اما بعد از اون کار کرد

عنایت جان پیشنهاد میکنم 2تا مود رو تووی کارات بذاری
مد برای نشان داده نشدن عکسها بجز پوشه image (http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=130920) و مد لود کردن آهنگ ها فقط از یک پوشه مثلن پوشه Music

ممنون از این همه لطف و صبر و شکیبایی در پاسخ ها

aassww
25-06-2011, 21:31
سلام
آقا عنایت،ممنون از فیرمور فوق العاده ای که کوک کردی.
فقط میخواستم بپرسم نمیشه مشکل ایمیلو تو این فیرمور حل کرد؟
با تشکر.
سلام ايميل بايد از طرف نوكيا فعال بشود هنوز فعال نشده

عنایت جان ممنون
دفعه اول که زدم شارژ روشن نشد اما بعد از اون کار کرد

عنایت جان پیشنهاد میکنم 2تا مود رو تووی کارات بذاری
مد برای نشان داده نشدن عکسها بجز پوشه image (http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=130920) و مد لود کردن آهنگ ها فقط از یک پوشه مثلن پوشه Music

ممنون از این همه لطف و صبر و شکیبایی در پاسخ ها
سلام
موزيك ها كه از پوشهE:musicفقط لود ميشود دو مرحله داره اگر يكبار ديگر رفرش كني ازE:musicلود ميشود
عكس ها هم هر پوشه كه دستور بدهيم لود نكنه از ان پوشه ديگر لود نميشه اينطور نيست كه فقط از يك پوشه باشه

mehrzadbn
25-06-2011, 21:50
سلام
یک سوال داشتم،شایدم یکم خنده دار باشه:میشه یه کاری کرد که فایل فلشو به عنوان تصویر زمینه انتخاب کرد؟

04950495
26-06-2011, 05:39
سلام
همون طوركه دوست عزيزم گفت فيلم طريقه فلش با فريمور پورت شده درامضاي من هست فقط با اين تفاوت در اين فريمور در برنامه جاف تيكfactory setرا نزنيد وپست دوم را بدقت مطالعه كنيد


ممنونم
درضمن اون كيبرد را هم اماده ميكنم دارم يك فريمور را پورت ميكنم اگر مشكلي پيش نياد
پورت كردن فايلmcuرا خودم انجام ميدهم
سلام اقا عنايت
من هم منتظر كيبورد ميمونم و هم منتظر فريمور
انشاالله كه مشكلي پيش نمياد
موفق باشيد

bromideh
26-06-2011, 08:46
آقا عنايت ممنونيم و متشكر اين فيرمور خيلي خوبه...مخصوصا آفيس و آكروبات ريدير و چند بازي و برنامه هاي خوبش ....يه پيشنهاد
در فيرمور بعدي حتما اين برنامه Qt را هم پيش نصب بذارين كه بشه هلو تو گلو!!!

poooooorya
26-06-2011, 10:38
سلام مهندس
حال شما
فوق العاده فوق العاده
گل کاشتی آقا
شارژ رو هم بخوبی گیر میده
الان 2 روزه که فلش زدم تازه 3 تا خط از باطری رو خالی کرده خیلی خوبه
ممنون از کوکتون:ab:

hncboys
26-06-2011, 20:47
سلام
موزيك ها كه از پوشهE:musicفقط لود ميشود دو مرحله داره اگر يكبار ديگر رفرش كني ازE:musicلود ميشود
عكس ها هم هر پوشه كه دستور بدهيم لود نكنه از ان پوشه ديگر لود نميشه اينطور نيست كه فقط از يك پوشه باشه

من چندین بار لود کردم ولی هر سری یه تعداد خاصی رو اضافه میکنه
یه بار 300تا یه بار 180تا یه بار 113 یه بار 4تا
که هیچ دفعه هم فقط پوشه E:\music رو لود نکرده

http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=581545&stc=1&d=1309110380

در مورد لود کردن عکس تووی مدی (لینک زیر) که بچه ها گذاشتن نوشته که با این مد فقط و فقط پوش image لود میشه این طوری خیلی خوبه و ویدیو ها با عکس ها قاطی نمیشه

http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=130920

aassww
26-06-2011, 23:32
من چندین بار لود کردم ولی هر سری یه تعداد خاصی رو اضافه میکنه
یه بار 300تا یه بار 180تا یه بار 113 یه بار 4تا
که هیچ دفعه هم فقط پوشه E:\music رو لود نکرده

http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=581545&stc=1&d=1309110380

در مورد لود کردن عکس تووی مدی (لینک زیر) که بچه ها گذاشتن نوشته که با این مد فقط و فقط پوش image لود میشه این طوری خیلی خوبه و ویدیو ها با عکس ها قاطی نمیشه

http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=130920
سلام
عزيزم بخوبي E:\musicرا لود ميكنه
ببينيد شما پوشه اي بنامmusicدر درايوEداريد يا اسم پوشه درست نوشته شده است يا اينكه پسوند فايلهاي شماmp3هست يا اينكه داخل پوشهmusicفابل يا عكس سيستمي نداريد كه باعث لود نكردن بشود ويا مموري مشكل ويروس يابرنامه اي كه با گوشي سازگار نباشه روي گوشي ريخته باشيد
و در مورد عكسها هم اسم هر پوشه اي را به اين فايل بدهيم ديگر ان پوشه را لود نميكنه البته همه پوشه ها را نميشود معرفي كرد درضمن اين لينك كه گذاشتي براي قريمورهاي قديم اورجينال جواب ميداد

younes_gbm
27-06-2011, 09:19
]سلام دوست عزيز
ممنونم
نه تم را من نساختم فقط من كمي ايكنها را ويرايش كردم اما خيلي دنبال تم ترنسپرنتي بودم كه حتي برنامه تم سازي125مگابايتي را هم دانلود كردم اما چونRamزيادي براي باز كردن ميخواست رو لب تاب من اجرا نشد
اگر بخواهي تم در كوك بگذاري 11مگابايت فضاي خالي ميخواهي كه نيست مگر اينكه تم را بصورتsisدرپوشهpnhtبگذاري كه بعد از فلش در درايوEنصب بشود تم را در پست هاي بالايي اپ كردم درضمن براي تغيير زبان با يك دكمه كافيه كيبرد تركيبي را انتخاب كني كه هم فارسي هست هم انگليسي
كه با دكمهAbيا ا ب زبان تغيير ميكنه


عنایت جان منظورم تعویض زبان در حالت portraite بود! :au:چون من اصلا از حالت کیبرد کامل خوشم نمیاد و باهاش راحت نیستم!
در ضمن ovi maps 3.06 هم که تو این فریمور هست نسخه نهایی اون نیست و همونطور که قبلا هم گفته بودم آفلاین نمیشه! البته برای بعضی ها!مثل من! ولی نسخه نهایی اون خیلی راحت آنلاین و آفلاین میشه!!!
اون تم سیاه سیمبیان آنا رو هم میخام دیفالت فریمور بذارم که توی pnht نمیشه اینکارو کرد! اگه هم تونستی طریقه ترنسپرنت کردنشو بفهمی ما رو بی اطلاع نذار!!!:cv:
یه چیز دیگه یادم اومد!!! ppm ورژن 52.101 رو که با 52.007 باید میزدیم رو من هم تست کردم ولی وقت بالا اومدن توی اولین صفحه گیر میکرد و ننمیتونست صداها و بقیه آیتم ها رو لود کنه و ری استارت میشد!!!:dy:
بازم مرسی دمت گرم!!! :loveit::bi:

muhammad9
27-06-2011, 17:44
سلام
من چون ورژن گوشيم007هست نميتونم تست كنم اما99درصد جواب ميده وداده
شما اول فايلppmياهمانRof2فريمور من ورژن 52.0.007را باNFEباز كنيد وپوشه هاي داخلش را دركامپيوتر ذخيره كنيد
وبعد فايلppmورژن52.0.101پورت شده را باز كنيد وپوشه هاي داخلش را پاك كنيد وپوشه هايي كه از فريمورمن در كامپيوتر ذخيره كرده بوديد به اين ppm52.0.101منتقل كنيد وريپك كنيد
فايل بدست امدهppm52.0.101رابافايلmcuوUDAورژ 52.0.101فلش كنيد گوشي بالا ميايد
اين مورد جواب ميده فقط يكي از دوستان كه وارده تست كنه نتيجه را اعلام كنه اگر جواب داد من فايل را درست ميكنم ودر سايت اپ ميكنم
درضمن نگران نباشيد من قبلا خودم ازاين كارها كردم مشكلي پيش نمياد


سلام خسته نیاشید.
من وقتی فایل ppm رو با NFE باز می کنم این ارور رو میده:bh::


---------------------------
NFE Core 2
---------------------------
This file is not for me.
---------------------------
OK
---------------------------

artoor32
27-06-2011, 19:19
سلام خسته نیاشید.
من وقتی فایل ppm رو با NFE باز می کنم این ارور رو میده:bh::


---------------------------
NFE Core 2
---------------------------
This file is not for me.
---------------------------
OK
---------------------------

این فقط واسه core هست.

از اینجا بگیر
مهم : آموزش ونحوه كوك كردن فیرم ورهاي پورت شده و اورجينال (موضوع چند صفحه اي 1 2 3) (http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=136251)

muhammad9
27-06-2011, 19:34
سلام
من چون ورژن گوشيم007هست نميتونم تست كنم اما99درصد جواب ميده وداده
شما اول فايلppmياهمانRof2فريمور من ورژن 52.0.007را باNFEباز كنيد وپوشه هاي داخلش را دركامپيوتر ذخيره كنيد
وبعد فايلppmورژن52.0.101پورت شده را باز كنيد وپوشه هاي داخلش را پاك كنيد وپوشه هايي كه از فريمورمن در كامپيوتر ذخيره كرده بوديد به اين ppm52.0.101منتقل كنيد وريپك كنيد
فايل بدست امدهppm52.0.101رابافايلmcuوUDAورژ 52.0.101فلش كنيد گوشي بالا ميايد
اين مورد جواب ميده فقط يكي از دوستان كه وارده تست كنه نتيجه را اعلام كنه اگر جواب داد من فايل را درست ميكنم ودر سايت اپ ميكنم
درضمن نگران نباشيد من قبلا خودم ازاين كارها كردم مشكلي پيش نمياد


سلام.
من گوشی دوستمو فلش زدم با این روش همه چیش ردیف بود، و بدون مشکل کار می کنه.
مرسی آقا عنایت،دوستم میگه دمت گرم:dk:.

tehsh
27-06-2011, 22:48
سلام
خسته نباشيد
اميدوارم هميشه موفق باشيد و هر روز كوك هاي بهتر ارائه كنيد.
من مي خوام كوك شما را تست كنم ولي مي خوام بدانم راهي هست كه اگر خواستم به كوك قبلي كه آن هم مال شماست برگردم چون كلي نرم افزار نصب كردم؟ (چه جوري backup بگيرم كه دوباره نخوام برنامه ها را نصب كنم؟ )
آيا راهي وجود دارد؟
با تشكر

SepehrGTX
27-06-2011, 23:39
عنایت جان میشه مد منوی 4*4درحالت عمودي و6*2درحالت افقي رو بذاری؟
ممنون میشم

ehsantk
30-06-2011, 09:24
سلام و خسته نباشید به شما کاربر خوب انجمن ، عنایت خان.
من قبل از اینکه فایل رو دانلود کنم چندتا سئوال داشتم. اگه جواب بدی ممنون میشم.
1 تو این ورژن آهنگ ها از چه پوشه ای لود میشن ؟
2 - درضمن من این برنامه رو با فلش زدن ندارم . لطفا راهنمایی کنید .
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=583852&stc=1&d=1309415033

aassww
01-07-2011, 09:05
سلام و خسته نباشید به شما کاربر خوب انجمن ، عنایت خان.
من قبل از اینکه فایل رو دانلود کنم چندتا سئوال داشتم. اگه جواب بدی ممنون میشم.
1 تو این ورژن آهنگ ها از چه پوشه ای لود میشن ؟
2 - درضمن من این برنامه رو با فلش زدن ندارم . لطفا راهنمایی کنید .
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=583852&stc=1&d=1309415033
سلام دوست عزيز
E:musicلود ميشوند
واين نرم افزار موزيك هم قسمت موزيكها هست اسمشCover flowيا همانimeloهست

tireng90
01-07-2011, 09:51
سلام خسته نباشی.من فایلها رو دانلود کردم واسه شناسوندن CNT باید بصورت دستی معرفیش کنم.مشکلی نیست؟
و هر جور فلش زدم تو
Stage 2: Starting.........................
گیر کرده.چه کنم؟

aassww
01-07-2011, 10:05
سلام خسته نباشی.من فایلها رو دانلود کردم واسه شناسوندن CNT باید بصورت دستی معرفیش کنم.مشکلی نیست؟
و هر جور فلش زدم تو
Stage 2: Starting.........................
گیر کرده.چه کنم؟
سلام
فريمور پورت شده فايلي بنامcntندارد بدون اين فايل بايد فلش كنيد وفيلم طريقه فلش كردن بافريمور پ1ورت شده درامضاي من هست حتما ببينيد فقط در برنامه جاف تيكfactory setرا نزنيد
وپست2همين تاپيك را هم مطالعه كنيد

MaKenZi
01-07-2011, 11:01
سلام خسته نباشی.من فایلها رو دانلود کردم واسه شناسوندن cnt باید بصورت دستی معرفیش کنم.مشکلی نیست؟
و هر جور فلش زدم تو
stage 2: Starting.........................
گیر کرده.چه کنم؟
با تشکر از عنایت عزیز که کامل جواب داد.

اگر آموزشی که آقا عنایت اشاره کردند ببینید ، بدون مشکل میتونید فلش بزنید.

فقط یک نکته رو من اضافه کنم ، برای رفع این مشکل ، گوشی رو خاموش فلش کنید.
یعنی از روش فلش خاموش استفاده کنید.

arash51
02-07-2011, 23:51
سلام عنايت جان
چرا اسم تم پيشفرض توي مد 101F876F.txt با تم توي کوک يکي نيست؟
و ديگه اينکه من Avakon2.mif
از کوک قبلي جايگزين کردم ولي جواب نداد.
راستی آقا عنایت
صدای هشدار ساعت خیلی زیاده اگه امکان داره روش کم کردنشو بگید.
دیگه اینکه وقتی به تاپیک سوال های کوکی میای هوای مارو داشته باش.

ممنون...

sajjadz
03-07-2011, 15:07
آقا يه سوال ديگه: چرا وقتي به Contact ها در هوم اسكرين مخاطبي را منتسب مي كنيم.. عمل نمي كنه؟ يعني تماس سريع با نفر انتخابي... من چند بار امتحان كردم ولي نشد....

عنایت جان این دوست گلمون درست میگه .منم همچبن مشکلی دارم.تو فریموره قبلی هم این مشکله داشتم.البته مجبورم از پچ c2z برای theme effect ها استفاده کنم چون تم افکتهای خوده فریمور باگ وحشتناکی داره :ad:

راستی یه سوال داشتم.چرا وقتی من برنامه ای نصب میکنم و با ارور مواجه میشم گوشیم برای مدتی هنگ میکنه و همه ی نرم افزارام از بین میره.البته بعد از یه ریستارت درست میشه.(از پچ c2z استفاده میکنما ولی قبلا این طور میشد ولی برای یه مدت درست شد.بعد از فلش کردن این فریمور دباره همون اش شد با همون کاسش):sign_help:

Shedayat
05-07-2011, 17:35
سلام آقا عنایت. فریمور جدید رو (v40) رو کوک نمی کنی؟
آخه مثه اینکه خیلی نسبت به فریمور قبلی بهتر شده. البته من خودم هنوز ازش استفاده نکردم.
دستت درد نکنه. خیلی ممنون که بدون هیچ چشم داشتی برای بچه های موبایلستان زحمت می کشی و سوالات ما رو جواب می دی .

r0ot$harp
05-07-2011, 17:38
سلام آقا . شما اصلا جواب سوال من رو ندادین تو تاپیک قبلی .

الان من دوباره به این ورژن هم آپدیت کردم . اما بازهم Pc Suite به هیچ عنوان گوشی رو نمی شناسه . JAF هم همینطور . فقط تونستم تو حالت خاموش فلش کنم . اگر درست نمی شه بیگن چه جوری به ورژن Orginal برگردونم ؟؟؟

باتشکر احسان

r0ot$harp
05-07-2011, 18:00
سلام آقا عنایت عزیز .

آقا پیدا کردم :
http://discussions.europe.nokia.com/t5/PC-and-Mac-Software/Incompatible-USB-mode-for-PC-suite/td-p/349710/page/2

حل کردن مشکل :
I got it to work under my Windows 7 environment. I logged on as administrator and under Control Panel -> Devices and Printers, you should see the phone (when it was connected). Right click on it to show properties -> Hardware tab -> Change settings -> Driver -> Update Driver. After updating the driver, everything worked.

باتشکر احسان

amir_smart
06-07-2011, 13:13
ببخشید دوستان چه جور میشه بازیارو و دو تا تم steel , vivid green پاک کرد و تمs^3 رو به مموری انتقال داد؟

arash51
06-07-2011, 14:16
سلام عنايت جان
چرا اسم تم پيشفرض توي مد 101F876F.txt با تم توي کوک يکي نيست؟
و ديگه اينکه من Avakon2.mif
از کوک قبلي جايگزين کردم ولي جواب نداد.
راستی آقا عنایت
صدای هشدار ساعت خیلی زیاده اگه امکان داره روش کم کردنشو بگید.
دیگه اینکه وقتی به تاپیک سوال های کوکی میای هوای مارو داشته باش.

ممنون...
سلام عنايت جان
ضمن درخواست جواب پست بالا
شايد من اولين نفرم که اينو ميپرسم
من محتويات درايو C را با اکسپلوره توي مسمموري کپي کرده بودم.
بعد به علت سنگين شدن گوشي مجبور شدم فرمت کنم.
حالا بعداز فرمت محتويات C را با اکسپلوره توي درايو c پيست کردم حجم درايو C بالا رفته ولي ازبازيها خبري نيست.
ممنون.....

mousa65
06-07-2011, 16:23
سلام آقا عنایت. فریمور جدید رو (v40) رو کوک نمی کنی؟

younes_gbm
07-07-2011, 08:41
عنایت جان منظورم تعویض زبان در حالت portraite بود! چون من اصلا از حالت کیبرد کامل خوشم نمیاد و باهاش راحت نیستم!
در ضمن ovi maps 3.06 هم که تو این فریمور هست نسخه نهایی اون نیست و همونطور که قبلا هم گفته بودم آفلاین نمیشه! البته برای بعضی ها!مثل من! ولی نسخه نهایی اون خیلی راحت آنلاین و آفلاین میشه!!!
اون تم سیاه سیمبیان آنا رو هم میخام دیفالت فریمور بذارم که توی pnht نمیشه اینکارو کرد! اگه هم تونستی طریقه ترنسپرنت کردنشو بفهمی ما رو بی اطلاع نذار!!!
یه چیز دیگه یادم اومد!!! ppm ورژن 52.101 رو که با 52.007 باید میزدیم رو من هم تست کردم ولی وقت بالا اومدن توی اولین صفحه گیر میکرد و ننمیتونست صداها و بقیه آیتم ها رو لود کنه و ری استارت میشد!!!
بازم مرسی دمت گرم!!!

aminz
07-07-2011, 13:44
با سلام
من تازه گوشیمو اپدیت کردم و کلی با تغییراتتون حال کردم. کارتون خیلی تمیز و قشنگ بود.
فقط من تو قسمت تم دیدم هوم اسکرین وجود نداره.خودتون حذفش کردید؟

TiNCO
07-07-2011, 14:04
با سلام
من تازه گوشیمو اپدیت کردم و کلی با تغییراتتون حال کردم. کارتون خیلی تمیز و قشنگ بود.
فقط من تو قسمت تم دیدم هوم اسکرین وجود نداره.خودتون حذفش کردید؟
دوست عزیز دقت کنید که خود c6 یدونه هوم اسکرین داره!!!
این هم فریمور پورت شده c6 هست!!!

artoor32
10-07-2011, 05:03
سلام عنایت جان.واسه مشکل ایمیل انگار در فریمورهای اصلی همچین مشکلی نیست! الان 2تا 5800 ورژن 52 ارجینال هست که ایمیل رو فعال دارن.
یکی رو فلش زدم به فریمور پورت شده که امیل دیگه قعال نمیشه بنده خدا شاکی شد :an:
راهی نداره که قسمت امیل فریمور اصلی 5800 رو جایگزین این فریمور کرد؟
ولی فکنم اون ها چون از قبل فعال کردن دیگه فعال مونده!! :bq:

arash51
10-07-2011, 21:00
دوستان سلام
امیدوارم سلامت باشید.
امروز چندروزه کسی نیست .
داریم دلواپس میشیم.

mahmod2000
11-07-2011, 07:14
سلام خدمت دوستان
چرا من وقتی میخوام با جف فلش کنم وقتی روی Falsh کلیک میکنم میگه Searching for phone...Not found!!!

من گوشیم وصله به پیسی با کابل

مشکل چیه ؟ ممنون میشم کمک کنید

MaKenZi
11-07-2011, 11:26
سلام عنایت جان.واسه مشکل ایمیل انگار در فریمورهای اصلی همچین مشکلی نیست! الان 2تا 5800 ورژن 52 ارجینال هست که ایمیل رو فعال دارن.
یکی رو فلش زدم به فریمور پورت شده که امیل دیگه قعال نمیشه بنده خدا شاکی شد :an:
راهی نداره که قسمت امیل فریمور اصلی 5800 رو جایگزین این فریمور کرد؟
ولی فکنم اون ها چون از قبل فعال کردن دیگه فعال مونده!! :bq:
سلام

تا جایی که من اطلاع دارم ، ایرادی که فیرم ورهای پورت شده دارند ، همین ایمیلشون هست که کار نمیکنه.سلام خدمت دوستان
چرا من وقتی میخوام با جف فلش کنم وقتی روی Falsh کلیک میکنم میگه Searching for phone...Not found!!!

من گوشیم وصله به پیسی با کابل

مشکل چیه ؟ ممنون میشم کمک کنید
سلام

دوست من شما گوشی رو از ابتدا وصل نکنید.
وقتی کلید Flash رو زدید و پیغام : Searching for phone اومد ، گوشی رو به کابل وصل کنید و یکبار کلید پاور رو بزنید.

mshz
12-07-2011, 14:09
سلام
ورژن گوشی من v11.0.008 هست
اگه بخوام از این فریمور کوک شده استفاده کنم
باید چیکار کنم؟

arash51
12-07-2011, 22:26
سلام
ورژن گوشی من v11.0.008 هست
اگه بخوام از این فریمور کوک شده استفاده کنم
باید چیکار کنم؟
سلام دوست عزیز
گوشیتون چیه وRM چنده?
این یه کوک برپایه c6 واسه گوشی 5800 با RM356 ورژن 520.007 هستش.

mshz
12-07-2011, 23:48
دوست عزیز
گوشیم 5800 با rm 356
فقط ورژن گوشیم فرق میکنه
باتشکر

MaKenZi
13-07-2011, 00:02
دوست عزیز
گوشیم 5800 با rm 356
فقط ورژن گوشیم فرق میکنه
باتشکر
سلام

اشکالی نداره دوست من ، میتونید فلش بزنید.
تمامی فایلهارو دانلود کنید و سپس با جاف در حالت خاموش فلش بزنید.
آموزش تصویری هم فکر میکنم در امضای آقا عنایت باشه.

سایر آموزشها هم در بخش هستند.

karaj2010
13-07-2011, 07:15
سلام آقا عنایت
ممنون به خاطره کوک خوبتون.راستش یکی از مشکلاتی که هست اینه که برنامه smart com gps رو که نصب میکنم و وقتی وارد برنامه میشم" میاد بیرون.اگه میشه راهنمایی کنین
در ضمن چطور میتونم نرم افزار iMelo رو حذف کنم؟ اخه چندتا اهنگ پخش میکنه بعدش ارور expired میده
با تشکر

mahmod2000
13-07-2011, 07:36
تشکر فراوان بابت کاره تمیزتون
فقط یه مشکل دیدم اونم اینه که ایمیل غیر فعاله مثکه!

و مهمتر اینکه آیا شارژ زود کم میکنه این فیرم ور کوک شده که فلش زدم ؟

arash51
13-07-2011, 23:07
سلام آقا عنایت
ممنون به خاطره کوک خوبتون.راستش یکی از مشکلاتی که هست اینه که برنامه smart com gps رو که نصب میکنم و وقتی وارد برنامه میشم" میاد بیرون.اگه میشه راهنمایی کنین
در ضمن چطور میتونم نرم افزار iMelo رو حذف کنم؟ اخه چندتا اهنگ پخش میکنه بعدش ارور expired میده
با تشکر
دوست عزیز
این مشکل احتمالآ مربوط به اتواستارت بودن پچ هستش.
پچ رو ازحالت اتوخارج وغیر فعالش کن.
برنامه iMelo راهم از کوک حذف کن .
البته توی منوی پخش موزیک آیکنش میمونه.
اگه نتونستی بگو تا بیشتر توضیح بدیم.

mshz
14-07-2011, 14:50
باتشکر ویژه از آقا عنایت عزیز
و مدیر ارشد انجمن
فلش بسیار عالی وبدون مشکل انجام شد
آقاعنایت خیلی خیلی کارت درسته.ممنون

karaj2010
14-07-2011, 19:19
ممنون میشم اگه بیشتر توضیح بدین هم در مورد غیر فعال کردن پچ و هم موزیک پلیر
با تشکر

arash51
14-07-2011, 19:45
ممنون میشم اگه بیشتر توضیح بدین هم در مورد غیر فعال کردن پچ و هم موزیک پلیر
با تشکر
دوست عزیز
فایل زمیمه رو توی کوک به این آدرس درگ کن و پس از پاک کردن برنامه iMelo دوباره فلش بزن.
private\101F4CD2\import\suites
اگه درمورد فلش کردن وکار با جاف مشکل داری تاپیک آموزش رو بادقت مطالعه کن.
اما در مورد پچ.
برنامه رامپجرز را باز کن واز منوی آپشن گزینه بالایی remove from auto برای خارج کردن پچ فعال انتخاب کن.
هرپچی که سبز بود غیر فعال کن مخصوصآ open4all .

arash51
14-07-2011, 19:48
دوست عزیز
گوشیم 5800 با rm 356
فقط ورژن گوشیم فرق میکنه
باتشکر
فقط ورژن گوشیت بالاتر نباشه.

harfdaram
14-07-2011, 19:52
آقا با mx key چطور فلش کنم توضیح بدید

aminnima2
15-07-2011, 11:16
فلش نسبتا خوبی است
ایراد های
ایمیل غیر فعاله
تو تایپ پیامک نوشته ها بهم میخورند

aminnima2
15-07-2011, 19:31
تو بعضی بخش ها هم کیبرد گوشی باگ داره
مثلا تو تنظیم ساعت کیبرد غیر فعاله اما با یک بار تغییر زبان اعداد فعال میشوند
جناب عنایت عزیز میشه این چند تا ایراد رو بگید چطور میشه برطرف کرد

چون به غیر از این موارد هیچ مشکل دیگه ای نداره

بازهم ممنون

arash51
15-07-2011, 22:51
تو بعضی بخش ها هم کیبرد گوشی باگ داره
مثلا تو تنظیم ساعت کیبرد غیر فعاله اما با یک بار تغییر زبان اعداد فعال میشوند
جناب عنایت عزیز میشه این چند تا ایراد رو بگید چطور میشه برطرف کرد

چون به غیر از این موارد هیچ مشکل دیگه ای نداره

بازهم ممنون
دوستمون درست میگن عنایت جان
بعضی مواقع واسه بازنشانی یا تنظیم ساعت کیبورد غیرفعال میشه.
ممنون...

aminnima2
16-07-2011, 00:55
جناب عنایت عزیز اگه میشه نرم افزار هایی مثل imelo که expire شدن هم از تو کوک حذف کنید که دیگه عالی ....

ArAg27
16-07-2011, 20:12
دوستان کاری نمیشه انجام داد که mail گوشی راه بیفته؟! هم توی این فریمور مشکل داره هم توی c6v40

mahmod2000
18-07-2011, 09:25
اره اگه میشه این ایمیل رو یه جوری فعال کرد خوب میشد

mehrzadbn
18-07-2011, 11:42
سلام به دوستان گرامی وعزیز
خواستم یه کمکی کرده باشمو تا وقتی سرویس ایمیل فعال بشه یه برنامه رو بهتون معرفی کنم تا کارتون رو فعلا راه بندازه.به نظر من یه برنامه کامله ،البته یکی تو سایت بود مثل اینکه مشکل کرک داشت.
خلاصه امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

grande
19-07-2011, 07:23
ببخشید تو home screen اگه بخوام ساعت موقع hide content نباشه باید چه کار کنم؟
اگه مدی هست قرار بدین با تشکر:bz:

bromideh
19-07-2011, 16:49
راستي فيرمور جديد خبري نيس؟؟؟

SepehrGTX
21-07-2011, 16:52
سلام
از کوک c6 v40 خبری نشد؟

armin5906
21-07-2011, 21:40
عنایت جان این کوکت واقعا عالی بود واسه همین من و خیلی از دوستان دیگه منتظر کوک جدیدت هستیم

Dvb2Sat
22-07-2011, 09:26
گوشی من 5800XpressMusic هست.
ورژن گوشی من
Ver:
50.0.005.C01.01

هست . میخواستم بدونم مستقیم با همین فریمور میتونم با برنامه phoneix یا Jaf گوشیمو فلش کنم ؟

UFA
22-07-2011, 09:59
گوشی من 5800xpressmusic هست.
ورژن گوشی من
ver:
50.0.005.c01.01

هست . میخواستم بدونم مستقیم با همین فریمور میتونم با برنامه phoneix یا jaf گوشیمو فلش کنم ؟بله ميتونيد

پست اول تاپيك را پيگيري كنيد

amir-alpha
25-07-2011, 12:20
سلام به همه
من مبتدی هستم و میخوام گوشیمو هک کنم یعنی از هین فریمور.اما نیاز به اموزش جامع دارم
مشه بگین تو کدوم تاپیک برم برای اموزش؟من الان باید چیکار کنم؟

TiNCO
25-07-2011, 13:12
سلام به همه
من مبتدی هستم و میخوام گوشیمو هک کنم یعنی از هین فریمور.اما نیاز به اموزش جامع دارم
مشه بگین تو کدوم تاپیک برم برای اموزش؟من الان باید چیکار کنم؟

بفرما دوست عزیز:

http://www.mobilestan.net/showthread.php?t=60798

Shedayat
25-07-2011, 20:52
از دوستان کسی تم این کوک رو نداره؟

aassww
25-07-2011, 21:03
از دوستان کسی تم این کوک رو نداره؟

سلام دوست عزیز
اگر منظورشما تم سیمبیان aNNAهست از پست11همین تاپیک دانلود کنید

immortal07
25-07-2011, 21:05
اقا خسته نباشید
می خواستم بدونم فایل UDA رو در jaf واسه کدوم انتخاب کنیم؟ cnt یا َAPE Varieat?

®.Mahdi
25-07-2011, 21:08
اقا خسته نباشید
می خواستم بدونم فایل UDA رو در jaf واسه کدوم انتخاب کنیم؟ cnt یا َAPE Varieat?

فایل UDA در جاف APE Varieat هست .

Shedayat
25-07-2011, 22:11
سلام دوست عزیز
اگر منظورشما تم سیمبیان aNNAهست از پست11همین تاپیک دانلود کنید

منظورم تم Symbian^3 Anna هست که ترنسپرنتی هم هست. (همون که شکل یه برگ والپیپرش هست.)
اگه می شه یه چند تا تم ترسپرنتی دیگه هم معرفی کنید.

tonypony2011
27-07-2011, 19:01
عالیه . بهترین تا الان در تمام سایتها . ممنون. خسته نباشید. همیشه منتظر کارهاتون هستم
:cp:

nima6
29-07-2011, 11:24
سلام ممنونم از همتون کوک 5800عالیه خسته نباشید

ali_enj
01-08-2011, 20:52
سلام.من واسه اولین بار می خوام گوشیمو فلش کنم.پس لطف کنید زیر دیپلم بهم جواب بدین.ممنون
ورژن گوشی من فکر کنم 11 باشه.الان فقط همین 3 تا فایل ppm و mcu و uda رو دانلود کنم حله ؟
این فایل uda همون cnt که تو آموزش جف گفتن ؟
میخوام گوشیم هکم بشه.
تو رو خدا واضح بگین.خیلی آموزشتون گنگه.مثلا نوشتین گوشی رو فرمت کنیم.خب خداییش چه قد کار داشت می گفتین چه جوری فرمت کنیم؟حتما باید من 10000 صفحه رو بگردم تا اینو بفهمم؟
بازم مرسی

MaKenZi
01-08-2011, 21:41
سلام.من واسه اولین بار می خوام گوشیمو فلش کنم.پس لطف کنید زیر دیپلم بهم جواب بدین.ممنون
ورژن گوشی من فکر کنم 11 باشه.الان فقط همین 3 تا فایل ppm و mcu و uda رو دانلود کنم حله ؟
این فایل uda همون cnt که تو آموزش جف گفتن ؟
میخوام گوشیم هکم بشه.
تو رو خدا واضح بگین.خیلی آموزشتون گنگه.مثلا نوشتین گوشی رو فرمت کنیم.خب خداییش چه قد کار داشت می گفتین چه جوری فرمت کنیم؟حتما باید من 10000 صفحه رو بگردم تا اینو بفهمم؟
بازم مرسی
سلام

دوست من چون این فیرم ور پورت شده هست ، بنابراین نیازی به فایل CNT برای فلش نداره.
این در مورد تمام فیرم ورهای پورت شده صدق میکنه ، مگر موارد خاص که خود شخص کوکر
در این موارد خاص ، بهتون گوشزد میکنه که استفاده کنید.

بله شما تنها به همین 3 فایل نیاز دارید تا بتونید گوشیتون رو فلش بزنید.

فایل UDA به عنوان APE Variant مورد استفاده قرار میگیره.

این کوک ها تماما هک شده هستند و بعد از فلش زدن گوشیتون هک هم میشه.


برای فرمت گوشیتون از کد ستاره مربع 7370 مربع در صفحه اصلی گوشی استفاده کنید.

و برای فرمت رم هم ، رم رو داخل رم ریدر قرار بدید و از طریق کامپیوتر با راست کلیک روی رم و انتخاب
گزینه ی Format ، رم رو فرمت کنید.

MaKenZi
01-08-2011, 22:19
میدونم اینجا جاش نیست ولی من یه farmware کوک کردم تو این سایت ----گذاشتم چون حوصله پست دادن رو نداشتم این لینکشه هر کی خواست بیاد c6v40 the best of coock darknessv3

:123:
سلام

دوست من اگر خواستید فیرم وری به کاربران سایت معرفی کنید ، فقط باید در داخل سایت و بخش
مربوطه تاپیک ایجاد کنید و از لینک دادن ، اون هم به این صورت خودداری کنید.

ali_enj
01-08-2011, 23:44
سلام

دوست من چون این فیرم ور پورت شده هست ، بنابراین نیازی به فایل CNT برای فلش نداره.
این در مورد تمام فیرم ورهای پورت شده صدق میکنه ، مگر موارد خاص که خود شخص کوکر
در این موارد خاص ، بهتون گوشزد میکنه که استفاده کنید.

بله شما تنها به همین 3 فایل نیاز دارید تا بتونید گوشیتون رو فلش بزنید.

فایل UDA به عنوان APE Variant مورد استفاده قرار میگیره.

این کوک ها تماما هک شده هستند و بعد از فلش زدن گوشیتون هک هم میشه.


برای فرمت گوشیتون از کد ستاره مربع 7370 مربع در صفحه اصلی گوشی استفاده کنید.

و برای فرمت رم هم ، رم رو داخل رم ریدر قرار بدید و از طریق کامپیوتر با راست کلیک روی رم و انتخاب
گزینه ی Format ، رم رو فرمت کنید.
پس یعنی لازم نیست من اول به فریمور اصلی ورژن 52 فلش کنمو مستقیم میتونم به همین فریمور کوک شده فلش بزنم؟
تو آموزشی که من دیدم از جف از APE Variant خبری نبود.میشه آموزششو واسم بذارین.یا لینکشو
مرسی

MaKenZi
01-08-2011, 23:48
پس یعنی لازم نیست من اول به فریمور اصلی ورژن 52 فلش کنمو مستقیم میتونم به همین فریمور کوک شده فلش بزنم؟
تو آموزشی که من دیدم از جف از APE Variant خبری نبود.میشه آموزششو واسم بذارین.یا لینکشو
مرسی
سلام

نه دوست من ، لازم نیست. مستقیم به همین فیرم ور فلش بزنید.

شما برنامه ی جاف رو باز کنید ، تو صفحه ی اصلی چهارتا چراغ سبز رنگ میبینید که یکیش APE Variant هست.

این تاپیک جامع جاف به همراه تصاویری از این برنامه:
http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=60798

moslem_f
02-08-2011, 00:03
دوست عزیز به این فایلهایی که میگم دقت کن
MCU:فایل vesrion گوشی هست
PPM:فایلی هست که تمام سیستم عامل گوشی داخل این فایل قرار گرفته
UDA یا APP VARIANT:این فایل هم میشه داخلش چیزی اضافه کرد که مستقیم بعد فلش به درایو C گوشی منتقل میشه

راستی فایل MCU رو پسوندشو به C0r تغییر بده تا جف بشناستشو با خیال راحت فلش کن

ali_enj
02-08-2011, 15:52
سلام
بازم نشد. این جا رو stage 2 میمونه.چی کار کنم ؟

ali_enj
04-08-2011, 00:24
پس چی شد؟:bp::bp::bp::bp::bp::bp:

ali_enj
06-08-2011, 23:31
تو رو خدا یکی جواب منو بده:cf::cf::cf::cf::cf::cf::cf:

mohammadhazer
07-08-2011, 02:20
تو رو خدا یکی جواب منو بده:cf::cf::cf::cf::cf::cf::cf:

سلام دوست گلم/

شما فایلهای را که در صفحه اول تاپیک است دانلود و به اموزشها دقت کنید و بعد هم طبق

فیلم اموزشی گوشی رو فلش نماید.

فيلم طريقه فلش زدن بافريم ورهاي پورت شده با جاف
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=502992&d=1296666158

در صفحه قبلی هم شما تیکهای مورد نظر را نگذاشته بودی طبق تصویر تیکها هماهنگ کنید.

as_ajudy
08-08-2011, 13:18
با سلام - فیرم ویر که خیلی عالیه - سرعتش ظاهرش منوهاش و کلا خیلی باکلاسه
فقط من یک مشکل داشتم - روی Ovi Map 3.6 وقتی میرم روی درایو برای Navigation خطای کمبود حافظه رو میده و برنامه رو میبنده .
البته فون مموریم خالیه و فقط خود نقشه بازه .

as_ajudy
08-08-2011, 16:42
ببخشید یک مطلب دیگه هم فراموش کردم به پست قبلی اضافه کنم
بعضی از تمها رو وفتی میخوام نصب کنم به آخر که میرسه پیغام خطای Unable to install رو میده و هیچ چیز دیگه ای نمی نویسه و از برنامه در حال نصب خارج میشه ( البته قابل ذکره که همون تم رو من بار اول نصب کردم و بعد از اینکه مستر ریست کردم با استفاده از 3 دکمه نصب نشد )
گوشیم هم 5800 نوکیا هست

ali_enj
08-08-2011, 19:20
سلام دوست گلم/

شما فایلهای را که در صفحه اول تاپیک است دانلود و به اموزشها دقت کنید و بعد هم طبق

فیلم اموزشی گوشی رو فلش نماید.

فيلم طريقه فلش زدن بافريم ورهاي پورت شده با جاف
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=502992&d=1296666158

در صفحه قبلی هم شما تیکهای مورد نظر را نگذاشته بودی طبق تصویر تیکها هماهنگ کنید.

صفحه اول گفته تیک factory set رو نزنم.تو عکسی که شما گذاشتین زده تیکشو.من چی کار کنم؟راستی باید. گوشی رو خاموش فلش کنم؟

پست ارسال شده توسط موبايل

®.Mahdi
08-08-2011, 19:44
صفحه اول گفته تیک factory set رو نزنم.تو عکسی که شما گذاشتین زده تیکشو.من چی کار کنم؟راستی باید. گوشی رو خاموش فلش کنم؟سلام ...

زیاد فرقی نداره ، برای این فیرم ور شما تیک factory set رو بزنید و خاموش گوشی رو فلش بزنید .

Zapatta
08-08-2011, 22:38
با سلام خدمت آقا عنايت عزيز من دو تا سؤال دارم اول اينكه من از نرم افزار imelo خوشم نيومد برا همين uninstall كردمش تا Player default به جاش بياد ولي بعد ازuninstall ديدم آيكونش تو مديا بار غير فعال شده با توجه به اينكه فرموده بوديد نرم افزاراي مديابارا ميتونيم بدون كوك كردن تغيير بديم مي خواستم خواهش كنم راهنمايي بفرماييد مثلا اينكه جه جوري player defaulte رو تو media bar به جاي imelo بذاريم و غيره
سؤال دومم هم كه البته خيلي مهم نيست اينه كه صداي startup فقط دفعه ي اول كه كوشي بعد از فلش اومد بالا شنيدم و بعد ازاون قطع شد در ضمن من ram blow رو هم كه فرموده بوديد جزو firmware بيدا نكردم ميشه بفرماييد تو كدوم فولدره؟
با تشكر خيلي زياد از زحمات خالصانه ي شما.راستي ببخشيد من keyboardam عربي بود!!

amir_pak4707
09-08-2011, 14:53
اقا عنایت فریمور جدیدی در دست ساخت نداری ورژن 40 c6 برای 5800 ؟

arya252
09-08-2011, 14:59
سلام
دوستان کسی میدونه چرا گوشیه من بعد از آپدیت با این کوک , دکمه ی سبز روی گوشی خیلی بد کار میکنه ؟! و یا میره روی VoiceCommand , با کوک قبلی این مشکل رو نداشتم :sign_help: ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

aassww
09-08-2011, 17:54
اقا عنایت فریمور جدیدی در دست ساخت نداری ورژن 40 c6 برای 5800 ؟
سلام دوست عزيز
چندوقتي نبودم اگرقرارشدبراي5800 فريم وري كوك كنم در همين تاپيك اعلام ميكنم


با سلام خدمت آقا عنايت عزيز من دو تا سؤال دارم اول اينكه من از نرم افزار imelo خوشم نيومد برا همين uninstall كردمش تا Player default به جاش بياد ولي بعد ازuninstall ديدم آيكونش تو مديا بار غير فعال شده با توجه به اينكه فرموده بوديد نرم افزاراي مديابارا ميتونيم بدون كوك كردن تغيير بديم مي خواستم خواهش كنم راهنمايي بفرماييد مثلا اينكه جه جوري player defaulte رو تو media bar به جاي imelo بذاريم و غيره
سؤال دومم هم كه البته خيلي مهم نيست اينه كه صداي startup فقط دفعه ي اول كه كوشي بعد از فلش اومد بالا شنيدم و بعد ازاون قطع شد در ضمن من ram blow رو هم كه فرموده بوديد جزو firmware بيدا نكردم ميشه بفرماييد تو كدوم فولدره؟
با تشكر خيلي زياد از زحمات خالصانه ي شما.راستي ببخشيد من keyboardam عربي بود!!
سلام دست عزيز
دربخش اموزش كوك نرم افزار مديابار هست
درمورد صداي starupهماحتمالا فايل صوتي را پاك كرده ايد در درايوEپوشهBootمربوط به بوت اسكرين هست
Ram blowرا در اين كوك نگذاشتم در بخش نرم افزاري موجوده نصب كنيد
كيبرد هم خودم ساختم فارسيه
ممنونم


سلام
دوستان کسی میدونه چرا گوشیه من بعد از آپدیت با این کوک , دکمه ی سبز روی گوشی خیلی بد کار میکنه ؟! و یا میره روی VoiceCommand , با کوک قبلی این مشکل رو نداشتم :sign_help: ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
سلام دوست عزيز
چنين مشكلي نيست احتمالا كليد سبزگوشي شما درست كار نميده ياغيره بحرحال با فريمور هاي ديگر تست كنيد

Zapatta
10-08-2011, 01:11
kheily lotf kardid mamnunam eshtebah nashe keyboarde firmware ro nagoftam manzuram keyboarde dasgahy bood ke bash in posta gozashtam bara hamin bazy horufa nadasht manam ozr khahy kardam.bazam az pasokhetun mamnunam.darzemn midunam in post bihudast va janbeie spam dare valy chon mikhastam baraie baghie darmorede keyboarde gushy shak be vojud naiad ino neveshtam ked alanam motasefane laptopam keyboarde farsi nadare!beharhal dasurate salahdide khodetun in posto pak befarmaied.bazam mamnun va movafagh bashid.

grande
11-08-2011, 14:08
سلام آقا عنایت توی هوم اسکرین اگه بخوام ساعت هم hide بشه مدی هست؟
اگه هست قرار بدین:bm:

aassww
11-08-2011, 16:06
سلام آقا عنایت توی هوم اسکرین اگه بخوام ساعت هم hide بشه مدی هست؟
اگه هست قرار بدین:bm:
سلام دوست عزيز
مدپنهان شدن ساعت ضميمه كردم كافيه فايل را اكسترا كنيد وپوشه200159c0را دراين مسير

Rof2:privateكپي كنيد
اگر دوباره خواستيدساعت را داشته باشيد به اين مسير برويد

Rof2:\200159c0\install\profile\hsps\00وفايل
widgetconfigurationراباز كنيد جايي كه بارنگ قرمز مشخص كردم راپاك كنيد وكلمهfalseراجاگزين كنيد

<configuration>
<control>
<settings>
<item id="profilewidget">
<property name="removable" value="true"/>
</item>
</settings>
</control>
</configuration>

meh137
12-08-2011, 10:05
سلام یک مشکلی که هست نمیشه شماره مرکز خدمان در قسمت تنظیمات اس ام اس را عوض کرد.ممنون میشم بررسی و راهنمایی کنید!

aassww
12-08-2011, 11:56
سلام یک مشکلی که هست نمیشه شماره مرکز خدمان در قسمت تنظیمات اس ام اس را عوض کرد.ممنون میشم بررسی و راهنمایی کنید!
سلام دوست عزيز
الان تست كردم بخوبي كار ميكنه اسكرين شات هم از تنضيمات گذاشتم شماره ك با گذاشتن سيم كارت اتوماتيك فعال ميشود

درضمن دوستان ايميل هم از طرف نوكيا فعال شد ببينيد
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=601926&stc=1&d=1313139068

meh137
12-08-2011, 14:52
مرسی ولی من این مشکل مرکز خدمات را هنگامی که زبان گوشی فارسی هست دارم که بابت عرض نکردن این مورد معذرت میخواهم :) ولی ایراد عمده ای محسوب نمیشه واز زحماتتون ممنونم.

keykavoos
12-08-2011, 15:17
سلام
بدبخ شدم رفت :دی همه چیو طبق آموزش پیش رفتم هیچ اروری هم نیومد موقع فلش همه چی میزون اما گوشی دیگه روشن نمیشه. چیکار کنم؟

®.Mahdi
12-08-2011, 19:33
سلام
بدبخ شدم رفت :دی همه چیو طبق آموزش پیش رفتم هیچ اروری هم نیومد موقع فلش همه چی میزون اما گوشی دیگه روشن نمیشه. چیکار کنم؟

با فایل های اصلی گوشی رو فلش بزنید تا بالا بیاد ...

احتمالا" در هنگام فلش اشتباهی کردید که مشکل پیش اومده .

meh137
12-08-2011, 20:46
مرسی مشکل حل شدx:

Zapatta
13-08-2011, 00:09
سلام ببخشيد من يه سوال ديگه داشتم موقع مسيج زدن وقتي دليوري مياد گوشي مثل مسيج عمولي با دليوري برخورد ميكنه و درست مثل وقتي كه اس ام اس جدد داري زنگو ويبره ميزنه
آقا عنايت لطفا اگه امكان داره براي حذف اين حالت راهنمايي بفرماييد.
با سپس فراوان

aassww
13-08-2011, 09:47
سلام ببخشيد من يه سوال ديگه داشتم موقع مسيج زدن وقتي دليوري مياد گوشي مثل مسيج عمولي با دليوري برخورد ميكنه و درست مثل وقتي كه اس ام اس جدد داري زنگو ويبره ميزنه
آقا عنايت لطفا اگه امكان داره براي حذف اين حالت راهنمايي بفرماييد.
با سپس فراوان

سلام دوست عزيز
قبلا هم يكي از دوستان اين مشكل را داشت كه من فكر ميكنم مشكل از اپراتور باشه شما با يك سيم كارت ديگر تست كنيد چون من اين مشكل را ندارم وزمان دليورشدن مانندقبل فقط يك تك بوق ميزنه

keykavoos
13-08-2011, 17:29
با فایل های اصلی گوشی رو فلش بزنید تا بالا بیاد ...

احتمالا" در هنگام فلش اشتباهی کردید که مشکل پیش اومده .
با فایل های اصلی فلش زدم اومد بالا ولی تمی که روی فیرمور کوک شده بود لود شد و یه سری ایراداتی هم بود که مجبور شدم با phoenix درستش کنم. و هربار که با کوک شده ها و جف میزنم خاموش میشه. ببینید اگه گوشی روشن باشه باید گزینه dead usb رو علامت نزنم وگرنه ارور میده. اگرم که خاموش باشه گزینه ی dead usb رو علامت بزنم یا نزنم فرقی نداره و گوشی رو پیدا نمی کنه. حتا اگه وسط کار گوشی رو روشن کنم هم فرقی نداره. اگر فرمت کنم گوشی میره رو تست مود و بازم فلش نمیشه اگر بیارم روی نرمال مود که بازم گوشی روشن میشه و انگار نه انگار که فرمت شده دیگه. روی لوکال مود هم تا مرحله stage 2 starting میره و گیر میکنه. راهنمایی می کنید مشکلم کجاست؟

z2fm
14-08-2011, 12:52
سلام عنایت جان

آقا فریمورت حرف نداره من فلش کردم

اما چند نکته واسم پیش اومد

1 - موقعی که کسی واست بلوتوث می فرسته یا می خوای چیزی رو لود کنی صفحه لود نمیاد(لطفا راهنمایی کنید تا مشکل حل شه)

2 - جابجا کردن گزینه ها ( یعنی تو منو من اگه بخوام برنامه ای رو نشانه بزارم بعد برم برنامه ی دیگه ای رو نشانه گذاری کنم نوار سبز رنگ تم جابجا نمیشه ( البته من چند تم دیگه هم نصب کردم اما مشکل حل نشد)

مشکل از کجاست؟؟؟

mohammadhazer
14-08-2011, 22:44
با فایل های اصلی فلش زدم اومد بالا ولی تمی که روی فیرمور کوک شده بود لود شد و یه سری ایراداتی هم بود که مجبور شدم با phoenix درستش کنم. و هربار که با کوک شده ها و جف میزنم خاموش میشه. ببینید اگه گوشی روشن باشه باید گزینه dead usb رو علامت نزنم وگرنه ارور میده. اگرم که خاموش باشه گزینه ی dead usb رو علامت بزنم یا نزنم فرقی نداره و گوشی رو پیدا نمی کنه. حتا اگه وسط کار گوشی رو روشن کنم هم فرقی نداره. اگر فرمت کنم گوشی میره رو تست مود و بازم فلش نمیشه اگر بیارم روی نرمال مود که بازم گوشی روشن میشه و انگار نه انگار که فرمت شده دیگه. روی لوکال مود هم تا مرحله stage 2 starting میره و گیر میکنه. راهنمایی می کنید مشکلم کجاست؟

سلام دوست گلم/

اگر در حالت خاموش می خواهی فلش کنی حتما باید تیک dead usb رو بزنی . در حالت روشن نیازی
نیست / در اون مرحلهstage 2 starting که گفتی گیرمی کند فريمور پورت شده فايلي بنامcntندارد بدون اين فايل بايد فلش كني

اگر با این فایلهای کوک شده می خواهی فلش کنید حتما در حالت خاموش فلش کنید.نباید گوشی روشن باشد.
فایلها را از صفحه اول همین تاپیک دانلود و طبق اموزش فلش زدن بافريم ورهاي پورت شده با جاف
پیش بروید به نکات پست 2 هم کامل توجه کنید.

گوشی رو از ابتدا وصل نکنید وقتی کلید Flash رو زدید و پیغام : Searching for phone اومد ، گوشی رو به کابل وصل کنید و یکبار کلید پاور رو بزنید.

طبق فیلم اموزشی زیر پیش برو فقط تيكFactory Setرا نزن.
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=502992&d=1296666158

موفق باشی دوست گلم.

keykavoos
16-08-2011, 17:00
سلام دوست گلم/

اگر در حالت خاموش می خواهی فلش کنی حتما باید تیک dead usb رو بزنی . در حالت روشن نیازی
نیست / در اون مرحلهstage 2 starting که گفتی گیرمی کند فريمور پورت شده فايلي بنامcntندارد بدون اين فايل بايد فلش كني

اگر با این فایلهای کوک شده می خواهی فلش کنید حتما در حالت خاموش فلش کنید.نباید گوشی روشن باشد.
فایلها را از صفحه اول همین تاپیک دانلود و طبق اموزش فلش زدن بافريم ورهاي پورت شده با جاف
پیش بروید به نکات پست 2 هم کامل توجه کنید.

گوشی رو از ابتدا وصل نکنید وقتی کلید Flash رو زدید و پیغام : Searching for phone اومد ، گوشی رو به کابل وصل کنید و یکبار کلید پاور رو بزنید.

طبق فیلم اموزشی زیر پیش برو فقط تيكFactory Setرا نزن.
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=502992&d=1296666158

موفق باشی دوست گلم.

ممنون دوست عزیز که وخ گذاشتی توضیح بدی بم. آخه وختی گوشی رو خاموش می کردم گوشی شناسایی نمی شد. حالا این بار گوشی رو وصل نمی کنم ببینم مشکل حل میشه یا نه. از فایل cnt هم استفاده نمی کردم طبق ویدیو فقط mcu و ppm و ape استفاده می کردم. دقیقا همه چی رو عین ویدیوی آموزشی ست می کردم حتا فلش انجام هم میشد اما گوشی بالا نمیومد. الان بازم امتحان می کنم. بازم ممنون از راهنماییتون.

ghena
16-08-2011, 23:29
سلام برنامه های simbyan^3 نصب می شوند ؟
ممنون

®.Mahdi
17-08-2011, 12:35
سلام برنامه های simbyan^3 نصب می شوند ؟
ممنون

سلام ...

برنامه های مشترک با v5 نصب میشوند اما برنامه های اختصاصی 3^ نه .

aassww
17-08-2011, 15:01
سلام عنایت جان

آقا فریمورت حرف نداره من فلش کردم

اما چند نکته واسم پیش اومد

1 - موقعی که کسی واست بلوتوث می فرسته یا می خوای چیزی رو لود کنی صفحه لود نمیاد(لطفا راهنمایی کنید تا مشکل حل شه)

2 - جابجا کردن گزینه ها ( یعنی تو منو من اگه بخوام برنامه ای رو نشانه بزارم بعد برم برنامه ی دیگه ای رو نشانه گذاری کنم نوار سبز رنگ تم جابجا نمیشه ( البته من چند تم دیگه هم نصب کردم اما مشکل حل نشد)

مشکل از کجاست؟؟؟
سلام دوست عزيز
تم افكت وپچ ها راغيرفعال كن

arash51
17-08-2011, 23:49
سلام دوستان
من الآن از این کوک استفاده میکنم و زیاد از آهنگ و موزیک هم استفاده نمیکنم.
اما الآن وقتی مستقیم روی آهنگها با هر فرمتی کلیک میکنم اجرا نمیشه و پیغام میده -= امکان بازکردن پرونده وجود ندارد= کسی دلیلشو میدونه.
دوباره فلش زدم نتیجه همون بود.
ممنون....

z2fm
18-08-2011, 01:01
سلام دوست عزيز
تم افكت وپچ ها راغيرفعال كن

سلام تم افکت رو غیر فعال کردم درست شد

اما نمیشه در کنار تم افکت اون هم درست شه؟؟؟

aassww
18-08-2011, 08:47
سلام تم افکت رو غیر فعال کردم درست شد

اما نمیشه در کنار تم افکت اون هم درست شه؟؟؟
سلام
همانطور كه در پست اول گفتم اين تم افكت جالبه اما 2تا باگ كوچك داره
بايد از طريق كوك تم افكت را تغيير بدهيد تا درست بشود

a21a
18-08-2011, 11:08
عنایت خان دو ماهه که آپدیت نمیکنی! منتظر باشیم یا نه؟

aassww
18-08-2011, 11:26
عنایت خان دو ماهه که آپدیت نمیکنی! منتظر باشیم یا نه؟
چند وقتي نبودم خيلي از موارد كوك هم الان يادم نيست
اين فريمور چندبار ابديت شده الان ديگر باگي ندارد ايميل هم فعال شده است
از نظر شارژهم من3روزي يك دفعه شارژ ميكنم
سعي ميكنم فريمور فينال براي5800 راامده كنم

arash51
20-08-2011, 09:49
سلام عنایت خان
من یه سوال دارم که چند بار پرسیدم وحتی با پیام خصوصی هم پرسیدم ولی جواب ندادی.
آیا راهی واسه کم کردن صدای هشدار ساعت هست؟
ضمنآ این فریمور دو باگ دیگه هم داره که یکیش ارثیه همه فریمور هاست واون کار نکردن تاچ واسه عکاسی توی زبان فارسیه.
واون دیگری ازکار افتادن کیبورد واسیه تنظیم ساعته که حتمآ باید زبون یه بار عوض بشه تا کیبورد بیاد.
گفتم واسه کوک فینال رفع کنی.

aassww
22-08-2011, 15:53
سلام عنایت خان
من یه سوال دارم که چند بار پرسیدم وحتی با پیام خصوصی هم پرسیدم ولی جواب ندادی.
آیا راهی واسه کم کردن صدای هشدار ساعت هست؟
ضمنآ این فریمور دو باگ دیگه هم داره که یکیش ارثیه همه فریمور هاست واون کار نکردن تاچ واسه عکاسی توی زبان فارسیه.
واون دیگری ازکار افتادن کیبورد واسیه تنظیم ساعته که حتمآ باید زبون یه بار عوض بشه تا کیبورد بیاد.
گفتم واسه کوک فینال رفع کنی.
سلام قسمت ساعت كه ولوم نداره كه كمش كنيم از طريق كوك هم من با الارم كار نكردم اگر از طريق مد پرفايل يا ساعت تونستم كم زيادش كنم خبر ميدهم
وتاچ هم تو عكاسي براي زبان فارسي تعريف نشده است مهم هم نيست تاجايي كه با كليد دوربين ميتوان عكس گرفت عكس برداري با تاچ خيلي كارايي نداره
وبراي كيبرد هم اگر قسمت مسيج ها روي كيبرد عددي تنظيم كنيم درقسمت الارم راحت كيبرد كار ميكنه
بهتره هميشه از منوي انگليسي استفاده كنيدبيشتر دراينده بكار ميادتا ترجمه بفارسي
بهرحال سعي ميكنم اين موارد را هم درست كنم

arash51
22-08-2011, 17:06
سلام قسمت ساعت كه ولوم نداره كه كمش كنيم از طريق كوك هم من با الارم كار نكردم اگر از طريق مد پرفايل يا ساعت تونستم كم زيادش كنم خبر ميدهم
وتاچ هم تو عكاسي براي زبان فارسي تعريف نشده است مهم هم نيست تاجايي كه با كليد دوربين ميتوان عكس گرفت عكس برداري با تاچ خيلي كارايي نداره
وبراي كيبرد هم اگر قسمت مسيج ها روي كيبرد عددي تنظيم كنيم درقسمت الارم راحت كيبرد كار ميكنه
بهتره هميشه از منوي انگليسي استفاده كنيدبيشتر دراينده بكار ميادتا ترجمه بفارسي
بهرحال سعي ميكنم اين موارد را هم درست كنم
ممنون عنایت جان
این صدای ساعت مخصوصآ صبح آزار دهنده است.
اگه راهی واسش پیدا کردی ما را خبر کن.
راستی یه جایی دیدم که با core فیرمور پورت شده mara میشه بدون خاموش شدن گوشی به فریمور 52.0.101 رفت ودوباره به 52.0.007 برگشت.
اگه در جریان هستی نظرت رو بگو.
اینم لینکش
http://www.mediafire.com/?ee369dgv6wcwp3x
ممنون...

aassww
22-08-2011, 17:30
ممنون عنایت جان
این صدای ساعت مخصوصآ صبح آزار دهنده است.
اگه راهی واسش پیدا کردی ما را خبر کن.
راستی یه جایی دیدم که با core فیرمور پورت شده mara میشه بدون خاموش شدن گوشی به فریمور 52.0.101 رفت ودوباره به 52.0.007 برگشت.
اگه در جریان هستی نظرت رو بگو.
اینم لینکش
http://www.mediafire.com/?ee369dgv6wcwp3x
ممنون...
سلام
باشه خبر ميدهم
Coreكه maraساخته بود براي فريمور ورژن52.0.007بود كه خيلي از كاربرهاي اون سايت كه ورژن گوشيشان52.0101بود تست كرده اند وگوشيشان بالا نيومده بود البته اين را من50 روزپيش ديدم والان خبرندارم كه فريمور ديگري ساخته است دركل اگر ورژن گوشي 52.0101بشود ديگر برگشتي نيست مگر با باكس
شما ميتوانيد همه فريمورها52.7يا52.101را فلش بزنيد فقط اينكه ازفايلMcuهمين تاپيك استفاده كنيد وفقط فايلppmمن را بازكنيد وپوشه هاي داخلش را پاك كنيد وپوشه هايppm52.101راداخلش كپي كنيد وريپك كنيد و فلش بزنيد اينطوري ميتوان همه فريمورهاي كوك شده را تست كنيد وهم گوشي شما به ورژن52.101ابديت نميشود

Shedayat
22-08-2011, 23:39
سلام.
خیلی ببخشید آقا عنایت ولی من حدود یه هفته پیش فریمور ورژن 52.101 روی گوشیم بود و با فریمور ورژن 52.0.007 مارا فلش کردم که گوشی بدون هیچ مشکلی کار می کنه. نمی دونم چرا اینطوری شد ولی هر کسی هم استفاده کرده می گه جواب داده.
فریمور کوک شدش رو هم از اینجا گرفتم.

aassww
23-08-2011, 09:57
سلام.
خیلی ببخشید آقا عنایت ولی من حدود یه هفته پیش فریمور ورژن 52.101 روی گوشیم بود و با فریمور ورژن 52.0.007 مارا فلش کردم که گوشی بدون هیچ مشکلی کار می کنه. نمی دونم چرا اینطوری شد ولی هر کسی هم استفاده کرده می گه جواب داده.
فریمور کوک شدش رو هم از اینجا گرفتم.

سلام دوست عزيز
من فكرنميكنم فايلCor
mara52..0.101 باشد چون اگر گوشي شما 52.0101بودديگر
برگشتي نيست شايد از20تا گوشي يكيشون بعداز دانگريدبا جاف بالا ميايد
اصل كار ابگريد ودانگريد فايلcor(mcuهست
اگر واقعا مطمعن هستيدكه از فايلCor52.0.101استفاده كرده ايد ودباره به ورژن 52.007بازگشتيد لينك فريمور را محبت كنيدتست كنم اگر راه بازگشتي بود خوب52.0101راكوك كنم كه بعدا دوستان اگر نخواستند راحت دانگريد كنند
من خودم هم گوشيم52.0.007 هست وتاالان ابديت نكردم الان توسايت ديلي نگاه ميكنم ببينم دوباره فايلCorساخته
است
ممنونم

Shedayat
23-08-2011, 13:08
اه. من لینکش رو گذاشتم ولی نمی دونم چرا حذف شده. :ai: مثل اینکه خلاف قوانین سایت بوده. :ah:
همونطور که گفتم می تونید ببینید.

aassww
23-08-2011, 17:34
اه. من لینکش رو گذاشتم ولی نمی دونم چرا حذف شده. :ai: مثل اینکه خلاف قوانین سایت بوده. :ah:
همونطور که گفتم می تونید ببینید.
سلام
لينك را خودم حذف كردم ادرسش هم يادم نبود
فايلmcuاين فريمور52.0.101هست يعني گوشي شما ابديت شده است داخل پست بعدي همان تاپيك هم ذكر شده است كه فايلmcu52.0.101هست براي اطمينان اگر شما باmcu52.0.007فلش بزنيد گوشي بالا نمياد

Shedayat
23-08-2011, 19:09
سلام
لينك را خودم حذف كردم ادرسش هم يادم نبود
فايلmcuاين فريمور52.0.101هست يعني گوشي شما ابديت شده است داخل پست بعدي همان تاپيك هم ذكر شده است كه فايلmcu52.0.101هست براي اطمينان اگر شما باmcu52.0.007فلش بزنيد گوشي بالا نمياد

خوب یه اطلاعی یه چیزی بدین دیگه. :cg:
نه آقا عنایت. من همین الان دارم از این کوکی که آدرسش رو دادم استفاده می کنم. بدون هیچ مشکلی هم داره کار می کنه. یه اسکرین شات هم گذاشتم. خودتون ببینید.

aassww
23-08-2011, 19:51
خوب یه اطلاعی یه چیزی بدین دیگه. :cg:
نه آقا عنایت. من همین الان دارم از این کوکی که آدرسش رو دادم استفاده می کنم. بدون هیچ مشکلی هم داره کار می کنه. یه اسکرین شات هم گذاشتم. خودتون ببینید.

سلام
قسمتDevice updte(همان قسمتي كه مشخصات گوشي را نوشته است)براحتي ميشه تغيير داد و چيز ديگري هم نوشت:do:
شما اگر داخل كوك به مسيرResource:versionبرويد فايل تكست كه مربوط به مشخصات گوشي هست كه معمولا دوستان اين را تغيير ميدهند
مثلا من تغيير دادم
http://forum.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=609095&stc=1&d=1314118201
واگرهم پست15 همان تاپيك را ببينيدفريمور52.0.101هست
دركل منظورمن اينه كه اگر گوشي شما ابديت بشود ديگر باجاف نميشه دانگريد كردالبته فقط ميتونيم از فايلppmوudaورژن پايين تر فلش كنيم اما از فايلmcuپايين تر نمي توان استفاده كرد الان اگر شما با فايل mcu كه درپست اول گذاشتم وفريمور من فلش بزنيد يا با فريمور اورجينال52.0.007فلش بزنيد گوشي بالا
نمياد اگر غير از اين بود حتما روش جديدي براي دانگرد كردن امده وتغييراتي درفايلmcuداده اند كه من خبر ندارم

Shedayat
24-08-2011, 19:14
نمی دونم شاید حق با شما باشه. ولی دلیلی نداره که ورژن فریمور رو الکی بنویسن. :ah:

Ho.Mysterious
26-08-2011, 13:48
آقا واسه این فریمور فقط uda رو دانلود کنیم کافیه دیگه!؟

بقیشو من مال فریمور معمولی رو دانلود کردم با همونا فلش بزنم !؟

®.Mahdi
26-08-2011, 15:04
آقا واسه این فریمور فقط uda رو دانلود کنیم کافیه دیگه!؟

بقیشو من مال فریمور معمولی رو دانلود کردم با همونا فلش بزنم !؟

سلام ...

نه کافی نیست ، شما هم باید فایل mcu پورت شده رو بگیرید و هم ppm پست اول ؛ فایل cnt هم اصلا" نیازی نیست بهش .

هیچ یک از فایل ها فیرم ور اصلی 5800 در این کوک نمیشه استفاده کرد و اگر بخواهید این تغییرات رو داشته باشه باید از هر سه فایل این تاپیک استفاده کنید .

aassww
29-08-2011, 10:25
دوستان نرم افزار جالبي ديدم براي استفاده از منو

تو حالت افقی
1*1
2*3
3*2
4*3
3*4
4*4
5*4
وتو حالت عمودی
1*1
3*2
6*2
2*3
4*3
3*4
4*4
3*5


از اين لينك دانلود كنيد
http://forum.mobilestan.net/showpost.php?p=2270072&postcount=5

k i a r a s h
29-08-2011, 16:08
سلام . عتایت عزیز ممنون از زحماتت

راستش نت زیاد از نوکیا سر در نمیارم . با کلی بدبختی 5800 بابام رو که فسیل شده بود و ورژن 11 روش بود رو دیشب به 52.0.007 تغییر دادم . حالا بماند که NSU و Jaf چه بلاهایی سرم آورد .
بعد اومدم فایل ساین رو بگیرم که دیدم اعلامیه زدن که فعلا قطع شده و حالا حالاها نمیشه ساین کرد .
به فکرم رسید که رام های کوک شده رو نصب کنم . اما چندتا سوال دارم:

1- بعد از فلش کردن به فریمور کوک شده شما آیا هر برنامه و بازی رو میشه نصب کرد و دیگه اررور سرتیفیکیت نمیده؟ (این خیلی خیلی بران مهمه)
2- دیگه نیازی نیست برنامه ها و بازی ها رو ساین کرد؟
3- زیباییش رو که دیدم خیلی بیشتره اما سرعتش چطوره؟

پیشاپیش ممنون از شما

aassww
29-08-2011, 16:57
سلام . عتایت عزیز ممنون از زحماتت

راستش نت زیاد از نوکیا سر در نمیارم . با کلی بدبختی 5800 بابام رو که فسیل شده بود و ورژن 11 روش بود رو دیشب به 52.0.007 تغییر دادم . حالا بماند که NSU و Jaf چه بلاهایی سرم آورد .
بعد اومدم فایل ساین رو بگیرم که دیدم اعلامیه زدن که فعلا قطع شده و حالا حالاها نمیشه ساین کرد .
به فکرم رسید که رام های کوک شده رو نصب کنم . اما چندتا سوال دارم:

1- بعد از فلش کردن به فریمور کوک شده شما آیا هر برنامه و بازی رو میشه نصب کرد و دیگه اررور سرتیفیکیت نمیده؟ (این خیلی خیلی بران مهمه)
2- دیگه نیازی نیست برنامه ها و بازی ها رو ساین کرد؟
3- زیباییش رو که دیدم خیلی بیشتره اما سرعتش چطوره؟

پیشاپیش ممنون از شما
سلام
تمام برنامه ها وبازيها راحت نصب ميشود
وبه ساين هم نيازي نيست سرعت هم خوبه بخصوص در باز كردن عكس ها وغيره..
براي قلش با اين فريمور پورت شده هم بايد فايلmcuپورت شده وفايلppmوudaرا از پست اول دانلود كنيد وبا جاف فلش كنيد فيلم طريقه فلش فريمور پورت شده با جاف در امضاي من هست حتما ببين
فقط در جاف تيك فاكتوري را نزنيد
پست اول همه چيز را توضيح دادم

mohsenaliyaser
05-09-2011, 14:31
سلام
موقع فلش تیک crt 308 باید زده بشه ؟؟؟

®.Mahdi
05-09-2011, 15:37
سلام
موقع فلش تیک crt 308 باید زده بشه ؟؟؟

سلام ...

برای فلش در حالت خاموش باید تیک رو بردارید اما در حالت روشن باید تیک باشه .

شما برای این کوک گوشی رو خاموش فلش بزنید و تیک crt رو بردارید .

mohsenaliyaser
06-09-2011, 08:28
سلامی دوباره یه سوال داشتم برای فلش با جف باید حتماً سیدی نرم افزار 5800 در کامپیوتر نصب شده باشه یا خیر ؟؟؟
سی دی درایور 5800 من کار نمی کنه .. میشه کمکی بکنید تا من بتونم این کوک را فلش بزنم .. ممنون

aassww
06-09-2011, 14:10
سلامی دوباره یه سوال داشتم برای فلش با جف باید حتماً سیدی نرم افزار 5800 در کامپیوتر نصب شده باشه یا خیر ؟؟؟
سی دی درایور 5800 من کار نمی کنه .. میشه کمکی بکنید تا من بتونم این کوک را فلش بزنم .. ممنون
سلام دوست عزيز
بله نصب شود يا اينكه از اين لينك دانلود كنيد ورژن6.86با7.140 باشه بهتره
نرم افزار مدیریت گوشی های نوکیا: Nokia PC Suite V7.1.62.1 (http://forum.mobilestan.net/showthread.php?p=1153495#post1153495)

7 (http://forum.mobilestan.net/showpost.php?p=1153495&postcount=39).140
و كابل فلش درايو هم از اين لينك دانلود كنيد

آخرین ورژن درایور کابل و درایور فلش گوشهای نوکیا NoKia Connectivity Cable Driver & Nokia Flashing Cable Driver (http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=101017)

وجاف را اجرا كنيد وطبق اموزش فلش با جاف درحالت خاموشي فلش كنيد درضمن فيلم طريقه فلش فريمورپورت شده باجاف درامضاي من هست حتما ببينيد

r0ot$harp
06-09-2011, 21:15
آقا عنایت عزیز من آخر نفهمیدم این Cover FLow چیه که تو کوک جدید شما هم کار نمی کنه .

و Ttpod هم همینطور. کار نمی کنه .

باتشکر احسان

aassww
06-09-2011, 22:49
آقا عنایت عزیز من آخر نفهمیدم این Cover FLow چیه که تو کوک جدید شما هم کار نمی کنه .

و Ttpod هم همینطور. کار نمی کنه .

باتشکر احسان
سلام دوست عزيز
هر2 نرم افزارموزيك هستندواجراهم ميشوند البتهCover FLowكمي طول ميكشه تا لود واجرا بشود وttpodهم داخل اين ورژن كوك نگذاشتم خودتان بايد نصب كنيد

saytak
07-09-2011, 06:52
دوست عزیز .. عنایت خان..
دستت درد نکنه بابت این فریم ویر جالبت. من باهاش فلش زدم درست شد. اما یه موردی که هست اینه که این تم آنا که روش هست شفاف نیست زمینش. میشه درستش کرد. یا اگه بخوام پاکش کنم تا فون مموری من خالی تر بشه چکار کنم.؟؟؟؟؟ ممنون میشم جوابم رو بدین؟؟؟:cv:

aassww
07-09-2011, 18:53
دوست عزیز .. عنایت خان..
دستت درد نکنه بابت این فریم ویر جالبت. من باهاش فلش زدم درست شد. اما یه موردی که هست اینه که این تم آنا که روش هست شفاف نیست زمینش. میشه درستش کرد. یا اگه بخوام پاکش کنم تا فون مموری من خالی تر بشه چکار کنم.؟؟؟؟؟ ممنون میشم جوابم رو بدین؟؟؟:cv:
سلام دوست عزيز
براي پاك كردن تم اين مسير داخل دريوC
Resource:Skins
private:10207114محتويات اين دوپوشه را پاك كن البته قبلش بايدپچopen4Allرا فعال كني

hncboys
09-09-2011, 13:50
آقا عنایت چرا ورژن جدید فیرم‌ور‌ت رو نمیدی؟

hoomanoo
09-09-2011, 23:44
داداش منم گوشیم 5800 ورژن 52.0.007 هــم هست میشه یاد بدی چجوری باید اینو رو گوشیم بریزم ؟

بــلد نــیستم :((

aassww
13-09-2011, 12:08
آقا عنایت چرا ورژن جدید فیرم‌ور‌ت رو نمیدی؟


داداش منم گوشیم 5800 ورژن 52.0.007 هــم هست میشه یاد بدی چجوری باید اینو رو گوشیم بریزم ؟

بــلد نــیستم :((
سلام دوست عزيز
شما اول نرم افزار جاف را دانلود كن ونصب كنيد
اين لينك نرم افزار جاف براي ويندوزxpدر3پارت27مگابايت

http://www.mobilestan.net/showpost.php?p=1380560&postcount=81
واموزش فلش درحالت خاموشي با جاف را هم مطالعه كنيد اين لينك
فلش گوشی ها ی نوکیا در حالت خاموشی با جف.rar (http://forum.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=342633&d=1263794031) (661.0 كيلو بايت, 18326 نمايش)
ونرم افزارpc suiteرا نصب كنيد
ونرم افزاركابل فلش درايو را نصب كنيداين لينك
آخرین ورژن درایور کابل و درایور فلش گوشهای نوکیا NoKia Connectivity Cable Driver & Nokia Flashing Cable Driver (http://www.mobilestan.net/showthread.php?t=101017)

وفيلم طريقه فلش با فريمور پورت شده درامضاي من هست حتما ببينيد

bromideh
13-09-2011, 15:01
آقا عنايت خبري از فيرمور جديد نيس؟

adroit11
19-09-2011, 13:02
ميشه اين theme را براي من بزارين
http://www.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=577417&stc=1&d=1308414964

Smigel
19-09-2011, 23:52
دوستان من یه سالی میشه 5800 ندارم الان میخام این فیرمور رو برای گوشی یکی بریزم
کلی صفحه و تاپیک خوندم یه چیزایی سر در آوردم یکمم گیج شدم
خواهشا هرچه سریعتر به این چندتا سوال من جواب بدین

1- ورژن فیرمور گوشی اینه 50.0.005 ، برای نصب این فیرمور حتما باید به 52.0.007 آپدیتش کنم و بعد به این فیرمور فلش کنم؟
2- فک کنم از بین همه فیرمور های پورت شده از c6 این از همه کاملتر باشه درسته؟؟
3- تو نصب این فیرمور های پورت شده خطر خاصی که گوشی رو تهدید نمیکنه ها؟؟!
4- به جز پست اول همین صفحه چیز دیگه ای لازم نیست بدونم؟
5- از ویندوز 7 استفاده میکنم،کدوم ورژن جاف رو باید دانلود کنم و آموزش فلش کردن باهاش رو کجا میتونم گیر بیارم؟

با تشکر از همگی

esikhan1
21-09-2011, 11:14
دوستان سلام
من فلش کردن و بکاپ گرفتنو بلدم و انجان دادم اما منظور از فرمت کردن گوشی رو نمیدونم
سوال دیگه هم اینه ک اگه فیرمور پورت شده نصب کنم تم 5800 باید نصب کنم یا c6

esikhan1
21-09-2011, 21:43
بچه ها کسی نمیگه چجوری گوشی رو فرمت کنم
اخه قبل فلش گفته باید فرمت کرد

Shedayat
22-09-2011, 13:29
بچه ها کسی نمیگه چجوری گوشی رو فرمت کنم
اخه قبل فلش گفته باید فرمت کرد

منظور از فرمت گوشی اینه که رم گوشیت رو فرمت کنی. فقط پوشه های سیستمی توی رم گوشیت رو حذف کنی کافیه و نیاز به فرمت رم نیست.

matrixrayaneh
23-09-2011, 00:13
وقتی تم vivid green رو انتخاب میکنم گوشی ریست میشه و همینطور موقع بالا اوندن ریسیت میشه و مجبور شدم دوباره فلش کنم

Shedayat
23-09-2011, 08:08
دوستان من یه سالی میشه 5800 ندارم الان میخام این فیرمور رو برای گوشی یکی بریزم
کلی صفحه و تاپیک خوندم یه چیزایی سر در آوردم یکمم گیج شدم
خواهشا هرچه سریعتر به این چندتا سوال من جواب بدین

1- ورژن فیرمور گوشی اینه 50.0.005 ، برای نصب این فیرمور حتما باید به 52.0.007 آپدیتش کنم و بعد به این فیرمور فلش کنم؟
2- فک کنم از بین همه فیرمور های پورت شده از c6 این از همه کاملتر باشه درسته؟؟
3- تو نصب این فیرمور های پورت شده خطر خاصی که گوشی رو تهدید نمیکنه ها؟؟!
4- به جز پست اول همین صفحه چیز دیگه ای لازم نیست بدونم؟
5- از ویندوز 7 استفاده میکنم،کدوم ورژن جاف رو باید دانلود کنم و آموزش فلش کردن باهاش رو کجا میتونم گیر بیارم؟

با تشکر از همگی


خوب شد گفتم هر چه سریعتر جواب بدین...
ممنون از پاسخ ندادن دوستان

سلام.
1- نیازی به آپدیت فریمور گوشی نیست. چون وقتی این فریمور روی گوشیتون می ریزی گوشی خود به خود آپدیت می شه به ورژن 52.0.007 .
2- نمی دونم شاید. البته فریمور های دیگه ای هم تو سایت های دیگه وجود داره که اونا هم بد نیستن. در ضمن این ورژن c6 دیگه قدیمی شده و پیشنهاد می کنم کوک شده ی ورژن جدید c6 یا همون v40 رو دانلود کنید چون نسبت به این فریمور خیلی از نظر سرعت و کارایی بهتر شده.
3- نه دوست عزیز. هیچ خطری گوشی رو تهدید نمی کنه. چون هر کوکی که میاد هر کوکری حداقل 20 بار امتحانش می کنه و کسای دیگه هم هستن که امتحان می کنن. پس از این لحاظ خیالت راحت باشه.
4- نه لازم نیست.
5- یه سرچ تو همین انجمن یا نهایتش تو گوگل بکنید مطمئن باش پیدا می کنی.

موفق باشی.

matrixrayaneh
23-09-2011, 23:46
سلام
تست كردم عمل ميكنه ببين پچ بخصوصي فعال نكردي يا اينكه بك اپ برگرداندي يكبار ريستار كن ببين برطرف ميشود
مشكلي از طرف فريمور نداره الان من 3 مخاطب انتخاب كردم وهر3 راتست كردم

برای من همینطور میشه بکاپ رو ریستور کردم نشد
لطفا راهنمایی بفرمایید
مشکل دیگه اینکه قبلا هم گفتم وقتی تم vivid رو انتخاب میکنی گوشی ریست و و کلا باید دوباره فلش بشه:cm:

aassww
25-09-2011, 11:28
برای من همینطور میشه بکاپ رو ریستور کردم نشد
لطفا راهنمایی بفرمایید
مشکل دیگه اینکه قبلا هم گفتم وقتی تم vivid رو انتخاب میکنی گوشی ریست و و کلا باید دوباره فلش بشه:cm:
سلام همه موارد درست هست
سما يكبار گوشيت را فرمت يل فلش كن در ضمن از درايوc هم يك كپي بگيريد ه اگر زماني فرمت كرديد بتوانيد دوباره فايلها را در درايوcكپي كنيد وسعي نكنيد تم غير نصبي روي فريمور كپي كنيدكه اين مشكل درست شه

bromideh
28-09-2011, 10:47
آقا عنايت خبري از فيرمور جديد نيس؟

آقا يه سوال پرسيديم گناه كه نكرديم... نميگين يه وقت ناراحت ميشه كه جواب ندين؟

aminz
02-10-2011, 11:10
سلام
من این فریمور پورت شده رو قبلا با گوشی فلش کردم حالا میخوام گوشی رو به فریمور اصلی نوکیا ورژن 52 برگردونم با فریمور اصلی ورژن 52 فلش کنم مشکلی پیش میاد.اگه مشکل پیش میاد چطوری میشه گوشیمو به فریمور اصلی برگردونم.

Ho.Mysterious
03-10-2011, 00:12
سلام
من این فریمور پورت شده رو قبلا با گوشی فلش کردم حالا میخوام گوشی رو به فریمور اصلی نوکیا ورژن 52 برگردونم با فریمور اصلی ورژن 52 فلش کنم مشکلی پیش میاد.اگه مشکل پیش میاد چطوری میشه گوشیمو به فریمور اصلی برگردونم.

اگر با ورژن (52.0.007) اِ فریم‌ور اصلی یا ورژن بالاتر فلش بزنید مشکلی پیش نمیاد و در حالت خاموشی فلش می‌زنید...

ولی ورژن پایین تر نزنید

alfan
06-10-2011, 17:05
با سلام
می خواستم بدونم میشه روی ورژن 50.0.0.6 فلش بزنمش؟
و اگه این کارو کنم چه اتفاقی می افته؟

nikan4host
07-10-2011, 12:46
سلام خیلی وقت بود میخواستم گوشیم رو یک حال اساسی با این فریمور های خفن بدم

اما الان بین انتخاب دو فریمور کوک شده تاریخ 29/03/90 و 90/02/04 جناب aassww دو دلم کدوم بهتره به نظرتون کدوم بهتره؟

aassww
07-10-2011, 20:45
با سلام
می خواستم بدونم میشه روی ورژن 50.0.0.6 فلش بزنمش؟
و اگه این کارو کنم چه اتفاقی می افته؟
سلام ذوست عزيز
شما اگر از فايلmcuورژنپايين يا اورجينال فلش بزنيد گوشيتان خا موش ميشود پس به هيج عنوان اينكار را نكنيد
اگر با همين فريمور اين تاپيك فلش كنيد گوشي شما به ورژن52.0.07ابديت ميشود

سلام خیلی وقت بود میخواستم گوشیم رو یک حال اساسی با این فریمور های خفن بدم

اما الان بین انتخاب دو فریمور کوک شده تاریخ 29/03/90 و 90/02/04 جناب aassww دو دلم کدوم بهتره به نظرتون کدوم بهتره؟
سلام دوست عزيز
من خودم ميگم با اخرين ورژن فلش بزنيد بحرحال ابديت شده قبليه وهم فريمور باگ نداره
اگر تاپيك هم نگاه بكني هيچ باگي گزارش نشده است
موفق باشيد

FARHAD07
08-10-2011, 08:39
دوستان من قبلا یدونه فریمور کوک شده دیگه ریخته بودم که اونم 52 بود الان میخواستم اینو فلاش کنم خط سبزه پر میشه تو پولینگ فون گیر میکنه میگه گوشی رو نمیشناسه فیلد میده اخرش نصب نمیشه چیکارش کنم ؟

FARHAD07
08-10-2011, 09:19
بعد از اینکه خط سبز پر میشه و میره رو پولینگ فون این ارور میاد که روشنم میکنم دوباره درست نمیشه درضمن گوشیم دیگه روشن نمیشه این اولین باره اینطوری میشه !!!

http://up2.iranblog.com/images/tlvk4wyecwbww0rcxxry.jpg

FARHAD07
08-10-2011, 13:13
دوستان یکی راهنماییم کنه از صبحه گوشیم خاموشه !!

aassww
08-10-2011, 18:28
بعد از اینکه خط سبز پر میشه و میره رو پولینگ فون این ارور میاد که روشنم میکنم دوباره درست نمیشه درضمن گوشیم دیگه روشن نمیشه این اولین باره اینطوری میشه !!!

دوستان یکی راهنماییم کنه از صبحه گوشیم خاموشه !!
سلام دوست عزيز


Pooling phone...
Phone not found...
Done!

آخرین مرحله ی فلش می باشد.در این مرحله آخرین عملیات پایانی فلش یعنی ریست تنظیمات کارخانه ای انجام نگرفته است ممکن است در برخی موارد در این حالت گوشی شما بالا نیاید.

راه حل :گوشی شما ممکن است در حالت لوکال مد قرار گرفته باشد که با ریست کردن گوشی با استفاده از جف و یا فرمت سه دکمه ای این مشکل حل می گردد .

درضمن اگر قبلا گوشي را بافريمور ورژن52.0.101فلش زده باشيد گوشي شما ابديت شده است ديگر با اين فريمور نميتوانيد فلش كنيدژون ورژن اين فريمور52.0.007 هست
بايد با فريمورهاي همان ورژن فلش كنيد اگر شما ابديت كرده باشيد براي فلش با اين فريمور بايد طبق اموزشي كه توي صفحات قبل گذاشتم فلش كنيد

iranan99
28-10-2011, 06:03
سلام
من چون ورژن گوشيم007هست نميتونم تست كنم اما99درصد جواب ميده وداده
شما اول فايلppmياهمانRof2فريمور من ورژن 52.0.007را باNFEباز كنيد وپوشه هاي داخلش را دركامپيوتر ذخيره كنيد
وبعد فايلppmورژن52.0.101پورت شده را باز كنيد وپوشه هاي داخلش را پاك كنيد وپوشه هايي كه از فريمورمن در كامپيوتر ذخيره كرده بوديد به اين ppm52.0.101منتقل كنيد وريپك كنيد
فايل بدست امدهppm52.0.101رابافايلmcuوUDAورژ 52.0.101فلش كنيد گوشي بالا ميايد
اين مورد جواب ميده فقط يكي از دوستان كه وارده تست كنه نتيجه را اعلام كنه اگر جواب داد من فايل را درست ميكنم ودر سايت اپ ميكنم
درضمن نگران نباشيد من قبلا خودم ازاين كارها كردم مشكلي پيش نمياد


ممنون جواب داد ای ول ...........:dv:

EagleEye77
01-11-2011, 19:50
سلام آقا عنايت، ممنون از كار خوبتون، دانلود كردم و گوشي رو هم فلش زدم و به خوبي و خوشي جواب داد !:ab:

فقط يك سوال دارم:
الان اگر بخوام برنامه يا بازي جديدي روي گوشي بريزم، همون برنامه هايي كه براي 5800 با فرموير اورجينال خودش عرضه شده بايد نصب كنم يا چيز ديگه؟؟

iranan99
02-11-2011, 08:27
آقا عنايت عزیز
سلام خسته نباشی
من 5800 رو به ورژن جدید rm-356_60.0.003 آپگرید کردم جالب نبود حالا می خوام به این فیرمور برگردم ولی دانگرید نمیشه .
راهی داره که بشه ؟
ممنون

abdollah007
02-11-2011, 08:46
آقا عنايت عزیز
سلام خسته نباشی
من 5800 رو به ورژن جدید rm-356_60.0.003 آپگرید کردم جالب نبود حالا می خوام به این فیرمور برگردم ولی دانگرید نمیشه .
راهی داره که بشه ؟
ممنون

با اجازه استاد عزیز آقا عنایت...
نه داداش اصلا دانگرید توصیه نمیشه...دانگرید را باید با باکس انجام داد ولی همونم ریسکش بالاست...یکم صبر کنید فریمور کوک شدش ارائه میشه...

abdollah007
02-11-2011, 08:50
سلام آقا عنايت، ممنون از كار خوبتون، دانلود كردم و گوشي رو هم فلش زدم و به خوبي و خوشي جواب داد !:ab:

فقط يك سوال دارم:
الان اگر بخوام برنامه يا بازي جديدي روي گوشي بريزم، همون برنامه هايي كه براي 5800 با فرموير اورجينال خودش عرضه شده بايد نصب كنم يا چيز ديگه؟؟

شما هر نرم افزاری که مربوط به ورژن 5 سری 60 نوکیا باشه میتونید نصب کنید...

mr-arman
23-11-2011, 13:32
سلام . عنایت جان ممنون بابت فیرم ور . مثل همیشه عالی بود
فقط 2تا مورد هست که من ترجیح میدم تغییرش بدم .
1-عکس های استارت آپ و تورن اف گوشی (منظورم فایل های E:boot/startup.gif نیست )

2- بازم موقع استارت آپ پیام خوش امدش اذیت میکنه (www.mobilestan.net)

و همچنین پروفایل اصلی اسمش general باشه بهتره نسبت به 5800 , اگه راهی برای این هم هست بگین لطفا
اگه راه تغییر عکس اول و حذف پیام دوم رو بدین ممنون میشم

mr-arman
23-11-2011, 16:12
یه سوال دیگه هم که برام پیش اومد اینه که میشه هوم اسکرین هارو رو این فیرم ور هم استفاده کرد ؟
http://forum.mobilestan.net/showpost.php?p=1608450&postcount=2
تنظیمات هوم اسکرین تو این ورژن نیست . اگه روش دستی وجود داره بگین لطفا
ممنون:as:

arash51
23-11-2011, 22:59
با اجازه استاد عزیز آقا عنایت...
نه داداش اصلا دانگرید توصیه نمیشه...دانگرید را باید با باکس انجام داد ولی همونم ریسکش بالاست...یکم صبر کنید فریمور کوک شدش ارائه میشه...
یه دونه کوک شدش اومده که بدرد نمیحوره.
ما منتظر کوک آقا عنایت هستیم.

arash51
23-11-2011, 23:05
یه سوال دیگه هم که برام پیش اومد اینه که میشه هوم اسکرین هارو رو این فیرم ور هم استفاده کرد ؟
http://forum.mobilestan.net/showpost.php?p=1608450&postcount=2
تنظیمات هوم اسکرین تو این ورژن نیست . اگه روش دستی وجود داره بگین لطفا
ممنون:as:
نمیشه عزیز
هوم اسکرین روی فریمور های بر پایه c6 قابل استفاده نیست.

arash51
23-11-2011, 23:16
سلام . عنایت جان ممنون بابت فیرم ور . مثل همیشه عالی بود
فقط 2تا مورد هست که من ترجیح میدم تغییرش بدم .
1-عکس های استارت آپ و تورن اف گوشی (منظورم فایل های E:boot/startup.gif نیست )

2- بازم موقع استارت آپ پیام خوش امدش اذیت میکنه (www.mobilestan.net)

و همچنین پروفایل اصلی اسمش general باشه بهتره نسبت به 5800 , اگه راهی برای این هم هست بگین لطفا
اگه راه تغییر عکس اول و حذف پیام دوم رو بدین ممنون میشم
1=عکس دلخواهتونو با همون اسم توی پوشه boot بذارید.
2=private\10202be9\101F8798.txt
0x2 string "arash51" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
arash51 را به هر اسمی دوست دارید بذاید.
3= \private\10202be9
این فایلشه 101F8763.txt
توی این خط بنویس
0x5 string "IN The Name Of God" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData

mr-arman
24-11-2011, 11:19
تشکر ارش جان پروفایل حل شد.
فقط یه نکته هست در مورد استارت اپ . من براتون عکس هارو اپ کردم
این فیرم ور عنایت جان شامل 2 عکس استارت اپ هست . دومیشو میشه از مسیر boot تغیر داد (از داخل گوشی ) ولی اولیش از طریق boot امکان پذیر نیست
فکر میکنم اگر بخوام حذفش کنم لازمه فیرم ور رو دست کاری کنم :bd:

arash51
24-11-2011, 14:14
تشکر ارش جان پروفایل حل شد.
فقط یه نکته هست در مورد استارت اپ . من براتون عکس هارو اپ کردم
این فیرم ور عنایت جان شامل 2 عکس استارت اپ هست . دومیشو میشه از مسیر boot تغیر داد (از داخل گوشی ) ولی اولیش از طریق boot امکان پذیر نیست
فکر میکنم اگر بخوام حذفش کنم لازمه فیرم ور رو دست کاری کنم :bd:

private\10202be9\101F8763.txt
از این سطر ها
0x9 string "C\\boot\\startup.mp3" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0xA int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0xD string "C:\\boot\\startup.gif" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0xE int 100000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0xF string "" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x10 int 100000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x11 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x12 string "C:\\boot\\shutdown.gif" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x13 int 100000 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x14 string "C:\\boot\\shutdown.mp3" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
مربوط به این فایلهاست دستکاریش کن درست میشه.

behzad.8717
27-11-2011, 18:58
1=عکس دلخواهتونو با همون اسم توی پوشه boot بذارید.
2=private\10202be9\101F8798.txt
0x2 string "arash51" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
arash51 را به هر اسمی دوست دارید بذاید.
3= \private\10202be9
این فایلشه 101F8763.txt
توی این خط بنویس
0x5 string "IN The Name Of God" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData

توو گوشیه من فولدر Boot داخل درایو z هستش که توو این درایو با اکسپلورر هیچی نمیتونم کپی کنم! مشکل کجاست؟ همه ی پچ ها رو هم apply کردم.

aassww
28-11-2011, 09:58
توو گوشیه من فولدر Boot داخل درایو z هستش که توو این درایو با اکسپلورر هیچی نمیتونم کپی کنم! مشکل کجاست؟ همه ی پچ ها رو هم apply کردم.
سلام دوست عزيز
اگر شما از فريمور من استفاده مي كنيد پوشهBootدر درايوEهست كه ميتونيد بوت اسكرين دلخواهتان را جايگزين كنيد
وداخل درايوZهم شما نميتونيد جايگزين ويا كپي و ويرايش كنيد براي دستكاري داريوZبايد از طريق كوك كردن انجام بشود