PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : نسل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽNIMA
18-11-2011, 21:43
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺩﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
iPadﻭiPhoneﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﺩ.
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﯿﻢ
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ،ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪiPadﻭ
iPhoneﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻋﻠﯽ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ،ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ
ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ،ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻢ
ﮐﺎﺭﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛
ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ،ﺭﯾﺴﮏ ﭘﺎﻧﭻ ﮐﺮﺩﻥ
)ﺑﺮﯾﺪﻥ(ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ،ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻋﯿﺐ ﻧﺒﻮﺩ
ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺍﺯ ﻗﯿﺒﻞ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺸﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻘﺺ
ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭ،ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻢ
ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺭﺳﻤﯽ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ،ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ30ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻭﻟﯿﻪ100ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺋﻤﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ200ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ،
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ20ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻪ80
ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ
ﺩﺍﺋﻤﯽ500ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ،ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯿﮑﺮﻭ ﺳﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ
ﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪ،ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ
ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ،ﺁﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺁﺭﺵ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﯿﮕﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ
ﻓﺎﺭﺱ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ:ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻢ
ﮐﺎﺭﺕ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻧﻮﻉ
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮﻭ ﺳﯿﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﺎ3ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻪ10ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ3ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﯿﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ