PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : نسخه ي 4 بلوتوث ساخته شد‎!‎‎!‎‎!‎NIMA
21-11-2011, 15:57
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ3.0ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ﺷﺮﮐﺖ
Bluetooth SIGﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪﯼ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ
ﯾﻌﻨﯽ4.0ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
،ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ4.0
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﻢ ﻫﻢ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﭽﯽ،ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ
ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ3.0ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﯾﻊ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ802.11ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ24ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺩﺭ
ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺭﺳﯿﺪ)ﻧﺴﺨﻪ2.0ﺳﺮﻋﺖ3ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺩﺍﺭﺩ.(ﻧﺴﺨﻪ4.0ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻫﺎﯼ) cell-buttonﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ(
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﮐﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕCaller IDﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ
ﻣﭽﯽ،ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﻡ ﺷﻤﺎﺭ،
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺤﺎﻝ،ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ4.0ﺑﻠﻮ ﺗﻮﺙ
ﮐﻼﺳﯿﮏ،ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﮐﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ.ﻃﺒﻖ
ﺍﻋﻼﻡ
ﺷﺮﮐﺖBluetooth SIGﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺩ10ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ60ﻣﺘﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ3.0ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﯿﺴﺖ.ﺟﺰ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ،ﺍﻏﻠﺐ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻧﺴﺨﻪ2.0ﯾﺎ2.1ﺭﺍ ﺑﺎ
(Enhanced Data Rate (EDR
ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ4.0ﺍﻭﺍﺧﺮ2010ﻭ ﯾﺎ
ﺍﻭﺍﯾﻞ2011ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ4.0ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ3.0ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

™ليلاشGSM
21-11-2011, 16:08
مشخصات بلوتوس 4 در ماه جولای سال گذشته بود که مشخص شد اما تلفن های هوشمند با استفاده از این تکنولوژی تازه شروع به تولید و عرضه به بازار میشوند.در واقع ایفون 4 اس اولین گوشی هست که با استفاده از این تکنولوژی تولید شده است اما به دلیل سرو صداهایی که در زمان عرضه این مدل در امریکا صورت گرفت زیاد به این موضوع توجه نشد. یکی از بزرگترین نقاط فروش آخرین نسخه استاندارد pan، حالت های کم قدرت آن است هرچند خیلی ها اعتقاد دارند وجود و یا عدم وجود همچین چیزی در فروش محصولات اپل تاثیر زیادی ندارد.

به هر صورت نباید زیاد انتظار داشت تا ایفون 4 اس برای مدت طولانی تنها تلفن هوشمندی باشد که از این تکنولوژی بهره میبرد و دیگر شرکت ها و تولیدکنندگان تلفن های هوشمند نیز بزودی از بلوتوس 4 در تولید محصولات جدید خود استفاده خواهند کرد.

™ليلاشGSM
21-11-2011, 16:28
شرکت گیگابایت در هفته گذشته، مادربوردهای جدید خود GA-X79-UD3 و GA-X79-UD5 را بر پایه پردازنده های LGA2011 شرکت اینتل را معرفی کرد. گیگابایت پیش از عرضه رسمی این مادربوردها، خبر از تدارک دیدن مجموعه کاملی از ارتباطات بی سیم شامل نسخه چهارم بلوتوث و نسل جدید فناوری Wi-Fi 802.11 b/g/n داده بود. این مجموعه برای مادربوردهای G1.Assassin 2 و GA-X79-UD7 و GA-X79-UD5 قابل استفاده هستند و می توان با استفاده از کارت شبکه بی سیم، تبادل داده در شبکه با سرعت 150 مگابیت در ثانیه را تجربه کرد. همچنین سرعت انتقال اطلاعات در نسخه چهارم بلوتوث به 24 مگابیت در ثانیه افزایش یافته است. این کارت از طریق رابط PCI-E 1x‌ روی مادربورد نصب شده و قابلیت Wi-Fi را برای شما به ارمغان خواهد آورد، همچنین برای استفاده از Bluetooth 4.0، یک کابل ارتباط مابین کارت و کانکتور USB 2.0 مادربورد را برقرار خواهد کرد. دو فرستنده/ گیرنده نیز برای هر انتقال و دریافت اطلاعات به دو خروجی کارت متصل شده و کاربران از طریق دیود نوری به کار رفته درون این آنتن ها از وضعیت فعالیت آنها مطلع می گردند.