PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رام نکسس اس :‌ Android Open Kang Project-Build 40Z E U S
09-01-2012, 11:13
http://forum.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=727415&stc=1&d=1336656977

http://forum.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=673808&d=1326096175

http://forum.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=673809&d=1326096175 http://forum.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=673810&d=1326096175

مشخصات:built from AOSP -- using 4.0.3
power menu (source)
ICS style toggles
superuser & busybox built from source, included
deodexed & unsecure boot.img (for adb remount)
........ contact sync
ROM Control application lets you take control of your ROM. Customize it how you want it.
Navigation Bar options & layouts (search bar layout, menu visibility options,etc) -- long press search button enabled
IME Switcher toggle (show/hide notification when you type)
Customize your carrier label
Override lockscreen timeout (ie, use Android's timeout when turning the phone off, so it won't lock itself)
LED pulse timing options
Statusbar toggle options
much much more in there
1% battery mod built in (check ROM Control) -- two styles, center and off center
Unique Power Saver functionality

faq

q: Why am I getting random data drops (GSM)?
a: It would seem that users using older modems (KK1 for instance) are getting data drops with 4.0.3. Please be sure to update your modem if you're getting this issue!bugs

Tags don't seem to be reading
PowerSaver has a few instability issues with CDMA devices (works great on GSM)
download


آخرین تغییرات و باگها :
Build 40


libcore
: Fix Double decrement bug introduced by strict-aliasing patch

TelephonyProvider
telephony: Add support for choosing a default APN

packages_apps_Settings
Settings: Updated czech translation
Settings: add CPU and memory info to About Phone settings (ported from CM)
Update Simplified Chinese translations

android_packages_apps_Trebuchet
trebuchet: updated finnish translations
Update Russian Translation-Trebuchet-CM9

packages_apps_ROMControl
J ROMControl: remove unneeded menu_land_big icon and point to correct one
Display when the weather was last updated in the notification area
Add missing entry in string array

android_device_htc_ville
ville: correct permissions for sensor device nodes
Revert "Revert "ville: move device node permissions to ueventd.ville.rc""
Revert "ville: move device node permissions to ueventd.ville.rc"

android_device_htc_msm8660-common
htc/msm8660-common: add TARGET_PROVIDES_LIBLIGHTS := true to BoardConfig

android_device_htc_pyramid
pyramid: enable QCOM LPA

device_samsung_tuna
GNexusParts: Added czech translation
Update Simplified Chinese translations

device_samsung_maguro
add hardware info

android_device_samsung_msm8660-common
msm8660: Various cleanups
msm8660: add support for button notification light in liblights and a toggle in DeviceSettings
samsung_msm8660-common: Dutch translations
samsung-msm8660-common: fix spacing
msm8660: Remove override of O_SYNC
Revert "msm8660: remove gpsone blobs"

android_device_samsung_hercules
Fix property name
use line continuation fix from skyrocket and quincy
Update for NFC changes in common repo
removed unused vendorsetup.sh
fix PRODUCT_MODEL variable
disable TARGET_QCOM_HDMI_OUT to fix camera preview display
Fix video playback in lanscape mode
enable overlay
chown bln sysfiles
overlay mods for BLN support
build kernel from source
remove oversized recovery font that crept in from Note
preload boot animation to avoid jerkiness
disabled LPA
disable gpsone daemon

android_hardware_qcom_media
Change fallback route to speaker
Add support for camcorder mic
Use VR channels on Samsung devices
use phone call profile only for phone call
fix audio resume with LPA

platform_manifest
kernel_manifest: use our own samsung msm8660-common
manifest: add our own TelephonyProvider
manifest: add hercules and samsung msm8660-common
platform_manifest - add in N7000 kernel, hardware, and device

platform_manifest
kernel_manifest: use our own samsung msm8660-common
manifest: add our own TelephonyProvider
manifest: add hercules and samsung msm8660-common
platform_manifest - add in N7000 kernel, hardware, and device

Project name: android_bootable_recovery
fix up datamedia volume detection
support datamedia on any one volume

bionic
Actually set the header guard in "linux-syscalls.h".
Add the posix_memalign(3) function to bionic
Remove the meaningless on Linux if_dl.h header
Remove expired dns cache entries before removing oldest
Avoid multiple dns lookups for the same query
bionic: Update fcntl.h clean header
getopt(): fix missing carriage return on bad parameters

android_vendor_qcom_opensource_omx_mm-video
mm-video:Use new flag GRALLOC_USAGE_PRIVATE_CP_BUFFER for secure buffers

vendor_samsung
Jonathan Steadman - skyrocket: add ICS props
Jonathan Steadman - hercules: update props from official TMO ICS T989UVLE1

Project name: pseudo_buildbot
KhasMek - Add changelog generation to pseudo.

Project name: vendor_aokp
Roman Birg - add DRM blobs
Jonathan Steadman - vendor/aokp: add hercules
Jason Stewart - vendor_aokp - add in Galaxy Note N7000
Jonathan Steadman - toroplus: correct product model

Project name: frameworks_base
Ricardo Cerqueira - LGEQualcommUiccRIL: Fix signalstrength on pre-ICS radio libraries
codeworkx - telephony: support for setting add. audioparams for incall audio
Magnus Strandberg - Aligning native Parcel implementation to Java.
Jake Wharton - Do not dispatch context selection events to non-visible fragments.
Jake Wharton - Fix potential NPE when saving fragment state.
Andreas Sandblad - Distance max set incorrectly
codeworkx - libmedia: build with AudioParameter if needed
Zhenghua Wang - Input: Fix some Applications ANR issue in monkey test
David Ferguson - telephony: when building apn list, use preferred apn if it can handle requested type
Roman Birg - move weather images to framework-res
Gary Danko - Actually copy ProTekk.ogg to the correct location
Emilio López - bootanimation: performance enhancements
Ricardo Cerqueira - bootanim: Don't cache textures if they're expected to use a lot of VRAM
Dirk Rettschlag - Fix bootloop on tablets

Project name: external_webkit
Anders Edenbrandt - WebGL for the Android browser in Ice Cream Sandwich

Project name: external_clang
Bernhard Rosenkraenzer - clang: Build with -fno-strict-aliasing

Project name: libcore
Andrew Dodd - luni: Fix Double decrement bug introduced by strict-aliasing patch

Project name: TelephonyProvider
Steve Kondik - telephony: Add support for choosing a default APN

Project name: packages_apps_Settings
sethyx - add NFC polling mode setting (2/3)
Roman Birg - Show more hardware information about the device
Petr Reznicek - Settings: Updated czech translation
Jonathan Steadman - Settings: add CPU and memory info to About Phone settings (ported from CM)
YULIANGMAX - Update Simplified Chinese translations

Project name: android_packages_apps_Trebuchet
niko0o - trebuchet: updated finnish translations
pvolkov - Update Russian Translation-Trebuchet-CM9

Project name: packages_apps_ROMControl
Dirk Rettschlag - Lockscreen: Add weatherpanel to lockscreen (2/2)
Jonathan Steadman - ROMControl: remove unneeded menu_land_big icon and point to correct one
Gary Danko - Display when the weather was last updated in the notification area.
Dirk Rettschlag - Add missing entry in string array

Project name: packages_apps_Bluetooth
Rafal Garbat - Fix case-sensitive alphabetic order in vCard listing
asteadman - Fix FC in Bluetooth due to MAP

Project name: android_device_htc_ville
Ethan Chen - ville: correct permissions for sensor device nodes
Jacob Bell - Revert "Revert "ville: move device node permissions to ueventd.ville.rc""

Project name: android_device_htc_msm8660-common
Jonathan Steadman - htc/msm8660-common: add TARGET_PROVIDES_LIBLIGHTS := true to BoardConfig

Project name: android_device_htc_pyramid
Jonathan Steadman - pyramid: enable QCOM LPA

Project name: android_device_samsung_skyrocket
David Ferguson - skyrocket: add SGH-I727 to recovery asserts
Brint E. Kriebel - skyrocket: Set /data to ext4 instead of auto in recovery

Project name: device_samsung_galaxysmtd
KhasMek - Galaxysmtd: add hardware info

Project name: device_samsung_toro
KhasMek - Toro: add hardware info

Project name: device_samsung_tuna
Roman Birg - tuna: update kernel to faux18u
Petr Reznicek - GNexusParts: Added czech translation
YULIANGMAX - Update Simplified Chinese translations

Project name: device_samsung_p1c
KhasMek - P1C: add hardware info

Project name: device_samsung_maguro
Roman Birg - add hardware info

Project name: device_samsung_vibrantmtd
KhasMek - Vibrantmtd: add hardware info

Project name: android_device_samsung_hercules
Jonathan Steadman - hercules: enable dualmic support
Jonathan Steadman - hercules: removed unused vendorsetup.sh
David Ferguson - hercules: fix PRODUCT_MODEL variable

Project name: device_samsung_fascinatemtd
KhasMek - Fascinatemtd: add hardware info

Project name: device_samsung_captivatemtd
KhasMek - Captivatemtd: Add hardware info

Project name: device_samsung_p1-common
KhasMek - Add TARGET_PROVIDES_LIBLIGHTS to Boardconfig
KhasMek - p1-common: move galaxy tab settings back to device settings.

Project name: android_hardware_qcom_media
Mike Grissom - msm8660: Add samsung dualmic support
•Steve Kondik - msm8660: Change fallback route to speaker
•Steve Kondik - msm8660: Add support for camcorder mic
•Steve Kondik - msm8660: Use VR channels on Samsung devices
•Giulio Cervera - audio/msm8660: use phone call profile only for phone call
•Giulio Cervera - audio/msm8660: fix audio resume with LPA

Project name: platform_manifest
•Roman Birg - track skyrocket
•Jonathan Steadman - manifest: add Achromatic theme
•Jonathan Steadman - kernel_manifest: use our own samsung msm8660-common
•Jonathan Steadman - manifest: add our own TelephonyProvider
•Jonathan Steadman - manifest: add hercules and samsung msm8660-common
•Jason Stewart - platform_manifest - add in N7000 kernel, hardware, and device

Project name: platform_manifest
•Roman Birg - track own external_libpcap
•Roman Birg - stop inline kernel buildling on pseudo for now
•Roman Birg - track skyrocket
•Jonathan Steadman - manifest: add Achromatic theme
•Jonathan Steadman - kernel_manifest: use our own samsung msm8660-common
•Jonathan Steadman - manifest: add our own TelephonyProvider
•Jonathan Steadman - manifest: add hercules and samsung msm8660-common
•Jason Stewart - platform_manifest - add in N7000 kernel, hardware, and device

Project name: android_bootable_recovery
•Koushik Dutta - fix up datamedia volume detection
•Koushik Dutta - support datamedia on any one volume

Project name: bionic
•Elliott Hughes - Actually set the header guard in "linux-syscalls.h".
•Ken Sumrall - Add the posix_memalign(3) function to bionic
•Elliott Hughes - Remove the meaningless on Linux if_dl.h header.
•Anders Fredlund - Remove expired dns cache entries before removing oldest
•Mattias Falk - Avoid multiple dns lookups for the same query
•Steve Kondik - bionic: Update fcntl.h clean header
•Tanguy Pruvot - getopt(): fix missing carriage return on bad parameters

Project name: android_vendor_tmobile_themes_Achromatic
•Jonathan Steadman - Achromatic: correct canvas size of navbar icons
•Jonathan Steadman - Achromatic: reverse on/off for toggle icons
•Jonathan Steadman - Achromatic: make weather panel sexier
•Jonathan Steadman - Achromatic: update README
•Jonathan Steadman - Achromatic: add Android.mk
•Kyle Teague - Original commit

Project name: android_vendor_qcom_opensource_omx_mm-video
•Riaz Rahaman - mm-video:Use new flag GRALLOC_USAGE_PRIVATE_CP_BUFFER for secure buffers

Project name: vendor_samsung
•Jonathan Steadman - skyrocket: add ICS props
•Jonathan Steadman - hercules: update props from official TMO ICS T989UVLE1

Project name: pseudo_buildbot
•KhasMek - Add changelog generation to pseudo.

Project name: vendor_aokp
•Roman Birg - add skyrocket
•Roman Birg - add NFC toggle to hercules
•Roman Birg - build 40
•Jonathan Steadman - build Achromatic theme with AOKP
•Jonathan Steadman - update NovaLauncher to 1.2
•Roman Birg - add DRM blobs
•Jonathan Steadman - vendor/aokp: add hercules
•Jason Stewart - vendor_aokp - add in Galaxy Note N7000
•Jonathan Steadman - toroplus: correct product model
•sethyx - add NFC toggle (2/2)

Project name: frameworks_base
•Roman Birg - update api and hide custom var
•Dirk Rettschlag - Lockscreen: Add weatherpanel to lockscreen (1/2)
•sethyx - add NFC polling mode setting (3/3)
•Dirk Rettschlag - SystemUI: fix observer being initialized twice in StatusBarIconView
•codeworkx - telephony: allow to specify on and off values for setting additional audioparams
•Ricardo Cerqueira - LGEQualcommUiccRIL: Fix signalstrength on pre-ICS radio libraries
•codeworkx - telephony: support for setting add. audioparams for incall audio
•Magnus Strandberg - Aligning native Parcel implementation to Java.
•Jake Wharton - Do not dispatch context selection events to non-visible fragments.
•Jake Wharton - Fix potential NPE when saving fragment state.
•Andreas Sandblad - Distance max set incorrectly
•codeworkx - libmedia: build with AudioParameter if needed
•Zhenghua Wang - Input: Fix some Applications ANR issue in monkey test
•David Ferguson - telephony: when building apn list, use preferred apn if it can handle requested type
•Roman Birg - move weather images to framework-res
•Gary Danko - Actually copy ProTekk.ogg to the correct location
•Emilio López - bootanimation: performance enhancements
•Ricardo Cerqueira - bootanim: Don't cache textures if they're expected to use a lot of VRAM
•Dirk Rettschlag - Fix bootloop on tablets
•sethyx - add NFC toggle (1/2)

Project name: libpcap
•Sebastian Schmidt - Update to libpcap 1.3.0
•Sebastian Schmidt - Update to libpcap 1.2.1

Project name: android_external_tcpdump
•Bernhard Rosenkraenzer - tcpdump: Use -fno-strict-aliasing for now
•Sebastian Schmidt - Update to tcpdump 4.3.0
•Sebastian Schmidt - Update to tcpdump 4.2.1

Project name: external_clang
•Bernhard Rosenkraenzer - clang: Build with -fno-strict-aliasing


Build 39

- added ability to change host name (settings > dev > device hostname)
- added ad-hoc network support
- added adb over network
- added AOKP stats (you can opt out, Settings > About > AOKP Statistics) www.stats.aokp.co
- added bluewall firewall - RC > General UI > Less Notification Sounds
--- limits the number of notification sounds an app can play per X seconds
--- so like 1 GTalk ping/30s, but notifications will still be coming in
- added "Device options" link in Settings for devices that have an app to tweak device-specific settings
--- right now I believe only tuna/aries/p1c have these, all credit goes to CM trees where these apps came from
- improved weather code, shouldn't bother you everytime it updates weather now
- added "copy to clipboard" option in "Share" dialogs throughout ANdroid
- added ability to toggle to "new" and "original" music controls on the lockscreen
- as always, tons of other device-specific and internal changes, find them all at http://gerrit.sudose...atus:merged,n,z (http://gerrit.sudoservers.com/#/q/status:merged,n,z)

devices changes
- p5: removed OTA assert, shouldn't be any more problems flashing
- tuna: fixed vold.fstab file not being added properly, which led to MTP issues, core FCs
- tuna: looks like the CM9 kernel was included with this build by mistake (due to the buildbot using inline kernels and some misc testing). It doesn't affect anything, just letting you guys know we know! Enjoy their code :D
- added showcasemtd & mesmerizemtd
- ville: YOU MUST WIPE!
- misc other device changes -- ask your device maintainer


Build 38

reverted tablet nav bar button padding change (back to stock ics padding now)
fix SMS/BT crash bug when no msgs exist
reworked lockscreen music layout to be cleaner
fix ugly gradient on dark holo background
added AOKP Tips widget
added statusbar autohide for tablets (for apps that need full screen)
added support for more lockscreen targets (2-8 options, your choice)
cleaned up octo lockscreen layout
fixed certain FCs with RC related to weather
Mms: fixed stripping certain Polish characters
decreased size of custom lockscreen apps to match other icons
statusbar brightness enabled by default after you wipe (sliding thumb across statusbar to change brightness)
added statusbar notification counter (RC > Statusbar General > Notification Counter)
new AOKP boot animation from @rascarlo
Out of range Bluetooth devices won't show up anymore in Settings
Browser: added option to close all other tabs (besides current)
Fixed data toggle
Removed requirement to reboot when toggling keyboard switcher (IME switcher) in statusbar
added nav bar widgets (to enable, go to nav bar settings > add toggle widgets as one of your nav bar actions/ long press actions, then add widgets -- be sure to add at least 2 for best experience)
as always, tons of fixes for devices and other backend fixes!


Build 37

fixed navbar glow resetting on reboot
fixed hide navbar for tablets
fixed back button disappearing on tablets
auto-brightness fixes
added more SwagPapers
added volume adjust sound preference (Settings > Sound > Volume adjust sound)
fixed memory leak with lockscreen code
fixed auto-rotate toggle
systemui will now restart on changing themes to avoid any potential errors
navbar background is now set through XML to allow theming
added aokp clock widgets
reverted sd/emmc switch for Galaxy S devices
fixed otter build
navigation bar app icons now scale better
fixed bug in native Email app that would cause wakelocks
Support GSM AT commands for SMS over bluetooth
raised volume level on maguro/tuna
updated nova to 1.1.4
as always, tons of framework/device fixes, you can view all of them here (http://gerrit.sudoservers.com/#/q/status:merged,n,z)

Build 36

fixed MTP not being enabled by default (yet once more)
added Galaxy Tab 2 7" (espressowifi)
moved tablet clock to the far right of the statusbar
updated tuna kernel to faux 17m
added Transformer Prime (tf201)
updated Nova Launcher to 1.1.2
fixed potential weather service FC
updated p4 devices
added more padding to statusbar buttons
updated Mms emoji code from CM
added delayed ring feature to Phone
fixed a bug when hiding sender information, photo would still show
default ICS wallpapers have returned
added SwagPapers (AOKP Wallpapers)
updated theme engine from CM
wifi icon cut off has been fixed on tablets
fixed volume slider showing incorrect volume in a voice call (making it look like it wasn't full)
added USB Tether toggle to devices that support it


Build 35

removed ........ sync (this had to happen. it was a hack and breaking Picasa sync. FB needs to fix this, not ROMs)
Added ability to hide sender and/or message body in notification'
Added dock battery display for tablets
Added Browser tab settings (max tab limit/whether to restore tabs on browser restart)
Added CM9 T-Mobile theme manager
Added Sense 4 style Task switcher (you have the option of choosing from stock/web os/sense 4 now)
Added ability to play boot sound (disabled by default)
increased default nav bar glow speeds for better user experience out of the box

tons of device specific updates and fixes. http://gerrit.sudoservers.com/#/q/status:merged,n,z
updated p5/p5wifi device trees from GalaxianSoup.
added toroplus (data will not work after flashing, just flash ANY other kernel after flashing b35. we're working on it
Goo Manager won't be able to detect an upgrade this build

Milestone 5

updated to IMM76I
differences between IMM76D and IMM76I are ALL in the Galaxy Nexus kernel
we updated the Galaxy Nexus kernel to Faux’s 16m kernel by default, which incorporates the fixes from IMM76I
fixed long press home on navbar being on by default
fixed volume zoom playing sounds with video camera
made flash-off indicator visible in camera
AVRCP: fixed soft reboots with certain players
fixed brightness slider jumping when toggling auto-brightness
sped up opening of init.d tweaks in RC
added description to LED setting on RC to be clearer on what it does
it only changes the DEFAULT LED color. Apps may override it, and most do.
attempted to fix freezing clock yet again
fixed wifi icon being cut off
fixed color multipliers being doubled
new gamma ranges from -100 to 100 defaulting to 0
your kernel (if it supports gamma tuning) might have a different default, so just keep that in mind (60 was the previous default)
fixed small icons when airplane mode & wifi are enabled
added shortcuts to toggle torch & toggle navbar
that means you can add these to nav bar as regular actions or long press actions, click “Custom app”, scroll down to “System UI”, toggle nav bar & torch should be there.
You can also add these shortcuts to your desktop. They do NOT work correctly from the lockscreen, yet.
Fixed decrease lights in custom backlight settings
a500 renamed to picasso and updated
everything should work now except slow GPS lock times

Notes (read them!):

this change log is differences between build 34. If you’re coming from M4, you’ll need to read all the change logs from the builds between M4 and M5 (THERE ARE A LOT!)
When you flash themes or mods or kernels, keep in mind that they can change almost any aspect of the ROM and introduce bugs and inconsistencies if not properly packaged for AOKP or not properly updated for Milestone 5.
If you experience a bug after flashing a mod/theme/kernel, do a NANDROID (so you can return to it after testing!), re-flash AOKP and wipe, then test to see if the bug still exists. ONLY THEN REPORT IT TO THE BUG TRACKER.
we tried to smash as many bugs as possible, but no product is ever bug free. Feel free to report any bugs you experience to http://rootzwiki.com...97-bug-tracker (http://rootzwiki.com/forum/497-bug-tracker/)/
NOT ALL DEVICES ARE MADE EQUALLY! Some device still have KNOWN bugs!
There are many devices which we support that aren’t as bug free as the Galaxy Nexus or other AOSP devices (such as the Nexus S)
That said, we try and incorporate fixes for all devices that we support from many sources (CyanogenMod, evervolv, Code Aurora Forum, other teams and individual contributors). We thank those teams for making their code open source and available for us to use so you can put AOKP on your device
below are the bugs we are aware of for specific devices
p4: Galaxy Tab 10.1” -- no camera, rotating device causes a slight flicker, potential touch screen issues.
supersonic: camera works, panorama mode & video camera does NOT
galaxysmtd: I have read that it’s GPS doesn’t work 100%
inc: I have read that some people experience device instability and reboots. No one on the team has an incredible to test on, so we can’t confirm or deny this exists.
p999: g2x - browser crashes while switching to landscape, video recorder does not work, USB tethering does not work
p990: O2x - gps does not work at all, video recorder does not work, other potential inconsistencies, potential ROM Control FCs if language is set to anything other than english
pyramid: sensation - 480p video recording is broke (720, 1080 work fine), usb tether does not work
tenderloin: no camera
there may be more bugs that are unlisted, feel free to report them to the bug tracke


Build 34

fixed mobile data toggle not updating for serious
fix navigation buttons for tablets
long press home options added to General Interface for phones that have hardware buttons
fix icon transparency being applied to right-side buttons (BT, etc)
updated NovaLauncher to 1.1.1
Add BT MAP Profile
fix font sizing in statusbar
fixed volume sliders not updating when volumes are linked
many fixes for ColorPicker in ROM Control

gradient showing properly
color picker should fit in all screens now
show color preview before opening dialog (in-line)

fixed sound playing when volume zoom is enabled in camera
last.fm AVRCP crash fixed
contact pictures now displaying properly in notifications when receiving new sms
many other things! check out all the commits at http://gerrit.sudose...atus:merged,n,z (http://gerrit.sudoservers.com/#/q/status:merged,n,z)


Build 33

bug fixes
- Bluetooth: Fixed memory leak and file handles leak
- Nav bar & tablet status bar FCs fixed
- Fixed some init.d scripts not running due to lack of bash
- Changing brightness by sliding on the top of the statusbar (if enabled) shouldn’t FC anymore
- Fixed Data toggle not updating properly
- Torch should be acting normally again
- ROM Control: Fixed scrolling cache not setting properly
- Weather will refresh whenever SystemUI starts instead of when the phone boots (so if it gets restarted, it should fetch weather again, it didn’t before)
- Lockscrens: Added lockscreen wallpapers to pin & pattern unlock screens
- Settings: fixed link mute states always being checked

supersonic: Updated files (thanks to evervolv), should boot! I’ve also included a “camera hack” so it should work, Video camera will FC, so will panorama mode. It is what it is :)

new features
- Added another ROM Control shortcut that opens ROM Control
- Added ability to translate weather conditions (only German is translated for now I think)
- Mms: added ability to strip unicode (CM)
- Mms: added emoji icons (CM)
- Mms: added quick emoji button to left of input (option you must enable)
- Added warnings to fast charge (will notify you if it’s enabled on boot)
- Hide navbar feature for tablets
- More music players supported for AVRCP 1.3


Build 32

Fixes:
- Fix NavBar showing up in landscape lockscreen
- Fix long-press resetting custom NavBar icons
- Fix incorrect bluetooth address on some devices
- Fix lockscreen events showing up 1 day before
- Fix quickunlock not allowing passwords longer than 8 chars
- Fix centered clock not showing the correct time
- Other small fixes

New Features:
- Camera: Pinch and Volume Zoom (CyanogenMod, Whitehawkx)
- General UI: Customizable rotation delay is back! (roman)
- Bluetooth: AVRCP 1.3+ support (CyanogenMod, MarcLandis)
- Lockscreen/NavBar: Allow shortcuts to specify their own icons
- NavBar: Allow tablets to use “hide NavBar” feature (Zaphod-Beeble)
- NavBar: Custom NavBar is now available for tablets as well! (Zaphod-Beeble)
- NavBar: Customizable glow color (roman)
- Quiet Hours: Configure the hours your device should be quiet and/or still (sethyx and thanks to CyanogenMod)
- Statusbar: Added ability to WeatherPanel to start a custom app (MarcLandis)
- Statusbar: Added ability to hide signal bars (hillbillyhacker)
- Statusbar: Customizable font size (Zaphod-Beeble)
- Statusbar: Customizable icon transparency (sethyx)

aries (this is all Galaxy S devices): added fast charge toggle
p1c: WiFi should work properly


Build 31

Fixed long pressing home button not working on capacitive buttons
Fixed FC when clearing market data through the LCD density changer in RC
Fixed lockscreen icons not setting properly
Fixed devices not having MTP checked by default (for Galaxy Nexus amongst others)
Fixed battery bar showing incorrect battery percentages and not showing in the proper orientation
Fixed Calendar FC in ROM Control
Added donate link for Khas Mek (you should really click this)
Changed back to stock framework animation speed as the faster ones weren't properly configured and made things "stutter"

p4: devices: updates from pershoot (includes new kernel and fixes)
p1c: should work without any special fixes from KhasMek now!
supersonic: ProTekk says it's fixed for b31. Blame him if it isn't :)
vibrantmtd: fixed 911 issue/call issues (merged from CM)
aries: (this is all Galaxy S devices) merged bigRAM
vivow: FFC should be proper orientation
g2x/o2x: camera should be fixed


Build 30

Fixed T9 Dialer
Fixed ROM Control issues with saving images (should be fixed for ALL devices)
Navigation bar overhaul (ability to set custom actions/icons and long-press actions)
Sped up default animation speeds
Removed OpenWnn from builds (Japanese IME)
Added option to disable camera sounds (Settings -> Sound)

toro/maguro: including faux 14m(ainline) kernel by default
you can check your device's vendor tree on our github for device-specific change


Build 29

Updated to Android 4.0.4 (IMM76D)
Added Honeycomb lockscreen
Mediascanner improvements
Lockscreen calendar improvements
Probably tons of other stuff I didn't see because of the merge

Build 28

Added lockscreen color changer
Added 'traditional' toggle layout [where the toggles are on the very top] (Stevepear426) -- find in RC > Statusbar General > Layout
Added AOSP lockscreen style (Whitehawkx)
Added extra volume slider options (Stevepear426, tmoskowite on gummy)
Added lockscreen calendar options (!!!) (sethyx)
Removed any trackball support the ROM had, was only throwing errors, not properly implemented
Improved brightness slider under toggles, doesn't jump anymore
Improved brightness slider (when sliding your finger across the statusbar if enabled). MUCH more responsive now
Added fast charge toggle for maguro/toro for kernels that support it (Zaphod-Beeble)
Added ability to set custom lockscreen image for targets. Click picture in RC to set.
Also increased size of custom lockscreen images to more match the normal icons
Improved
Including AppWidgetPicker to help organize widgets
Added digital clock widget to desk clock
battery bar should no longer disappear when in the navigation bar

added the following devices: p999, p990, tf101, p5wifi,
you can check your device's vendor tree on our github (https://github.com/aokp) for device-specific changes


Milestone 4

Weather panel updates (sethyx, Zaph, tgwaste, and many more!)
new more compact layout that fits at the top of your screen
ability to hide it in your statusbar
added lockscreen weather to tablets
Added statusbar transparency (rob43)
Added alternate notification drawer layout (toggles/date on bottom instead of top)
Added day of the week before clock style option (rob43)
Signal text reading improvements (Zaph)
Added option to show lockscreen before secure unlock
Simplified nav bar hide/show code => should be working on all devices properly
Added PhaseBeam alongside UnicornPorn
Fixed all weird tablet FCs (was caused by that messy nav bar code ;))

p4: 3G should now be working on the 3G 10.1" tab samsung tab
stingray: Data should be working now! Thanks travp for helping me debug this
added fascinatemtd
added a500
vzwtab renamed to galaxytab7c, also now using MTD instead of BML. No m4 for it yet.


Build 27

It's that time again. Build 27 has arrived. Zaphod has been busy adding crazy awesome features, be sure to thank him.

This was originally going to be milestone 4, but in the spirit of milestones, Zaphod convinced me that we release this as a build first to get all the bugs out and make sure m4 is really milestone quality. Scout for bugs! Best place to report them is in your device thread. We try and read all posts.

Be sure to thank sethyx for finding the lockscreen bugs, works great now :).

Also thanks to sixstringsg, we've added support for captivatemtd and galaxysmt. Fascinate builds coming soon, too.
Posted Image

New weather panel in dropdown! (Zaphod the beast)
Shows more info.
Click to refresh.
You have a choice of that one, or the text above the carrier
Next release you'll be able to hide both (so you can still have lockscreen weather, impossible to only have it right now I think)
New power menu navigation bar controls when hidden (Zaphod the beast)
so you can still control your phone when it's hidden
Added ability to show navigation bar on devices that don't have it on by default
Added ability to change navigation bar sizes
Fixed boot animation sizes on xhdpi devices
If you don't have music controls enabled AND you have volume wake enabled, your device will now wake when playing music
Fixed faceunlock and music control layouts on lockscreens
Themers: toggles use on/off state images, so you can theme them and have them be different in off/on states. By default they're the same


build 26

Added weather information to lockscreen (sethyx)
the weather information is now pulled from Yahoo! and should provide information for more cities
Re-added boot animation for devices that didn't have it from b25 :)
should've fixed all incompatibility issues with Chrome with all devices supported
cleaner RC images & signal icon
fixed setting alarm from voice not activating properly

Build 25

added optional dBm text display which will replace your signal bars
added hide nav bar option (it will not work on devices that don't support a nav bar by default. more stability fixes for those devices later)
added special unicorn porn (don't worry, SFW)
added warning to weather when no location can be found
added trackball alert
torch code improvements
small airplane mode visiblity improvement
crespo/hdpi: should've fixed all issues causing reboots and such
p4: 3G *should* be working as it was before. If it's not, please let me know

Build 39 (http://teamkang.kangdroid.org/roms/crespo/aokp_crespo_build-39.zip)

Milestone 5 (http://goo-inside.me/devs/aokp/crespo/aokp_crespo_milestone-5.zip)


gapps-ics-20120429 (http://goo.im/gapps/gapps-ics-20120429-signed.zip)

برای اطلاعات بیشتر از لینک منبع استفاده کنید.

منبع:AOKP (http://forum.aokp.co/page/releases)

HAM3D
09-01-2012, 11:13
ببخشید بنچمارکش چنده؟

Z E U S
09-01-2012, 11:46
ببخشید بنچمارکش چنده؟

ببخشید من هنوز موفق به تست این رام نشدم از دوستان اگر کسی این رام را نصب کرد لطفا فیدبکی از این رام بدهند.

a.heydari.kh
10-01-2012, 00:40
چیزی که عکساش داره نشون میده که ارزش نصب کردن داره اگه باگ نداشته باشه همه چیزش عالی به نظر میاد. مرسی از مدیر که انقدر فعال هستین:ax:

HKraToS
10-01-2012, 02:33
من وقت ندارم نصب کنم ، اینترنتم خراب شده نمیشه دانلود کرد دوباره ( سرعت افتاده رو بایت )
یکی که نصب کرده یه توضیحی بده دانلود کنیم یا نه

barobaxy
10-01-2012, 02:42
من نتونستم روی i9023 نصب کنم فکر کنم به احتمال زیاد برای 4g هستش.

barobaxy
10-01-2012, 10:52
با اجازه Zeus عزیز ، لینک صحیح دانلود :
http://goo-inside.me/roms/edt/crespo/aokp_crespo_build-14.zip

a.heydari.kh
10-01-2012, 11:08
من نتونستم روی i9023 نصب کنم فکر کنم به احتمال زیاد برای 4g هستش.

منم همین مشکل را داشتم اما گویا لینکه صحیح را قرار دادن.

Z E U S
10-01-2012, 11:45
با تشکر از barobaxy لینک اصلاح شد

Z E U S
13-01-2012, 14:16
-enabled H icon visibility in statusbar
-1% thin circle battery mod - ics blue color
-centered date in notification pulldown,system button on the left
-disabled the BT thingy from bools.xml that caused Deep Idle to not work
-themed bootanimation.zip (particles blue hd by Dysgenic@xda)
-themed some "gb orange" to "ics blue" in framework (thanks to gogodu5sU@xda)
-black "holo" theme background,removed the grey gradient
-blue icons in notification toggles taken from AOSP+ (thanks AndroidUser@xda)
-themed GenieWidget app with ics blue text and white icons
-GenieWidget, Settings and Music widgets are 50% transparent
-4-way Lockscreen mod (added Phone+SMS) (thanks to irtehun and bp328i@RootzWiki)
-ICS-Themed AppWidgetPicker (thanks to BlackDino@RootzWiki)
-NovaLauncher beta10 (thanks to kevin@TeslaCoil)


Amoled BLUE for AOKP milestone2 - v1.0 (http://www.mediafire.com/?36c37zph722p5p4)

AminMzh
14-01-2012, 15:00
سلام کدوم ورژن پیشنهاد میشه؟؟؟

Z E U S
14-01-2012, 15:12
سلام کدوم ورژن پیشنهاد میشه؟؟؟

طبعا آخرین ورژن .

zizoo67
18-01-2012, 23:36
زبان فارسی داره:bt:

Z E U S
19-01-2012, 06:22
زبان فارسی داره:bt:

بله .

dj_S_021
20-02-2012, 00:05
دوستان من متوجه نشدم !!
من کدوم رام رو باید نصب کنم و بهتره ؟؟
اخه دوتا لینک دانلود میبینم !! یکی build 14 و دیگری build 23 ؟؟
میشه بگید در نهایت باید از کدوم مدل رام استفاده کنم ؟؟

shafih
20-02-2012, 00:57
Buld23

shafih
20-02-2012, 11:56
لینک دانلود مشکل داره

Sent from my Nexus S using Tapatalk

Z E U S
20-02-2012, 14:27
لینک دانلود مشکل داره

Sent from my Nexus S using Tapatalk

چک شد مشکلی نداره ( حجم فایل 122mb )

sanyzrn
20-02-2012, 21:49
واقعا رام سریع و کم مصرفیه
و شاید بهترین رام اندروید 4 تا الان...
.
فقط تم پست 10 (Amoled BLUE) فک میکنم مشکل داره
نصبیدم
توی لوگو اولش موند!

Z E U S
20-02-2012, 22:13
واقعا رام سریع و کم مصرفیه
و شاید بهترین رام اندروید 4 تا الان...
.
فقط تم پست 10 (Amoled BLUE) فک میکنم مشکل داره
نصبیدم
توی لوگو اولش موند!

تم سازگار با این رام ( قبل از نصب از رام بکاپ تهیه کنید )

http://www.mediafire.com/?s6u94odl2bfv027

dj_S_021
20-02-2012, 22:24
دوستان ببخشید اینجا پست میزنم !!
بهترین رام موجود و سرعت بالا و باگ خیلی کم از بین آندروید 4 ها کدوم بهتره ؟ خواهشا کمکم کنید ؟؟
میخوام رام موندگاریب باشه و حالا حالاها ازش استفاده کنم ؟؟

shafih
21-02-2012, 01:45
چرا با گودر و gmail مشکل داره مگه مال گوگل نیست؟

Sent from my Nexus S using Tapatalk

sanyzrn
21-02-2012, 06:46
دوستان ببخشید اینجا پست میزنم !!
بهترین رام موجود و سرعت بالا و باگ خیلی کم از بین آندروید 4 ها کدوم بهتره ؟ خواهشا کمکم کنید ؟؟
میخوام رام موندگاریب باشه و حالا حالاها ازش استفاده کنم ؟؟

فک میکنم همین رام جز بهترینها باشه
هم سریع و بدون باگ هستش هم کم مصرف
یا منتظر ورژن های جدید CyanogenMod 9 باشید

sanyzrn
21-02-2012, 06:48
چرا با گودر و gmail مشکل داره مگه مال گوگل نیست؟

sent from my nexus s using tapatalk

مشکلی نداره!
دقیقا منظورتون از مشکل چیه؟

shafih
21-02-2012, 10:12
جی میل روش اجرا نمی شه و گودر هم add accant نمی کنه .کرنل پیشنهادی هم واسه این رام چیه؟

Sent from my Nexus S using Tapatalk

Z E U S
21-02-2012, 14:34
جی میل روش اجرا نمی شه و گودر هم add accant نمی کنه .کرنل پیشنهادی هم واسه این رام چیه؟

Sent from my Nexus S using Tapatalk

بعد از نصب رام , gapps-ics-20120213 نصب کنید.

dj_S_021
21-02-2012, 16:28
دوستان و مدیران عزیز.
ورژن 25 این رام نسبت به ورژن 23 چه تغییراتی کرده ؟؟

Z E U S
21-02-2012, 17:03
دوستان و مدیران عزیز.
ورژن 25 این رام نسبت به ورژن 23 چه تغییراتی کرده ؟؟

از پست اول قسمت آخرین تغییرات و باگها را مطالعه کنید.

dj_S_021
21-02-2012, 18:31
دوستان متاسفانه اصلا نصب نمیشه !!
من تمام وایپ ها رو انجام دادم و موقع نصب رام این ارور رو میده :
E: Error in sdcard/aokp_maguro_build-25.zip (status 7)

???
اما اون ورژن قبلی build 23 راحت نصب میشه.

babak
21-02-2012, 18:53
جناب zeus
عرض ادب و احترام
بنده هم تمام وایپ ها رو انجام دادم و موقع نصب رام این ارور رو میده :
E: Error in sdcard/aokp_maguro_build-25.zip (status 7)

میشه بفرمایید کرنل پیشنهادی حضرتعالی برای این رام چیه؟
با سپاس

Z E U S
21-02-2012, 18:56
دوستان متاسفانه اصلا نصب نمیشه !!
من تمام وایپ ها رو انجام دادم و موقع نصب رام این ارور رو میده :
E: Error in sdcard/aokp_maguro_build-25.zip (status 7)

???
اما اون ورژن قبلی build 23 راحت نصب میشه.

واقعا ببخشید مثل اینکه لینک اشتباه گذاشتم
اصلاح شد

Z E U S
21-02-2012, 19:38
جناب zeus
عرض ادب و احترام
بنده هم تمام وایپ ها رو انجام دادم و موقع نصب رام این ارور رو میده :
E: Error in sdcard/aokp_maguro_build-25.zip (status 7)

میشه بفرمایید کرنل پیشنهادی حضرتعالی برای این رام چیه؟
با سپاس

شرمنده دوست عزیز در اینمورد نمیتونم کمک خوبی به شما بکنم بهتره منتظر کمک مابقی دوستان باشید.

sanyzrn
21-02-2012, 20:19
واسه آپدیت از ورژن قبل به ورژن 25 نیاز به انجام کاری قبل نصب هست؟؟

Z E U S
21-02-2012, 20:36
واسه آپدیت از ورژن قبل به ورژن 25 نیاز به انجام کاری قبل نصب هست؟؟

فکر کنم بعلت اینکه از رام و یک بیس استفاده میکنید احتیاج به فول وایپ نباشه شما فقط wipe dalvik cach کنید و از رام فعلی جهت احتیاط بکاپ بگیرد و سپس این ورژن را نصب کنید.

sanyzrn
25-02-2012, 23:09
فک میکنم همین رام جز بهترینها باشه
هم سریع و بدون باگ هستش هم کم مصرف
یا منتظر ورژن های جدید CyanogenMod 9 باشید

قابل توجه دوستان
ورژن جدید cm9 nightly اومد
خیلی عالیه
خیلی خیلی عالییییه
پیشنهاد میکنم اونو بنصبید
:mobilestan:

mohsen1208
28-02-2012, 17:01
چرا فایل منیجر تو رام قرار نگرفته؟ چطوری میشه به صورت پیشفرض نصب کرد؟

Z E U S
28-02-2012, 22:43
چرا فایل منیجر تو رام قرار نگرفته؟ چطوری میشه به صورت پیشفرض نصب کرد؟

باید فایل منیجر را قبل از نصب در رام قرار بدین و رام را ساین کنید

http://forum.mobilestan.net/showthread.php?t=118915

A.L.I.R.E.Z.A
28-02-2012, 22:49
دوستان من از این رام یه رام کامل ساختم
یعنی بیس این رام رو بعنوان کارخودم قرار دادم
حالا اگه دوست دارید بگید تا رام خودم رو آپلود کنم و تو سایت بزارم

Z E U S
28-02-2012, 22:55
دوستان من از این رام یه رام کامل ساختم
یعنی بیس این رام رو بعنوان کارخودم قرار دادم
حالا اگه دوست دارید بگید تا رام خودم رو آپلود کنم و تو سایت بزارم

اینکه دیگه پرسیدن نداره آقا علیرضا :df:
حیف که دیگه این گوشی را ندارم.

shafih
01-03-2012, 23:43
:mad:مثل اینکه ما باید هر روز یه رام دانلود کنیم

shafih
22-04-2012, 12:55
بهترین کرنل واسه این رام کدومه ؟

kazempire
01-05-2012, 23:55
دوستان به همه پیشنهاد میکنم milestone 5 رو دانلود کنن چون یه قابلیتی داره که باقی رام ها فاقد اونن. اونم اینه که در تمامی رامهایی که امتحان کردم مانند رام اصلی یا سیانوژن یا... موقعی که اورکلاک میکنی پلیرهایی مانند mx player زمان پخش ویدیو باعش قفل و ریستارت سیستم عامل میشدند ولی این مشکل رو من با این رام ندارم.

kazempire
01-05-2012, 23:57
هترین کرنل واسه این رام Matr1x 19 هستش من خودم از نوع bfs استفاده میکنم

sia_presley
02-05-2012, 02:10
منم پیشنهاد میکنم این رام فوق العادست :bu:
از Z E U S عزیز ممنون واقعا وقت میزارن. :dh:

amir3408
22-06-2012, 07:53
من نصب کردم ولی فکر کنم وایرلس مشگل داره و اصلا مودم رو نمیبینه

sia_presley
22-06-2012, 10:08
من نصب کردم ولی فکر کنم وایرلس مشگل داره و اصلا مودم رو نمیبینه
این فایلو از ریکاوری نصب کن درست میشه
http://dl.mobilestan.net/index.php/files/get/OKMKkKey-A/update-wifi-fix.zip

Z E U S
24-06-2012, 10:48
پست 1 آپدیت شد.

sanyzrn
09-07-2012, 10:14
milestone-6-r27

لینک 1
(http://goo-inside.me/devs/aokp/crespo/aokp_crespo_milestone-6.zip)

لینک 2
(http://teamkang.kangdroid.org/roms/crespo/aokp_crespo_milestone-6.zip)

لینک 3 (http://teamkang.host4droid.com/crespo/aokp_crespo_milestone-6.zip)Major changes since Milestone 5

Removed FB sync
Added ability to hide sender and/or message body in notifications (Mms)
Added CM9 T-Mobile theme manager
Added Sense 4 style Task switcher (you have the option of choosing from stock/web os/sense 4 now)
Added ability to play boot sound (disabled by default) -- read instructions in ROM Control > General > Boot sound
added delayed ring feature to Phone
added Emoji to Mms (enable in Mms settings)
added AOKP wallpapers app
added USB tether toggle,
added AOKP clock widgets
added notification counters
new boot animation
added nav bar widgets (must add nav bar widgets button/long press button in nav bar settings and add some widgets to play with!)
added AOKP stats (www.stats.aokp.co) -- you can opt out
added bluewall firewall - RC > General UI > Less Notification Sounds -- limits the number of notification sounds an app can play per X seconds, so like 1 GTalk ping/30s, but notifications will still be coming in
improved weather code
added "copy to clipboard" option in "Share" dialogs throughout Android
added hardware info in about screen
added new music layout to lockscreen (you can choose between old and new)
added nfc toggle
added nfc polling settings (Settings > More > NFC polling mode)
made lockscreen weather prettier
fixed DRM issuesHere is a list of changes since build 40. They are mostly bug fixes.

Project name: vendor_samsung
•Jason Stewart - Update the vendor blobs to correlate with device tree updates.

Project name: vendor_aokp
•Roman Birg - milestone 6
•Jonathan Steadman - tuna: remove overlay for device options in settings
•Jason Stewart - Add overlays for n7000 toggles and advanced settings.
•dhacker29 - Fix non-existent boot animation size to correct one
•KhasMek - Call proper DRM makefile for tablets.

Project name: vendor_hp_tenderloin
•Jonathan Steadman - tenderloin: rm prebuilt audiolibs/alsacfgs (move into prebuilt)

Project name: frameworks_base
•Roman Birg - NFC toggle: fix context
•codeworkx - samsung stk: fix null pointer while processing a sms
•Roman Birg - NfcToggle: keep state always updated
•Roman Birg - VolumePanel: avoid NPE when stream is null
•Roman Birg - Torch: catch all exceptions to avoid SysUI fc
•sethyx - avoid possible SysUI NPE if NFC service hasn't been started yet
•Roy Kartadinata - wifi: Never reload the wifi firmware in frameworks
•Pawit Pornkitprasan - framework: Add a version of Environment.getExternalStorageState which accepts a path parameter
•David Ferguson - SamsungQualcommUiccRIL: use signalstrength value instead of # of bars
•Jonathan Steadman - Smdk4210RIL: fix derpage
•Jüri Schultz - telephony: update stk service functionality for Samsung phones
•codeworkx - Smdk4210RIL: some cleanup
•codeworkx - Smdk4210RIL: added support for hd-voice (wideband amr)
•codeworkx - Smdk4210RIL: fix signalstrength
•codeworkx - Smdk4210Ril: fix bad file format
•Ethan Chen - telephony: Smdk4210RIL: clean up processUnsolicited
•codeworkx - implement noise suppression for phone calls (1/2)
•Roman Birg - GlobalActions: hide power menu before showing it again
•Dirk Rettschlag - Lockscreen: refactor layout for all lockscreen types
•Pawit Pornkitprasan - Revert "libstagefright: Fix MPEG4 timestamp"
•Gary Dezern - fix automatic timezone failing on some GSM networks
•Jonathan Steadman - fix NoSuchElementException error with CPU ProcessStats
•Gary Danko - Display when the weather was last updated in the notification area. (1/2)
•Chuck Haines - Dock Battery Fix to show Level

Project name: external_icu4c
•Danny Baumann - Fix encoding of Ç character.

Project name: android_hardware_libhardware
•Steve Kondik - libhardware: Don't always include set_fm_volume

Project name: android_hardware_samsung
•Gary D - squash of 3 i9300 liblights related changes
•Gary D - store virtual LED states and prioritize which one is lit
•Gary D - fix for soft keypad lighting up any time the screen backlight auto-adjusted
•Gary D - more adjustments to notification/battery LEDs
•Gary D - fixup light brightness for both notification and charging indicators
•codeworkx - lights: lower battery led brightness

Project name: android_hardware_libhardware_legacy
•Ravi Kumar Alamanda - hardware/libhardware_legacy: Add support for audio on WiFi Display device

Project name: android_hardware_qcom_display
•Prabhanjan Kandula - libhwcomposer: Make fb width 32 aligned.
•Jeykumar Sankaran - libqcomui: Allocate idleTimer dynamically and arm it to expire once
•Saurabh Shah - Overlay: Close channels on s3d format change
•Prabhanjan Kandula - libhwcomposer: Remove dimension Align checks for copybit
•Steve Kondik - display: Readd yield in HDMI state change

Project name: android_hardware_qcom_media
•Mike Grissom - msm8660: removed uneeded On value for dualmic_enabled

Project name: android_build
•Conn O'Griofa - releasetools: Add support for BML partition type
•Twisted - build: Cleanup nam configuration and enable by default
•Twisted - build: Support nam configuration script in ota package

Project name: packages_wallpapers_SwagPapers
•Roman Birg - add 2 more wallpapers by just_reboot

Project name: packages_apps_Settings
•Jacek Jędrzejewski - Settings: Updated Polish translation
•kecinzer - Settings: Updated czech translation

Project name: packages_apps_Phone
•kecinzer - Phone: Updated czech translation
•codeworkx - Phone: implement noise suppression for phone calls (2/2)
•Jacek Jędrzejewski - Phone: Updated Polish translation
•Gary D - fix sending international SMS over BT

Project name: packages_apps_ROMControl
•kecinzer - ROMControl: Updated czech translation
•Jacek Jędrzejewski - ROMControl: Updated Polish translation (part 2)
•Dirk Rettschlag - fixed lockscreen options for german
•Gary Danko - Weather request toast ONLY appears when the button is pressed from within ROMControl. If the WeatherPanel is expanded, it blocks the toast so it's pointless to display it. We'll show it if the user requests an update via the button in ROMControl.
•Jacek Jędrzejewski - ROMControl: Updated Polish translation
•Dirk Rettschlag - Weather: fix possible FC when retrieving weather location
•Dirk Rettschlag - Weather: make cardinal directions translatable
•Gary Danko - Display when the weather was last updated in the notification area. (2/2)
•YULIANGMAX - Update Simplified Chinese translations
•kecinzer - ROMControl: Updated czech translation

Project name: packages_apps_Mms
•Roman Birg - Revert "3 recently merged from google gerrit"
•Jacek Jędrzejewski - Mms: Updated Polish translation

Project name: android_packages_apps_Trebuchet
•Francesco - Trebuchet - Updated Italian translation

Project name: packages_apps_Contacts
•Jacek Jędrzejewski - Contacts: Updated Polish translation

Project name: packages_input_LatinIME
•Karting06 - Change QWERTY to AZERTY for Dutch in Belgium.

Project name: platform_manifest
•Roman Birg - update hercules path
•Jason Stewart - platform_manifest - update to the ics branch of hardware_samsung

Project name: android_device_htc_supersonic
•KhasMek - Supersonic: add hardware info

Project name: android_device_htc_ville
•Jacob Bell - Revert "test commit"
•Jacob Bell - test commit
•Roy Kartadinata - ville: Updated kernel with few adjustments and fixes
•xkonni - Updated cpu speeds and battery capacity in overlay
•Ethan Chen - ville: drop unused mmparser libs
•Roy Kartadinata - ville: Re-add overlay option to prevent firmware reloading
•KhasMek - Ville: add hardware info
•Roy Kartadinata - Updated kernel
•xkonni - Added property to remove "SIM network unlock PIN" message. See http://code.google.com/p/hercskycm/issues/detail?id=8 Thanks andryyyy for the tip!
•Jacob Bell - Fix Build
•Ethan Chen - Revert "ville: disable LPA again"
•Ethan Chen - ville: don't override default wallpaper
•Ethan Chen - ville: move init binary back to device-specific tree
•Ethan Chen - ville: remove unnecesary init lines
•Ethan Chen - ville: update README
•xkonni - Added overlay option to prevent firmware reloading. This fixed wifi-tethering.
•Ethan Chen - ville: update README
•Ethan Chen - ville: use triggers that AOSP init understands
•Ethan Chen - ville: horrible horrible hack to force ril startup
•Ethan Chen - ville: disable LPA again

Project name: android_device_htc_pyramid
•Jonathan Steadman - pyramid: preload bootanimation
•Giulio Cervera - pyramid: set wifi modules
•Jonathan Steadman - pyramid: add hardware info

Project name: android_device_htc_msm8660-common
•Russ Underhill - MSM8660: Include missing LWP permission
•Giulio Cervera - msm8660-common: drop not used header
•Giulio Cervera - msm8660-common: disable msm mvs
•Giulio Cervera - msm8660-common: enable htc ffc hack
•Giulio Cervera - msm8660-common: remove wifi module

Project name: android_device_htc_vivow
•KhasMek - Vivow: add hardware info

Project name: android_device_htc_msm8960-common
•Ethan Chen - msm8960-common: remove unused camera headers
•Ethan Chen - msm8960-common: add live wallpaper permission
•Ethan Chen - msm8960-common: put init binary back into device-specific trees
•xkonni - msm8960-common: preload bootanimation
•Ethan Chen - msm8960-common: enable webGL for webkit
•xkonni - msm8960-common: remove unnecessary firmware paths
•Ethan Chen - msm8960-common: enable CAF krait bionic optimizations

Project name: android_device_htc_inc
•KhasMek - inc: add hardware info

Project name: device_amazon_otter
•KhasMek - Otter: add hardware info

Project name: device_samsung_crespo
•KhasMek - Crespo: add hardware info

Project name: device_samsung_p4vzw
•KhasMek - P4vzw: add hardware info
•Roman Birg - update kernel
•Prashant Somashekar - recovery: add /sdcard entry
•Prashant Somashekar - overlay: enable p2p

Project name: android_device_samsung_toroplus
•Jonathan Steadman - toroplus: add hardware info

Project name: android_device_samsung_showcasemtd
•KhasMek - Showcasemtd: add hardware info

Project name: device_samsung_vibrantmtd
•Daniel Bateman - vibrantmtd: Use Froyo RIL
•Daniel Bateman - vibrantmtd: Use .txt extraction method
•Daniel Bateman - vibrantmtd: Clean up and refactor
•Daniel Bateman - vibrantmtd: move init rc into ramdisk folder
•Daniel Bateman - vibrantmtd: cleanup + bootanimation preload
•Daniel Bateman - Revert "Revert "vibrantmtd: remove extraneous qwerty.kl file""
•Daniel Bateman - Revert "vibrantmtd: remove extraneous qwerty.kl file"
•Daniel Bateman - vibrantmtd: remove extraneous qwerty.kl file
•Daniel Bateman - vibrantmtd: enable recovery key repeating
•Daniel Bateman - vibrantmtd: Update extract-files.sh
•Daniel Bateman - vibrantmtd: Clean up GpsWrapper a little
•Daniel Bateman - vibrantmtd: Disable ASLR for gps daemon
•Daniel Bateman - vibrantmtd: Disable long press menu as search

Project name: device_samsung_hercules
•Jonathan Steadman - hercules: use samsung stk
•Jonathan Steadman - hercules: update audio params for noise suppression
•Jonathan Steadman - hercules: removed unused Torch overlay
•David Ferguson - hercules: use line continuation fix from skyrocket and quincy
•Jonathan Steadman - hercules: add hardware info

Project name: device_samsung_fascinatemtd
•Stevespear426 - Fascinatemtd: Update kernel and preload Bootani

Project name: android_device_samsung_p5
•KhasMek - P5: add hardware info

Project name: android_device_samsung_msm8660-common
•Jeffrey Clark - msm8660-common: Fix LPM (charging) mode

Project name: device_samsung_crespo4g
•KhasMek - Crespo4g: add hardware info

Project name: device_samsung_p4
•KhasMek - P4: add hardware info
•Roman Birg - update kernel
•Prashant Somashekar - recovery: add /sdcard entry
•Prashant Somashekar - overlay: enable p2p

Project name: device_samsung_p4wifi
•KhasMek - P4wifi: add hardware info
•Roman Birg - updated kernel
•Prashant Somashekar - recovery: add /sdcard entry
•Prashant Somashekar - overlay: enable p2p

Project name: android_device_samsung_p5wifi
•KhasMek - P5wifi: add hardware info

Project name: device_samsung_tuna
•Jonathan Steadman - tuna: disable inline kernel building
•kecinzer - GNexusParts: Fixed czech translation

Project name: android_device_samsung_msm8960-common
•mrbirdman - first

Project name: android_device_samsung_n7000
•KhasMek - N7000: add hardware info
•Jason Stewart - device_n7000 - update to work with ics branch of hardware_samsung

Project name: android_device_samsung_skyrocket
•Jonathan Steadman - skyrocket: removed unused Torch overlay
•Jonathan Steadman - skyrocket: removed unused Settings overlay
•Roman Birg - remove vendorsetup entry
•Jonathan Steadman - skyrocket: add hardware info

Project name: android_device_samsung_mesmerizemtd
•KhasMek - Mesmerizemtd: add hardware info

Project name: android_device_lge_p990
•Jonathan Steadman - p990: add hardware info

Project name: android_device_lge_p999
•Jonathan Steadman - p999: add hardware info

Project name: device_asus_tf201
•KhasMek - tf201: add hardware info

Project name: device_asus_tf101
•KhasMek - tf101: add hardware info

Project name: android_device_hp_tenderloin
•James Sullins - update unzip-files.sh for latest props
•Gary Danko - Remove the CyanogenMod logo at boot time.
•James Sullins - update for latest adreno props
•James Sullins - prebuilt: update audiolibs
•James Sullins - prebuilt: update wifi modules to CMTP-ATH6KL v4.4
•Jonathan Steadman - tenderloin: add TARGET_PROVIDES_LIBLIGHTS := true to BoardConfig
•James Sullins - prebuilt: update audiolibs/alsacfg for working mic
•James Sullins - move audiolibs/alsacfgs from props to prebuilt
•Jonathan Steadman - tenderloin: add hardware info

Project name: device_moto_stingray
•KhasMek - Stingray: add hardware info

Project name: device_moto_wingray
•KhasMek - Wingray: add hardware info

Project name: platform_manifest
•Roman Birg - update hercules path
•Jason Stewart - platform_manifest - update to the ics branch of hardware_samsung

Project name: android_bootable_recovery
•Koushik Dutta - fix ui_nice_print define for code blocks
•Koushik Dutta - fixup backup and restore status
•Koushik Dutta - fix up tar restore
•Koushik Dutta - fix reversed logic on ui throttling
•Koushik Dutta - Split the tar files into 1GB pieces. Fixes backup and restore onto vfat (2gb max files). May also address busybox large fs issues.
•Koushik Dutta - Rewrite the code that throttles UI updates to be in ui_print itself.
•Koushik Dutta - This is a good commit, but was breaking logging. The proper place to do ui refresh limitation is in ui_print itself.
•Koushik Dutta - Fix up tabs
•Shareef Ali - Fix nandroid restore exclusion for datamedia when there is a /sdcard path.


MAKE A NANDROID
wipe/factory reset! especially if coming from milestone 5!
flash ROM
flash Gapps
reboot

afshin204
08-08-2012, 17:41
milestone-6-r27

لینک 1
(http://goo-inside.me/devs/aokp/crespo/aokp_crespo_milestone-6.zip)

لینک 2
(http://teamkang.kangdroid.org/roms/crespo/aokp_crespo_milestone-6.zip)

لینک 3 (http://teamkang.host4droid.com/crespo/aokp_crespo_milestone-6.zip)major changes since milestone 5

removed fb sync
added ability to hide sender and/or message body in notifications (mms)
added cm9 t-mobile theme manager
added sense 4 style task switcher (you have the option of choosing from stock/web os/sense 4 now)
added ability to play boot sound (disabled by default) -- read instructions in rom control > general > boot sound
added delayed ring feature to phone
added emoji to mms (enable in mms settings)
added aokp wallpapers app
added usb tether toggle,
added aokp clock widgets
added notification counters
new boot animation
added nav bar widgets (must add nav bar widgets button/long press button in nav bar settings and add some widgets to play with!)
added aokp stats (www.stats.aokp.co) -- you can opt out
added bluewall firewall - rc > general ui > less notification sounds -- limits the number of notification sounds an app can play per x seconds, so like 1 gtalk ping/30s, but notifications will still be coming in
improved weather code
added "copy to clipboard" option in "share" dialogs throughout android
added hardware info in about screen
added new music layout to lockscreen (you can choose between old and new)
added nfc toggle
added nfc polling settings (settings > more > nfc polling mode)
made lockscreen weather prettier
fixed drm issueshere is a list of changes since build 40. They are mostly bug fixes.

Project name: Vendor_samsung
•jason stewart - update the vendor blobs to correlate with device tree updates.

Project name: Vendor_aokp
•roman birg - milestone 6
•jonathan steadman - tuna: Remove overlay for device options in settings
•jason stewart - add overlays for n7000 toggles and advanced settings.
•dhacker29 - fix non-existent boot animation size to correct one
•khasmek - call proper drm makefile for tablets.

Project name: Vendor_hp_tenderloin
•jonathan steadman - tenderloin: Rm prebuilt audiolibs/alsacfgs (move into prebuilt)

project name: Frameworks_base
•roman birg - nfc toggle: Fix context
•codeworkx - samsung stk: Fix null pointer while processing a sms
•roman birg - nfctoggle: Keep state always updated
•roman birg - volumepanel: Avoid npe when stream is null
•roman birg - torch: Catch all exceptions to avoid sysui fc
•sethyx - avoid possible sysui npe if nfc service hasn't been started yet
•roy kartadinata - wifi: Never reload the wifi firmware in frameworks
•pawit pornkitprasan - framework: Add a version of environment.getexternalstoragestate which accepts a path parameter
•david ferguson - samsungqualcommuiccril: Use signalstrength value instead of # of bars
•jonathan steadman - smdk4210ril: Fix derpage
•jüri schultz - telephony: Update stk service functionality for samsung phones
•codeworkx - smdk4210ril: Some cleanup
•codeworkx - smdk4210ril: Added support for hd-voice (wideband amr)
•codeworkx - smdk4210ril: Fix signalstrength
•codeworkx - smdk4210ril: Fix bad file format
•ethan chen - telephony: Smdk4210ril: Clean up processunsolicited
•codeworkx - implement noise suppression for phone calls (1/2)
•roman birg - globalactions: Hide power menu before showing it again
•dirk rettschlag - lockscreen: Refactor layout for all lockscreen types
•pawit pornkitprasan - revert "libstagefright: Fix mpeg4 timestamp"
•gary dezern - fix automatic timezone failing on some gsm networks
•jonathan steadman - fix nosuchelementexception error with cpu processstats
•gary danko - display when the weather was last updated in the notification area. (1/2)
•chuck haines - dock battery fix to show level

project name: External_icu4c
•danny baumann - fix encoding of ç character.

Project name: Android_hardware_libhardware
•steve kondik - libhardware: Don't always include set_fm_volume

project name: Android_hardware_samsung
•gary d - squash of 3 i9300 liblights related changes
•gary d - store virtual led states and prioritize which one is lit
•gary d - fix for soft keypad lighting up any time the screen backlight auto-adjusted
•gary d - more adjustments to notification/battery leds
•gary d - fixup light brightness for both notification and charging indicators
•codeworkx - lights: Lower battery led brightness

project name: Android_hardware_libhardware_legacy
•ravi kumar alamanda - hardware/libhardware_legacy: Add support for audio on wifi display device

project name: Android_hardware_qcom_display
•prabhanjan kandula - libhwcomposer: Make fb width 32 aligned.
•jeykumar sankaran - libqcomui: Allocate idletimer dynamically and arm it to expire once
•saurabh shah - overlay: Close channels on s3d format change
•prabhanjan kandula - libhwcomposer: Remove dimension align checks for copybit
•steve kondik - display: Readd yield in hdmi state change

project name: Android_hardware_qcom_media
•mike grissom - msm8660: Removed uneeded on value for dualmic_enabled

project name: Android_build
•conn o'griofa - releasetools: Add support for bml partition type
•twisted - build: Cleanup nam configuration and enable by default
•twisted - build: Support nam configuration script in ota package

project name: Packages_wallpapers_swagpapers
•roman birg - add 2 more wallpapers by just_reboot

project name: Packages_apps_settings
•jacek jędrzejewski - settings: Updated polish translation
•kecinzer - settings: Updated czech translation

project name: Packages_apps_phone
•kecinzer - phone: Updated czech translation
•codeworkx - phone: Implement noise suppression for phone calls (2/2)
•jacek jędrzejewski - phone: Updated polish translation
•gary d - fix sending international sms over bt

project name: Packages_apps_romcontrol
•kecinzer - romcontrol: Updated czech translation
•jacek jędrzejewski - romcontrol: Updated polish translation (part 2)
•dirk rettschlag - fixed lockscreen options for german
•gary danko - weather request toast only appears when the button is pressed from within romcontrol. If the weatherpanel is expanded, it blocks the toast so it's pointless to display it. We'll show it if the user requests an update via the button in romcontrol.
•jacek jędrzejewski - romcontrol: Updated polish translation
•dirk rettschlag - weather: Fix possible fc when retrieving weather location
•dirk rettschlag - weather: Make cardinal directions translatable
•gary danko - display when the weather was last updated in the notification area. (2/2)
•yuliangmax - update simplified chinese translations
•kecinzer - romcontrol: Updated czech translation

project name: Packages_apps_mms
•roman birg - revert "3 recently merged from google gerrit"
•jacek jędrzejewski - mms: Updated polish translation

project name: Android_packages_apps_trebuchet
•francesco - trebuchet - updated italian translation

project name: Packages_apps_contacts
•jacek jędrzejewski - contacts: Updated polish translation

project name: Packages_input_latinime
•karting06 - change qwerty to azerty for dutch in belgium.

Project name: Platform_manifest
•roman birg - update hercules path
•jason stewart - platform_manifest - update to the ics branch of hardware_samsung

project name: Android_device_htc_supersonic
•khasmek - supersonic: Add hardware info

project name: Android_device_htc_ville
•jacob bell - revert "test commit"
•jacob bell - test commit
•roy kartadinata - ville: Updated kernel with few adjustments and fixes
•xkonni - updated cpu speeds and battery capacity in overlay
•ethan chen - ville: Drop unused mmparser libs
•roy kartadinata - ville: Re-add overlay option to prevent firmware reloading
•khasmek - ville: Add hardware info
•roy kartadinata - updated kernel
•xkonni - added property to remove "sim network unlock pin" message. See http://code.google.com/p/hercskycm/issues/detail?id=8 thanks andryyyy for the tip!
•jacob bell - fix build
•ethan chen - revert "ville: Disable lpa again"
•ethan chen - ville: Don't override default wallpaper
•ethan chen - ville: Move init binary back to device-specific tree
•ethan chen - ville: Remove unnecesary init lines
•ethan chen - ville: Update readme
•xkonni - added overlay option to prevent firmware reloading. This fixed wifi-tethering.
•ethan chen - ville: Update readme
•ethan chen - ville: Use triggers that aosp init understands
•ethan chen - ville: Horrible horrible hack to force ril startup
•ethan chen - ville: Disable lpa again

project name: Android_device_htc_pyramid
•jonathan steadman - pyramid: Preload bootanimation
•giulio cervera - pyramid: Set wifi modules
•jonathan steadman - pyramid: Add hardware info

project name: Android_device_htc_msm8660-common
•russ underhill - msm8660: Include missing lwp permission
•giulio cervera - msm8660-common: Drop not used header
•giulio cervera - msm8660-common: Disable msm mvs
•giulio cervera - msm8660-common: Enable htc ffc hack
•giulio cervera - msm8660-common: Remove wifi module

project name: Android_device_htc_vivow
•khasmek - vivow: Add hardware info

project name: Android_device_htc_msm8960-common
•ethan chen - msm8960-common: Remove unused camera headers
•ethan chen - msm8960-common: Add live wallpaper permission
•ethan chen - msm8960-common: Put init binary back into device-specific trees
•xkonni - msm8960-common: Preload bootanimation
•ethan chen - msm8960-common: Enable webgl for webkit
•xkonni - msm8960-common: Remove unnecessary firmware paths
•ethan chen - msm8960-common: Enable caf krait bionic optimizations

project name: Android_device_htc_inc
•khasmek - inc: Add hardware info

project name: Device_amazon_otter
•khasmek - otter: Add hardware info

project name: Device_samsung_crespo
•khasmek - crespo: Add hardware info

project name: Device_samsung_p4vzw
•khasmek - p4vzw: Add hardware info
•roman birg - update kernel
•prashant somashekar - recovery: Add /sdcard entry
•prashant somashekar - overlay: Enable p2p

project name: Android_device_samsung_toroplus
•jonathan steadman - toroplus: Add hardware info

project name: Android_device_samsung_showcasemtd
•khasmek - showcasemtd: Add hardware info

project name: Device_samsung_vibrantmtd
•daniel bateman - vibrantmtd: Use froyo ril
•daniel bateman - vibrantmtd: Use .txt extraction method
•daniel bateman - vibrantmtd: Clean up and refactor
•daniel bateman - vibrantmtd: Move init rc into ramdisk folder
•daniel bateman - vibrantmtd: Cleanup + bootanimation preload
•daniel bateman - revert "revert "vibrantmtd: Remove extraneous qwerty.kl file""
•daniel bateman - revert "vibrantmtd: Remove extraneous qwerty.kl file"
•daniel bateman - vibrantmtd: Remove extraneous qwerty.kl file
•daniel bateman - vibrantmtd: Enable recovery key repeating
•daniel bateman - vibrantmtd: Update extract-files.sh
•daniel bateman - vibrantmtd: Clean up gpswrapper a little
•daniel bateman - vibrantmtd: Disable aslr for gps daemon
•daniel bateman - vibrantmtd: Disable long press menu as search

project name: Device_samsung_hercules
•jonathan steadman - hercules: Use samsung stk
•jonathan steadman - hercules: Update audio params for noise suppression
•jonathan steadman - hercules: Removed unused torch overlay
•david ferguson - hercules: Use line continuation fix from skyrocket and quincy
•jonathan steadman - hercules: Add hardware info

project name: Device_samsung_fascinatemtd
•stevespear426 - fascinatemtd: Update kernel and preload bootani

project name: Android_device_samsung_p5
•khasmek - p5: Add hardware info

project name: Android_device_samsung_msm8660-common
•jeffrey clark - msm8660-common: Fix lpm (charging) mode

project name: Device_samsung_crespo4g
•khasmek - crespo4g: Add hardware info

project name: Device_samsung_p4
•khasmek - p4: Add hardware info
•roman birg - update kernel
•prashant somashekar - recovery: Add /sdcard entry
•prashant somashekar - overlay: Enable p2p

project name: Device_samsung_p4wifi
•khasmek - p4wifi: Add hardware info
•roman birg - updated kernel
•prashant somashekar - recovery: Add /sdcard entry
•prashant somashekar - overlay: Enable p2p

project name: Android_device_samsung_p5wifi
•khasmek - p5wifi: Add hardware info

project name: Device_samsung_tuna
•jonathan steadman - tuna: Disable inline kernel building
•kecinzer - gnexusparts: Fixed czech translation

project name: Android_device_samsung_msm8960-common
•mrbirdman - first

project name: Android_device_samsung_n7000
•khasmek - n7000: Add hardware info
•jason stewart - device_n7000 - update to work with ics branch of hardware_samsung

project name: Android_device_samsung_skyrocket
•jonathan steadman - skyrocket: Removed unused torch overlay
•jonathan steadman - skyrocket: Removed unused settings overlay
•roman birg - remove vendorsetup entry
•jonathan steadman - skyrocket: Add hardware info

project name: Android_device_samsung_mesmerizemtd
•khasmek - mesmerizemtd: Add hardware info

project name: Android_device_lge_p990
•jonathan steadman - p990: Add hardware info

project name: Android_device_lge_p999
•jonathan steadman - p999: Add hardware info

project name: Device_asus_tf201
•khasmek - tf201: Add hardware info

project name: Device_asus_tf101
•khasmek - tf101: Add hardware info

project name: Android_device_hp_tenderloin
•james sullins - update unzip-files.sh for latest props
•gary danko - remove the cyanogenmod logo at boot time.
•james sullins - update for latest adreno props
•james sullins - prebuilt: Update audiolibs
•james sullins - prebuilt: Update wifi modules to cmtp-ath6kl v4.4
•jonathan steadman - tenderloin: Add target_provides_liblights := true to boardconfig
•james sullins - prebuilt: Update audiolibs/alsacfg for working mic
•james sullins - move audiolibs/alsacfgs from props to prebuilt
•jonathan steadman - tenderloin: Add hardware info

project name: Device_moto_stingray
•khasmek - stingray: Add hardware info

project name: Device_moto_wingray
•khasmek - wingray: Add hardware info

project name: Platform_manifest
•roman birg - update hercules path
•jason stewart - platform_manifest - update to the ics branch of hardware_samsung

project name: Android_bootable_recovery
•koushik dutta - fix ui_nice_print define for code blocks
•koushik dutta - fixup backup and restore status
•koushik dutta - fix up tar restore
•koushik dutta - fix reversed logic on ui throttling
•koushik dutta - split the tar files into 1gb pieces. Fixes backup and restore onto vfat (2gb max files). May also address busybox large fs issues.
•koushik dutta - rewrite the code that throttles ui updates to be in ui_print itself.
•koushik dutta - this is a good commit, but was breaking logging. The proper place to do ui refresh limitation is in ui_print itself.
•koushik dutta - fix up tabs
•shareef ali - fix nandroid restore exclusion for datamedia when there is a /sdcard path.


make a nandroid
wipe/factory reset! Especially if coming from milestone 5!
Flash rom
flash gapps
reboot

لینک3کار نمیکنه!
چطور فارسی روش نصب میشه؟