PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ❤❤❤❤ 【 sms های عاشقانه و عارفانه 】 ❤❤❤❤صفحه ها : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

MAMAD*50 CENT
24-04-2013, 22:34
ﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﺭﻓﺘﻨﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ،ﻧﻪ ﺑﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ،ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺑﺎﺯ
ﺍﺳﺖ. . .
**********************
*
ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺷﻨﯿﺪﻥ/ﺑﺎ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽ ﺩﺭﺩ ﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ. . .
**********************
*
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﻡ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﺮ
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻨﯽ،ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ
ﺑﺎﺷﯽ
ﻭ ﺭﻓﺘﯽ،ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ. . .
**********************
*
ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﻡ/ﻻﻟﻪ
ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻡ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ/ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﻦ
ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﻡ. . .

MAMAD*50 CENT
24-04-2013, 22:35
ﺻﺪﻑ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺎﻭﻡ
.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﯾﺎﺑﻢ
***********************
*
ﺧﺪﺍﯾﺎ ٬ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ
.
.
.
ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﻭ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ.
***********************
*
ﻗﻠﺐ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ.
.
ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻢ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ
.
.
ﻫﻢ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺁﻥ
***********************
*
ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﺾ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ
ﻗﻠﺒﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩﻥ
ﮐﺪﻭﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ
***********************
*
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﻪ

MAMAD*50 CENT
24-04-2013, 22:36
ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺯﯾﺒﺘﺴﺖ،ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻏﺮﻭﺭ ﮔﺪﺍﯾﯽ
ﮐﻨﯽ........ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﺸﻖ
ﻧﯿﺴﺖ.
.**********************
**
ﺗﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ/ﺩﺭ
ﺟﻮﺍﺑﻢ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﻟﯿﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻧﺪ،ﻋﺸﻖ،
ﺗﻔﺴﯿﺮﯼ ﺯ ﺯﻫﺮﺍ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺳﺖ. . .
***********************
*
ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺎﺭ ﺻﺤﺒﺖ،ﮐﺰ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ
ﻣﻨﺰﻝ/ﭼﻮﻥ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺭﺳﯿﺪﻥ. . .
***********************
*.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﺮﺩ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ،ﻣﻦ
ﮔﺮﯾﺰﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ. . .
***********************
*
ﺩﻟﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﺩ/ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺒﻮﻩ
ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ/ﻛﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺑﺮﯼ/ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﺯ
ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ

MAMAD*50 CENT
24-04-2013, 22:37
*
ﻫﺮﭼﻪ ﺯﺩﻡ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻭﺍ ﻧﺸﺪ/ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺎﺏ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪﻡ ﻭ ﭘﺮ ﺯﺩﻡ/ﻫﻢ ﻧﻔﺴﯽ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪ. . .
***********************
*
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺕ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻠﻮﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻢ/ﻫﺮ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺍﺧﻤﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎﻉ ﻣﯿﮑﻨﻢ
***********************
*
ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻢ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﺭﺯﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎﺗﺸﻮﻥ ﺑﺬﺍﺭﻥ
٬ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﻮ ﭼﯽ ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﯽ؟!
***********************
*
ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﯼ،ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﻣﺮﮒ
ﮐﻪ ﻣﯿﺂﯾﺪ) . . .ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ(
***********************
*
ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻧﺎﺯ/ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺒﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ
ﺑﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﺸﺴﺘﯽ. . .

MAMAD*50 CENT
24-04-2013, 22:39
**
ﺭﻧﮓ ﺍﺯ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﮔﻨﺪﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ/ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﺯ
ﯾﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻧﻨﮓ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ/ﺍﺋﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﺁﺋﯿﻨﻪ ﯾﮑﺮﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ. . .
***********************
*
ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ،
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ؟؟
***********************
*
ﺩﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺟﺰ ﻏﻢ ﻧﻤﯽ
ﮔﻨﺠﺪ،ﻏﻤﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ
***********************
*
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ/ﺩﻝ ﭼﻮ
ﺩﺍﺩﯼ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺭﻓﯿﻘﺎﻥ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺵ/
ﯾﺎ ﻣﺰﻥ ﻻﻑ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺩ
ﺑﺎﺵ. . .
***********************
*
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍﻫﺖ ﻏﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ/ﺩﺭﻭﻥ
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﺕ ﻣﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻐﺾ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ،ﻣﺮﻭ ﯾﺎﺭ/ﺑﺠﺰ
ﺩﻭﺭﯼ ﺯ ﺗﻮ ﺩﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ. . .

GORJI
25-04-2013, 11:36
گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت
که تورو فقط و فقط واسه خودت بخواد
که وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه: هستم، تا تهِ تهش!بعد بغل کردنت لباسم بوی تو را میدهد، همه ی عطرها از تو بوی خوش میگیرندعشق و محبت ردپای خدا در زندگیست، امیدوارم زندگیت پر از ردپای خدا باشدآنقدر باورت دارم، که وقتی می گویی "باران" خیس می شوم...در انتظار تو ، کاسه ی صبر که هیچ، صبر کاسه هم لبریز شد

GORJI
25-04-2013, 11:37
انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی
و آنقدر بزرگ باشد که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی...


بسیار تماشایی و آراسته ای / از رونق ماه آسمان کاسته ای
انگار نه انگار که ما را دیدی / از روی کدام دنده بر خاسته ای؟


اگه فروختمت ناراحت نشو
چون هر کسی از یه راهی نون در میاره
ما هم از گل فروشی


خرابه های دلم از تمام خانه های جهان قشنگتر است، چون یاد تو در آن ساکن است


شاید تنها کسی نبودم که دوستت داشتم ، اما کسی بودم که تنها تو را دوست داشتم...

GORJI
25-04-2013, 11:37
دستهایت ، تنها بالشی است که وقتی سر بر او دارم ، کابوس نمی بینم


به عشق در نگاه اول اعتقاد ندارم ولی به "از چشم افتادن در یک لحظه" عجیب معتقدم


عشق یعنی اختیار بدی که نابودت کنند ولی "اعتماد" کنی که این کار را نمیکنند


یادت هست ، خیالت هست ، خاطراتت هست، فقط کمی جای تو خالیست ، نمی آیی ؟


هیچوقت نفهمیدم چه رازیست بین دلم و دستم، از دستم رفت به هرچه دل بستم

GORJI
25-04-2013, 11:37
یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم / چه تو باشی چه نباشی نگهش میدارم


چه فرقی میکند مهره سیاه باشم یا سفید
چشمانت با اولین حرکت ماتم میکند


تو باش، نه برای اینکه در دنیا تنها نباشم، تو باش تا در دنیای تنهایی ام تنها تو باشی


با هر قدمی که دور شدی روحم خراشی خورد ، حالا با هر نسیمی درونم میسوزد


عشق مثل کشی میمونه که ۲ نفر دارن میکشن ،
اگه یکی ولش کنه دردش واسه کسیه که هنوز اونو نگه داشته

GORJI
25-04-2013, 11:38
آفتاب که میتابد ، پرنده که میخواند و نسیم که می وزد ،
با خودم میگویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست


ماهی تو ، که بر بام شکوه آمده است / آیینه ز دست تو به ستوه آمده است
خورشید اگر گرم تماشای تو نیست / دلگیر نشو ، ز پشت کوه آمده است


هنوز دلخوشم به "خدانگهدارش" ، اگر نمی خواست برگردد ،
اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد


شال گردن گرمم را به گردن سرد احساساتت بینداز ،
تحمل این همه سردی احساس سخت است


تکیه نکن بر عصای تنهایی ات ، شانه هایم را خدا برای تو آفریده

GORJI
25-04-2013, 11:38
تو تک ستاره منی منم اسیر بودنت
از ته دل داد میزنم میمیرم از نبودنت


پیر می شود آدم وقتی عزیزش را صدا می کند و عزیزم نمی شنودتو آدم
من حوا
بیا جهانى دیگر آغاز کنیم
عشق بورز
دوستم داشته باش
تازه سیب چیده امچقدر سخته ، تو دنیا هیچ چیز غیر قابل توضیح تر از این اتفاق نیست
که آنکه من بزرگش کردم ، کوچکم کرد !


زیر باران عشق باید ماند تا غبار تنهایی را شست
نمیدانم زیر کدامین باران ایستاده ام که اینگونه تنها ولی خیس بارانم

LIDA
25-04-2013, 16:07
چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . .
عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی هست ،
و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . .
.
.
.
بیائید تا هستیم همدیگر را بفهمیم، شاید فردایی وجود نداشته باشد. . .
.
.
.
پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را
بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد . . .
.
.
.
“عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند
اما
“اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . .
.
.

” سکوت “
خطرناکتر از حرفهای نیشدار است
کسی که سکوت میکند ،
روزی
” سرنوشت “
حرفهایش را به شما خواهد گفت

LIDA
25-04-2013, 16:10
خدایـــــــــــا …
من دلـــم را صــابــون زدم به عـشـــق او
چـــرا چـشـمانـم می سـوزنــــد؟ …
آدم باید بی لیاقت هارو هم دوست داشته باشه ، آخه گناه دارن هیشکی دوسشون نداره ؛ میگن بی لیاقتن دیگه !
آهای با توام ، اگه دوستت دارم فقط برا اینه ک دلم برات میسوزه چون بی لیاقتی …ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﯼ ﭼﺎﯼ ﺑﻮﺩ … ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﺁﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩ!

می گویند ضعیف شده ام!
میگویم سنگینی درس هایم است!
اما نمیدانند سنگینی درس هایی است که از دنیا و آدمهایش گرفتم!!
بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم، سنگ قبر احساس ندارد . . .

LIDA
25-04-2013, 16:14
یه کاری کرد با دل من اون چشای پر جذبه
که ساعت خونه م هنوز ، بعد یه عمری عقبه

/////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\

اون که نباید می شد انگار شده
هر چی بگم نمی خوامش بیخوده

/////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\

همین که اسمت رو منه ، کلی می بالم به خودم
بذار همه گمان کنن من اول عاشقت شدم

/////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\

یک عمر تو را به هر کجایی بردم
هر لحظه گذشت بی تو من نشمردم
حالا تو بمان و قصه ات راحت باش
از بس نرسیدم به تو آخر مردم

/////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\

این سطر مختصر را گفتم که او بخواند
هر چه به او نگفتم می خوام او بداند
او اولش نمی خواست ترکم کند ولیکن
فهمید راز من را ، او رفت تا بماند

LIDA
25-04-2013, 16:35
ما به مرز علاقه میرسیم و از مرزها که میگذریم ما ، دوباره تنهاییم !
***

حق من از تو رهایی و تنهایی بود ، خدا داند حق دیگری را چه خواهی داد …
***

آهای!!!انقد با تنها گذاشتنم با من بازی نکن... بخوام باهات بازی کنم میشی شهر بازی!
***

دیدی همیشه عکسایی که از یه جاده میکشن آخرش باریک و باریکتر میشه ؟؟؟؟؟
واسه اینه که اون آخرا رو باید تنها بری ،تنهای تنها
***

به من مجوز چاپ نمیدهند میگویند داستانی که نوشتی قابل باور نیست
اما من فقط خاطرات تنهایی ام را نوشتم......

LIDA
25-04-2013, 16:37
ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻧﺘﺮﺱ
ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﺮﺱ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ يك ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﺱ
ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﺩ . . .
شب قراريست كه ستاره هابراي بوسيدن ماه ميگذارند و چه زيباست شرم زمين كه خود را به خواب ميزند .


خدایا ...
تو را به تمام عالم سوگند,

آنگاه که عاشقی در تاریکی شب به یاد عشقی اشک میریزد ...

کمی نگاهش کن

سکوت
مقدس عشق را
میستایم

بر لبهای بسته اش


باران تکراری نمی شود
هر وقت که بیاید دوست داشتنی است
تو برای من
بارانی...

ëñåŧőя§
25-04-2013, 21:32
برگرد … یادت را جا گذاشتی نمی‌ خواهم عمری به این امید باشم که
برای بردنش برمی ‌گردی
==============================================
گرچه سکوت بلندترین فریاد عالم است
ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد
کمی با من حرف بزن …
=======================

بی انصاف با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای

که اینچنین بیخیال ما شدی . . .
======================================
یاد تو” پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر . . .
===========================================
می خوام به سردی شب هام بخندم / می خوام به پوچی فردام بخندم / وقتی می بینمت با دیگرونی / تو اوج گریه هام می خوام بخندم / می خوام داد برنم تنهای تنهام / می خوام وقتی میگم تنهام بخندم

MAHYAR
26-04-2013, 08:07
آرامش این روزهایم را مدیون همان ” انتظاری ” هستم که دیگر از “ هیچکس ” ندارم !

-------------------

چه زیباست نوشتن وقتی میدانی او میخواند ..
چه زیباست سرودن وقتی میدانی او میشنود..
چه زیباست جنون وقتی میدانی او میبیند..

-------------------

ببــــــــــار بــــــــاران….
مـــــــــــــن ســـــــــــــفرکـــــــر ده ای دارمــــ کــــــــه یــــــــادم رفــــته…
آبـــــــــــــ پشتــــــــــ پـــــــــایش بـریــــــــزمـــــ…..

-------------------

ایــــــن اشکــــــــ هــــا از قلبیستــــــــ که شبیــــــه دخترکـــــــــے لجبـــــــاز
فقطـــ تــــو را مے خواهـــد و از بـــــازے با خاطراتـــــــــــ خستهـــ شـــــــده . . .

-------------------

خیلی وقت است فراموش کرده ام …
کدامیک را سخت تر می کشم … ؟
رنــــج !
انتظار !
یا نفس را …

MAHYAR
26-04-2013, 08:08
صـــدای قـــلب نــیست
صـــدای پــــای تــوست
کـه شـب ها در ســینـه ام مــی دوی
کـــافی اســـت کــمی خــسته شوی
کـــافی اســـت کــمی بـایـستی …

-------------------

خــدایا ؟
کــمــی بــیـا جــلــوتــــر . .
مــی خــواهـــم در گوشــت چــیــزی بــگــویم . . . !
ایـن یـک اعــتـراف اســت . . .
مــن ..
بــی او ..
دوام نــمی آورم

-------------------

دیــوانـــه ام مــی کــنــد
فــکــر ایــنــکـــه
زنــده زنــده نــیــمــی از مــن را از مــن جـدا کـنـنـد
لـطـفــا …
تــا زنـده ام بـــــــــــــمان

-------------------

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها ناخوداگاه لبخندی روی لبانم مینشاند…

دوست میدارم این لبخندهای بیگاه را…و ان بعضی ها را…

-------------------

نبودنت را از روی خط ایرانسلم می فهمم که مدت هاست نیازی به شارژ مجدد ندارد!!!

MAHYAR
26-04-2013, 08:24
وای ازنیمه شبی که بیدارشوم، تورابخواهم وپاکت سیگارم خالی باشد…

-------------------

چقدر با منی!!!
وقتی غــــــــــــــرق در تنهایی هایم شده ام!!!

-------------------

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . .

عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی . . .

و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . .

-------------------

بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم، سنگ قبر احساس ندارد . . .

-------------------

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را

بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد . . .

MAHYAR
26-04-2013, 08:35
http://forum.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=845426&stc=1&d=1366954499

آنقدر جای تو خالیست

که هیچ گزینه ای آن را پر نمیکند حتی تمام موارد . . .

-------------------

حیف که روی تو غیرت دارم

وگرنه از همین سطر روسریت را برمیداشتم

تا همه ببینند چه خیالی بافته ام از موهایت . . .

-------------------

” سکوت “

خطرناکتر از حرفهای نیشدار است

کسی که سکوت میکند ،

روزی

” سرنوشت “

حرفهایش را به شما خواهد گفت

-------------------

“عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند

اما

“اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . .

-------------------

شادی هایم هدیه به تو

کم بودنش را بر من خرده مگیر

این تمام سهم من از دنیاست . . .

MAHYAR
26-04-2013, 08:36
از استادى پرسیدند: آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟

استادگفت :بله

پرسیدند : آیا شما تا کنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟

استادپاسخ داد :آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن

دست کشیده اید!؟

-------------------

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم

نه لاله نه گل نه نسترن می خواهم

خواهم ز خدای خویش کنجی خلوت

من باشم و آن کسی که من می خواهم . . .

-------------------

دختر :من حسودیم میشه…. موقعی که دخترا بهت نگاه میکنن!

پسر :حسودی نکن عزیزم

دختر :چرا؟!

پسر :چون تو چیزی داری که اونا ندارن!

دختر :چی؟

پسر : ♥ قلبم ♥

-------------------

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس

تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس

با این همه حال و در چنین تنگدلی

جا کرده محبت تو چندان که مپرس . . .

-------------------

بعضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی! سکوت کنی!

فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری!

تموم که شد بغلش کنی و اروم. در گوشش بگی

با من نجنگ ، من دوست دارم . . .

MAHYAR
26-04-2013, 08:37
دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌خواهی چه کار؟

دام بگذاری اسیرم‌، دانه می‌خواهی چه کار؟

شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن‌

گریه کن پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار؟

-------------------

خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم . . .

-------------------

نگذار هرکسی از راه رسید با ساز دلت تمرین نوازندگی کند . . .

-------------------

پیش از “تو” چیزی نبود

بعد از “تو” چیزی نیست

با “تو” اما …

-------------------

یکباره بهانه ای به سر خواهم کرد

تن پوش غم از قلب به در خواهم کرد

بر شوق رسیدن تو دل خواهم داد

هم دوش هوای تو سفر خواهم کرد . . .

MAHYAR
26-04-2013, 08:38
خدایا مرا چه طعمی آفریدی

که همه از من زود سیر میشوند . . .

-------------------

جای خالیت را انقدر با چشمانم آب میدهم که باز کنارم سبز شوی . . .

-------------------

به سلامتی پدر بزرگا که یه بار هم خوجگل، جوجو، عسیسم نگفتن

ولی با زنشون ۵۰ سال عاشقانه زندگی کردن . . .

-------------------

آنقدر دوست داشتنى هستى

که ایستاده هم به دل مى نشینى . . .

-------------------

چای هایت را تلخ نخور

یک بار نگاهم کن

تمام قند های دلم را برایت آب میکنم . . .

FARID_GM
26-04-2013, 09:34
سلامتی رفیقی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره !یه کفش همه وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش میذاره
کفشتم رفیق !یاد ها فراموش نخواهد شد حتی به اجبار
و دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوتتنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد دوست واقعیست و تو بهترین گنجیدوری دوستی های کوچکو از دل میبره
ولی به دوستی های بزرگ عظمت میده

FARID_GM
26-04-2013, 09:34
دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ
دوستی تلفیق شعور من و توست
دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا
دوستی حس عجیبیست میان من و تودیگه از زغال دلسوخته تر داریم ؟
زغالتمای دوست به خدا دوری تو دشوار است
بی تو از گردش ایام دلم بیزار است
بی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزد
دل افسرده من طالب یک دیدار استدر این زمانه که شرط حیات نیرنگ است
دلم برای رفیقان با وفا تنگ استهمچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست
گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست
هر شبم نقش تو ماه شب چشمان منست
روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

FARID_GM
26-04-2013, 09:35
چنان کاری دلت با قلب من کرد که موج زلزله با ارگ بم کردلوطی شماره کفشت رو بفرست بزنیم به پیشونیمون تا مه بدونن خاک پاتیمیاد یاران قدیم نروداز دلِ تنگ
چون هوای چمن از یاد اسیرانِ قفسرفیق خوب پزشک زندگیست تا آخر عمر مریضتم رفیقبی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست
دولت بی دوست در جهان پابنده نیست

FARID_GM
26-04-2013, 09:35
اعتبار دوستی شما رو به پایان است لطفا برای اعتبار مجدد آن یک اس ام اس ارسال نمایید(دوست همراه )گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماندمحبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای در یساری باید دلت رو بشکنی .می خوام یه اتوبوس بسازم اتو دارم ولی بوس ندارم یه بوس می دی بسازمش .دلم برات پر پر شده دوختمش (۰) حالا تنگ شده

LIDA
26-04-2013, 10:42
مرا که هیچ مقصدی به نامم…و هیچ چشمی در انتظارم نیست را ببخشید

که با بودنم ترافیک کرده ام . . .

تو باشی

زهر مار هم می چسبد ،

امسال هم که سال مار است !


عازم یک سفـــرم
سفری دور به جایی نزدیــــک
سفری از خود من به خـــودم
مدتی است نگاهم به تماشای خداســت
و امیـدم به خداوندی اوســـت…


" چشم هایم را میبندم "
کور بودن را
به دیدنِ جایِ خالیت
ترجیـح میدهم
آرزویم این است :

“آرزویت” ساکن کوچه ی بن بست نباشد هرگز . . .

GORJI
26-04-2013, 11:17
سلام روزگار...
چه میکنی با نامردی مردمان...
من هم ...
اگر بگذارند ...
دارم خرده های دلم را...
چسب میزنم...
راستی این دل ...
دل می شود ؟زمانی که جلوی تلفن های عمومی صف می کشیدند
عشق ها با ارزشتر بود
از این روز ها که
پشت خطی ها صف می کشند.....!!بــرایِ خــودم . . .مـَـردی شـُـده ام بــی صــدا گــریــه مــیــکــنــم ایــن روزهــا در ســکــوتِ ســرســخــتِ دنــیــا . . . مـُـواظــبــم بــاش . . . قــَـلــبـَـم . . . هـَـنــوز . . . زنــانــه مــی تــپــد . . . !!همیشه من با بغض می نوشتم...
و تو با خنده می خواندی...
اگر با خنده بنویسم میتوانی بخوانی...؟!


هر از گاهی
با خواهرت شوخی کن، ، بغلش کن
حامی برادرت باش
محکم بزن به شونش، هواشُ داشته باش
مامانت روبخندون تا از خنده نتونه حرف بزنه، کاری کن پیش دوستاش پُزتُ بده، کیف کنه از داشتنت
باباتُ بغل کن، چاییشُ تو بده دستش، بگو برات از تجربه هاش بگه، بشین پای حرفش، درددلش
دوستت اگه تنهاس، اگه غم داره تو دلش، اگه میبینی زل زده به مونیتورش و هر از گاهی میخنده،از اون تلخاش؛ تو هواشُ داشته باش، تو تنهاش نذار
باور کن
روزی هزار بار میمیره
کسی که فکر میکنه برای کسی مهم نیست

GORJI
26-04-2013, 11:17
جمع شده است، حرفهایم
در انتهایی ترین بغض مانده در تکرار روزهای بی تو بودن
و هرچه صبر میکنم
نه میشکند
نه تو می آیی!یه موزیک خوب اونی نیست که خیلی از مردم دوسش داشته باشن ، اونیه که تو باهاش خیلی خاطره داری ...گورستان ارزو هایم
پر شده از
گور های بی نام
ارزوهای کوچکی که
هیچ وقت
به دنیا نیامده بودند....


کسی که بیشتر از همه دوسِت داره ...
بدون دلیل شاید هر روز باهات دعواش بشه ..
امّا وقتی که ناراحتی ...
با "همه ی♥ دنــیــا"♥ می جـنگه تا به ناراحـتــیت پایان بده.. !!از تــــو چه پنهان ،
گاهی آنقدر خواستنی می شوی
که شروع می کنم
به شمارش تــک تــک ثانیه ها
برای یک بار دیگر رسیدن ،
به تـــــــــــو ...

GORJI
26-04-2013, 11:18
الهی...الهی آواره ی این دنیای رنگارنگت شده ام...دنیایی که جایگاه ما ولی از ما نیست...
الهی...نمی دانم چه سود است از این آمدن و رفتن بی حاصل ما...ولی این را خوب می دانم که رحمت تو بی حکمت نیست...صبری شاید ما را...
الهی...ما را به حال خود وامگذار که ریشه ی تنهایی ما را تا ابد در این دیار غربت زمین گیر کند..بنمای خانه ام را..تا لحظه ای در آن بیاسایم...جانی تازه کنم..نفسی بکشم...خانه ی من کجاست..کجاست...فصل پاییز و زمستان سرد است...
اما سردتر...
فصل جداییست...


رویایی دارم...در این روزگار آلوده به تردید...به سیاهی..به غم
رویایی دارم...در این بیهودگی...افسردگی...جان پریشی..خواب آلودگی به گناه
رویایی دارم...در این دیار شکست قلبها...در این گودال پایمال عشق..آغوشهای سرد
آری...رویایی دارم..رویای یک آسمان آبی..هوایی تازه برای نفس کشیدن...
رویایی دارم...برای تو...برای من...برای آسمانی آبی..مـن "رفـتـم"
نـه اینــکـه دوسِـت نــداشــته باشــم
نـــــه

"از نــخـودی بـــودن مــتـنـفـــرم"دلـت بـه مــاندن نیست ؟؟
بـــــُـــــرو .....
عشـق کــه گـدایی نـدارد .. !!

GORJI
26-04-2013, 11:18
روزی می رسـد
بی تفاوتی هایت را
با جـای خالی ام حس کنـی
و شاید در دلت بـا بغض بگـویی
کــاش اینجــا بــود
آنوقت است که می فهمی
چقدر زود دیر میشود
ومن حتی بخوابت هم نمی آیم....جمع شده است، حرفهایم
در انتهایی ترین بغض مانده در تکرار روزهای بی تو بودن
و هرچه صبر میکنم
نه میشکند
نه تو می آیی!شجاعت می خواهد
وفادار احساسی باشی
که می دانی شکست می دهد
روزی
نفسهای دلت را ......چو من هلاک شوم از طبیب شهر بپرس
که مرگ کشت مرا، یا تو بی‌وفا گشتی؟هنوز دلخوشم به "خدا نگهدارت"
اگر نمی خواستی برگردی اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد !!

GORJI
26-04-2013, 11:19
یادت باشه وقتی از کسی میشنوی
بیا دوست معمولی باشیم
یعنی بمون توی آب نمک
تا هر وقت حوصلم سر رفت, باهات سرگرم بشم...ﺍﻣﺸﺐ ﺩﻟﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﺮﯾﺴﺖ،ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﺮﯾﺪ ﻭ
ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﻭ، ﺍﺯ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯾﮑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﻮﺳﺖ، ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ
ﺑﮕﺮﯾﺪﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
ﺷﻤﺮﺩ،ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ

GORJI
26-04-2013, 11:19
ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﺎﻝ ﺍﺳﺖ...
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺍﻣﯿﮕﻮﯾﻢ...
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩﻩ
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ...
ﺗﻮﺟﺎﯾﺖ ﺍﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢﮔﺮﭼﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻩ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ
ﺳﻨﮓ ﻛﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯾﻢ!ﻻﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺳﺘﻪ
ﭼﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﯿﺪ ﺯ ﭼﺸﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯾﻢﯾﺎﺩﺕ ﭼﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ؟ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﻏﺒﺎﺭ
ﺩﻝ!ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ!ﭼﻪ ﺳﺒﺰﻡ ﻣﻦ
ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﻮ


ﺍﺟﺎﺯﻩ!... ﺍﺷﮏ ﺳﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍﺭﺩ...، ﺍﺷﮏ
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ....


ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﺳﺖ ﺑـﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼﺧﻮﺩﺕ ﻧﺰﻥ

GORJI
26-04-2013, 11:19
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻣﯿﻞ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﻦ،
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﺪﻣﺶ ﻣﯿﺒﻮﺳﻢ
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﻏــــﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻏـــﺮﻕ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ
ﺑﯽ ﺷﺮﻑ ﻫﺎ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺷــﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪیکﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ:ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﯽ،ﻫﺮﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺘﺮﺱ،ﻓﮑﺮ
ﮐﻦ،ﺷﮏ ﮐﻦ،ﺩﻭﺩﻝ ﺷﻮ ،ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ ﺷﻮ....
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺪﯼ،ﺍﮔﻪ ﻭﺳﻂ ﺭﺍﻩ ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ
ﺷﺪﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﺑﺎﺧﺘﯽ


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﻋﺪﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﻦ.ﺑﯿﺸﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﻦ ﺗﻮ
ﺷﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ، ﺗﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻭﺳﻌﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ! ...؟ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ
ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺟﺎﯼ"ﺗﻮ"ﺑﻪ"ﻣﻦ"
ﮔﻔﺘﯽ" :ﺷﻤﺎ"
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﭘﺎﯼ"ﺍﻭ"ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ...

LIDA
26-04-2013, 13:00
به کوه بگی محبت برمیگرده میگه محبت ، آخه تو به من بگو از سنگم کمتری ؟

بهینه رفتار کردی ولی من از همه چیزم گذشتم ؛ برچسب سبز رنگ انرژی مبارک قلبت باشد !

پیشرفت من دقیقا پسرفت تو از زندگیم بود !

جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ، با عنوان “پست ترین نقطه ی دنیا”

آدم نیمرو باشه ولی دورو نباشه !

LIDA
26-04-2013, 13:02
یاد گرفتم
دستانم اینبار که یـــخ کرد
دیگر دستانت را نگیرم
آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنی ترند


اگر با کسی نیستم خوشحال نباش ، وقتی تنها ماندم یعنی هنوز تو را نبخشیده ام !
گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ
ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !
فقط یکــیو می خوام که باهاش برم کافه گرامافون …
ربات هم بود…بود!
بی احســاسیش شــرف داره به احساس ِ بعضی ها!


فردا برای دلجویی دیر است ، امروز زخم نزن …

LIDA
26-04-2013, 13:04
دوره ای شده که حاضرم جای “پت”باشم…
اما یه دوست واقعی مثل “مت”داشته باشم!
سرد است اما سرما نمیخورم ، کلاهی که عشقت بر سرم گذاشت تا گردنم را پوشانده است !
نگران نباش ، نفرینت نمیکنم !
همین که دیگر جایت در دعاهایم خالیست ، برایت کافیست !!!

دلگیر نباش !
تقصیر از خودت بود ! دسته کلید علاقه که گم شد ، باید عوض میکردی قفل تمام آرزوها را !
سرد خواهد شد روزهایت بی آغوش من … بر تن کن دروغ هایی را که بافتی …

LIDA
26-04-2013, 13:08
دل شما کاروانسرا نیست ، نگذارید دیگران وسط دل شما ، خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند …
حرفی نیست … فقط مینویسم رفت ، آن احساسی که تو را دوست میداشت …چه کرده ای با من که این روزها تــــو را فقط به اندازه ی یک اشتباه می شناسم ؟!؟!؟پایان سریال دروغ هایت بود
آخرین لبخندت و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم …گفتی : “منو فراموش کن”اما بپرس “ارزش به یاد موندنو داری ؟؟؟”

LIDA
26-04-2013, 15:14
دلگیر نباش !
تقصیر از خودت بود ! دسته کلید علاقه که گم شد ، باید عوض میکردی قفل تمام آرزوها را !


پایان سریال دروغ هایت بود
آخرین لبخندت و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم …یکرنگ که باشی ، زود چشمشان را میزنی …
خسته می شوند از رنگ تکراریت ، این روزها دوره ی رنگین کمان هاست …

قلبم درد میگیرد و
من لبخـــــند میزنم
یادگــــــار توست . . .


اسراف میکنم در دوست داشتنت
خدا
اسراف کنندگان ِ عاشق را
دوست دارد…!

LIDA
26-04-2013, 15:20
رفیق خوب پزشک زندگیست
تا آخر عمر مریضتم رفیق!

<= نوک فلش رو به قبله کنکردی؟به همین قبله اسیرتم!

متاسفم، دیگه امیدی نیست، افتادی تو معدن دلم
حتی تموم تیم های نجات هم که بیان عمرا نمی تونن بیارنت بیرون!


قشنگ ترین غزلم را برای شب شعر چشمت نگه داشته ام
پس تو هم زیباترین لبخندت را برای لحظه دیدار نگه دار . . .
دوست دارم


بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم
تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم . . .

LIDA
26-04-2013, 15:23
بیا عشقمون رو محکم به هم گره بزنیم و آرزو کنیم این گره هیچ وقت باز نشه
حتی با دندون روزگار !میشود در آسمان زندگی یک سبد از غنچه های یاس داشت
یا که در سوز و گداز شمع عشق
مثل پروانه کمی احساس داشت . . .
یه کفش همه وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش میذاره
کفشتم رفیق !
عزیزم
پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات
بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات
شب به خیر احساس من . . .من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن . . .

MAMAD*50 CENT
26-04-2013, 15:24
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﮕﺮﮒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺩﯾﺪﻡ/ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺑﺮﮒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺩﯾﺪﻡ
ﺩﺭ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﯼ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ/ﻣﻦ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺩﯾﺪﻡ. . .


******************************
ﺑﺮﺍﺕ ﻣﺴﯿﺞ ﻣﯿﺪﻡ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺯﯾﺘﻮﻥ!
ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ ﺧﻮﺷﮑﻞ ﺷﯿﻄﻮﻥ!


******************************
ﻫﺮ ﭼﻰ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯾﻰ
ﻣﯿﮕﻪ:
ﻣﺸﺘﺮﮐﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺷﻰ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﮐﺮﺩﻩ!ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻪ؟


******************************
ﺩﻟﻢ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ/
ﺩﻟﻢ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺧﺸﻨﻮﺩﯼ/
ﺩﻝ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. . .


******************************
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ/
ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﺩﺍ
ﺭﺍ. . .

MAMAD*50 CENT
26-04-2013, 15:25
ﺻﻔﺎﯼ ﺑﺎﻃﻨﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ/ﮐﻼﻡ ﻭ
ﻇﺎﻫﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺗﻮ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ/ﻭﻓﺎﯼ
ﺣﺎﺿﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ. . .

************************
ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻥ،ﺁﺭﺍﻡ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮﺩﻥ. . .

************************
ﻗﻠﺐ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕﻪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ/ﺑﯽ ﺗﻮ
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺳﺮﺩﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ. . .

************************
ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺳﺮ
ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ!
ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﺮﺑﺎﺭ
ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﺕ
ﻣﯽ ﺷﻮﻡ؟ . . .

************************
ﻓﺮﻭﻍ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ/ﻃﻠﻮﻉ
ﻃﺎﻟﻊ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﺰﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ/ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ
ﺗﻨﻬﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ. . .

MAMAD*50 CENT
26-04-2013, 15:26
ﺯﺑﺎﻧﺖ ﮐﻮﮎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ!
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ
ﮔﻮﺵ ﻣﻦ،ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺷﻨﯿﺪﻧــﺶ ﺍﺳﺖ! . . .

************************
ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺷﻤﻌﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﯾﻢ/ﺑﯽ ﺩﻻﻥ
ﮔﻨﺠﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﺍﯾﻢ
ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎ ﺟﺰ ﺳﻮﯼ ﯾﺎﺭ/ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯾﻢ

************************
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ،ﻭ
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻏﻢ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

************************
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﯼ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ،ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ. . .

************************
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ،ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ! …
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻗﺮﺽ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ؟!

MAMAD*50 CENT
26-04-2013, 15:27
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺍﯼﻋﺸﻖ/ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ/
ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻝ ﻋﺬﺍﺑﯽ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ. . .

************************
ﻫﯿﭻ ﺭﻗﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺟﺰﺀ ﺁﯾﯿﻨﻪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ. . .

************************
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪﺳﮑﻮﺕﮐﺮﺩ ﻭ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ/
ﺑﻐﻀﯽ ﻧﻔﺲ ﻭ ﮔﻠﻮﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﻧﮑﻨﺪ/
ﺍﺷﮏ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺁﺑﺮﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ. . .

************************
ﻧﺪﯾﺪﯼ ﭼﺸﻢ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﺗﺮ ﻣﻦ/ﺗﻮ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ
ﻧﺸﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ/ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ
ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﻦ. . .

************************
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮ ﺁﻧﺴﻮﯼ ﻏﺮﺑﺖ
ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺲﺳﻨﮓﺍﺳﺖ. . .
.

MAMAD*50 CENT
26-04-2013, 15:28
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺩ ﺳﺮ ﺭﺍ
ﻧﺪﯾﺪﯼ،ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﻮﻕ
ﺩﺭﺧﺖﻋﺸﻖﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺗﺒﺮ ﺭﺍ. . .

************************
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺳﻤﺎﻥ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭼﺸﻤﺖ/ﺣﻮﺍﺱ ﭘﺮﺕ
ﻣﻦ،ﺩﺭﮔﯿﺮ ﭼﺸﻤﺖ
ﺩﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺍﺻﻼ ﺑﻠﺪﻧﯿﺴﺖ/ﺍﮔﺮ
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭼﺸﻤﺖ. . .

************************
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ/ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ) / !ﺗﻮ(ﺭﺍ ﺩﺭ
ﯾﮏ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ! . . .

************************
ﺩﮔﺮ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ/ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﮐﺮﺩﯼ/ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ! . . .

************************
ﻣﯿﺎﻥ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ/ﻣﯿﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﯿﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ/ﻣﮕﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻪ
ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﻣﻦﻧﯿﺴﺖ. . .

MAMAD*50 CENT
26-04-2013, 15:29
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺷﺪﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﺎﺭﻡ ﺑﺸﻮﯼ/ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﯼ
ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﺑﺸﻮﯼ
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﭼﺮﺍ ﻣﺜﻞ ﺩﻟﻢ ﺯﺭﺩ ﺷﺪﯼ؟/ﻣﻦ
ﺻﺒﺮ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭﻡ ﺑﺸﻮﯼ. . .

************************
ﺩﻝ ﻣﻦ ﯾﺎﺭﻭ ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ/ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ/ﮐﺴﯽ ﺑﺎ
ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ. . .

************************
ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ/ﺩﺭ
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺍﻓﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ/ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺩﻟﻢ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ. . .

************************
ﻋﻤﺮﯾﺴﺖ ﻏﻢ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩﻩ/ﺩﺭ ﺁﺗﺶ
ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺵ ﺍﻣﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺭﻧﺠﻮﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎﻏﺶ ﻫﺴﺘﻢ/ﻫﺮ ﺑﺎﺭ
ﻣﺮﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺗﮑﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩﻩ

************************
ﺗﻮ ﻣﭙﻨﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺩﻟﺒﺮ ﮔﯿﺮﻡ/ﺗﺮﮎ
ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﮐﻨﻢ ﺩﻟﺒﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﯿﺮﻡ
ﺑﻌﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺳﺮ ﻗﺒﺮﻡ ﮔﺬﺭﯼ/ﮐﻔﻨﻢ
ﭼﺎﮎ ﺩﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﯿﺮﻡ. . .

MAMAD*50 CENT
26-04-2013, 15:30
ﺩﺭ ﺷﮑﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ/
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﻝ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ
ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ/
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﯾﻢ. . .

************************
ﺧﺪﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻮﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺗﺮﯾﻦ
ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺴﭙﺎﺭﻡ. . .

************************
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ،ﻧﺘﺮﺱ،ﻣﻦ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ!


************************
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ،ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﻭ،ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ
ﺭﻭﯾﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ،ﻧﻪ ﺗﻮ

************************
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽ ﺁﺋﯿﻢ،ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﻢ،ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ،ﻫﻨﻮﺯ ﻗﻠﺐ ﻫﯿﭽﮑﺲ
ﭘﯿﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ!

MAMAD*50 CENT
26-04-2013, 15:31
ﺯ ﮐﻼﻡ ﺩﻟﻨﺸﯿﻨﺖ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺷﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ/ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﺖ ﺩﺭ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
ﻫﺮ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺠﺪﻩ ﮔﺎﻫﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﯼ/ﺩﺭ ﺣﺮﯾﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺸﻖ،ﻣﻮﺝ
ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ.

************************
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯼ!؟
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ!!
ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ

************************
ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ. . .

************************
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ!ﺩﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﺯﮎ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ
ﺗﯿﺰ،ﻫﺮﭼﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﺯﻡ ﺑﻨﺪ ﺩﻟﻢ ﭘﺎﺭﻩ
ﻣﯿﺸﻪ!

************************
ﺷﺐ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ/ﺷﺪ
ﺭﻭﺩ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺍﻫﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ/ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺭ
ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ. . .

LIDA
27-04-2013, 11:41
آب رسانا نیست
وگرنه زیر باران
به تو رسیده بودم . . .قرعه کشی تمام شد
تو به اسم دیگری درآمدی
تقدیر جای خود
اما لااقل اسم مرا هم در کیسه ات می انداختی . . .

فانوس و
چتر و
گل
میگیرم از کسی…
چه دست ِ خالی ام امشب که میرسی
شاید منو هنوز بشناسی از صدام
امشب خدا فقط میدونه من کجام !

خنده از تهِ دل می خواهم . . .
جایی می فروشند ؟
من به قیمت باق عرم خریدارم !ساعت هم مثل ضربان قلبم با رفتنت از کار افتاد . . .

LIDA
27-04-2013, 11:44
فکرش را بکن!
یک روز می آیی
و می بینی نه من هستم؛
نه این کلمات…و در جواب : “تا حالا عاشق بودی؟”
بگویم: نه!
و بیخیال آن سنگینی میان گلو شوم …

سوت میکشد در هوا ، کابل تلفنی که میتوانست
زیباترین عبارات جهان را
از عاشقی به عاشقی برساند . . . !
دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم کلی خندیدم..!

باور کن
غلو یا بلوف نیست
کم نیاوردم
کوتاه آمدم…

فـــال مـی فـُــروشـَـم
نــَـتـَرس
بــــِه اَنـــدازهی بــَـختـَــم ســـیاه نیــــست
یــــه دانـــِه بــِـخـَر
شـــایــد فــــال ِ تــُو نـــانــی
بــَـر سـَر ِ ســُـفـره ی ِ خــالـــی مــَــن بــاشَــد !!

LIDA
27-04-2013, 11:53
این روزهـــا دوباره افکارم به سوی تــــو پر می کشد
سنگش نزن تحمل کـــــن . . . !
محبت هایت را شمردم !
درست بود اما این عشقت را پس بگیر ، گوشه ندارد …عزیزکم حالا که داری میروی تا روزهایت را بدون من سر کنی ؛ بر سر دو راهی که رسیدی بپیچ به چپ ، به جهنم ختم میشود !!!
عزیزم ، وقتی یکی رو “تیک” می زنی ، رو بقیه “ضربدر” بزن لطفا !!!به بعضیا باید گفت دم از مردونگى نزن …
سنگینه ، سُرفت مى گیره !

LIDA
27-04-2013, 12:04
میدونستید چرا خیلی از ما ها تنهاییم ؟
چون حوصله اسباب بازى شدن نداریم …

لـعنـتی
بـگـذار قلــبت بـرای یک نـفـر تپـــــنده باشد
نـــه برای هـــــمه دونــــــــده باشــد


میخوان به زور بهم پرواز یاد


بدن


نمیدونم چرا نمیبینن من اصلا پر پرواز


ندارم

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم…

شـیریـن تر از عسل هم میتوان آفرید ،
اما بـه شـرط آنکه مـن آن زنبور سرباز دل باخته باشم
و تو آن تنها گلی کـه نصیب من شده است …

LIDA
27-04-2013, 12:22
تمام گل های قرمزدنیا مال تووگل های سفید مال من،
اگه تو فراموشم کردی گل های قرمزت پرپر بشه …
اگه من فراموشت کردم گل های سـفید کفنم بشه …بنگر که بزرگترین آرزوی من چه کم حرف است . . .
“تو . . . “


ببخشید ، مهرتون تو دلم جا مونده بود ، اس ام اس دادم دنبالش نگردی . . .


ستون را عشق کند و شهرتش را فرهاد برد
رنج گل بلبل کشید و برگ آن را باد برد . . .


تو مانند کبوتر ها نجیبی ٬ تو مثل داستانهای عجیبی
گناه من چه بود که گفتی ٬ از این پس از نگاهم بی نصیبی . . .

trinx
27-04-2013, 13:06
من غرورم را ب راحتی بدست نیاوردم, ک هر وقت دلت خواست خردش کنی. غرور من اگر بشکند, با خرده هایش, شاهرگ زندگیه تورا نیز خواهم زد.


باران که می بارد همه چیز تازه می شود

حتی داغ نبودنِ تو . . .


واقعیت است جاذبه تو

از بس جذابی

می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !


نمیدانم نهان از من چه نیکی کرده ای با دل / که چون غافل شوم از آن ، دوان سوی تو می آید


عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند
هر داغی یک روز سرد می شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .
دوستت دارم . . .

trinx
27-04-2013, 13:07
کـوتـاه مـی گـویـم دوسـتت دارم اما
از دوست داشـتـنـت کـوتـاه نـمـی آیم . . .


داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند
با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .


صفای دلت را به رخ آسمان میکشم تا به زیبایی مهتابش ننازد . . .


هیچ میدانستی زیباترین عاشقانه ای که برایم گفتی
وقتی بود که اسمم را با “میم” به انتها رساندی . . .


دوست دارم افعال بی قاعده عشقت را ؛ وقتی بی واسطه مفعول لبهای تو می شوم !

trinx
27-04-2013, 13:08
اى دوست !
تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابى !
تا تو هستى زندگى باید کرد . . .


جهان که فاصله ای نیست !
تا ماه پیاده میروم ، اگر آنجا خانه ات باشد . . .


کوتاه می گویم !
دوستت دارم ، ولی کوتـاه نمی آیم از دوست داشتنت . . .


جزئیات ِ چشمهایت . . .
کلیات ِ زندگی ِ من است !


|___♥__|_:!””-.,
“@@”””””” “”@”‘

دلم برات تنگ شده بود آوردم ببینیش !:bv:

GORJI
27-04-2013, 14:09
معلم ورقه ها را داد: همه مرا مسخره کردند اما باور کن درست نوشته بودم...
گفته بود جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید و من همه را نوشتم "تـــــــو"
مگر نه اینکه این جای خالی ها را فقط تو پر میکنی؟


یک روز بی هوا بیا!
اینجا همه هوای بودن توست...


غرورت را زیر پا بگذار ... تا من برایت دنیا را زیر پا بگذارم...


برای همه خوب باش
اونکه فهمید همیشه کنارته و بیادت ...
اونکه نفهمید یه روز میفهمه که دیره و فقط دلش برای خوبیات تنگ میشه...


من ایما و اشاره نمی دانم...
باید تمام قد روبرویم بایستی و بگویی دوستت دارم...

GORJI
27-04-2013, 14:09
خنده هایت تعادل هر دلی را بر هم می زند ، اما تو بخند ... همین مرا کافی است !


دلم یه چیزی میخواد ...
یه چیز شیرین
یه چیز شبیه با هم بودن !


چه لذتی بالاتر از اینکه اسمت قسـم راست یک نفر باشد ...


بعضی‌ها دور عشق را خط می کشند
و بعضی روی آن را
بعضی‌ها به پای هم پیر می‌شوند
و بعضی ها به دست هم ...
و بعضی‌ها با هم جورند ولی جفت نیستند !
سهراب گل هاشم


گذشتم از گذشته ام ...
از تمام خاطرات تلخ و شیرینش
از همه چیز گذشتم ...
اما از تو نخواهم گذشت ... تویی که در گذشته ام گم شدی ... تویی که حال مرا ساختی و تویی که آینده ام را می سازی ...
از تو نخواهم گذشت!

GORJI
27-04-2013, 14:09
حس اسارت ؛ در اسارت دستهای توست ...
دلم حبس ابد میخواهد !


هرکس جای من بود می برید !
اما من هنوز می دوزم ...
تو را به خودم ، خودم را به امید !


دختر ۵ ساله‌ای از برادرش پرسید : معنی عشق چیست ؟
برادرش جواب داد : عشق یعنی تو هر روز شکلات من رو از کوله پشتی مدرسه ام بر میداری و من هر روز باز هم شکلاتم رو همان جا میگذارم ...


همیشه اولین کسی که در لحظه ی باز کردن چشم بعد از خوابی طولانی به ذهنتون خطور می کنه :
یا دلیل خوشبختی شماست یا درد و رنج شما ...


شاید دست ها قوی تر باشند ... ولی همیشه لب ها حرف اول را میزنند برای ابراز احساسات ...

GORJI
27-04-2013, 14:09
یک عمر با نگاهم گفتم دوستت دارم اما گوش نمیکردند چشمانت ...


گاهی به خاطرش ماندن را تحمل کن ...
رفتن از دست "همه" برمی آید !


احتیاجی به تسبیح نیست ...
دستانت را که به من بدهی، با انگشتانت ذکر دوست داشتن سر میدهم ... !


عشق ورزیدن یعنی رنج کشیدن و عشق نورزیدن نیز یعنی رنج کشیدن ...


آنکس که در را محکم می کوبد یقینا آشناست ...
آنکس که در را آهسته می کوبد ، قصد آشنایی دارد ...
اما آنکس که پشت در نشسته ، از همه عاشق تر است ...

GORJI
27-04-2013, 14:10
تو که با آمدنت هیچ چیز برایم نیاوردی
نه آرامش ، نه امید به آینده
نه ...
پس چطور با رفتنت تمام اینها را بردی ؟


هرکسی می تواند دل کس دیگری را بشکند !
اما ...
این دل بدست آوردن است که کار هر کسی نیست ... !


شرط عشق آن است که دلت آغوش بخواهد نه جسمت ...


می خواهم یک دنیا بنویسم !
می نویسم : "تو"


روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد ؟.
من مثل بادکنکی به دست کودکی ، هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم ...
نخ را قطع کنی ، میروم پیش خدا ...

GORJI
27-04-2013, 14:10
نگاه میکند و نگاهش میکنم ...
آه میکشد و آه میکشم ...
میخندد و میخندم ...
میگرید و میمیرم ...


آنقدر دوستت دارم که هرچه بخواهی همان را بخواهم ...
اگر بروی شادم اگر بمانی شادتر !
تو را شاد تر می خواهم ، با من یا بی من !
بی من اما شادتر اگر باش کمی - فقط کمی - ناشادم ...
و این همان عشق است ، عشق همین تفاوت است !
همین تفاوت که به مویی بسته است و چه بهتر که به موی تو بسته باشد ...
.
کاش می دانستم ، حس دلتنگیه هر روز غروب چه دلیلی دارد ...


شاید تو سکوت میان کلامم باشی ...
دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم ...


نمی دانم می دانی یا نه ... ؟
لحظه ی تولد من به همان ثانیه ای برمی گردد که تو برای اولین بار به من گفتی دوستت دارم ...

GORJI
27-04-2013, 14:10
نشان می گذارم دفتر مشقت را تا بدانی هنوز مرورت می‌‌کنم ...


خیابان شعر بلندیست وقتی من با قدم های تو قدم میزنم !


هیچ چیز جای خود نیست !
زندگی ، آدم ها ، قلب ها
یا یکی بی دل است یا دو دل ...
یکی هم اینجا بی تو ، دل توی دلش نیست ...


نمی دانم کجای بازی ما اشتباه بود که تو دیگر همبازی من نیستی ؟
و من هنوز گرگم به هوای تو ...


همیشه از هرچیزی ترسیدیم سرمان آمد ...
بیا این بار از با هم بودن بترسیم ...

ëñåŧőя§
28-04-2013, 12:02
هـیـچ مـیدانی ؟
از وقــتی کــه رفــته ای ...
از وقــتی کــه نیسـتی تــا شـب ها با یـک جـمـله ی " شـب بخـیر عـشقم"
خـوابـم را شیـرین و دلچــسب کـنی ...
مــن بـه نـیت مـــرگ سـر بر روی بـالـش مـیگذارم ؟
===========================================
دوسم داری؟؟؟؟؟؟؟ >>>>>>>>>>>>>>> دوست دارم
عاشقمی؟؟؟؟؟؟؟؟ >>>>>>>>>>>>>>> عاشقتم
عشقتم ؟؟؟؟؟؟؟؟ >>>>>>>>>>>>>>> عشقمی
دوسم نداری؟؟؟؟ >>>>>>>>>>>>>>> دوست ندارم
عاشقم نیستی؟؟؟؟ >>>>>>>>>>>>>>> منم
دوستتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ >>>>>>>>>>>>>>> دوستمی
======================================
اِنـصـــآفــــ نـیـستــــــ
کــه دُنـیــآ آنـقـَـدر کـوچَـکـــــ بـآشـَــد
کــه آدَمـ هــآی تـکـرآری رآ روزی صـَـد بــآر بــِبـیـنــی
و آنـقـَـدر بـُزرگــــــ بــآشَــد
کــه نـَتـَـوآنـی آن کَـسـی رآ کـه دلـَتـــــ مـیـخواهــَـد،
حـَـتــی یـِکــــ بــآر بـبــیـنــــی ...
==============================
از شرکت فرش مزاحمتون میشم، اجازه میدید دلم رو فرش زیر پاتون کنم تا هیچ جا جز دل من پا نزاری؟؟
===================
ميكشم عكس قلبي
تورا هم در وسط ان
در خيالم فك ميكنم هستي كنارم
در قلبم حس ميكنم كه تورو دارم
چه احساس شيريني است تورو داشتن
حتي در خيال

GORJI
28-04-2013, 14:12
چه رسم تلخی است ! تو بی خبر از من و تمام من درگیر تو .


خوش به حالت حوا، خودت بودی و آدمت! وگرنه آدم تو هم به هوای دیگری می رفت


دنیا را میدهم برای لبخندت... هراسی نیست،شاد که باشی دوباره دنیا اَز آن من است


تو میگذری... زمان میگذرد چه کنم با دلی که از تو توان گذشتن نیست؟


مرد نیستم اما حرفم یکیست، تو !

GORJI
28-04-2013, 14:13
روزگار، نبودنت را برایم دیکته می کند و نمره ی من باز می شود: صفر، هیچ وقت نبودنت را یاد نمیگیرم !


خودم قبول دارم کهنه شده ام، آنقدر کهنه که می شود روی گرد و خاک تنم یادگاری نوشت، بنویس و برو .


باران باش و نپرس پیاله های خالی ازان کیست و تو رسم بارانی...


گیرم از دیوار کوتاه دلم ساده میپری با حصار بلند خیالم چه میکنی؟


نامه ای از من اگر سویت نمی آید نرنج هر چه را من می نویسم اشک پاکش می کند

GORJI
28-04-2013, 14:13
کاش انسان مثل شمع فقط یک شب زندگی می کرد ، اما کنار پروانه اش .


لبم عطش زده ی بوسه نیست حرف بزن !شنیدنت عطش روح را می افزاید


همیشه حرارت لازم نیست، گاهی از سردی یک نگاه میتوان آتش گرفت...!


نقاش نیستم .....اما تمام لحظه های بی تو بودن را درد می کشم


میتونم بپرسم چه عطری میزنی ؟ بوی خوشبختی میدهی انگار !

GORJI
28-04-2013, 14:14
مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم ، نه از رفتن کسی دلگیر، بی کسی هم عالمی دارد .


وقتی چشمانم را روی هم میگذارم ، خواب مرا نمیبرد ، تو را می آورد ، از میان فرسنگها فاصله !


سهم "من" از "تو" عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست ، همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند .


کوک می کنم چشمانم را روی آمدنت نمی آیی و من برای همیشه خواب می مانم!


لب به لب سکوت میگذارم تا لال شوند این خاطرات سمج!

GORJI
28-04-2013, 14:14
زندگی قافیه ی باران است من اگر پاییزم و درختان امیدم همه بی برگ شدند
تو بهاری و به اندازه یباران خدا زیبایی...


جان رفته ولی زخم وفایت نرود
تاثیر طلسم چشم هایت نرود
فرشی زدل شکسته انداخته ام
آهسته بیا،شیشه به پایت نرود


خدایا این "قسمت" رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن "نیست" ؟


زبانم را نگاه خسته ات بست / زمستان با زمستان ها بپیوست
نگاهت لرزشی انداخت در دشت / دلم چون متن یک آیینه بشکست . . .برای من که کبوتری ام عاشق و سرگردان؛
بیا و بام شو
اصلا بیا و دام شو...

GORJI
28-04-2013, 14:14
چشمهایت زمین سبز محبت بود و من قانون جاذبه اش را وقتی فهمیدم که سیب سرخ دلم افتاد


دلـَم را به شیشه ے عطرهآیم خوش کرده اَم
همآن هآیے که هر کدامشان ،
یک، خاطــِره، را برایم تداعے مے کنند ؛
یک با هم بودن را ...پنداشتی که چون ز تو بگسستم / دیگر مرا خیال تو در سر نیست
اما چه گویمت که جز این آتش / بر جان من شراره ی دیگر نیست . . .


خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید !


سهم "من" از "تو" عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست
همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

GORJI
28-04-2013, 14:14
بی تو هر شب عاشقی بارانی ام / لاله پژمرده و زندانی ام
بی تو در کنج همه دلواپسی / بی تو من آغاز یک ویرانی ام . . .


تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست،
تنها به نگاه او می سپارمت . . .


پس چشمانت چه زمان درخواهند یافت که: "نگاه، زاده ی علاقه است!


دنیای زیر آب
شبیه دنیای چشمهای توست
هر چه بیشتر دست و پا می زنم
بیشتر غرق می شوم ...


تمــام دنیـــا در آغوشت خلاصه شده است ...
کــودکــانه
پنــــــــــــاه میـبـــرم ...
بــه خلاصــه ی دنیــــا ...

GORJI
28-04-2013, 14:15
دست خودم نیست
به گمانم دست تو است
که می تواند مرا
با یک سلام خشک و خالی
به آینده امیدوار کند !


به چــــه تشبیه کنم نــام تو را
به بــــهار
یا به آبی ه زلال دریــــا !
ســـــاده تر می گویم
تــو تمامیـــت احساس منی


دوستی ها کمرنگ ، بی کسی ها پیداست / راست گفتی سهراب ، آدم اینجا تنهاست


برای پیش تو بودن "بلیط" لازم نیست
مرور قصه ی دل کافی ست . . .


چه عاشقانه به رویت لبخند زدم
و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتی ...
و این شد
"عاشقانه ی آرام" من و تو

MAHYAR
28-04-2013, 18:00
انگار میدان است… دلم را میگویم… هر که از راه میرسد دورش میزند

-------------------

به جرم اینکه دلم آه هست و آهن نیست

کسی به جز تو در این روزگار با من نیست

خوش آمدی… بنشین

آفتاب دم کردم

که چای دغدغه ی عاشقانه ی من نیست

-------------------

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم

بدجور شکسته ست دلم حال ندارم

درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز

از حس پریدن پرم و بال ندارم

-------------------

دختر کوچولو : چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا؟

پسر کوچولو : میشه با پسرای دیگه بازی نکنی؟

-------------------

گاهی یک نگاه آنقدر مهربان است که چشم هرگز رهایش نمیکند

گاهی یک عشق آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمیشود

و گاهی یک دوست آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمیکند !

MAHYAR
28-04-2013, 18:02
آن چیزی که تنگ شده،

دل است برای تو..

وجهان است، برای من…

-------------------

اگه یه زن تو رو اونقدر دوس داشته باشه که از آرزوهاش به خاطرت بگذره

از خدا یه عمر تازه بخواه…

یه عمر واسه خوشبخت کردنش خیلی کمه!

-------------------

ادعای بی تفاوتی سخت است!

آن هم

نسبت به کسی که

زیباترین حس دنیا را،

با او تجربه کردی….!

-------------------

عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت

شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی

همون اس ام اسای تکراری رو میخونی

-------------------

زندگی سه چیزه:

گریه که پاک میشه، خنده که محو میشه و یاد تو که فراموش نمیشه

MAHYAR
28-04-2013, 18:03
عشق رخ یار بر من زار مگیر / بر خسته دلات رند خمار مگیر
صوفی چو تو رسم رهروان میدانی / بر مردم رند نکته بسیار مگیر

(حافظ)

-------------------

با دوست چنانکه اوست می باید داشت / خونابه درون پوست می باید داشت
دشمن که نمی توانش دید به چشم / از بهر دل تو دوست می باید داشت

(سعدی)

-------------------

وفای اشک را نازم که در شب های تنهایی / گشاید بغض هایی را که پنهان در گلو دارم

-------------------

عشق یعنی خاطرات بی غبار / دفتری از شعر و از عطر بهار

عشق یعنی یک تمنا یک نیاز / زمزمه از عاشقی با سوز و ساز

عشق یعنی چشم خیس مست او / زیر باران دست تو در دست او

-------------------

بی تو این فاصله ها طاقت من را برده / ساعتم زنگ زده، عقربه هایش مرده
کاش باور کنی از دوری تو دلتنگم / این دل خسته ام از دوری تو پژمرده

MAHYAR
28-04-2013, 18:09
این روزها دلم بهانه تو را دارد، ای زیباترین اشتباه زندگیم!
با من بمان ای بهترین بهانه زندگیم

-------------------

ساعت چیست؟
اختراع غریبی است که جای خالیت را به رخ دلتنگی هایم می کشد!

-------------------

ما دانه نخورده صید این صیاد شدیم / ناکرده گنه ببین چه بدنام شدیم
ترسیدن ما، ز ترس بدنامی بود / حالا از چه بترسیم که بدنام شدیم

-------------------

گفتی که دگر در تو چنان حوصله ای نیست / گفتم که مرا دوست نداری گله ای نیست
رفتی و خدا پشت و پناهت به سلامت / بگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست

-------------------

انتظارت چه زیباست وقتی که لبه جاده دلتنگی ایستادم و تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی

MAHYAR
28-04-2013, 18:10
تو را دوست دارم وقتی که میان غم گم می شوم و در آغوش تو پیدا می شوم
تو را دوست دارم وقتی در میان دلتنگی ها در میان چشمان تو پیدا می شوم
تو را دوست دارم آن زمان که از صدای قلبت از خواب بیدار می شوم
تو را دوست دارم...

-------------------

واژه هایم رنگ باران دارد وقتی از تو می نویسم
قلبم خیس دلتنگی است و چشمانم طوفانی!

-------------------

عشق مان را بر درخت کاجی یادگاری می نویسم تا نه در زمستان بلرزد و نه پاییزی شود

-------------------

خوشا اس ام اسی که از تو باشد / درونش ردی از پای تو باشد
در آور کفش و جورابت، بفرما / به روی چشم ما جای تو باشد

-------------------

منم تنهاترین تنهای تنها / و تو زیباترین زیبای دنیا
منم یلدای بی پایان عاشق / تو بودی مرحم زخم شقایق
نگاهت را پرستم ای نگارم / فدای تار مویت هرچه دارم

MAHYAR
28-04-2013, 18:11
هرکس ز خدا می طلبد راحت جانی، من طالب آنم که تو بی غصه بمانی

-------------------

برای دیدارت زمان را تعیین نمی کنم شاید ساعت حسادت کند و خواب بماند

-------------------

از اداره کشاورزی مزاحمت میشم لطفا به محبتی که تو دلم کاشتی رسیدگی کن!

-------------------

کی ام من؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان!
نه آرامی، نه امیدی، نه همدردی نه همراهی
گهی افتان و خیزان چون غباری در بیابانی
گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظر گاهی

-------------------

اول به وفا می وصالم در داد / چون مست شدم جام جفا را در داد
پر آب دو دیده و پر از آتش دل / خاک ره او شدم به بادم در داد

MAHYAR
28-04-2013, 18:12
گفتم دوستت دارم، نگو نظر لطفته، چون نظر لطفم نیست، نظر دلمه!

-------------------

یارانه محبت هاتو قطع نکن، من زیر خط فقر مهربونیاتم!

-------------------

چون زلف توام جانا، در عین پریشانی / من چشم تو را مانم، تو اشک مرا مانی
من خاکم و من گردم، من اشک و من دردم / تو مهری و تو نوری، تو عشقی و در جانی

-------------------

تو اگر بی خبر از قلب پریشان منی / با همه بی خبری هم نفس جان منی

-------------------

چندیست که عشق تحقیر شده است و هی با کلمات نامربوط تعبیر شده است
گناه، هوس، بازیچه، چون قفل به گردنش زنجیر شده است

MAHYAR
28-04-2013, 18:13
غصه نخور عزیزم، دلت تنها نمیشه/هرجای دنیا که باشی، تو قلبمی همیشه

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

مردن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها / دل از اینهاست که تنهاست نه از فاصله ها
گرچه دیگر همه جا پر ز جدایی شده است / مشکل از طاقت دل هاست نه از فاصله ها

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یک نظر در خود بیافکن کیستی / عاشقی، مستی، خماری، چیستی
جام هستی را بزن بر نیستی / هر چه هستی با مرامی بیستی!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

باورت گر بشود، گر نشود حرفی نیست
اما نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ای مهربانم، ازین پس هر شب سراغت را از ماه می گیرم ..

و هر روز به خورشید می سپارمت تا مبادا به سایه غم گرفتار شوی

MAHYAR
28-04-2013, 18:16
خدایت یار تا آن دم که از هستی نشان باشد
دعایت می کنم سهمت همیشه آسمان باشد

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

باران و تگرگ را به چشمم دیدم / افتادن برگ را به چشمم دیدم
در واهمه نبودن و بودن تو / من سختی مرگ را به چشمم دیدم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

برات مسیج میدم با عطر زیتون / جوابش را بده خوشکل شیطون

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

هر چی زنگ میزنم به گوشیت یه صدایی میگه: مشترکی که به یادشی، تو رو فراموش کرده!
راست میگه؟

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دلم دریا به دریا از تماشای تو می گیرد / دلم دریاست اما از تماشای تو می گیرد
تو تنها با تماشای خود از آیینه خشنودی / دل آیینه اما از تماشای تو می گیرد

MAHYAR
28-04-2013, 18:17
خدایا در فراغ دوست بگیر از من دنیا را / اگر بی عشق او باشم نبینم صبح فردا را

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگر عشقت مرا باور نمی کرد / دلم عمری به پایت سر نمی کرد
چه میشد عاقبت پروانه ها را / غرور شمع خاکستر نمی کرد

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

همین روزا دستگیرت می کنن می برنت زندان
هنوز عامل اصلی جنایت معلوم نشده اما اثر انگشتت رو قلب شکستمه!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

سلام!

سلامی خالصانه، ارادتی مخلصانه، بوسه های جانانه، بر لبانی مستانه، به طور مخفیانه، خیلی خیلی مهربانه
پذیراباش از من دیوانه!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

شبی رو به عرش کبریا کردم / خودم را از غم دنیا رها کردم
"ندا آمد بگو آنچه نیاز توست" / برایت بهترین ها را دعا کردم

MAHYAR
28-04-2013, 18:22
از عذاب بی تو بودن در سکوت خود خرابم / دوری از صورت ماهت هر نفس میده عذابم

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

اگر عشقت مرا باور نمی کرد / دلم عمری به پایت سر نمی کرد
چه میشد عاقبت پروانه ها را / غرور شمع خاکستر نمی کرد

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

همین روزا دستگیرت می کنن می برنت زندان
هنوز عامل اصلی جنایت معلوم نشده اما اثر انگشتت رو قلب شکستمه!

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

سلام!

سلامی خالصانه، ارادتی مخلصانه، بوسه های جانانه، بر لبانی مستانه، به طور مخفیانه، خیلی خیلی مهربانه
پذیراباش از من دیوانه!

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

شبی رو به عرش کبریا کردم / خودم را از غم دنیا رها کردم
"ندا آمد بگو آنچه نیاز توست" / برایت بهترین ها را دعا کردم

MAHYAR
28-04-2013, 18:24
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست
نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر / نهادم آیینه ها در مقابل رخ دوست

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

کبوتر نباش که تو دل آسمان پرواز کنی، آسمان باش تا کبوتری در دلت پرواز کند

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

ڪف دستم را ڪه بو نڪرده بودم. . .
ڪه ما عاشق خواهیم شد
دست در دست ِ هم
حالــا هر شب قبل از خواب
ڪف دستم را بو مے ڪنم
و تــــو تمام مشامم را پر مے ڪنے . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

مـــ ـــاه مـ ـــن
نمـ ــاز آیــات میــ ـــخوانـــــم وقتــــ ــــے گرفتــــ ـــــه اے . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

نـمـی خـواسـتـم از هـر انـگـشـتـش یـه هـنـر بـبـاره…
فـقـط مـی خـواسـتـم تـو یـه انـگـشـتـش حـلـقـمـونـو بـبـیـنـم ..
هـــمــیــن!

MAHYAR
28-04-2013, 18:27
دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگــــی رومــــــانتیک…
چنــــد تا شمــــــع … و یک عالمــــــه تــــو…
که بــه دنیــــا بگـــــــم … خــــداحـــــافـــــــظ …
دنیــای مــن کســــی ست… که در آغـــــوشش جــان میدهــــم…
یعنـــی « تــــــــــ♥ــــــو »

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

نیستی و
آب از آب تکان نمی‌خورد
اما هوا…
هوا نفس ‌گیرست …!

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

ڪف دستم را ڪه بو نڪرده بودم. . .
ڪه ما عاشق خواهیم شد
دست در دست ِ هم
حالــا هر شب قبل از خواب
ڪف دستم را بو مے ڪنم
و تــــو تمام مشامم را پر مے ڪنے . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

مـــ ـــاه مـ ـــن
نمـ ــاز آیــات میــ ـــخوانـــــم وقتــــ ــــے گرفتــــ ـــــه اے . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

نـمـی خـواسـتـم از هـر انـگـشـتـش یـه هـنـر بـبـاره…
فـقـط مـی خـواسـتـم تـو یـه انـگـشـتـش حـلـقـمـونـو بـبـیـنـم ..
هـــمــیــن!

MAHYAR
28-04-2013, 18:27
بـِه مــَـــن نَزدیــــــک نَشَویـــــــــد !
مــَــــن نـــــــاقِلِ
“بــــَــــــــــــــدتَ یـــــن ”
بیمـــــاری ِمُهلـِـــــــکِ بَشـَـــــــــــر
هَستــَـــم…..
مـــَـــــــن

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

من هم مثل دوربینم
با یک نظر عکست را به دل گرفتم!

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

بــﮧ دعــانــویــس گــفـتـم
جــورے بـنـویــس ڪــﮧ
פــتـمــاً بـیـایــد . . .
نــﮧ او پــرســیـد چــﮧ ڪـسـے
نــﮧ مــטּ گـفـتـم مـــرگ . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

مسافری بودم
در این دنیا
که مقصدم تو بودی
حالا که رفته ای
دیگر مسافر نیستم
آواره ام..

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

تــرس از هیــچ چیــز نَدآرَمـــ
وقتــے یقیــن دآرم بیشتَــ ــر از مَــن
کســے دوستت نخوآهـ ـد دآشتـــ…
بیشتـر از مَــن کســے طاقتــ کم محلــے هآیتــ راندارَد…
بُـــــــــــــرو…!!!
تَرس برآے چــه؟؟
وقتـ ـے مــے دآنَــم یک روز تُفــــــــ مــے اندآزے
بـه روے تمآمــ آنهآیے کــ ـه بخآطرشآنــ من رآ
از دستــ دآدے…!!!

MAHYAR
28-04-2013, 18:28
کـــارم از یکـ ـــی بــــود یکـ ـــی نبــــود
گذشتـ ـــه اســــت…
مـ ـــن در اوج قصـ ـــه گــــم شــــدم ….
عشـ ♥ـــق یعنــــی:
یکـ ـــی بــــود و یکـ ـــی “نـ ـــآبـ ـــود”

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

همه گفتند: “او” که رفت، زندگی کن!
ولی…
کسی درک نکرد که “او” …
خود زندگی ام بود…

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

کافی است کسی صدایم بزند
بعد از اسمم ویرگول بگذارد!
کمی مکث کند و بگوید: خوبی؟
انوقت هیچ نمیگویم… فقط از گریه منفجر میشوم….

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

با من آرزو کن:
زمستان اگررفت گرمی دستان تو باشد اما
“مای “ما” من” نشود، سایه ات از سر تنهایی من کم نشود…

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

هـمیـن روزاآ

رפּز رَفتـن از راه مـیرسـב פּ من

طـورـے از خـیال تـפּ گـم میـشـפּم

ڪه انـگار هـرگز نـبـפּבه ام

MAHYAR
28-04-2013, 18:29
برای پریدن
لازم نیست پرنده باشم.
همین که بخندی،
بال در میاورم.

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

در زندگی دو چیز را دوست دارم
یکی گل و یکی تو
گل را برای تو، و تو را برای همیشه

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

با رسیدن بهار
نگرانم!
نگران جای پایی که آب می شود…

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

اسپند دود می کنم ، برای عشقمان
هر شب
میان راز و نیاز های شبانه
نکند جادوگر زشتِ بی تفاوتی، چشممان بزند…

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

سرمه می کشی در چشم
باز می کنی گیسو
شرم می کند آهو …

MAHYAR
28-04-2013, 18:32
خنده که می کنی،
غزل می شوند …
سی و دو شعر سپید!

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

عروسک جنگل سبز، عزیزک بارون و باد / این دل دیوونه من، خاطرتو خیلی می خواد

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

گاهی وقتا زندگی تمام حواسش رو جمع می کنه تا ببینه تو چه دوست داری تا درست همون رو ازت بگیره.

کاش نفهمه چه قدر دوستت دارم.

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

دوباره فال حافط و دوباره توی فالمی / همیشه در خیالتم، اگرچه بی خیالمی

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

نگذار هرکسی از راه رسید با ساز دلت تمرین نوازندگی کند . . .

MAHYAR
28-04-2013, 18:34
آن چیزی که تنگ شده،
دل است برای تو..
وجهان است، برای من…

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را
بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . .
عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی . . .
و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

انگار میدان است… دلم را میگویم… هر که از راه میرسد دورش میزند

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

شادی هایم هدیه به تو
کم بودنش را بر من خرده مگیر
این تمام سهم من از دنیاست . . .

LIDA
28-04-2013, 20:11
آسمان را قسمت کردند : تکه ای برای برکه . . . تکه ای برای رود . . .
تکه ای برای دریا . . . دلم را قسمت کردند : تکه ای برای تو . . . تکه ای برای
تو . . . تکه ای برای تو . . .
به دنبال گناهی هستم که مجازاتش تبعید به قلب دوستان قدیمی باشد .
فقط حرف از آزادی نزن که دوست دارم تا ابد زندونی قلب تو باشم . . .

تو رو دوست ندارم … دوست ندارم . . .
اما نمیدونم چرا وقتی نیستی غصه ام میگیره !


آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم
احساس سوختن به تماشا نمی شود


وقتی خداحافظی میکنیم
چــه انـرژی عـظیـمی مـی خواهـد کـنترل اولین قـطره اشک بـرای نـچکیـدن . . .

LIDA
28-04-2013, 20:13
این روزها هوای مرا نداری ، خفه نمیشوی ؟ بی هوای من !با نگاهی هرس کن علف های هرز دلتنگی ام را . . .
زخم که میخوری ، مزه مزه اش کن ، حتما نمکش آشناست !من را از هر طرف نگاه کنی ، عاشق تو از آب در می آیم !هوا خوب است ، بیا برویم کمی قدم بزنیم ؛
نگران نباش دوباره باز میگردانمت به قاب عکس !

LIDA
28-04-2013, 20:15
اگه همه آدمهاي دنيا كنارت باشن ؛
هميشه دلتنگ كسي ميشي كه نميتوني كنارش باشي ... !!!
خدایا به بزرگی ات قسم دلم از کوچکی خودم گرفته فقط همین......

مرا کجا صدقه کرده ای که مدام بلای بی تو بودن سرم میاد !
به اندازه ی …..
بی خیال ….
تو فکر کن دوستت ندارم
من از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !


لیاقتت همون گوسفندایی هستن که شبا میشمری تــــا خوابت ببره نـــــــــه شب بخیری که من هـــر شب بهت میگفتم...!!

LIDA
28-04-2013, 20:25
قلبم …
شاتر دوربین عکاسی است که منم . !
به تو که میرسم ، تند می زند
برای ثبت لحظهها . . .

گذشت ، دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم
حالا یک بار از شهر می رویم …
یک بار از دیار … یک بار از یاد … یک بار از دل … و یک بار از دست …


دلم به بهانه ندیدنت گریست
بگذار بگرید و بداند هرچه خواست همیشه نیست …


هیچگاه ادعای خاص بودن نکردم،
اما خاص بودن عشق تو…
مرا هم خاص کرد


وقتی گرمای نگاه تو نیست این میشود حال و روز زمستانی من :
سرماخوردگیهای پی در پی ، تب و لرز های بی پایان … !

LIDA
28-04-2013, 20:27
بعد از مـرگـم
قـلــبـم را جــدا از مـن خـــاک کنید
من و دلـــم هیچ گاه
آبـمـان توی یک جـوی نرفت…


پیچک می شوم ، وحشی می پیچم به پروپایت …
تاحتی نتوانی آنی بی “من” بودن را زندگی کنیصبرت که تمام شد
نرو
تازه معرفت از آن لحظه شروع میشود …

اونی که بیشتر عاشقه ، کمتر وفا می بینه ، اونی که کمتر وفا داره ، بیشتر محبت می بینه ، اینه اون دنیایی که همه عاشقشن


پیراهنم را اتو می زنم
کفش ها را دستمال می کشم
زندگی اما
مرتب نمی شود….

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 20:55
*****************************
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﻤﻪ‌ﯼ ﻫﺴﺘﯽ‌ﺍﻡ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﻟﺒﻢ
ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ‌ﺍﺕ. . .

****************************
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ
ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. . .

****************************
ﭼﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘﯽ؟!
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺟﻮﺍﺑﺎﯼ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ!
)ﺍﻭﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻦ(

****************************
ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ،ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ
ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ. . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 20:57
ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺯﻟﻔﺎﻧﺖ ﺍﺳﯿﺮﻡ/ﻏﻢ ﻫﺠﺮﺕ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺮﻡ
ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﻢ ﺩﻡ ﻣﺮﮒ/ﺍﻟﻬﯽ...]
ﺟﺎﻥ[ﺗﻮﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ. . .


****************************
ﺷﺐ ﻗﺮﺍﺭﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ
ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺷﺮﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ. . .
****************************
ﺩﯾﺪﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏﻣﺸﺖﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎﺷﯿﺪﯼ
ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﯿﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﭘﺮﺍﻧﺪ؟!

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖﺗﮑﺎﻥ ﻧﺪﻩ،ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ. . .

****************************
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﮔﺸﺘﻢ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪﻡ/ﺗﻮ
ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪﻡ. . .

****************************
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻫﺮﮐﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻢ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻟﻢ ﺷﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﯾﺎﺩﻡ. . .

****************************

ﻻﻟﻪ ﯼ ﺩﺍﻍ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻢ/ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﺭﺥ ﭼﮑﯿﺪﻩ
ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻢ
ﺩﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﻡ ﮐﺮﺩ/ﮔﻞ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ
ﭼﯿﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻢ. . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:20
ﯾﺎﺩ ﺑﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ/ﺭﻭﺯ ﻭ
ﺷﺐ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﺩﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ/
ﺑﻪ ﻓﺪﺍﯾﺖ،ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ. . .

****************************
ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺷﻢ ﻭ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻡ/ﮔﯿﺮﻡ
ﺑﺨﺮﻧﺪﻡ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﻧﭙﺴﻨﺪﺩ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪﯼ/ﻣﻦ
ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻏﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻡ. . .

****************************
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﻝ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ ﺑﮕﻮ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺁﻥ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻡ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﻡ ﺯ
ﺧﻮﯾﺶ
ﭼﺎﺭﻩ ﯼ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻝ ﮐﻨﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ . . .

****************************
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻏﺰﻝ ﻫﺴﺖ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ/
ﻣﺤﺮﻣﯽ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺭﻓﺖ/ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺻﻒ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﮔﺮﯼ ﮔﻮﯾﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.

****************************
ﻋﺸﻖ ﮔﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:22
ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺖ ﺑﻐﻀﯽ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ
ﺷﮑﺴﺖ/ﮔﺮﯾﻪ ﺍﯼ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ
ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻏﺰﻝ/ﺗﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺸﺴﺖ. . .

****************************
ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ
ﺧﺪﺍ
ﻋﻄﺮ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ،ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﯽ
ﺳﭙﺎﺭﺩ. . .

****************************
ﺟﺰ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﻗﺮﺍﺭﯼ ﻧﺒﻮﺩ
ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻏﻤﮕﺴﺎﺭﯼ ﻧﺒﻮﺩ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪﻡ ﺯﻋﻘﻞ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﺷﺪﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺒﻮﺩ

****************************
ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﯽ؟
ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻌﯽ ﺗﻮ ﮐﺘﻤﺎﻥ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﺍﺯ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ

****************************
ﻣﻮﻗﻊDeleteﻓﻮﻟﺪﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ
ﺫﻫﻨﻢerrorﻣﯽ ﺩﻫﺪ،
ﮔﻤﺎﻧﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ! . . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:24
ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﻋﻮﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﻕ ﺳﺮﺩ ﺩﻝ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﻧﻤﯽ ﺳﻮﺯﺩ. . .

****************************
ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻟﯿﻠﯽ ﮐﺎﻡ ﻣﺠﻨﻮﻥ…
ﮐﺠﺎ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻨﻮﻥ؟…

****************************
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ…
ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﺴﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﺕ
ﺟﻤﻊ ﺯﺩﻩ ﺍﯼ. . .

****************************
ﻣﭽﺎﻟﻪ ﮐﻦ،ﺑﺸﮑﻦ،ﺑﻨﺪ ﺑﺰﻥ،ﺧﻂ ﺑﺰﻥ،
ﺧﻼﺻﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ…
ﺍﺭﺙ ﭘﺪﺭﺕ ﻧﯿﺴﺖ،ﺩﻝ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. . .

****************************
ﻧﺎﺯ ﻟﺒﺖ ﭼﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﯾﺎﺩ ﺷﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ/ﺗﺎ ﺗﻮ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯼ ﻣﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﺩﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ. . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:25
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻫﺮﮐﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻢ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻟﻢ ﺷﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﯾﺎﺩﻡ. . .

****************************
ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﯾﺖ ﺑﮕﺬﺭ/ﺍﺯ ﻟﻬﺠﻪ ﺑﯽ
ﻭﻓﺎﯾﯿﺖ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ/ﻣﻌﻨﺎﯼ
ﻟﻄﯿﻒ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ. . .

****************************
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﺯﺭﺩﻩ ﺳﺖ/ﺩﻟﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺳﺖ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ/ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﺍﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺳﺖ.

****************************
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﺗﻮ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺤﻤﻠﻢ/ﺗﻮﯼ
ﺩﻟﻢ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﻠﻢ. . .

****************************
ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺍﻣﺎ…
ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺑﺎﻟﺸﻢ ﺭﺍ”ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ”ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ
ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﻦ!…

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:26
ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺧﺎﮐﻢ
ﻧﮑﻨﻨﺪ!
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ،ﭼﯿﺰﯼ ﻧﭙﺮﺱ. . .

****************************
ﺗﺮﮎ ﻣﻦ ﻣﮑﻦ،ﻧﮑﻦ ﺗﻮ ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ/
ﮔﺮ ﺑﺮﯾﺰﻩ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ،ﺯ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻮﺱ
ﻭﺭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﯾﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻮ ﻓﺮﺩﺍ/ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺤﺶ ﻧﺎﻣﻮﺱ!

****************************
ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺵ ﺍﻣﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ. . .

****************************
ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺾ/ﺟﺰ ﺗﻮ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐَﺲ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ!
ﮔﺮ ﺑﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﮐﻨﻢ ﺻﺒﺮ/ﺗﺎ ﭼﻤﻦ
ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﺷﻮﺩ ﺳﺒﺰ!

****************************
ﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ/
ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻭ ﭘﺎ ﺑﮑﻮﺑﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﻢ
ﻗﺪﺭ ﺩﻝ ﯾﮑﺪﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ/ﻣﻮﯼ ﺗﻮ
ﮐﻨﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﯾﺰﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ!

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:28
ﮐﺎﺵ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ/ﯾﺎ
ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﯿﺮ ﻏﻢ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﺥ ﮔﻞ ﻣﺎﯾﻪ ﺳﻮﺩﺍ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺷﺪ/ﻭﺭﻧﻪ
ﻣﺮﻍ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻮﺱ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ. . .

****************************
ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ.ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﮐﻮﻩ ﻧﺒﺮﺩ/ﻃﻮﻓﺎﻥ
ﻣﺮﺍ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﻥ ﻧﻮﺡ ﻧﺒﺮﺩ
ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺯ ﻏﺼﻪ ﺟﻮﮎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ/ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺟﺰ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻧﺒﺮﺩ

****************************
ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﯾﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﺩ
ﺗﺐ ﻭﺗﺎﺏ ﻭ ﻣﺎﺟﺮﺍﯾﯽ,ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﺩ

****************************
ﺑﺒﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﻃﺎﻗﺖ ﻭ ﻫﻮﺵ/ﭘﻨﯿﺮﯼ
ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺩﻟﺒﺮ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻮﺵ!
ﺩﻝ ﻭ ﺩﯾﻨﻢ،ﺩﻝ ﻭ ﺩﯾﻨﻢ ﺑﺒﺮﺩﺳﺖ/ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﺳﺎﺭﻕ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺩﻟﻢ ﮐﻮﺵ؟!

****************************
ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯽ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ
ﻟﻌﻨﺖ/ﻫﺮ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﻢ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
ﺩﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻟﻌﻨﺖ
ﺑﺮﺳﺮﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮏ ﮐﺮﺩ/ﺑﺮ
ﻫﺮ ﭼﯽ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻟﻌﻨﺖ. . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:32
ﺑﯽ ﺭﻭﯼ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ،ﯾﮏ ﺫﺭﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯽ
ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻭ،ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺧﯿــــﻠﯽ
ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ:
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻢ،ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻟﯿﻠﯽ


**************************
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ
ﻣﯿﺰﻧﻪ. . .


**************************
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﺭﻡ ﻣﯿﮕﺸﺖ
ﮐﻪ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻭ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﻭﺭﻡ
ﺯﺩﻩ ﺭﻓﺘﻪ! . . .


**************************
ﺍﯼ ﺍﺷﮏ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯼ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﯼ ﻣﻦ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﻭ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﯼ
ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﻡ ﻫﺮ ﺁﻧﺰﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻤﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺩﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻣﺮﺩ ﺷﺪﯼ. . .


**************************
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ!ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﮕﻮ
ﺍﯾﻦ ﺩﻻﻭﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻩ ﺑﺎﺭ،ﮐﻪ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮ
»ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ«ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﭙﺮﺱ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﮕﻮ

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:35
ﺍﺯ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﺦ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ…
ﯾﮏ ﺩﺭﻭﻍ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮕﻮ
ﺑﮕﻮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ…


**************************
ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺖ ﺑﻐﻀﯽ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ
ﺷﮑﺴﺖ/ﮔﺮﯾﻪ ﺍﯼ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ
ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻏﺰﻝ/ﺗﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺸﺴﺖ. . .


**************************
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﻟــﻢ ﺭﺍ ﺑــﺮﺩﻩ/ﺗﺐ
ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻞ ﺳﺮ ﻣـﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﮔﻔﺘﺎﺭﻡ ﺷﻌﺮ،ﺷﻌﺮ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﺬﯾــﺎﻥ/ﺩﮐﺘﺮ
ﺟﺎﻥ ﺑﻨﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﯾــﺎ ﻣﺮﺩﻩ؟


**************************
ﭘﯿﻦ ﮐﺪﺗﯿﻢ ﺭﻓﯿﻖ!ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﻧﯽ ﻓﻨﺎ
ﻣﯽ ﺷﯿﻢ
ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺰﻧﯽ ﻓﺪﺍﺕ ﻣﯽ ﺷﯿﻢ!


**************************
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻥ…
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻧﺎﻣﺮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ…
ﺻﻔﺎﯼ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻭ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ. . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:38
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺩﻟﺖ ﺷﮑﺴﺖ
ﻗﺒﻞ ﺭﻓﺘﻦ؛ﺧﻮﺩﺕ ﺟﺎﺭﻭﺵ ﮐﻦ!
ﺗﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﻣﻨﺖ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﺯﺧﻤﯿﺸﻮ ﺭﻭ
ﺳﺮﺕ ﻧﺬﺍﺭﻩ. . .

*************************
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻭﯼ ﻣﯿﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ
ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ
ﺧﺘﻢ ﻣﻦ. . .

*************************
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺷﯿﺮ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﯿﻪ ﺑﺎ ﺩﻣﺶ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻦ
ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﺶ ﻧﻪ. . .

*************************
ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺟﻤﻠﮥ“ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ”ﭼﻪ
ﻫﺴﺖ؟
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﻮﺩ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺗﺮ

*************************
ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻤﻌﯽ ﺩﺍﺭﯼ/
ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﯼ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻌﯽ ﺩﺍﺭﯼ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻭ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ/
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﺭﯼ. . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:39
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﺎﺯﻡ ﻏﺰﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ/ﻏﺰﻟﯽ
ﻧﺎﺏ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ
ﺩﻟﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ/
ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺩﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﺒﺎﺩ

*************************
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻭﻗﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ
ﺑﯿﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺎﺩﺗﻢ. . .

*************************
ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻗﺎﺻﺪﮐﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ
ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﻭﺯﺩ. . .

*************************
ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ ﻫﻮﺍ،ﻗﺪﻡ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ ﺯﻣﯿﻦ/
ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻏﺰﻝ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﯿﻦ

*************************
ﺩﻝ ﺭﺍ ﭼﻮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺳﭙﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ/ ؟
ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ ﺑﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺍﻡ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻟﯿﮏ/
ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:44
ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺗﻨﻬﺎ؟
ﻗﻠﺒﺸﻮ ﺭﻭ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺪﻩ،ﺟﻮﻧﺸﻢ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ!

*************************
ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﮑﺶ،ﺑﻪ ﻧﺎﻡٍ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ
ﮐﻦ/ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻦ
ﻫﻨﻮﺯ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻤﺖ،ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ/
ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻮﺋﻤﻨﻢ ﺑﺒﯿﻦ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ. . .

*************************
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﮔﻔﺘﻨﺪ:ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯﺧﺪﺍﯼ
ﺧﻮﯾﺶ؟
ﮔﻔﺖ:ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﺎﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻘﻢ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﻮﻡ. . .

*************************
ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺷﻮﺭ ﺯﺩ/ﺳﺎﺯ ﺩﻟﻢ ﻧﻐﻤﻪ
ﯼ ﻧﺎﺟﻮﺭ ﺯﺩ
ﺁﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ/ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﻡ ﺭﺍ
ﮔﺮﻩ ﮐﻮﺭ ﺯﺩ! . . .

*************************
ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ،ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺭﺍ
ﺗﻔﺴﯿﺮ،ﺩﯾﺮﻭﺯﻡ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ،ﻓﺮﺩﺍﯾﻢ ﺭﺍ
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﻢ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ،ﺩﺭ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﻣﺮﺩﺩ،ﺍﺯ
ﻫﯿﭻ ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯿﺴﺎﺯﯼ،ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﻦ؛ﮐﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻢ؟ . . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:50
ﺧﺪﺍﯾﺎ؛ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮﯾﺴﺖ،
ﺳﺮ ﺭﺍﻫﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻩ
ﺗﺎ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ
ﺧﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ. . .

*************************
ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻋﺼﺐ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﯼ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ
ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﯽ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ. . .

*************************
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﺭﺳﯿﺪ
ﺑﯽ ﺩﺭﯾﻎ
ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ
ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﯾﺪ. . .

*************************
ﻫﯿﭻ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟
ﻣﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺷﺮﯾﮏ
ﺁﻥ
ﻭ ﺷﺮﯾﮏ ﻏﻢ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻥ. . .

*************************
ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﮑﺮﺩ ﯾﺎﺩﺵ ﮐﻨﻢ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ. . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:51
ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻭﺗﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺸﻘﻢ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ
ﯾﮑﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪﻡ. . .

*************************
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
ﻣﯽ ﺁﯾﺪ،ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ،ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯿﻢ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺁﻣﺪ،ﺭﻓﺖ،ﻭﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩ. . .

*************************
ﮐﺎﺑﻮﺱ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﻢ/ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﻋﺸﻖ ﺟﺪﺍﯾﺖ ﺑﮑﻨﻢ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ/ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﺪﺍﯾﺖ ﺑﮑﻨﻢ. . .

*************************
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ/ﺣﺎﺿﺮﯼ
ﺟﻮﻥ ﻓﺪﺍﺵ ﮐﻨﯽ
ﺣﺎﺿﺮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺪﯼ/ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﮕﺎﺵ
ﮐﻨﯽ. . .

*************************
ﺍﯼ ﺩﻝ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﮑﻦ ﺗﺎ ﻧﺸﻨﻮﺩ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﻣﻦ
ﺍﯼ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ ﻣﮕﺮ ﺍﺯ ﯾﺎﺭ ﺑﯽﺯﻧﻬﺎﺭ ﻣﻦ
ﺍﯼ ﺩﻝ ﻣﺮﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﺷﮏ ﭼﻮﻥ
ﺟﯿﺤﻮﻥ ﻣﻦ
ﻧﺸﻨﯿﺪﻩﺍﯼ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺁﻥ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎﯼ ﺯﺍﺭ
ﻣﻦ. . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:54
ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﭘﺴﺘﭽﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﯿﻮﻣﺪ
ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ
ﯾﺎ ﭘﺴﺘﭽﯽ ﺭﺍ!
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ،ﻣﮕﻪ
ﻧﻪ؟ . . .

*************************
ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺾ ﻣﻦ ﺻﺪﺍﯼ
ﺗﻮﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻡ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﯼ
ﺗﻮﺳﺖ؟

*************************
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﻏﻤﺨﻮﺍﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﻤﺶ ﻫﺴﺘﯽ. . .

*************************
ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽ
ﺁﻭﺭﯼ،ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻡ. . .

*************************
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﺪ
ﺣﺪﺍﻗﻠﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ. . .

MAMAD*50 CENT
28-04-2013, 21:56
ﺯ ﺗﻠﺨﯽ ﺳﮑﻮﺗﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ/ﻫﻤﺎﻥ
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻫﺎﻧﮕﻮﯾﻢ
ﺗﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ/ﺩﮔﺮ ﺍﺯ
ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﮐَﺲ ﻧﮕﻮﯾﻢ.

*************************
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. . .

*************************
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ/ﺑﺎ
ﺣﻀﻮﺭﺕ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ
ﮔﺮﭼﻪ ﺁﺑﯽ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﺒﻮﺩﻩ/ﺩﺷﺖ ﺩﻝ ﺑﺎ
ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ. . .

*************************
ﻣﻦ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ/ﺍﺯ
ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺍﺑﺮ ﺑﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ/ﺍﺯ
ﻧﺮﮔﺲ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺧﻤﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ.

*************************
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻪ ﺑﯽ
ﺻﺪﺍ ﺑﺎﺧﺘﯽ. . .

™ AMIN
28-04-2013, 22:52
گوش تا گوشه ی صحرا تو بخواب و نهراس
شیرها خاطرشان هست که آهوی منی . . .
.
.
.
میان ماندن و نماندن تنها یک حرف ساده بود
از قول من به باران بی امان بگو :
دل اگر دل باشد آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد . . .
.
.
.
همه گفتند:
بخشش از بزرگان است
من بخشیدم و هیچ کس نگفت
چقدر بزرگ شدى
همه گفتند:
بلد نبودى حقت را بگیرى . . .
.
.
.
گاهی آنقدر دلم هوایت را میکند
شک میکنم به اینکه ، این دل مال من است یا تو . . .
.
.
.
نمی دانم وقتی صدای اس ام اس شنیدی دوست داشتی کی باشه ؟
متاسفم که اون نیستم !
ولی بیشتر از اونی که منتظرش هستی بیادتم . . .

™ AMIN
28-04-2013, 22:53
سفری به دور دنیاست ، وقتی دستانم تا انتها رویت را نوازش میکنند . . .
.
.
.
خوب است بدانیم که گاهی آنچه می کشیم
درد بی او بودن نیست
تاوان با او بودن است . . .
.
.
.
کوه ها جابجا شدند
وقتی که بسامد صدایم را
بادوستت دارم امتحان کردم!
.
.
.
تمام حجم خیالم از تو لبریز است
دنیای خیالم کوچک نیست ، تو بی نهایت عزیزی . . .
.
.
.
چه فرقی میکند عاشق تو باشم
یا رنگین کمان
وقتی هردو هفت خطید!!

™ AMIN
28-04-2013, 22:59
سوزنبــان پیــری شـــده ام
که نه امید از آمـدن قــطار می بُـرَد
نه دل از کنـجِ ایســتگاه متــروکه اش . . .
.
.
.
تنهایی فقط تنبیهی است برای روزهای دوست داشتن او !
.
.
.
گاهی با یک قطره ، لیوانی لبریز میشود
گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام میگیرد
گاهی با یک کلمه ، یک انسان نابود میشود
گاهی با یک بی مهری ، دلی میشکند
مواظب بعضی یک ها باشیم !
در حالی که ناچیزند ، همه چیزند …
.
.
.
خاصیت دنیاست
در اوج داشتن و خوشبختی
دلهره ی ” از دست دادن ” پر رنگ تر است . . .
.
.
.
گاهی وقت ها ادم کسی رو که دوستش داره توچند
ثانیه دلشو میشکنه منو بخاطر اون ثانیه ها ببخش . . .

™ AMIN
28-04-2013, 23:00
بن بست دنیاست براى من آغوشت
اولین باریست که هراسى ندارم بگویم :
به بن بست رسیده ام . . .
.
.
.
سلامتی کسی که اونقدربیادشیم
که اگه به یادخدابودیم نصف بهشت مال مابود . . .
.
.
.
سکوت و تنهایی دنیایِ خودم را ،
مدیونِ حضورِ توام ،
آمدنت یا رفتنت ، کدام را باور کنم . . .
.
.
.
عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست ، معرفت است
عشق از آن رو هست که نیست
پیدا نیست و حس می شود . . .
.
.
.
سریع ترین نقاشی بود که دیدم
در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کرد . . .

™ AMIN
28-04-2013, 23:03
خـوشـبـخـتـی
مـلاقـاتِ دوبـاره چـشـم هـای تـوسـت
حـتــی اگــر در نـگـاه تــو ،
تـصـویـری از رویـای بـاهَـم بـودنمـان نـبـاشــد . . .
.
.
.
دود میخیزد ز خلوتگاه من
کس خبر کی یابد از ویرانه ام ؟
با درون سوخته دارم سخن
کی به پایان میرسد افسانه ام ؟
.
.
.
می پرسی : چقدر دوستم داری ؟
میخندم : جهان را متر کرده ای ؟
.
.
.
بزن به سلامتى اینکه کوه دردبودى ولى دم نزدى، ب سلامتى تنهایى هات ولى تنهایى رودوست نداشتى،ب
سلامتىآرزوهایى ک نتونستى لمسشون کنى، ب سلامتى عشقى که طالعش ب اسمت نبودولى هنوزهم دوسش
دارى..
.
.
.
عشق “خیالی” بهترازعشق واقعیه، که خیال میکنی”عشقته”…

™ AMIN
28-04-2013, 23:06
بگذار زمانه ازحسادت بترکد…
“انگشتان”من چه به “انگشتان” تو می آیند!..
.
.
.
عیبی نداره اگه دستات،حلقه توو
دستای اونه!عیبی نداره اگه آرزوت به
این دلم بمونه،اگه بغض صداش داره
بغضتو میشکونه،عیبی نداره،اگه دلم
بارویات تنهابمونه…
.
.
.
من مانده ام و حلقه طنابی در مشت
با رفتن تو،به زندگی کردم پشت
بگذار که فردا برسد میشنوی..
دیروز،غروب،عاشقی خود را کشت ..،!
.
.
.
هرچیزی زمانی دارد ..
نفسم هم که باشی دیر برسی من رفته ام ..،!!
.
.
.
من یک فردم، زوجم تو باش ..،!

™ AMIN
28-04-2013, 23:11
گفت : دوستت دارم هر چه گشتم مثل تو پیدا نشد. گفتم : خوب گشتی ؟ گفت : آره. گفتم : اگه دوستم داشتی
نمی گشتی...
.
.
.
میدونی بن بست زندگی کجاست؟ جایی که نه حق خواستن داری،نه توان فراموش کردن….!
.
.
.
بر مزارم گریه کن اشکت مراجان میدهد/
ناله هایت بوی عشق و بوی باران میدهد/
دست برقبرم بکش تاحس کنى مرگه مرا/
دست هایت درد هایم راتسلامیدهد/
بامن درمانده و شیداسخن راتازه کن/
حرفهایت طعم شیرین بهاران میدهد/
وقت رفتن لحظه ای برگرد قبرم را ببین/
برمزارم گریه کن اشکت مراجان میدهد.
.
.
.
گفت:بگوضمایر را!
گفتم:من من من من من من
گفت:فقط من؟
گفتم:بقیه رفته اند!
.
.
.
گاهى گذشت میکنم وگاهى گذر کاش بدانى فرق این دورا…

™ AMIN
28-04-2013, 23:16
خدایا!این دلتنگى مارا هیچ بارانى آرام نمیکند!فکرى کن!اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت…!
.
.
.
بدم میاد از ایناى که وقتى دارن ازطرفشون جدامیشن براش آرزوى خوشبختى میکنن!دارى میرى برو دیگه فیلم بازى
نکن!
.
.
.
تواتاق داشتم کتاب میخوندم،به جمله اى رسیدم که نوشته بود:/دریک نگاه…/ناگهان یاد دخترائى افتادم که بایک نگاه
روزى صدبارعاشق میشن و هزاربار فارغ!
.
.
.
بعضى وقتا هست چیزى که واقعأ تو دلته رو تایپ میکنى امابعدش پاک میکنى واسه اینکه ازجوابى که میدونى برات
میفرسته میترسى؟
.
.
.
فیزیک بعدترها ثابت میکند در روزهاى بارانى جاى خالى آدمها بزرگترمیشود!

™ AMIN
28-04-2013, 23:17
من دلم تنگ کسیست…که به دلتنگیم میخندد…!
.
.
.
همه محال ها را باورکرده ام شاید گفته باشى دوستت دارم!
.
.
.
یه وقتایى هست که باید لم بدى یه گوشه وجریان زندگیت رو مرورکنى!بعدشم بگى بسلامتى خودم که انقدتحمل
داشتم!
.
.
.
سر راهت که میروى مراهم جمع کن بگذار پشت در…بدجورشکسته ام!
.
.
.
دلم بهانه ات رامیگیرد؛چقدر امروز احساس میکنم نبودنت را؛صدایت درگوشم می پیچد وبی اختیار میگویم:جانم…..
مراصداکردی؟!

™ AMIN
28-04-2013, 23:19
دلم تنگ شده است!برای آغوشی ک خیلی هم مطمئن نیستم
“مال من”باشد!!!
.
.
.
بزرگترین درد دنیا اینه
که بفهمی پناه لحظاتت،پناه دیگری باشه
.
.
.
.
تنها یک /خداحافظى/بیدلیل دل تمام/سلام هایم/راشکست!
.
.
.
.من توراهنوز هم مثله تمام شدن مشق شبم دوستدارم!
.
.
.
گاهى تنهائى انقد قیمت داره که در رو بازنمیکنم حتى براى تو که سالها منتظر در زدنت بودم!

™ AMIN
28-04-2013, 23:21
میرى خودکار میخرى۵۰۰تمن ولى لاک غلطگیر۱۵۰۰تمن!تو این دنیا حتى روکاغذم اشتباه کنى برات گرون تموم میشه
چه برسه به زندگى!
.
.
.
.
میدونى تنهائى کجاش درد داره؟ انکارش…!
.
.
.
.
خاطرات خیلی عجیبند!!!
گاهی اوقات گریه میکنیم برای روزهایی که میخندیدیم
.
.
.
دیگرتنهائیم راباکسى قسمت نخواهم کرد…یک بارقسمت کردم چندبرابرشد
.
.
.
اگر دل بستی,محکم نبند..
چون او میرود و تو میمانی ویک ‘گره ی کور’

™ AMIN
28-04-2013, 23:23
هوایت دست سنگینی داشت..
این را وقتی به سرم زد فهمیدم…
.
.
.
.
گفته بودم بی توسخت میگذرد.حرفم راپس میگیرم،بی توانگار…نمیگذرد!
.
.
.
یکی می پرسد اندوه تو از چیست؟/سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟/برایش صادقانه مینویسم /برای انکه باید باشد
و نیست.
.
.
.
از درد ودلت فقط درد سهم من شد ودلت سهم دیگرى…
.
.
.
جارها هم کورند، هنوز تخت دونفره میسازند… نمی بینند همه تنهایند..! حتی آنها که دو نفره می خوابند…

GORJI
29-04-2013, 14:53
بهشت فاصله ی پلک بالا و پایین من است ، وقتی که به " تو " نگاه میکنم . . .


چشمهایت زمین سبز محبت بود و من قانون جاذبه اش را وقتی فهمیدم که سیب سرخ دلم افتاد . . .


طعم اولین هم آغوشی با تو را حتی در بهشت هم نمیتوانم تجربه کنم . . .
زمین به کنار . . . !


با هیچ مزه ای عوض نمی کنم نمک چهره ات را !
ولی متعجبم از شیرینی لبانت در این شوره زار !


دلم می خواهد نامت را صدا کنم ! یک طور دیگر !
جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد !
یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم !
دلم می خواهد نامت را صدا کنم !
یک طور که دلت قرص شود که من هستم !
یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی . . .

GORJI
29-04-2013, 14:54
گاهی شنیدن صدای قلبِ کسی که دوستش داری ، زیباترین موسیقی دنیاست . . . !


ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم . . .


صدایت شنیدن دارد وقتی که می گویی : جانم . . .


او که هست ؛
لحظاتی هست ؛ که تو شاید رمانتیکِ فانتزی اش را برای خودتان ساخته باشی . . .
ازهمان هایی که همیشه نمیتوانی داشته باشی اش !
او که باشد ، همه اش را می بخشی به او! همه ی همه اش را می ریزی به پایش !
مست می شوی ، محو می شوی ؛ انگار یکی می شوید . . .


می خواهم به هر آنچه لمس نگاه تو را دارد ، جانانه مبتلا شوم . . .

GORJI
29-04-2013, 14:54
دیکتاتور تویی و آغوشت !
که هر بار مرا تسلیم می کند . . . !


در عجبم از کار خدا !
تو را آفریده و انتظار یکتا پرستی دارد از من . . . !


قشنگ نازنین من که تو باشی ، دیگر از هیچ نگاه هراسانی ؛ هراس ندارم . . .


دیگر از این همه هیچ ، مکدر نمی شوم و دل قشنگ دوست داشتن را سر مشق تمام دل ها می کنم . . .


تو را در روزگاری دوست دارم که نمی دانند عشق چیست . . . !

GORJI
29-04-2013, 14:55
چشم هایم را به بیمارستان می برم...
نمی دانم چه مرگشان شده!
هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند...نقاش نیستم ، ولی دلم برایت پر می کشد...دلتنگ دلتنگیهایم،دلتنگتم

میشه تو اوج تنهاییهام با شما درد دل کنم؟
تو اى زیبا ترین شعر رهایی تو اى گلبرگ سرخ آشنایی میان کوچه هاى قلب تارم به دنبال تو میگردم کجائی؟‎
تنها شادی زندگی ام این است که هیچ کس نمی داند تا چه حد غمگینم !

GORJI
29-04-2013, 14:55
شبت پراز‎ ‎ستاره هایی باشه که هر‎ ‎شب سفارشتو‎ ‎بخدا‎ ‎میکنن تا‎ ‎همیشه ماه بمونی‎
گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست . . .
او شراب بوسه می خواهد ز من / من چه گویم قلب پر امید را

او به فکر لذت و غافل که من / طالبم آن لذت جاوید را . . .
به امید نگاهت ایستادن / به روی شانه هایت سر نهادن

خوشتر از این آرزویی است / دهان کوچکت را بوسه دادن . . .
بوسه ابتکاریست از طبیعت ، برای زمانیکه احساس در کلام نمی گنجد . . .

GORJI
29-04-2013, 14:56
دوستی اتفاق است ، جدایی رسم طبیعت

طبیعت زیباست ، نه به زیبایی حقیقت

حقیقت تلخ است ، نه به تلخی جدایی

جدایی سخت است نه به تلخی تنهایی . . .
نترس از شب مستی ، بیا و عاشق باش / فروغ دیده مجنون ، بهای صادق باش

من و کبوتر عاشق به روی یک دیوار / دو پنجره ، دو ستاره فدای یک دیدار . . .
اگه می گفتی می خوامت دلم دیگه غصه نداشت

شب چشام خوابش می برد نیازی به قصه نداشت

اگه می گفتی می خوامت تو دنیا چیزی کم نبود

رو خاطرات خوبمون هاشور زرد غم نبود . . .
ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم / ما خاک قدوم هرچه زیبا صفتیم

از زشتی کردار دگر خسته شدیم / محتاج دو پیمانه می معرفتیم . . .تقسیم میکنم ، سهم روزهای آینده ام را ...
یا در کنار تو یا در یاد تو ...

GORJI
29-04-2013, 14:56
دلم یک اتفاق می خواهد ؛ یک تلفن نا آشنا ...
با بی میلی تمام جواب دهم
و
صـدای تو ...
برای آنچه دوستش داری از جان باید بگذری ...
بعد می ماند زندگی و آنچه که دوستش داشتی !
تونل ها فریاد میزنند : "راه هست، حتی در دل سنگ"
دیر کرده ای !
عقربه ها گیر کرده اند در گلوی من ، انگار که رد نمیشود ...
نه زمان ! نه آب خوش !
حوا بودن تاوان سنگینی دارد ...
وقتی آدم ها برای هر دم و بازدم به هـوا نیاز دارند...

GORJI
29-04-2013, 14:56
بیا یک خط زیر قانون خط های موازی بنویسیم :
"دو خط موازی هیچوقت به هم نمی رسند اما این دلیل نمی شود همدیگر را دوست نداشته باشند ."
به نیمکت اولین قرارمان ...
جای تو نشسته ام تا جای خودم خالی باشد...!
دلم که برایت تنگ می شود ،سرک میکشم لابه‌ لای نوشته هایم ...
هیچ جای دیگری نیست که اینقدر پر باشد از تو !
من تورو ذره ذره جمع کردم ؛ حق نداری خروار خروار بری !
یکبار هم وقتی منتظرت نیستم به سراغم بیا ، بگذار خیالم غافلگیر شود ...

ëñåŧőя§
29-04-2013, 16:21
===============================================

تو باشی

زهر مار هم می چسبد

امسال هم که سال مار است!

====================================

در این آشفته بازار

هر چقدر هم که گران باشد باز هم میخرم

نازت را میگویم!!!

===============================


" تـــو "

دو حرف بیشتر نیســـت ،

کلمه ی کـــوتاهی کـه برای گفتنش ..

جانم به لب رسید و ناتمام ماند ..

=====================================

چهار فصل که حرفه …

فصل پنجمی هست به نام تـــــــــو ، به هوای تـــــــــو


==============================================

تمام حرف ها پشت سرت بود ، به دنبالت الفبا را قدم زدم ؛ تو حرف نداشتی

================================================== ==

ëñåŧőя§
29-04-2013, 16:24
لحظه هایم مـــال تــو ..

بـه قیمت صـفر " تومن"

همین که

"تـــو" کنـــار "مـن" باشی

ثروتمـندترین انسانم ...

===================================


آدم ها ... ،

باهــــــم ها و بی هـــــم ها ...

زوج و فــــرد ...

و منـی که انگــــار با پـــلاک تـــنهــــائی ...

هیچ راهی به محدوده ی زوج و فرد نـدارم ...

============================================

بـی تو

تنهـاییـم را پک می زنم

تـا ریـه هایـم زنـدگـی را کـم بیـاورد

و شـرعـی ترین خودکـشـی را تجـربـه کنـم!!!

===============================================


دستانت رو دور گردنم حلقه کن

این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن


================================================== ==


من درختت میمونم …

تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی ، آخرش یا دستمال میشم واسه اشک چشمات

یا قلم و کاغذ میشم واسه دلتنگیات

ARMAN
29-04-2013, 18:25
کاش تسبیح خسته من می تونست ثابت کنه چه قـــــــــــدر ذکر برگــرد برگـرد گفتم و او نیامدش!!مسیر چشم هایت را شبی ناگاه گم کردم
چراغی نیست راهی نیست
چگونه بی تو برگردمزندگی ام را تنهایی برداشته!
و دست هایم بی دست هایت هر شب هدر می روند
طی بیاور تنهایی ام شرّه کرده چند وقتی ست از سر کاسه ی صبر


چقدر در رویا
با نگاه هایم
نگاه هایت را ببوسم
اما باز تو
نیامده باشی !این هوا ، هوای دلگیریست ، فصل قلبم پاییزیست!

آسمان قلبم ابری است ، دلم گرفته ، این چه دردیست ؟

MAHYAR
29-04-2013, 20:15
اگه یه زن تو رو اونقدر دوس داشته باشه که از آرزوهاش به خاطرت بگذره
از خدا یه عمر تازه بخواه…
یه عمر واسه خوشبخت کردنش خیلی کمه!

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس
تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس
با این همه حال و در چنین تنگدلی
جا کرده محبت تو چندان که مپرس . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت
شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی
همون اس ام اسای تکراری رو میخونی

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

خدایا مرا چه طعمی آفریدی
که همه از من زود سیر میشوند . . .

MAHYAR
29-04-2013, 20:15
پیش از “تو” چیزی نبود
بعد از “تو” چیزی نیست
با “تو” اما …

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

چای هایت را تلخ نخور
یک بار نگاهم کن
تمام قند های دلم را برایت آب میکنم . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

ادعای بی تفاوتی سخت است!
آن هم
نسبت به کسی که
زیباترین حس دنیا را،
با او تجربه کردی….!

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

به جرم اینکه دلم آه هست و آهن نیست
کسی به جز تو در این روزگار با من نیست
خوش آمدی… بنشین
آفتاب دم کردم
که چای دغدغه ی عاشقانه ی من نیست

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم
نه لاله نه گل نه نسترن می خواهم
خواهم ز خدای خویش کنجی خلوت
من باشم و آن کسی که من می خواهم . . .

MAHYAR
29-04-2013, 20:16
بعضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی! سکوت کنی!
فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری!
تموم که شد بغلش کنی و اروم. در گوشش بگی
با من نجنگ ، من دوست دارم . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

حیف که روی تو غیرت دارم

وگرنه از همین سطر روسریت را برمیداشتم

تا همه ببینند چه خیالی بافته ام از موهایت . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

” سکوت “

خطرناکتر از حرفهای نیشدار است

کسی که سکوت میکند ،

روزی

” سرنوشت “

حرفهایش را به شما خواهد گفت

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

آنقدر جای تو خالیست

که هیچ گزینه ای آن را پر نمیکند حتی تمام موارد . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

شادی هایم هدیه به تو

کم بودنش را بر من خرده مگیر

این تمام سهم من از دنیاست . . .

ëñåŧőя§
29-04-2013, 23:15
قلبم آسمون میشه به شوق خوابیدن ستاره ی وجودت
کاش از میون همه ی ستاره ها سهیل نشی!!!

===============================================


می‌روم ، اما نمی‌پرسم ز خویش

ره کجا ؟ منزل کجا ؟ مقصود چیست ؟

بوسه می‌بخشم ولی خود غافلم

کاین دل دیوانه را معبود کیست . . . ؟


=========================================


وقتی که تنگه غروب بارون به شیشه میزنه
همه غصه های دنیا توی سینه ی منه
توی قطره های بارون میشکنه بغض صدام
دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام


===================================


گشته در رویش نگاهم محو
گشته در چشمم نگاهش مات
بـاز هم او را تـوانم دید؟
آه! کِی دیگر؟ کــجا؟ هیهات …


=============================


دل تنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست
در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست
با عشق تو شب را به سحر گاه رسانم
بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست …

GORJI
30-04-2013, 17:13
بهشت فاصله ی پلک بالا و پایین من است ، وقتی که به " تو " نگاه میکنم . . .


چشمهایت زمین سبز محبت بود و من قانون جاذبه اش را وقتی فهمیدم که سیب سرخ دلم افتاد . . .


طعم اولین هم آغوشی با تو را حتی در بهشت هم نمیتوانم تجربه کنم . . .
زمین به کنار . . . !


با هیچ مزه ای عوض نمی کنم نمک چهره ات را !
ولی متعجبم از شیرینی لبانت در این شوره زار !


دلم می خواهد نامت را صدا کنم ! یک طور دیگر !
جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد !
یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم !
دلم می خواهد نامت را صدا کنم !
یک طور که دلت قرص شود که من هستم !
یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی . . .

GORJI
30-04-2013, 17:14
گاهی شنیدن صدای قلبِ کسی که دوستش داری ، زیباترین موسیقی دنیاست . . . !


ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم . . .


صدایت شنیدن دارد وقتی که می گویی : جانم . . .


او که هست ؛
لحظاتی هست ؛ که تو شاید رمانتیکِ فانتزی اش را برای خودتان ساخته باشی . . .
ازهمان هایی که همیشه نمیتوانی داشته باشی اش !
او که باشد ، همه اش را می بخشی به او! همه ی همه اش را می ریزی به پایش !
مست می شوی ، محو می شوی ؛ انگار یکی می شوید . . .


می خواهم به هر آنچه لمس نگاه تو را دارد ، جانانه مبتلا شوم . . .

GORJI
30-04-2013, 17:14
دیکتاتور تویی و آغوشت !
که هر بار مرا تسلیم می کند . . . !


در عجبم از کار خدا !
تو را آفریده و انتظار یکتا پرستی دارد از من . . . !


قشنگ نازنین من که تو باشی ، دیگر از هیچ نگاه هراسانی ؛ هراس ندارم . . .


دیگر از این همه هیچ ، مکدر نمی شوم و دل قشنگ دوست داشتن را سر مشق تمام دل ها می کنم . . .


تو را در روزگاری دوست دارم که نمی دانند عشق چیست . . . !

GORJI
30-04-2013, 17:15
یاد بگیر:
گاهی نباید ناز کشید، انتظار کشید، آه کشید، درد کشید، فریاد کشید...
تنها باید دست کشید و رفت...


باز باران، بی ترانه، بی هوای عاشقانه، بی نوای عارفانه، در سکوتی ظالمانه، خسته از مکر زمانه، غافل از حتی رفاقت، حاله ای از عشق و نفرت، اشکهایی طبق عادت، قطره های بی طراوت، دیدن مرگ صداقت، روی دوش آدمیت... میخورد بر بام خانه...


تو دست در دست دیگری...
من در حال نوازش دلی که سخت گرفته از تو و مدام بر او تکرار میکنم "نترس عزیز دل، این دست ها به هیچکس وفا ندارد"


نصیحت دوستانه:
دلی را که گرفته، دست هرکسی ندهید تا برایتان باز کند...


گاهی عکسی را میسوزانیم و گاهی عکسی ما را میسوزاند...

GORJI
30-04-2013, 17:15
جواب یه حرفایی، فقط یه "نفس عمیقه"...!


مرگ خبر که نمی کند !
یک روز می بینی نیامدم یعنی که نیستم !


آدمها فراموش نمیکنند ...
فقط دیگر ساکت میشوند ... همین !


شما یادتون نیست...
منم یادم نمیاد...
ولی میگن آدمها یه زمانی مهربون بودن!


این که نامش زندگیست من را کشت!
مانده ام آنکه نامش مرگ است با من چه می کند؟

GORJI
30-04-2013, 17:16
چقدر سخت است که لبریز باشی از گفتن ولی در هیچ سویت محرمی نباشد...


تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی...
آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم...


حسرت یعنی خواستن تو
که داشتن نمی شود هیچوقت...


چه معادله ی نابرابری، وقتی که من برای دیدنت چشمهایم را می بندم و تو برای ندیدنم...


کسی که نشسته همیشه خسته نیست، شاید جایی رو واسه رفتن نداره...

GORJI
30-04-2013, 17:16
یکی از سخت ترین کارا، پاک کردن مسیج هایی که یه روزی برات یه دنیا معنی داشته...


آدما گاهی لازمه چند وقت کرکره شونو بکشن پایین، یه پارچه سیاه بزنن درش و بنویسن:
کسی نمرده؛ فقط دلم گرفته...!


یک دقیقه سکوت به خاطر ناامید شدن تمام امیدها...!


وقتی رفتی چه آب و جارویی راه انداختن...
چشمها و مژه هایم...
وقتی بیایی ببین چه میکنند...


من انتظار تو را می کشم
تو مرا از انتظارت می کشی
لعنت بر هر چه فتحه و کسره و ضمه ...

GORJI
30-04-2013, 17:16
دلم به لکنت افتاده
مدام هق هق میکند !!!


باید جشن بگیرم ؛ اشکهایم دوباره با من آشتی کرده اند ...


تو رفته ای و من افتاده ام ...
تو از دست ، من از پا ...


دل اگر بستی ، محکم نبند !
مراقب باش گره کور نزنی ...
او میرود و تو میمانی و یک گره کور ...


من زانو هایم را در اغوش کشیده بودم آنگاه که تو برای در آغوش کشیدن دیگری به زانو درآمدی !!!

GORJI
30-04-2013, 17:16
چـقدر سخته وقتی همه سراغ کسی رو ازت میگیرن که فقط تو میدونی که دیگـه نیست ...
سخت ترش وقتیه که مجبوری لبخند بزنی و بگی : خوبه !


همچنان به صدای قدم‌هایی گوش سپرده‌ام که نزدیک می‌شوند و نمی‌رسند ، دور می‌شوند و نمی‌روند ...


این روزها جواب صداقت را با دروغ میدهند !
جواب محبت را با بی محبتی می دهند !
جواب با وفایی را با بی وفایی !
و جواب دوستی را با دشمنی !
چه خوب آرایه "تضاد" را به کار می برند !


تقدیر من این است که با درد بسازم
از این دل نامرد دلی مرد بسازم
انگار قرار است که من داغ دلم را
با گریه ی چشمان خودم سرد بسازم


بدترین درد ، مردن نیست ...
دل بستن به کسیه که کنارت نیست ...

GORJI
30-04-2013, 17:17
سپید یا سیاه فرقی نمیکند ...
بی حضور سبزت سپیدهای عاشقانه ام را با خودکار سیاه مینویسم تا عمری عزادار نبودنت باشند !


چقدر خوب می شد اگر یک بار ، فقط یک بار آسمان به زمین بیاید تا وقتی که اشک می ریزم نگویند مگر آسمان به زمین آمده ؟؟؟


همیشه وقتی دلتنگ میشوم
باران می بارد
بگذار این بار باران دل تنگ شود و من ببارم !


مجنون همیشه مرد نیست ؛ گاهی مجنون دخترکی تنهاست که زمانی لیلی کسی بوده !


فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است ؛ کافیست دلت گیر باشد ...

LIDA
30-04-2013, 20:09
برگرد و زمان را غافلگیر کن…من با تک تک ثانیه ها شرط بسته ام…

گفتم تمام وجودم از آن تو بود…
مشکلت چه بود که با من چنین کردی؟؟؟
گفت:آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی…
یکی بود یکی نبود ،دل من تنگ تو بود
اس ام اس بهونه بود ،فکر من یاد تو بوداز آن روز که رفته ای،
کارت شارژها را سیگار میخرم،
و با خیابان ها حرف میزنم!
همینطوری پیش یرود…
گوشیم را هم باید بفروشم،کفش بخرم…


حیف!!!
چه صادقانه توراگل خطاب میکردم
وچه ناباورانه باورکردی وبه گلدان دیگری رفتی…

LIDA
30-04-2013, 20:11
ایستادن اجبارکوه بود،
رفتن سرنوشت آب،
افتادن تقدیربرگ
وصبرپاداش آدمی،
پس بی هیچ چشمداشتی
حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم.


” يـــــاد تـــــو ””
حــــــس قشنـــــــگی ست
كــــه در ”” دل ”” دارم
چــه تــو بــاشــی ؛ چــه نبــاشـی
نــــگهش مــــی دارم ...!

تاریک بــاد !

خـانـه ی مــــردی

که نــمی جنـگـــــد

بـــرای زنـی که

دوستـــش دارد!نمیگذاشتم به آسانی دلم را ببری...
اگر میدانستم
بعد از تو زندگی کردن
چقدر دل میخواهد!!خــودَم قَبـــول دارم کـــهنه شـــده ام
آنـــقدر کــهنه کــه می شــوَد
رویِ گَرد و خـــاک تَنـــَم یــادگــاری نــوشت
…بنویس و برو… !!!

LIDA
30-04-2013, 20:13
کاش کسی مرا بیدار میکرد و در گوشم میزد و میگفت ...
بیدار شو , تا وقتی هیچ چیزی خوب تموم نشده یعنی هنوز ادامه دارد ...

کاش او بفهمد که برای چه نامه هایش را می سوزانم ...
میسوزانم چون دلیلی برای گریستن داشته باشم وقتی نیمه از جونم را می سوزانند


چه ازمون دشواریست!قلبت را در سمت چپ بگذارند و بگویند برو به راه راست

برـآ مــَن شـآرژ ندـآشـــتی ولــــی ... بـآ دوستـــآم لـآو میترکونـــدی ... :)


هر چه داشتم، برایش رو کردم. اما، نامهربان اسیر نشد.... سیر شد....!!!!

LIDA
30-04-2013, 20:16
بعضی ها به ما نمیخوردن !
ما جا خالی دادیم خوردن به شما !
مبارکتون باشه ! بــــــــــله!!
زیر چشم آرزوهایم کبود شده...
سیلی محکمی بود باور بی وفایی اش!

این روزهـــا
سرفـه هایم
صدای خـرده شیـشـه مى دهد
فكر كنم
دلم شكـسـته استـ !!


به سلامتی منو تويي که صد بار لیست موبایلمونو چک میکنيم یه نفرو پیدا کنيم باهاش درد دل کنيم
اما...................
.
..
.
نيست كه ... نيست ...

او هنوز روسری آبی میپوشد
و من هنوز سیگار ..... قرمز میکشم
چه شهرآورد بزرگی شده این عشقبازی ها...!!!!

LIDA
30-04-2013, 20:22
مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرامم مکن.
مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ..

دلم پر است
پر پر . . .
آنقدر که گاهی اضافه اش از چشمانم می چکد

از افتادن من در خیابان خندیدی ومن مواظب مردم اطرافت بودم که عاشق خنده ات نشوند.


چه سر به راه است . . . دلتنگی را میگویم !

از گوشه ی دلم جُم نمیخورد . . .

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 22:52
*
ﻫﺮ ﺑﺎﺭ،ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﺗﻮ،ﻏﺮﯾﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻡ!
***********************
*
ﮔﻨﺎﻩ ﮐﻦ!
ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﻦ!
ﺑﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻢ...ﺳﯿﺐ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪﻩ!
ﺑﻬﺸﺖ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ
ﺍﻧﺪ
***********************
*
ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ! ....
ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ،ﺣﺎﻟﺖ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ
***********************
*
ﻋﺸﻖ ﻣﺎ
ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺷﺪ
ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ
ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﻓﺖ
ﻭ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ
ﮔﻢ ﺷﺪ

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 22:53
*
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺭﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﺰﻱ ﻭ ﻣﻦ ﺭﻧﮓ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻝ ﺍﺳﻴﺮﺕ ﺷﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻧﻤﻲ
ﺩﺍﻧﻢ
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺷﺒﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﻲ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻣﺮﺩ
ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﺑﻌﺪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻢ
***********************
*
ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﯼ ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﯽ؟
ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻌﯽ ﺗﻮ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﺍﺯ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
***********************
*
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺯﺍﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺍﺷﮏ
ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻡ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩ
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺁﺏ
ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ...
***********************
*
ﺍﻱ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻧﺨﻲ ﺍﺯ ﻣﺨﻤﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ
ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻱ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﮑﻮﺕ
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻬﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﮑﻮﺕ
***********************
*
ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﺷﺐ ﻣﯿﺮﺳﻪ
ﻏﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﯼ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻫﻢ ﺑﺰﺍﺭﻡ
ﻭﻗﺘﯽ ﻏﻢ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺧﻨﺠﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 22:53
*
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ!ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺑﻐﺾ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ...
***********************
*
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺣﺮﻭﻑ ﺭﺍ،ﺑﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ!
ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ
***********************
*
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎ!
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ...
***********************
*
ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺖ
ﻫﻨﻮﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭﯼ
ﮔﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻛﺮﺩ
***********************
*
ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻡ ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﯿﺪﺍﺭﻡ ﮐﺮﺩ/
ﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﻄﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﻡ
ﮐﺮﺩ

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 22:55
*
ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﺮﺩﯾـــــــﻢ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﺩﻝ ﺗﻮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗـﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺩﻟـــــــــــــﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻝ ﺗﻮ
ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺭﯾـــــﺰ ﺭﯾــــــــــﺰ ﻭﯾﺎ ﺩﻝ ﺗﻮ
***********************
*
ﻣﺠﻨﻮﻧــــﻢ ﻭ ﻣﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ
ﺁﺧﺮ ﺯ ﺑﺪﯾﻬﺎﺕ ﺑﯿﭽــــــﺎﺭﻩ ﺷﮑﺴــﺘﻢ
ﻣﺠﻨﻮﻧــﻢ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺴﺘــــﻢ
ﻫــﺸﯿﺎﺭ ﺷﺪﻡ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﺗﻮ ﺟﺴﺘـــﻢ
***********************
*
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ
ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﺎﺗﻢ ﺯﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺷﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺩﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺎﻣﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ
***********************
*
ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﯾﺎﺭﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺶ
ﭼﻨﺎﻥ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﯾﺎﺩﺵ
***********************
*
ﺳـــﻪﻨﯿــﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
ﺑﺴﻮﺧﺖ
ﺁﺗﺸﯽ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ
ﺗﻨﻢ ﺍﺯ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻟﺒﺮ ﺑﮕﺪﺍﺧﺖ
ﺟﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻣﻬﺮ ﺭﺥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 22:55
*
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺍﻓﺴﺎ ﻧﻪ ﺍﻯ ﮔﻠﺮﻳﺰ ﺷﺪ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻴـــﻪﻨـــ ــﺍﻡ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺷﻮﺭ
ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺷﺪ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻔﻖ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﺩﻟﮕﻴﺮ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺷﺎﺭ ﺭﻭﻳﺎ ﻣﯿﺸﻮﻡ
***********************
*
ﻭ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﮕﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﺟﻨﻮﻧﯽ،ﭼﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ،ﭼﻪ ﻏﻤﯽ ﺳﺖ؟
ﯾﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﻭ ﻧﺎﺯ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺪ،ﭼﻪ ﻋﺬﺍﺑﯽ ﻭ ﺳﺘﻤﯽ ﺳﺖ؟
***********************
*
ﻛﺎﺵ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻋﺸﻮﻩ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺩﻳﺪ
ﻛﺎﺵ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺭﻧﺞ ﻋﺸﻘﺶ ﺭﺍ ﻛﺸﻴﺪ
ﻛﺎﺵ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﺎﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﺮ ﺷﻮﻳﻢ
ﻛﺎﺵ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻧﺎﺯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪ
***********************
*
ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻥ ﻏﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﻋﺎﺑﺪ ﭼﺸﻢ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺗﻮﺍﻡ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﺮﻩ ﺷﺐ ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ
ﺯﺍﺋﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﮔﯿﺴﻮﯼ ﺗﻮﺍﻡ
***********************
*
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﻣﮕﻮ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺮﻭ ﺍﯼ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻥ
ﻭﺟﺎﻧﺎﻧﻢ
ﺗﻤﻨﺎﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺍﺷﮑﻢ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ.

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 22:56
ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﺰﻝﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﺑﺎﻝ ﺯﺩﻡ
ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺩﯾﺪﻧﺘﺎﻥ ﭘﺮﺳﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻝ ﺯﺩﻡ
ﮐﺘﺎﺏ ﺣﺎﻓﻈﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻼﻓﻪ ﺷﺪﺳﺖ
...ﭼﻘﺪﺭ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﭼﻘﺪﺭ ﻓﺎﻝ ﺯﺩﻡ
***********************
*
ﻧﻪ ﻫﻮﺍ ﺍﺑﺮﯾﺴﺖ،ﻧﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ.
ﭘﺲ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦﻫﻤﻪﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟
***********************
*
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ،ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﻭ.
ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ،ﻧﻪ
ﺗﻮ
***********************
*
ﻧﺪﺍﺷﺘﻤﺖ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﺮﺩﻡ...ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭﻣﯽ ﺗﺮﺱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ!...
***********************
*
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ
ﻧﯿﺴﺖ...
ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ
ﺭﺍ!!!

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 22:57
ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻦ،ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ
ﺩﻟﮑﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯿﺴﺖ
***********************
*
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﺣﺎﻻ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺩﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ؟؟؟
***********************
*
ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﻏﺮﻭﺭ...
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﯽ
ﻓﻬﻤﻢ
ﻧﻪ ﺿﻌﯿﻔﻢ!!!
ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮐﻢ!!!
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ...
***********************
*
ﺣﺴﯽ ﺩﺍﺭﻡ،ﺍﮔـــــﺮ ﺑﺪﺍ ﻧﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ/
ﺷﻌﺮﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻵﻥﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﺑـﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ/ﺩﺭ ﻫــﺮ
ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺒﺮ ﺭﺳــﺎﻧﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ. . .
***********************
*
ﺍﯼ ﺩﻝ،ﺩﻝ ﺳﻮﺩﺍ ﺯﺩﻩ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻢ ﮐـﻮ؟/ﺍﯼ
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺗﻬﯽ ﺷﺪﻩ ﺟـــــــﺎﻧﻢ ﮐـﻮ؟
ﺍﻣـــﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺗﺮﻡ/ﺍﯼ
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺳﻮﺕ ﻭ ﮐﻮﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻮ؟
***********************
*
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺲﮐﻮﺭﻣﯿـﻠﯽ ﺩﺍﺭﻡ/ﺩﻭﺭ ﻭ
ﺑـــــــﺮ ﺧﻮﺩﻫـــﺰﺍﺭﻟﯿـﻠﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ﻣﻦ ﻧــﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺧﺮﻡﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻔﺮﻭﺵ/
ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺍﺭﻡ. . .

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 22:58
ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻥ ﻏﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﻋﺎﺑﺪ ﭼﺸﻢ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺗﻮﺍﻡ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﻜﯽ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﺮﻩ ﺷﺐ ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ
ﺯﺍﺋﺮﻇﻠﻤﺖﮔﯿﺴﻮﯼ ﺗﻮﺍﻡ
***********************
*
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻧﺎﭘﯿﺪﺍﺳﺖ
ﻣﻦ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﮔﺮﻧﯿﻨﺪﯾﺸﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ
***********************
*
ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﯽ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺭ
ﺑﻪ ﺷﺎﻡ ﺗﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﯼ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺭ
ﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻭﺍﺭ ﺷﺒﯽ ﺭﺍﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺭ
***********************
*
ﺑﮕﻮ ﺩﺭﺩﯼ ﺯﭘﺸﺖ ﺩﺭﺩﺧﯿﺰﺩ..
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺷﻨﻪ ﺑﺎﺟﺎﻧﻢ ﺳﺘﯿﺰﺩ
.ﺑﮕﻮ ﻓﺘﻮﺍ ﺩﻫﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﻢ.
.ﻣﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﺩ؟
***********************
*
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺕﺭﯾﺨﺘﻢﺍﻣﺎ
ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﭘﺮ ﻧﺸﺪ.ﺁﯾﺎ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺑﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮﺩﯼ؟

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 22:59
ﻣــــﺎﺭﺍﻧﮑﺸﺎﻥﺑﻪ ﺳﻮﯼﻟﺒﻬﺎﯼﺧﻮﺩﺕ/
ﺑﺮ ﮔـــــﺮﺩ ﺑﺮﻭﺑﺨﻮﺍﺏﺩﺭ ﺟـــــﺎﯼ
ﺧﻮﺩﺕ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ/
ﺍﻣـــــﺎ ﻫﻤﻪ ﯼﻋــﻮﺍﻗﺒﺶﭘــــﺎﯼ
ﺧﻮﺩﺕ. . .
***********************
*
ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺳـﯿـﻨـﻪـﺗﻨﻬـﺎ ﻣـــﺎﻧﺪﻩ/
ﺩﺭ ﻣـــﺎﻧﺪﻩ ﺍ ﻡ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﻝ ﻭﺍ ﻣـﺎﻧﺪﻩ
ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﯿــﻨـﻩ ﺩﺭﺩ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺴﺖ/
ﺁﯾــــﺎ ﺩﻝ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﻤـﺎ ﺟـﺎ ﻣــﺎﻧﺪﻩ؟!
***********************
*
ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮ،ﮐﻪ ﺑﺮﺑﺎﻡ ﺷﮑﻮﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ/
ﺁﯾﯿﻨﻪﺯ ﺩﺳﺘﺖﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﮔﺮﮔﺮﻡ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ/
ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﮐـﻮﻩﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
***********************
*
ﯾﮏ ﭘﻠﮏ ﺯﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻣﻦ/ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺰﻧﯿـــﻢﭘﻠﮏﯾﺎ ﺗﻮ ﯾﺎ ﻣﻦ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ/ﺍﻣﺎ ﺗﻮ
ﯾﮑﯽ ﺑﺰﻥ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ. . .
***********************
*
ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺻﺪ ﺑﺮﮒﺷﮑﻮﻓــﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ/ﭼﻮﻥ
ﻣـــﺎﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻩ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ
ﺩﺭ ﺁﯾﻨـﻪ ﯼﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦﭼﺸﻢ ﺑﺪﻭﺯ/ﺗﺎ ﺩﺭ ﯾﺎﺑﯽ
ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ. . .

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 23:00
ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ
ﺩﮔﺮ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﯿﺎ
ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺷﺪﻩ
ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺎﺯﮎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﯽ ﻣﻦ...
***********************
*
ﻣﻦ ﺩﺯﺩﮐﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺯﺩﯼ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺯﺩﯾﻢ!
ﻧﻪ؟
***********************
*
ﺧﺪﺍ ﺧﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﺪﯼ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ
***********************
*
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ
ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﯾﻚ ﺑﺎﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ
ﺩﻣﯽ ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ؟
***********************
*
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺒﺾ ﺫﻫﻨﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ!
ﮐﺎﺵ ﻧﮕﺎﻫﺖ،ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 23:01
ﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﮔﺸـــﺎﺩﻩ ﺧُﻠﻖ ﺗﻨﮓ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ/
ﺁﻫــﻮﯼ ﺭﻣﯿﺪﻩﭼـﻮﻥ ﭘﻠﻨـﮓﺁﻣـﺪﻩ ﺍﯼ
ﺁﻥ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺳﭙﯿﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟/ﺑــــﺎ
ﭘـﺮﭼﻢ ﺁﺷﺘﯽ ﺑـﻪ ﺟﻨﮓ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﯼ. . .
***********************
*
ﺧﻮﺵ ﺧُﻠﻘﯽ ﻭ ﺧﺸﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﻪ؟/ﺑﯿـﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﻋﺸﻖﺗـﻮﺃﻣـﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﻪ؟
ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﯽ/ !ﭘﺲ ﺍﯾﻦ
ﺑﻨﺸﯿﻦ،ﻧﺮﻭ،ﺑﻤﺎﻥﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟
***********************
*
ﺑﺴﯿـﺎﺭ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﯼ/ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻖ
ﻣـﺎﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺍﯼ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﯾﺪﯼ/ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮐﺪﺍﻡ
ﺩﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﯼ؟
***********************
*
ﺳﺮ ﮐﺶ ﺑـﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﺭﺍﻣﻢ ﮐﺮﺩﯼ/ﺍﯼ
ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ،ﭼﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺧﺎﻣﻢ ﮐﺮﺩﯼ
ﺧﻮﺵ ﭼﺮﺧـﺎﻧﺪﯼ ﮐﻤﻨﺪ ﮔﯿﺴﻮﯾﺖ ﺭﺍ/ﺩﺭ
ﺗـــــﺎﺭﯾﮑﯽﺍﺳـﯿﺮ ﺩﺍﻣـﻢ ﮐـــﺮﺩﯼ. . .
***********************
*
ﺩﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﯼ ﺗـﻮ ﺭﻣﺰ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ/ﺩﺭ ﺟﺎﻡ
ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ
ﮐَﺲ ﺭﻩﻧﺒﺮَﺩﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﺭﺍﺯ/ﮐﺰ ﺑﺎﻡ
ﻭ ﺑﺮَﺵ ﺗﯿﺮ ﻭ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ. . .

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 23:03
ﺑﯽ ﺭﻭﯾﺖ ﺁﯾﻨﻪ ﮐـــﺪﺭ ﺧــــﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ/ﺁﻫﻢ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻮﻥ ﺑﻤﺒﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ/ﺑﺎ
ﺗــــــﺎﺧﯿﺮ ﺗﻮ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺧـﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. . .
***********************
*.
ﭼﻮﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘــــﺎﺩﻡ/ﺑﺎ
ﭘــــﺎﯼ ﻧﮕـــــﺎﻩ ﺩﺭ ﮔﻨـــﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ
ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﻟﻐﺰﯾﺪﻡ/ﺍﺯ
ﭼـــــﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ. . .
***********************
*
ﺑـــﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤـــــــﺎﻡ ﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ/ﺑﺎﺯ
ﺁﯾﻪ ﯼ ﯾﺄﺱ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ
ﺑــــــﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻪﺗــــﺮﻓﻨﺪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﯼ/ﺗﺎ
ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻭ ﺩﻭ ﺑــــﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﮔــــﺮﺩﺍﻧﯽ؟
***********************
*
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﻭ ﮔــﺮﻣﺎﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ/ﺑﺎ
ﺁﻣﺪﻥ ﺗــــﻮﻣــــﺎﻩ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ
ﺑــــــﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧـــــﻮﺭ ﺳﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﻢ/
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ. . .
***********************
*
ﺩﺭ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻫـﻮﺍ ﻟﻄﯿﻒ ﻭ ﻋـــﺎﻟﯽ ﺳﺖ/
ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻓﺎﺭﻏﺒﺎﻟﯽ ﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑــــﺎﺭﺍﻥﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫــﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ/
ﺩﺭ ﺁﻏـــﻮﺷﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺟــــﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻟﯽ
ﺳﺖ. . .

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 23:04
ﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﮔﺸـــﺎﺩﻩ ﺧُﻠﻖ ﺗﻨﮓ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ/
ﺁﻫــﻮﯼ ﺭﻣﯿﺪﻩﭼـﻮﻥ ﭘﻠﻨـﮓﺁﻣـﺪﻩ ﺍﯼ
ﺁﻥ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺳﭙﯿﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟/ﺑــــﺎ
ﭘـﺮﭼﻢ ﺁﺷﺘﯽ ﺑـﻪ ﺟﻨﮓ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﯼ. . .
***********************
*
ﺧﻮﺵ ﺧُﻠﻘﯽ ﻭ ﺧﺸﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﻪ؟/ﺑﯿـﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﻋﺸﻖﺗـﻮﺃﻣـﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﻪ؟
ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﯽ/ !ﭘﺲ ﺍﯾﻦ
ﺑﻨﺸﯿﻦ،ﻧﺮﻭ،ﺑﻤﺎﻥﯾﻌﻨ �� ﭼﻪ؟
***********************
*
ﺑﺴﯿـﺎﺭ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﯼ/ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻖ
ﻣـﺎﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺍﯼ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﯾﺪﯼ/ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮐﺪﺍﻡ
ﺩﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﯼ؟
***********************
*
ﺳﺮ ﮐﺶ ﺑـﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﺭﺍﻣﻢ ﮐﺮﺩﯼ/ﺍﯼ
ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ،ﭼﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺧﺎﻣﻢ ﮐﺮﺩﯼ
ﺧﻮﺵ ﭼﺮﺧـﺎﻧﺪﯼ ﮐﻤﻨﺪ ﮔﯿﺴﻮﯾﺖ ﺭﺍ/ﺩﺭ
ﺗـــــﺎﺭﯾﮑﯽﺍﺳـﯿﺮ ﺩﺍﻣـﻢ ﮐـــﺮﺩﯼ. . .
***********************
*
ﺩﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﯼ ﺗـﻮ ﺭﻣﺰ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ/ﺩﺭ ﺟﺎﻡ
ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ
ﮐَﺲ ﺭﻩﻧﺒﺮَﺩﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﺭﺍﺯ/ﮐﺰ ﺑﺎﻡ
ﻭ ﺑﺮَﺵ ﺗﯿﺮ ﻭ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ. . .

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 23:04
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼﮐـــﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﻟــﻢ ﺭﺍ ﺑــﺮﺩﻩ/ﺗﺐ
ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻞ ﺳﺮ ﻣـﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﮔﻔﺘﺎﺭﻡ ﺷﻌﺮ،ﺷﻌﺮ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﺬﯾــﺎﻥ/ﺩﮐﺘﺮ
ﺟﺎ ﻥ ﺑﻨﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﯾــﺎ ﻣﺮﺩﻩ؟
***********************
*
ﺗـــﺎ ﺧﺮﻣﻦ ﻣــﻮ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ/ﺑﯿﻦ
ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﮔﻔﺘﯿﻢﻧﺼﯿﺤﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﯼ ﻣـــﺮﺩﻡ/ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮔــﻮﺵ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ. . .
***********************
*
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺣــﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ/ﺍﻣﺎ
ﻧﮕﻬﺖﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﻦ ﻣـــﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻫﻢ،ﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﮔـﻮ ﯾﻨﺪ/
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ. . .
***********************
*
ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﺣﻈﯽ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ/
ﺧﻮﺩﺭﺍﺑﻪ ﺩﺳﺖﺷﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ
ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﯼﻋﻤﺮﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ/ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺳـــــﺎﻝ ﺑﻮﺩﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭﻣﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ. . .
***********************
*
ﺑـــﺎ ﺯﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﺑﮕـــﻮ ﺑـﻢ ﺑﺸﻮ ﻡ/ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺑﺰﻥ ﻣﻘـــــﺎﺑﻠﺖ ﺧﻢ ﺑﺸـﻮ ﻡ
ﺗﻮ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﮕـــﻮ ﮐﻪ ﺣـﻮّﺍﯼ ﻣﻨﯽ/ﻣﻦ
ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺸﻮ ﻡ

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 23:05
ﻣﻦ ﺑﯽﺗﻮ ﻫﯿﭽﻢ
ﻫﯿﭻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺩﯼ ﻛﻪ ﻣﯽﺁﯾﺪ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﺯ ﺗﺎﺭﯾﻜﯽ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩﺍﻡ
ﺩﺭ ﺷﺐِﭼﺸﻤﺎﻧﺖ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻦ:
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯿﻬﺎﯼ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ،
ﺗﺐ ﻭ ﻟﺮﺯ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ!...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻡ ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮓ
ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺎﻥ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﭽﺮﻩ ﯼ ﺍﺯﻟﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮﺩﯼ
ﻭ ﻣﻦ!.....ﻏﺰﻟﯽ ﺷﺪﻡ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺧﻂ. . .
ﻭ ﻣﻦ
ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﻢ ﺳﺮ ﺳﻄﺮ!
ﺗﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ. . .
ﻭ ﻣﻦ ﺳﻤﺞ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ
ﺭﺳﯿﺪﻩ. . .
ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 23:06
ﭼﺮﺍ؟...ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ...ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ
ﺩﻭﻧﺪ..!ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻨﺪ!!؟...
***********************
*
ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻡ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ
ﺍﯾﻦ ﻟﮏِّ ﺳﺮﺥ
ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺮﻫﻨﻢ
ﺍﺯ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻮ
ﺩﺭ ﺩﻟﻢ
ﺍﻧﺎﺭ ﺩﺍﻧﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﯼ.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻋﺒﺎﺳﻠﻮ
***********************
*
ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ
ﺩﻟﯿﻞِﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
"ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺁﻓﺮﯾﻨﻤﺖﭼﻮﻧﺎﻧﮑﻪ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺍﺏ ﺭﺍ"
***********************
*
ﻫﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﺎﺷﺪ!
.
.
.
.
.
ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﮐــــﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ!
***********************
*
ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ!
ﻣﻦ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻤﻠﻢ!

MAMAD*50 CENT
30-04-2013, 23:08
ﺑﯽ ﺭﻭﯾﺖ ﺁﯾﻨﻪ ﮐـــﺪﺭ ﺧــــﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ/ﺁﻫﻢ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻮﻥ ﺑﻤﺒﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ/ﺑﺎ
ﺗــــــﺎﺧﯿﺮ ﺗﻮ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺧـﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. . .
***********************
*.
ﭼﻮﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘــــﺎﺩﻡ/ﺑﺎ
ﭘــــﺎﯼ ﻧﮕـــــﺎﻩ ﺩﺭ ﮔﻨـــﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ
ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﻟﻐﺰﯾﺪﻡ/ﺍﺯ
ﭼـــــﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ. . .
***********************
*
ﺑـــﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤـــــــﺎﻡ ﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ/ﺑﺎﺯ
ﺁﯾﻪ ﯼ ﯾﺄﺱ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ
ﺑــــــﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻪﺗــــﺮﻓﻨﺪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﯼ/ﺗﺎ
ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻭ ﺩﻭ ﺑــــﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﮔــــﺮﺩﺍﻧﯽ؟
***********************
*
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﻭ ﮔــﺮﻣﺎﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ/ﺑﺎ
ﺁﻣﺪﻥ ﺗــــﻮﻣــــﺎﻩ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ
ﺑــــــﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧـــــﻮﺭ ﺳﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﻢ/
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ. . .
***********************
*
ﺩﺭ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻫـﻮﺍ ﻟﻄﯿﻒ ﻭ ﻋـــﺎﻟﯽ ﺳﺖ/
ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻓﺎﺭﻏﺒﺎﻟﯽ ﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑــــﺎﺭﺍﻥﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫــﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ/
ﺩﺭ ﺁﻏـــﻮﺷﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺟــــﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻟﯽ
ﺳﺖ. . .

MAHYAR
01-05-2013, 10:35
از استادى پرسیدند: آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟

استادگفت :بله

پرسیدند : آیا شما تا کنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟

استادپاسخ داد :آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن

دست کشیده اید!؟

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم

نه لاله نه گل نه نسترن می خواهم

خواهم ز خدای خویش کنجی خلوت

من باشم و آن کسی که من می خواهم . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس

تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس

با این همه حال و در چنین تنگدلی

جا کرده محبت تو چندان که مپرس . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌خواهی چه کار؟

دام بگذاری اسیرم‌، دانه می‌خواهی چه کار؟

شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن‌

گریه کن پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار؟

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم . . .

MAHYAR
01-05-2013, 10:36
نگذار هرکسی از راه رسید با ساز دلت تمرین نوازندگی کند . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

پیش از “تو” چیزی نبود

بعد از “تو” چیزی نیست

با “تو” اما …

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

یکباره بهانه ای به سر خواهم کرد

تن پوش غم از قلب به در خواهم کرد

بر شوق رسیدن تو دل خواهم داد

هم دوش هوای تو سفر خواهم کرد . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

به سلامتی پدر بزرگا که یه بار هم خوجگل، جوجو، عسیسم نگفتن

ولی با زنشون ۵۰ سال عاشقانه زندگی کردن . . .

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

جای خالیت را انقدر با چشمانم آب میدهم که باز کنارم سبز شوی . . .

MAHYAR
01-05-2013, 10:45
مثل آن مسجد بین راهی تنهایم

هر کس هم که می آید مسافر است می شکند

هم نمازش را، هم دلم را و می رود

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

بی همگان بسر شود

بی تو اصن بحثشو نکن!

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

بهار….

و این همه دلتنگی؟!

نه ،

شاید فرشته ای

فصلها را به اشتباه

ورق زده باشد

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

از کدام سو دورم می زنی؟

می خواهم از همان سو دورت بگردم

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

کمی گیجم کمی منگم عجیب است

پریده بی جهت رنگم عجیب است

تو را دیدم همین یک ساعت پیش

برایت باز دلتنگم عجیب است

MAHYAR
01-05-2013, 10:46
تـو راحت بـخواب من مـشق گریه هایـم هـنوز مـانده

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

گلبرگ به نرمی چو بر و دوش تو نیست

مهتاب به جلوه چون بنا گوش تو نیست

پیمانه به تاثیر لب نوش تو نیست

آتشکده را گرمی آغوش تو نیست

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

من را تو ببخش چشم من کور!

دستم برود به زیر ساطور!

تقصیر دلم نبود دزدی

چشم تو سیاه بود و مغرور

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

شکر خدا نشد که عاشقت شوم

تقدیر این نبود که من لایقت شوم

یاد توا کنار دلم چال کرده ام

تا بیخیال تو و هق هق ات شوم

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

بسیار نمی خواهم

تنها کمی

برای چشم به هم زدنی

دستت را به من بده

تا دلت را در آغوش گیرم

MAHYAR
01-05-2013, 10:47
هیچ کلمه ای نیست

میان «من و تو»

این «واو» حرف بی ربطی است

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

مهر تو در ساحل روحم وزید

چشم تو در گنجۀ عشقم خزید

با تو وفا کردم و لبخند تو

مار شد و کفتر جانم گزید

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

هنوز هم دلم تنگ می شود

برای محض حرف زدنت

و برای تکیه کلامهایت

که نمی دانستی

فقط کلام تو نبود

من هم به آنها تکیه داده بودم

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس

تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس

با این همه حال و در چنین تنگدلی

جا کرده محبت تو چندان که مپرس

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

هر لحظه در کنار منی عاشقانه تر

با قلب عاشق و بدنی عاشقانه تر

تکرار شو حوالی دستان خسته ام

شاید مرا رقم بزنی عاشقانه تر

MAHYAR
01-05-2013, 10:48
دلم را که مرور میکنم

تمام آن از آن توست

فقط نقطه ای از آن خودم….

روی آن نقطه هم

میخ میکوبم

و قاب عکس تو را می اویزم

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

نگاه تو معجزه است،

سِحر غم به معجزت خراب می شود،

تا عصای دیده بر من افکنی،

خشک، نیل چشم من ز آب می شود

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

دیرگاهیست

بالهایمان را آویخته ایم به جالباسی

عادت کرده ایم به زمین

زمین جای گرم و نرمیست

چه خیال اگر چشمهایمان را خواب

چه خیال اگر دلهایمان را آب برده است

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

تو دوست داشتنی هستی

اما

دوست ِ داشتنی نیستی

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

یک سوزن از ابروی تو

با یک نخ از گیسوی تو

آرام می دوزد به هم

چشم مرا با روی تو

MAHYAR
01-05-2013, 10:49
عاشقانه تر از این نیست

که در واپسین لحظات باورم

از بودن تو

باور نکنم

که رفته ای

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

جغرافیا دروغی بیش نیست !

وقتی تمام دنیای من در مساحت آغوش “تو” خلاصه می شود !

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

کسی که نگاهت را نمی فهمد

توضیح های طولانی ات را هم نخواهد فهمید

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

تو زندگیت هرچی میخوای باش ، فقط نفر سوم خلوتهای ۲ نفره نباش

-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-❤-=-

بعضی دردها مثل چایی میمونن

با گذشت زمان سرد میشن ولی تلخیش از بین نمیره !

GORJI
01-05-2013, 17:41
غرور من که زسختی به کوه میمانست
کمر به کشتن خود بست و خاک پای تو شد
دلم که به همه بیگانه بود و یار نداشت
چه دید در تو که اینگونه آشنای تو شد ؟


آباد تو بودم و خرابم کردی ، یک زنده که تو مرده حسابم کردی
با شوق کبوترانه تا خانه تو ، هربار که آمدم جوابم کردی...


عشق یعنی گم شدن پیدا شدن ، عشق یعنی غرق در رویا شدن
عشق یعنی حسرت دیدار تو ، عشق یعنی من شوم بیمار تو...


فدای ناز عشقت ناز دانه / که عشقت کنج دل زد آشیانه
به یاد سوزش مجنون ز لیلی / به یادت سوختم در این زمانه...
چه شود به چهره ی زرد من نظری زراه خدا کنی ، که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی
تو کمان کشیده و درکمین که زنی به تیرم و من غمین ، که خدای ناکرده خطا کنی .

GORJI
01-05-2013, 17:41
در فراغت این دل من پیر شد ، بله ای گو این دلم تبخیر شد
بر سرم دستی کشید آرام گفت ، باز طفلک قرصهایش دیرشد . . .


۱ دونه دوست دارم چون یدونه ای ، دو تا دوست دارم چون دومیت وجود نداره
صد تا دوست دارم چون تا صد ساله دیگه هم که بگردم ، مثل تو را پیدا نمی کنم .


شنیدی باغبان چون گل بکارد / چه مایه غم خورد تا گل برآرد
تو هم گل گشته بودی اندر این دل / ولی بی کود شدی مردی چه حاصل !


سلام ای نازنین خوابتو دیدم / تو گفتی نه رفیق دیگه بریدم
خیال کردی بری بی تو می میرم / تو رفتی من یکی دیگه می گیرم !زندگی را بی عشق سپری کردن غم بزرگی است
اما این تقریبا برابر است با غمی که زندگی را ترک کنی
بدون اینکه به کسی که عاشقش هستی بگویی که دوستش داری . . .

GORJI
01-05-2013, 17:41
هر دم به بهانه ای تو را یاد کنم / افسرده دلم به یاد تو شاد کنم
بی تو دل من چو کلبه ای خاموش است / با یاد تو این خرابه آباد کنم . . .


عاشق شدم و عشق مرا بد نام کرد / داروغه شنید و مرا زندان کرد
در خلوت زندان به خود نالیدم / عاشق شود آنکس که مرا عاشق کرد . . .


عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ / که به عمری نتوان دست در آثارش برد . . .


فال حافظ زدنت از پی دلتنگی کیست ؟ / من که هر لحظه به یاد تو و دلتنگ تو ام
هر ستاره یه نشان از غم و دلتنگی من / آسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد تو ام ؟
ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم / ما خاک قدوم هرچه زیبا صفتیم
از زشتی کردار دگر خسته شدیم / محتاج دو پیمانه می معرفتیم . . .

GORJI
01-05-2013, 17:41
از خدا خواهم نبخشاید تو را / این چه رسم دوستی باید تو را
تو که می دانی در قلب منی / این همه دوری و بی مهری چرا ؟
.درکوچه های عشق دنبال منی / من فکر می کردم فقط مال منی
این دل اسیر مهر روی توست نمی دانی ؟ / ای همرنگ چشم من ، تو فال منی . . .


دوستی اتفاق است ، جدایی رسم طبیعت
طبیعت زیباست ، نه به زیبایی حقیقت
حقیقت تلخ است ، نه به تلخی جدایی
جدایی سخت است نه به تلخی تنهایی . . .نترس از شب مستی ، بیا و عاشق باش / فروغ دیده مجنون ، بهای صادق باش
من و کبوتر عاشق به روی یک دیوار / دو پنجره ، دو ستاره فدای یک دیدار . . .


اگه می گفتی می خوامت دلم دیگه غصه نداشت
شب چشام خوابش می برد نیازی به قصه نداشت
اگه می گفتی می خوامت تو دنیا چیزی کم نبود
رو خاطرات خوبمون هاشور زرد غم نبود . . .

GORJI
01-05-2013, 17:42
نمیدانم هم اکنون کجا مشغول لبخندی ، فقط یک آرزو دارم
که در دنیای شیرینت ، میان قلب تو با غم نباشد هیچ پیوندی . . .


ای قرار لحظه های اضطرار ، بر روان دیده ام منشین چو خار
جاری عشقی به شریان وجود ، بی تو باید شعر دلتنگی سرود . . .


روزگاری شد و کسی مرد ره عشق ندید / حالیا چشم جهانی نگران من و توست . . .


می خواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم
دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمی شود
کمی نزدیک تر بیا ، می خواهم با تو بودن را حس کنم . . .


دوستی گفت صبر کن ایراک / صبر کار تو خوب زود کند
آب رفته به جوی باز آرد / کار بهتر از آن که بود کند
گفتم آب آری به جوی باز آید / ماهی مرده را چه سود کند

GORJI
01-05-2013, 17:42
عشق چون ایده برد هوش دل فرزانه را ، دزد عاقل می کشد اول چراغ خانه را
آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد ، در میان خانه گم کردیم صاحبخانه را . . .


نترس از شب مستی ، بیا و عاشق باش / فروغ دیده مجنون ، بهای صادق باش / من و کبوتر عاشق به روی یک دیوار / دو پنجره ، دو ستاره فدای یک دیدار


ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم / ما خاک قدوم هرچه زیبا صفتیم / از زشتی کردار دگر خسته شدیم / محتاج دو پیمانه معرفتیم


تو را انگار یک جا دیده بودم میان خواب و رویا دیده بودم نگاهت همچو شبنم آشنا بود گمانم بین گلها دیده بودم


تو دنیایی که جای آرزوهاست کسی جز تو منو عاشق نمی خواست بیا تا تکیه گاه من تو باشی دلم مثل خودت تنهای تنهاست

GORJI
01-05-2013, 17:42
آباد تو بودم و خرابم کردی ، یک زنده که تو مرده حسابم کردی
با شوق کبوترانه تا خانه تو ، هربار که آمدم جوابم کردی . . .
عشق یعنی گم شدن پیدا شدن ، عشق یعنی غرق در رویا شدن
عشق یعنی حسرت دیدار تو ، عشق یعنی من شوم بیمار تو . . .فدای ناز عشقت ناز دانه / که عشقت کنج دل زد آشیانه
به یاد سوزش مجنون ز لیلی / به یادت سوختم در این زمانه . . .
چه شود به چهره ی زرد من نظری زراه خدا کنی ، که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی
تو کمان کشیده و درکمین که زنی به تیرم و من غمین ، که خدای ناکرده خطا کنی .
در فراغت این دل من پیر شد ، بله ای گو این دلم تبخیر شد
بر سرم دستی کشید آرام گفت ، باز طفلک قرصهایش دیرشد . . .

GORJI
01-05-2013, 17:42
درکوچه های عشق دنبال منی / من فکر می کردم فقط مال منی
این دل اسیر مهر روی توست نمی دانی ؟ / ای همرنگ چشم من ، تو فال منی . . .
۱ دونه دوست دارم چون یدونه ای ، دو تا دوست دارم چون دومیت وجود نداره
صد تا دوست دارم چون تا صد ساله دیگه هم که بگردم ، مثل تو را پیدا نمی کنم .
شنیدی باغبان چون گل بکارد / چه مایه غم خورد تا گل برآرد
تو هم گل گشته بودی اندر این دل / ولی بی کود شدی مردی چه حاصل !
سلام ای نازنین خوابتو دیدم / تو گفتی نه رفیق دیگه بریدم
خیال کردی بری بی تو می میرم / تو رفتی من یکی دیگه می گیرم !
ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم / ما خاک قدوم هرچه زیبا صفتیم
از زشتی کردار دگر خسته شدیم / محتاج دو پیمانه می معرفتیم . . .

GORJI
01-05-2013, 17:42
از خدا خواهم نبخشاید تو را / این چه رسم دوستی باید تو را
تو که می دانی در قلب منی / این همه دوری و بی مهری چرا ؟
ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم / ما خاک قدوم هرچه زیبا صفتیم
از زشتی کردار دگر خسته شدیم / محتاج دو پیمانه می معرفتیم . . .
از خدا خواهم نبخشاید تو را / این چه رسم دوستی باید تو را
تو که می دانی در قلب منی / این همه دوری و بی مهری چرا ؟
ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم / ما خاک قدوم هرچه زیبا صفتیم
از زشتی کردار دگر خسته شدیم / محتاج دو پیمانه می معرفتیم . . .
از خدا خواهم نبخشاید تو را / این چه رسم دوستی باید تو را
تو که می دانی در قلب منی / این همه دوری و بی مهری چرا ؟

GORJI
01-05-2013, 17:43
نمیدانم هم اکنون کجا مشغول لبخندی ، فقط یک آرزو دارم
که در دنیای شیرینت ، میان قلب تو با غم نباشد هیچ پیوندی . . .ای قرار لحظه های اضطرار ، بر روان دیده ام منشین چو خار
جاری عشقی به شریان وجود ، بی تو باید شعر دلتنگی سرود . . .
دوستی گفت صبر کن ایراک / صبر کار تو خوب زود کند
آب رفته به جوی باز آرد / کار بهتر از آن که بود کند
گفتم آب آری به جوی باز آید / ماهی مرده را چه سود کند !
عشق چون ایده برد هوش دل فرزانه را ، دزد عاقل می کشد اول چراغ خانه را
آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد ، در میان خانه گم کردیم صاحبخانه را . . .زندگی را بی عشق سپری کردن غم بزرگی است
اما این تقریبا برابر است با غمی که زندگی را ترک کنی
بدون اینکه به کسی که عاشقش هستی بگویی که دوستش داری . . .

GORJI
01-05-2013, 17:43
عاشق شدم و عشق مرا بد نام کرد / داروغه شنید و مرا زندان کرد
در خلوت زندان به خود نالیدم / عاشق شود آنکس که مرا عاشق کرد . . .عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ / که به عمری نتوان دست در آثارش برد . . .
فال حافظ زدنت از پی دلتنگی کیست ؟ / من که هر لحظه به یاد تو و دلتنگ تو ام
هر ستاره یه نشان از غم و دلتنگی من / آسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد تو ام ؟
هر دم به بهانه ای تو را یاد کنم / افسرده دلم به یاد تو شاد کنم
بی تو دل من چو کلبه ای خاموش است / با یاد تو این خرابه آباد کنم . . .غرور من که زسختی به کوه میمانست
کمر به کشتن خود بست و خاک پای تو شد
دلم که به همه بیگانه بود و یار نداشت
چه دید در تو که اینگونه آشنای تو شد ؟

FARID_GM
01-05-2013, 19:28
نمی دانم چرا ، کجا ، تا کی ، برای چه ، ولی رفتی بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم ... فضای اتاق برای پرواز کافی نبود


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


چقدر سخته
دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که
یه بار زیر آوار غرورش همه وجودت له شده


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


کاش تو چایی بودی و من قند ، من خودمو فدات می کردم تا تو تلخی زندگی رو احساس نکنی


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


می توان پر کرد فاصله هایی بلـند را با یک پیام ساده و کوتاه...

کافیست بنویسی : دوستت دارم


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

FARID_GM
01-05-2013, 19:29
دوستت دارم ، این تعارف نیست زندگی من است!


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


کو طبیبی تا شکافد قلب خونین مرا / تا ببیند من نمردم عشق تو کشته مرا


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن ، از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


بیشتر از دیروز ، کمتر از فردا ، بیشتر از خودم ، کمتر از خدا ، بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


توی این دنیای دیوونه یه دیوونه دیوونه وار دیوونته دیوونه


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

ARMAN
02-05-2013, 02:13
ديشب تو فكرت بودم كه يه قطره اشك از چشمام جاري شد ........ از اشك پرسيدم چرا اومدي؟؟ گفت آخه تو چشمات كسي هست كه ديگه اونجا جاي من نيست

مي دوني چرا بين انگشتان دست فاصله هست؟ چون يه روزي يه دستي پيدا مي شه كه اين فاصله رو پر كنه

بهترین دوست اون دوستی كه بتونی باهاش روی یك سكو ساكت بنشینی و چیزی نگی و وقتی ازش دور میشی حس كنی بهترین گفتگوی عمرت رو داشتی

هوسبازان وقتی زیبایی را می بینند، دوستشان دارند ولی عاشقان وقتی كسی را دوست داشته باشند زیبا می بینن

کسي رو براي دوست داشتن انتخاب کن که قلب بزرگي داشته باشه تا مجبور نشي به خاطر اينکه تو قلبش وارد بشي خودت را کوچک کني

GORJI
02-05-2013, 12:25
دیگر نمی نویسمت ...!
هرکس ..
به چشمــهایم نگاه کند !
تو را خواهد خواند...
می نویسم از تو ای زیبای من ، می سرایم از تو ای رویای من
ای نگاهت سبزتر از سبزه زار، می نویسم بی قرارم بی قرار
خوش به حال خدا که "لحظه به لحظه" با توست
و "من" همیشه درباره ی "تو" با "او" حرف میزنم
یه نفر یه جایی تنها روز و شب از تو میگه از تو میخونه
واسه تو می نویسه اما تو نیستی تو نمیشنوی
و نمیدونه چی میشه و همش ای کاش و ای کاش ...خسته شده خدایا ....
فقط تو میتونی به دادش برسی
بیا و بمون کنارم واسه همیشه... نگو نمیشه ...
عهد کن یارم بمانی تا قیامت ، ای رها / اولین و آخرین عشقم بمانی ، با وفا
کلبه ای با هم بسازیم با ستونی استوار / گر کنارم تو نباشی بیقرارم ، بیقرار

GORJI
02-05-2013, 12:25
بغض هایم را به آسمان سپرده ام ، خدا به خیر کند باران امشب را
هیچ دلی بی بهانه نمیتپد ، نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر
گفتم دل و جان بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم
گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی! این من بودم که بی‌قرارت کردم . . .
باران من ، روزی باریدی بر تن خسته من ، قلب من شد عاشق تو!
همیشه چشم به راهت مینشستم
این شده بود کار هر روز من که حتی قبل از آمدنت
در زیر باران بی قراری خیس میشدم
بیراهه هم برای خودش راهیست
وقتی من را به تو برساند
و حوصله چه زود بی طاقت می شود
در ادامه ی راهی که به تو ختم نمی شود

GORJI
02-05-2013, 12:26
دو رکعتــ گـ ـ ــریه برایـــِ خـــاطـره هـــایمـ
یکــ قنـــوتــ ســکوتــ برایــِ یـــادتــ
دو سجــــده بی قـــراری برایــِ عشـ ـ ـقِ بربــــاد رفتــه
یکــــ تشـهد برایــِ مــ ــرگــِ دلـ ـ ـ ـ م. . .
من را زیر خاکستر جا گـــــذاشتـــــــی!!!
آهـــــــایـــــــــــــ.. .
با توام...
تــــــــــــــــــــــــ ـو یادتـــــ نـــرود!!!
من به خاطرتــــــــو
آتـــــــش گـــرفته ام....
من به تو نگاه میکردم
و تو به ساعت...
تو قرار داشتی و من بی قراری...
به اندازه ی چشمان کفتربازی که کفترش بر بام دیگری نشسته ، بیقرارتم !
روز روشن میره باز شب میرسه
غم میاد به هر دری سر میزنه
مگه میشه چشامو هم بزارم
وقتی غم قلبمو خنجر میزنه ...

GORJI
02-05-2013, 12:26
من آن ابرم که می خواهد ببارد / دل تنگم هوای گریه دارد
دل تنگم غریب این در و دشت / نمی داند کجا سر می گذارد...دلم را پیش خود پابند کردی / ولی گفتی تو یک دنیای دردی
غرورم را شکستی بی تفاوت / برو فکر کن همیشه خیلی مردی ...تو از دردی که افتادست بر جانم چه می دانی؟
دلم تنها تو را دارد ولی با او نمی مانی
تمام سعی تو کتمان عشقت بود در حالی
که از چشمان مستت خوانده بودم راز پنهانی ...چشم من چشمه ی زاینده ی اشک
گونه ام بستر رود
کاشکی همچو حبابی بر آب
در نگاه تو رها می شدم از بود و نبود ...قلبم گرفت عزیزم از بس که بی وفایی
تنگ غروب گم شد الماس آشنایی
خواستی ردم کنی تو یک جوری که نفهمم
یک لحظه باورم شد که من چقدر نفهمم !

GORJI
02-05-2013, 12:26
ای ثانیه ها مرا تب آلود کنید / سرتاسر خانه را پر از عود کنید
چشمان حسود کور ، عاشق شده ام / اسفند برای دل من دود کنید ...بزرگ راهای مهندسی ساز
ما را به هم نمی رسانند
عشق با قوانین بیگانه است
از بیراهه ها بیا
برای دیدن کسی که
عمریست دوستت دارد!!!در نبودت شعر گل ماتم شود / قامت یاس و اقاقی خم شود
روح من هر دم تو را خواند ولی / در حضورت آتش جان کم شود ...یه بغل گل های لاله ، سبدی پر از ستاره
می فرستم واسه دوستم ، که دلش مثل بهاره ...دلم را مبتلایت کرده بودم
خودم را خاک پایت کرده بودم
ندانستم بی وفا هستی وگرنه
همان اول رهایت کرده بودم !

GORJI
02-05-2013, 12:27
ترا در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
ترا در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارمبنویسید به دیوار سکوت
عشق سرمایه هرانسان است
بنشانید به لب
حرف قشنگ حرف بدوسوسه شیطان است
وبدانید که فردا دیر است
اگر غصه بیاید امروز
تا همیشه دلتان درگیر است
پس بسازید رهی را کنون
تا ابد سوی صداقت برود
و بکارید به هر خانه گلی
که فقط بوی محبت بدهدبا پای دل قدم زدن آن هم کنار تو / باشد که خستگی بشود شرمسار تو
در دفتر همیشه ی من ثبت می شود / این لحظه ها عزیزترین یادگار تو
اه چه شود اگر شبی بر لب من نهی لبی / تا به لب تو بسپرم، جان به لب رسیده را...همیشه درد از دیگران است ، گاه از نبودنشان ، گاه از بودنشان ...همیشه داشتن " بهترین ها " به آدم غرور خاصی میده
من مغرور ترینم ، چون تو بهترینی ...

GORJI
02-05-2013, 12:27
یک شب خیال چشم تودیدیم به خواب
ز آن شب دگر، به چشم ندیدیم خواب را ...بی وفا!!
ایـن روزهـا نـه مـجـالـی
بـرای دلـتـنـگـی دارم
و نـه حـوصـلـه ات را..
ولـی بـا ایـن هـمـه،
گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد...از بس خوابت را دیده ام دیگر نمی گویم "خوابم می‌‌آید"می‌گویم "یـــــــارم می‌‌آید" وعده ی ما همان رویای‌ همیشگی ...بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر
در میان گریه بر احوال خود خندیده ام . . .

FARID_GM
03-05-2013, 14:17
آخر قصه ی ما را همان اول لو دادند!
همان جایی که گفتند: یکی بود، یکی نبود

---------

شنیده ای می گویند:بی خبری خوش خبری..؟؟
شده حکایت ترس من
این روزها از ترس اینکه دلتنگم نباشی حتی می ترسم بپرسم
خوبی؟؟؟؟

--------

تنهایی یعنی 3تا سیم کارت روشن داشته باشی ولی از صبح تا شب برات 2تااس ام اسم نیاد.....

------

آرزویی بکن ...

گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه..

ارزویی بکن ...

شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد....

---------

همـــه میتــونــن اسمـــت رو صـــدا کنن
امـــا …
کـم هستــن کســایــی کــه وقتــی اسمــت رو میـــگن لـــذت میبـــری
و بــا تمـــام وجــود در جـــوابشــون دوســـت داری بــگــــی
جــــــــــونــ ـم ♥

FARID_GM
03-05-2013, 14:17
پراز توام 
به تهي دستي ام نگاه نکن؛مگوهيچ نداري!
ببين 
تورا"دارم"

----------
آن لحظه که فکرش رانميکني،کسي در دوردستها،خاطره خوبيهايت را ورق ميزند!

--------
گفتند محبت کن ، از محبت خارها گل میشود … محبت کردم اما هیچکس گل نشد ؛ فقط خارم کردند !

--------
سلامتی همه رفقایی که نه دنیا عوضشون میکنه نه من با دنیا عوضشون میکنم
--------

فرقی نمیكند بگويم و بدانی، يا نگويم و ندانی! فاصله دورت نمیكند، درخوبترين جای جهان جا داری جايی كه دست هيچكس به تو نمیرسد: "دلم"

FARID_GM
03-05-2013, 14:18
غيرت دارم روي خاطراتمان ، براي هر كسي تعريفشان نمي كنم ؛ تو فقط مرد باش و ... انكارشان نكن ...

------------


آغوش گرمم باش... بگذار فراموش کنم لحظه هائی را که در سرمای بی کسی لرزیدم.

----------

گفته بودم لب ترکنی
میمیرم برات
اما
نه اینکه لب هایت با لب های دیگری تر شود!!!!!!!

--------
میدانم !!
میدانم ، ذره ای از فکرت را هم مشغول نکرده ام...
اما این را هم میدانم
که زمانی...
فقط ذره ای از فکرت از من خالی بود...!!!

------------
دنیا را در 80 روز دور زدند...ما که دیگر جای خود داریم...

FARID_GM
03-05-2013, 14:19
پشت سرم حرف بود…
حدیث شد…
میترسم آیه شود !
سوره اش کنند به جعل !
بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل

----------

آدمــایـی کـه از رابـطـه هـای طــولـانـی مـیــان بـیـرون خــطـرنــاکــن !!!
چــون اونــا میــفهـمـن کـه میــشه
یـــه چــیــزایـــی رو از دستــــ داد ،
و نــَـمُـــرد . . . !

----------

بر عکس پولهایمان ، زندگیمان گوشه دارد ، همانجا که همیشه تنها مینشینیم.

---------
سلام روزگار…
چه میکنی با نامردی مردمان…
من هم …
اگر بگذارند …
دارم خرده های دلم را…
چسب میزنم…
راستی این دل …
دل می شود ؟

-----------
گاهی باید خلوت کسی را بهم ریخت تا بداند تنها نیست

VICTOR
03-05-2013, 21:37
درد دارد ..

" امـروز " حـرفـي بـراي گـفـتـن نـداشـتـه بـاشـي ..

بـا کـسـي کـه

تـا " ديـروز " تـمـام حـرف هـايـت را فـقـط بـه او مـي گـفـتـي . . !

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

برای با تــــــــــو بودن،

نه مهلت می خواهم...

و نه بهانه ای...

بودنت نیـــــاز مــــــن است...

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

گاهی باید آدمای اطرافت رو کنار بذاری !
بعضیارو برای یک ساعت
و بعضیارو برای همیشه …
ـــــــــــــــــــــــ

هــــــــر بار که کــــو دکانه دستی را گرفتمــــــــ گم شدمـ !

و امروز ....

بیمم از گم شدن ها نیستـــــــــ

هراسِ من از گرفتن دستی استـــ که بی بهانـــه رهایم کند !
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

چه دنیای ساکتی …
دیگر صدای تپش قلبها
غوغا نمیکند …
بی گمان همه شکسته اند …

VICTOR
03-05-2013, 21:46
صدا بزن مرا
مهم نیست به چه نامی
فقط میم مالکیت را آخرش بگذار
می خواهم باور کنم ، مال تو هستم

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

اینــــــــــــ شبـــــــــ ها تنهـــــــــــــا به این می اندیشمـــــــــ

که مگــــــــــــــر من ترا چقــــــــدر دوســــــــت داشتمـــــــــــــــ

که خوشبختیتــــــــــــ تنهــــــــــا آرزویمـــــــــ بود...

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

این شهــــر

همین "نبــــودت" را کـــم داشت

که کامــــل شد ! ---

ـــــــــــــــــــــــــ ـــ

خیلی وقتا بهم گفتن چرا میخندی

بگو ما هم بخندیم ...

اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری

بگو ما هم بخوریم ...!

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

چقدر تلخ است بعد از سال ها انتظار
نیمه گم شده ات را کامل بیابی . . .

ARMAN
04-05-2013, 15:58
دوست دارم شب را به غم سر کنم ٬ دفتری را از اشک چشمم تر کنم ،

نام آن دفتر نهم دیوان عشق ٬ عشق را عنوان آن دفتر کنم..

-------------------------------------------

در گلستان خیالم ندهد هیچ گلی بوی تورا... تو گل ناز منی از دور می بوسم تورا...

-------------------------------------------

عقل می گفت که دشوارتر از مردن چیست؟ عشق می گفت فراق از همه دشوارتر است.

-------------------------------------------

شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی ؛ اما حال که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص!!


-------------------------------------------

لالالالا نخواب دنیا خسیسه. واسه کم آدمی خوب می نویسه. یکی لبهاش تو خوابم غرق خندست. یکی پلکش تو خوابم خیس خیسه...

GORJI
05-05-2013, 12:35
همه رو صدا زدم ؛
جز خدا ....
هیچ کس جوابم را نداد ؛
جز خدا ... !


دیدے اے دل عاقبت زخمت زدند
گفتہ بودم مردم اینجابدند
دیدے اے دل ساقہ ےجانت شکست
آن عزیزت عهد و پیمانش شکست
دیدےاے دل حرف من بیجا نبود
یار تو آن عشق رویاها نبود
آن بهار عمر را دیدے چہ شد؟
زندگے را هیچ فهمیدے چہ شد؟
اے دل اینجا باید از خود گم شوے
عاقبت همرنگ این مردم شوے


آدم های این سرزمین سردند
نگاه هایشان..
حرفهایشان...
همه بوی سردی میدهد.
عشق دراین سرزمین بی معناست،فقط محبتشان این است ک برای زخمهایت نمکدان می آورند همین..


سالی که بر من و تو گذشت , ۳۶۵ روز نبود
جمعه ها را باید دو روز حساب کرد....


زندگی کن،به ضرب المثل ها اعتمادی نیست... ماهی راهروقت ازآب بگیری میمیرد

GORJI
05-05-2013, 12:36
مـحکــم باش ...
وقتی خیلی نرم شوی ؛
همه خـَمـَت می کنند !
حتی کسی که انتظار نداری ... !


آرام رد میشوی..
مرا نمیشناسی..
اما ته مانده ای از خاطرات در ذهنم مانده برای روز مبادا......


هواگرفته بودوباران می باریدکودکی روبه اسمان کرده گفت:"خدایاگریه نکن درست میشه!"


خیالت همیشه هست...اماامروزدلم خودت رامیخواست نه خیالت را...


گنجشک همیشه لاف میزد...جیک جیک جیک! عشقش ک رفت جیکش هم درنیامد!

GORJI
05-05-2013, 12:36
خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم!
دیدم طاقت اسم هایى که میگوید را ندارم...!


شده ام معادله ى چند مجهولى!این روزها هیچ کس از هیچ راهى مرا نمیفهمد...


حسن باران اینست،که زمینیست ولی،آسمانی شده است و به امداد زمین میاید،حسن باران اینست،که تبسم دارد،گرد غبار از همه چیز و همه جا میگیرد،همه جا بر همه کس می بارد،و تعلق دارد به جهانی از عشق .


حسادت میکنم به تو...که آسان...که آسوده...فراموش میکنی اما....فراموش نمیشوی...


سکوت همیشه ازروی رضایت نیست..
گاهی نشانه اعتراض است..
گاهی مودبانه خفه شدن..
گاهی فداکاری وازخود گذشتگی است..
وگاهی ازروی بی تفاوتی است..

GORJI
05-05-2013, 12:36
آدم ک تنهاباشد
عاشق عکس هم میشود..
انگار ک تنهایی
فقط دنبال جمع کردن حسرت است..صدایم را در پیله تنهایی ام پیچیده ام...شاید اگر تو به فریاد رسی، سکوتم پروانه شود...


میان همهمه برگ های خشک پاییز فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی!روزهاى آخر پاییزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ!


مردی که درمقابل عشق عقل خود رااز دست میدهدعاقلترین عاقلهاست"ضرب المثل ایتالیایی"


هیچکس ندانست، شاید شیطان عاشق حوا بود که بر ادم سجده نکرد...

GORJI
05-05-2013, 12:36
در اوج جوانی جز ستم چیزی ندیدم..گر کسی باور ندارد این من واین زندگانی...کنج اتاق،هم بستر دیوارم
کاش یکی مچم رابگیرد
عادت بدیست تنهایی..تنها ک باشی
نه دلت دستمالی میشود..
نه خیالت انحصاری..


دل من همانند اتوبوس های شهر شده!
غصه ها سوار میشوند،فشرده ب روی هم..
ومن راننده ام ک فریاد میزنم:
دیگرسوار نشوید..
جانیست..


هـــــــــِی
رفیــق...!
آنکه درکنار توست..!
آرزوی من بود..!

GORJI
05-05-2013, 12:37
تاحالا دقت کردیدوقتی میگن غصه نخور،آدم بیشترغصه اش میگیره؟!؟


برف میباره...
من وتنهاییم قدم میزنیم!
فقط یه رد پابه جامیمونه!
گلوله ی توی دستم آب میشه
نیستی که سمتت پرتش کنم


سالهاست که رفته ای و من هنوز به خودم می لرزم، درست مثل شاخه ای که چند لحظه قبل پرنده اش پریده باشد...بگذار غرورم
در تمام کوچه پس کوچه های این شهر
هر روز...
بدون تو
بشکند...
من تنهاییم را بعداز تو به هیچکس حواله نخواهم داد...!


بی تو در ردیف شعرهای من سه نقطه ای منتظر،جای خالی تورا، به انتظار نشسته اند...

GORJI
05-05-2013, 12:37
بی تو، هیچ چیز دیگری مرا مرد نمی کند، حتی سیگار...


وقتی اینگونه خیره می شوی به نداشته هایت، دلم می خواهد تمام داشته هایم را از دست بدهم تا به نداشته هایت برسم...


خـدایـا . . .
بـابـت آن روز کـه سـرت داد کـشـیـدمـ مـتـأسـفـمـــ ...!
مـن عـصـبـانـی بـودمـ بـرای انـسـانـی کـه تـو مـیـگـفـتـی ارزشـَش را نـدارد
و مــن پـا فـشـاری مـی کـردمـ . . .خوشابحالت آدم...
خودت بودی وحوا
وگرنه حوای توهم هوایی میشد!بعضی از آدما " خـــــــــــــــــــوب نمی بینن "
اما بدتر از اون اینه که:
بعضی دیگه "
خوبــــــــــــــــــــــ ـی رو نمی بینن...

GORJI
05-05-2013, 12:37
این روزها
با هر صدائی بر می گردم
و هر بار باید
به روی دلم نیاورم
که تو نبودی...


من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایم
میگویند خوش به حالت که خوشحالی
نمیدانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتن من


میدانم که یکی از روزهای مبهم دور...
وقتی جلوی تلویزیون رو کاناپه لم داده ای و بچه ها از سروکولت بالا میروند...
درست همان لحظه ای که قرار است احساس کنی خوشبخت ترینی...
ناگهان...
یاد من به سینه ات چنگ میزند


چشمانم را باز میکنم و او نیست...
این بی رحمانه ترین اتفاق هرروز است...


دلم نگرفته از اینکه رفتی...
دلگیرم از دوست داشتن هایی ک میگفتی ولی نداشتی..!

GORJI
05-05-2013, 12:37
شده درخلوت تنهایی خود،یادیک خاطره شادت بکند؟لرزه برقلب ودلت اندازد؟بی خبرازهمگانت بکند؟تویی آن خاطره خلوت تنهایی من.


عشق
درعشق گرچه بایدآهی سردبودن
همرنک باآه وفغان ودرد بودن
نالیدن ودرکوشه رفتن سخت ننک است
درعاشقی باید همیشه مرد بودن


دیدی آخر من را لمس کردی!ولی چه حیف...سنگ قبر من"احساس"ندارد ...


هیس...ساکت!
یک کف مرتب به افتخار رفتنش... چه بااحساس منوگذاشت ورفت...!زیر باران آدم ترم
خاک ِ تنم ، بوی دستهای گِلی ِ خدا را می گیرد...

GORJI
05-05-2013, 12:38
خـیـانـت کـه مـیـکنـی دیـگـر خـیـالـت راحـت است،
مـیـدانـی کـه مـُرده . . .
وجـدانـت را مـیـگـویـمـ !


تنــهایـی یعنـی ؛
ببـیـنـی
غـریـــبه هــا
دردت را
بهــــــتر از او
می فــهمند !


ساده میگویم...
دلم یک خوب می خواهد
نه اینکه عالیه عالی
نه اینکه بهترین باشد
دلم یک خوب میخواهد ....استعدادعجیبی درشکستن داری.قلب،غرور.پیمان.استعدا عجیبی درنشستن دارم .به پای تو.به امیدتو.درانتظارتو !


دمش گرم...؟ باران رامیگویم به شانه ام زدواگفت...خسته شدی استراحت کن امروز رومن به جای تومی بارم،

GORJI
05-05-2013, 12:38
نقـش یـــک درخــت خشک را
در زنـدگی بازی میکـنم
نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم


شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود میگوید باید ترک کنم، سیگارم را، خانه ام را، زندگی ام را... و باز پکی دیگر میزند...!


خسته ام ازاهل دنیا خسته ازاین سرنوشت،آن که آمدباسیاهی روی قلبم را نوشت،چشم برهم تازدم روح وجسمم راگرفت،عاشقش گشتم ولی تنهاخداحافظ نوشت


آدامس ها بهترین معلمان معنویت اند. از همان اول به ما میاموزند که هیچ شیرینی ای ماندنی نیست؛


' تو ' ماه را دوست داری.. من ' ماه هاست که تو را ... ' برای رفیق خوبم...

LIDA
05-05-2013, 18:58
هر ذره از وجودم پر بود از تب تو/هر تار تاروپودم پیوسته با تن تو/هر جا قدم نهادم در خاطرم تو بودی/سرتا سر نگاهم صدها نشانه از تو

زمستانم گرم بود با حرارت نگاهتـــــــ
بهــــــار را نمی خواهم بی تو...
یخ می زنـــــــم باور کن...


چگونه در گذرم از عشق تو من ندانم

بسته به تو جانو تنم نیست دگر در توانم
بغض هایم را میبینی؟

نگاهم پی آن سیبی است
که گم شد.

خاطرم است
شبی طوفانی
تنم را به دست باران دادم
روحم را به باد

آری، خوب خاطرم است
آنی یاس ها خشکیدند
نیست شدم میان آوا ها

ëñåŧőя§
05-05-2013, 22:10
ســــــــــــــــکوت
اولــــــــــــین سیـــــــــن امســـــال مــــن است ...
==========================================
كـــاش ميـدانستــى چـِـه لـِـذتــى دارد
وقتــى كـِــه ميشــود خِيــــانَــت كـــرد...
و نَكـــــرد ...
=============================
میگفتی برام راحت میمیری ...
چه راحت برام مُردی و برای دیگری زنده شدی ....
=====================================
دلم گرفته است نمیدانم چرا جدیدا حرفهایم به جای دهان از چشمهایم بیرون می اید
================================================== =======
دستم را خوب میخوانى
ولى
قلبم را فقط ورق میزنى ...

™ AMIN
05-05-2013, 22:15
بیا برای یک بار هم که شده دست به خلاف بزنیم . من اندوه تورا می دزدم و تو تنهایی مرا


در سینه ام زخمهای عمیقی هست،انگار کسی مرا بازیر سیگاری اشتباه گرفته!


چقدر تلخ بود کودکیم‎ ‎که سیگار را قاتل پدرم میدانستم و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می
بوسم!!


نمیدونی چی گذشته به من * این قدر حرفای تکراری نزن * تکراری شدم واسه تو ولی * تو برام مثل روز اولی 
*تو اشتباه من نبودی..
سرنوشت من بودی..
دوست دارم بدانم دیگرچه چیزهایی درسرنوشت دارم…
بعدازتو،نوبت کدام بدبختیم است…
اشکالی ندارد،خدا داناست..شایدکسی صبرش بیشترازمن نبوده…

™ AMIN
05-05-2013, 22:16
نبین که می خندم !
من یکی
باور کردم ..
کارم از گریه گذشته..،


غم،
دیدن موهای بلند زنیست ..
که مخالف آمدن باد..
از تو..
دور می شود ..،!


میکشم.. می کشی.. می کشد..
هر سه میکشیم!
اما او .. ناز تورا..
تو .. دست از من..
و من…
ای وای، باز فندکم را کجا گذاشته ام؟..،


همه ادعا دارند طعم خیانت را چشیده اند
همه ادعا دارند بدی را به چشم دیده اند
همه ادعا دارند که تنهایی را کشیده اند !
پس کیست که این دنیا را به “گند” کشیده است ؟..،زمان دست توست . .
زمین دست توست . .
دنیا متلاشی میشود
وقتی دست روی دست میگذاری ..،!

™ AMIN
05-05-2013, 22:20
آدم هاى خوب از یاد نمیرن!
از ذهن نمیرن!
از دل نمیرن!
اما زودتر از اینکه فکرشو بکنى از پیشت میرن!وقتى چاره اى نمى ماند
وقتى فقط میتونى بگى
هرچه باداباد
حتى اگر دل کوه هم داشته باشى…
گریه ات میگیرد..!نه مژده اى
نه مسیحا نفسى
نه آمدنى…!
این شد ک به فال بى اعتماد شدم..!بعد تو یه صداى مزاحمى هیچ وقت ولم نکرد!
یه صداى مبهمى که هر دم تو گوشم میگفت:
…باختىمن مینویسم
و تو نمیخوانى..!
اما…
مخاطب ک تو باشى
مدیونم اگر ننویسم…

™ AMIN
05-05-2013, 22:21
دلم قصه اى عاشقانه میخواهد!
ک تا آخرش پاى هیچ نفرسومى به میان نیاید..!بعضى”آه”ها را
هر چقدر هم از ته دل بکشى باز سینه ات خالى نمیشود!
امشب سینه ى من پراست از آن”آه” ها…ﻫﯽ ﺭﻓﯿﻖ . . .
ﺯﯾﺎﺩﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﮑﻦ !!!
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ !!!
ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﺪ
!!!
ﭘﺸﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ , ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺵ !!!
ﺣﺘﯽ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﺷﻤﺎ…؟!!!ب بعضیابایدگف:ب سگ استخون بدى دورت میچرخه،دم تکون میده!
آخه من ب تودل داده بودم لععععععععععععععععععععنتى!یادم نرود:
من تنهاهستم وتنهامن نیستم…………

™ AMIN
05-05-2013, 22:27
کافه ام رامیروم،سیگارم رادودمیکنم وآخرشب قدم زنان ب خانه برمیگردم. . .
این روزهاهم اینطورمیگذرند؛آرام وزیبا
اما
ازآن آرامهایى ک پایدارنیست وازآن زیباهایى ک فقط ظاهریست!!!زندگى میگف:ازهرچیزمقدارى باقى میماند…
دانه هاى قهوه درشیشه،چندسیگاردرپاکت
و
کمى درد در آدمى. . . . . .باور کن خیلیامون آدمای بی خیالی نیستیم، فقط دیگه حال و حوصله نداریم…بعضی وقت ها خداحافظ
یعنی : نذار برم …
یعنی : برم گردون..
یعنی : سفت بغلم کن.. و
سرمو محکم بچسبون به سینه ات و
بگــــــــــو :
خداحافظ و کوفت ..
خداحافظ و زهر مار..
بیخود کردی میگی..
خداحافظ !
دفعه آخرت باشه !!
مال خودمی …وقتی که سرت شلوغه ؛
وقتی که داری خوش میگذرونی ،
اون موقعه اگه به یادش بودی …
دوســــت داشتنت رو نشــــون دادی
وگرنـــه همــــــــــــه توو تنهاییشون
دنبال یه همدم میگردن….

™ AMIN
05-05-2013, 22:29
خدایا به تو سپردمش . . !
فقط یه خواهش دارم . . !
یه روزی . . !
یه جایی . . !
بغل یه غریبه . . !
مسته مست . . !
بدجوری یاد من بندازش . . !آدم گاهی تهی می شود…
خالی می شود…!
دلش یک گوش می خواهد که فقط برایش حرف بزند….غُر بزند…
دلش می خواهد….زیر دوش آب ریز ریز برای خودش اشک بریزد…
دلش می خواهد….زیر باران ساعت ها قدم بزند و خیس شود…
دلش می خواهد….برود….ولی نرسد….!!
دلش می خواهد….فقط به صدای باران گوش دهد…
دلش می خواهد….ساعت ها بخار دهانش را نگاه کند…
دلش می خواهد….چشمانش را ببندد….به هیچ چیز فکر نکند..
دلش می خواهد….خودش را لوس کند…!
دلش یک آغوش اَمن می خواهد…!!!!نیــازی بـه انتــقام نیـست !
فـقط مـنتظر بـمان ..
آنـها کـه آزارت مـی دهند ..
سرانـجام بـه خـود آسیـب مـی زنند ..
و اگـر بـخت مـدد کنـد ..
خــداوند اجـازه مـی دهد تماشاگرشان باشــی …!!!معذرت خواهی ؛
همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی،
و حق با یکی دیگه است ….
معذرت خواهی ؛
یعنی اون رابطه شاید بیشتر از غرورت برات ارزش داشته…!!!حس قشنگیه
یکی نگرانت باشه..
یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده.
سعی کنه ناراحتت نکنه،
حس قشنگیه …
وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده
عزیز دلم رسید؟
قشنگه: یهو بغلت کنه،
یهو . . . تو ی جمع .. در گوشت بگه دوست دارم!
بگه که حواسم بهت هست.
حس قشنگیه ازت حمایت کنه …
آره …!!
دوست داشتن همیشه زیباست..

™ AMIN
05-05-2013, 22:31
خیلی حــــــــرف هست…
که تــــــــو هرروز در گــــــــلویت…
بغــــــــض کشنده ای احســــــــاس کنی…
بــــــــرای کسی که…
بدانی…حتی یک بار در عمــــــــرش…
به خــــــــاطر تــــــــو…
بغض هــــــــم نکــــــــرده است…!!وارد هــر رابطه ای نشین
الکـــی امیدوار نکنین
الکـــی دلخوش نکنین
الکـــی بهش نگین رسیدی تک بزن
مواظب خودت باش
الکـــی اسمشو با لوندی صدا نکنین که طرف بگه جـــــونم
هی نگید مــوش مــن
پیشـــی من و عشــــق من اینا…!!!
اون داره حرفاتو باور میکنه
داره بهت وابسته میشه
اما تو داری باهاش بازی میکنی…!
نکن عزیزِ من , احساس یه انسان رو نابود نکن
برای سرگرمی و تکیه کلامت …!عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است, بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتراست, توی قرآن خوانده ام یعقوب یادم
داده است, دلبرت وقتی کنارت نیست, کوری ….بهتراستخوب است بدانیم که گاهی آنچه می کشیم
درد بی او بودن نیست
تاوان با او بودن است…سلامتی کسی که اونقدربیادشیم
که اگه به یادخدابودیم نصف بهشت مال مابود…

™ AMIN
05-05-2013, 22:33
بعضی وقتا حسرت وجود یه آدمی مثل خودمو تو زندگیم میخورم واقعا خوش بحالتون…لقمه بزرگترازدهانش بودم…برای همین بودک مراخردمیکردتااندازه شوم!انگار جمعه به دنیا آمده ام … دل به هر چه میبندم تعطیل ست…ماهی هم به آرزوی دیرینه اش رسید;پرواز،ولی عجب چنگال تیزی داشت عقاب!گاهی نیازاست….دکتربه جای قرص،فریاد تجویزکند….

LIDA
06-05-2013, 11:28
داری میری...؟به درک فقط نگاه کن

خاطراتت هم دارن پشت سرت میان...!دیگر بتو فکر نمیکنم

گنـــاه اســـت ...

چـشم داشـتن به مالِ غریبه هـایه رابطه اونجایی خراب میشه كه تو ناراحتش میكنی

و یكی دیگه ارومش میكنه.


تو هم این روزها این شایعه راشنیده ای

كه من بی تو میمیرم


خاطرات من

روزگار من

نوشته های من

بند بندشان به تو بند است

خودت را از من مگیر


850290

LIDA
06-05-2013, 11:35
اگر خواستیم چیزی را خرج زندگی کنیم ، بهتر است که آن را خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .
زندگی عجیبه ، چون تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه ، تا نخوای بری کسی نمی گه بمون ، تا نری کسی قدرتو نمی دونه و تا نمیری کسی نمی بخشتت .

اگه کسیو دوست داری ، چند وقت یک بار بهش یادآوری کن که قلبی براش می تپه ، این یک یادآوریست .

هر ۳ ثانیه یکی تو دنیا میمیره بشمار۱ ۲ ۳ همین الان یکی مرد یادت باشه یکی از این ۳ ثانیه ها نوبت من و توه
بدترین روز

روزی هستش که ادم منتظر جواب بله کسی باشه که چند وقته عاشقشه

ولی دقیقا همون روز با یه کس دیگه ببینتش و ...

برا همه عاشقا متاسفم

trinx2
06-05-2013, 12:39
دیگه عاشقانه ای ندارم...عشقی هم ندارم
اما...
بازم عاشقانه میخونم...
دردش از دردی که لحظه رفتنش کشیدم هم بدتره.


کاش آن لحظه که تقدیم توشد هستیِ من...
میسپردم که مواظب باشی....
جنس این جام بلور است....
پر از عشق و غرور...
مبادا که بازیچه شود...
میشکند.....!!!کاش واژه حقیقت آنقدر بر زبانها صمیمی بود
که برای گفتن دوستت دارم نیاز به قسم خوردن نبودگاهی دلم میخواهد
از خیالــــم تو را بیرون بکشم
و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم . . .هنوز برایت مینویسم . . .
درست شبیه کودکی نابینا . . .
که هر روز برای ماهی ِ قرمز ِ مُرده اش غذا میریزد . . .

trinx2
06-05-2013, 12:40
تمام خستگی هایت را یکجا میخرم!!!
تو فقط قول بده…
صدای خنده هایت را به کسی نفروشی…!!!دختر اســـت دیگر...
گاهی دلـــش می خواهد
بهــانه های الکـــی بگیــرد
به هـــوای ٍ آغـــوش ٍ تو
شــانه هــای ٍ تو...
... که بعــد ، تــو
آرام
خیــــلی آرام
در گوشـــش زمـــزمه کنـــی:
ببین من عاشقتــــم خُــــــب... ؟!كـــاش ميـدانستــى چـِـه لـِـذتــى دارد
وقتــى كـِــه ميشــود خِيــــانَــت كـــرد...
و نَكـــــرد..با وجود تمام مثبت اندیشی ام،
اما، نسبت به حرف های خوب بدبین شده ام...
هیچ عاشقانه ای را دیگر باور ندارم....
سرزنشم نکن غریبه!
که تو نمی دانی از چه می گویم.
که من،
نه به اختیار خود، بدبین شدم...

trinx2
06-05-2013, 12:48
صفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند
نمیدانم !! پس کی زندگی شروع می شودغمگینم؛
مثل دختری که عاشق سرباز دشمن شده استعشق چیز عجیبی نیست عزیز دلم!
همین است که تو دلت بگیرد و من نفسم...
بی هیچ اسمی میشه عاشق شد ... جادوی این دلدادگی کم نیست .... با عشق و بی تابی مدارا کن ... حوای من تقصیره آدم نیست ...صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود.....
یک شروع دوبـــــاره نیست.......
امتداد پایان اســــــت......
برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد......


850305

FARID_GM
07-05-2013, 12:56
همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان:

خسرو و شیرین

لیلی و مجنون

ویس و رامین

پیر مرد و پیرزن

“تو” و اون

“من: و تنهایی…

.

.

.

چه تفاوت عمیقیست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی پس از نبودنت !

.

.

.

یک پیاده رو تقریبا خلوت :

یک مرد ، یک زن ، یک زوج ؛ خوشبختیشان پای خودشان !

یک مرد ، یک مرد ، یک شراکت ؛ سود و ضرررش پای خودشان !

یک زن ، یک زن ، یک رفاقت ؛ معرفت و اعتمادشان پای خودشان !

و انتهای پیاده رو …

یک من ، یک تنهایی ، یک رنج ؛ آخر و عاقبتش پای تو !

.

.

.

تنهایی یعنی گوشیت نقش MP3 Player رو داشته باشه …

.

.

.

یادت هست گفته بودم تنهایت نمیگذارم

تو در تنهایی هایت هم تنها نیستی

جایم را تغییر داده ام

از کنارت به پشت سرت رفته ام

گفته بودم به من تکیه کن

FARID_GM
07-05-2013, 12:57
ترجیح می دهم تنها باشم و با وقار ،

تا این که در رابطه ای باشم که به خاطرش لازم باشد عزت نفسم را قربانی کنم !

.

.

.

میشه تنهایی بازی کرد

میشه تنهایی خندید

میشه تنهایی سفر کرد

ولی خدایی خیلی سخته تنهایی

تنهایی را تحمل کرد …!

.

.

.

برعکس پول هایم زندگیم گوشه دارد ، همانجا که همیشه تنها مینشینم !

.

.

.

لحظه هایم نازنیند ، وقتی حضور نازنین تو را دارم !

چگونه دم از تنهایی توانم زد وقتی که لحظه لحظه ی عمرم آکنده از عطر حضور توست ؟!

نه ! من تنها نیستم ! این تنهایی من است که تنهاست !

.

.

.

گاهی تنها ماندن ، بهای آدم ماندن است !

FARID_GM
07-05-2013, 12:57
تنهایـــی هایم را هم هدفمند کنند ، راحت میشوم !

این روزها زیــاد به چشم می آیند . . !

.

.

.

تنهــا نیستم

ولی میان این همه شلوغی،

باز هم احساس تنهایـــی میکنم

و این است درد مـــن . . .

.

.

.

تو رفته‌ای

و من از تنهایی

ککَم هم نمی‌گزد دیگر!

حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!

.

.

.

تنهایی را دوست دارم …

بی دعوت می آید ، بی منت می ماند ، بی خبر نمیرود …

.

.

.

تا بوده ، همین بوده :

همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست و حوصله کسی رو نداریم که هست !

بعد شکایت می کنیم از تنهایی هامون . . .

FARID_GM
07-05-2013, 12:58
تنهایی قشنگترین حس دنیاست

چون برای داشتنش نیاز به “هیـــــچکـــــس” نداری !

.

.

.

نبودنت را پا برهنه قدم میزنم ، با زمین هم کنار نمی آید تاول این انگشت ها …

از اول هم می دانستم کفش تو تنگ است برای تنهایی بزرگ پاهایم !.

.

.

تنهایی ، شاخه ی درختی ست پشت پنجره ام …

گاهی لباسِ برگ میپوشد ، گاهی لباسِ برف …

اما همیشه هست !

.

.

.

تنهایی یعنی وقتی‌ پرستار گفت : همراه بیمار … ولی کسی‌ نبود جواب بده !

آهسته گفتم : ببخشید کسی‌ همراه من نیست …

من تنهـــــــــــام …

.

.

.

میان این همه مفاهیم پیچیده ریاضی تنها حکایت اعداد فرد را خوب آموخته بود

” فرد ” آن یک نفر است که وقتی زوج ها با هم میروند،

او باید یک تنه جور تنهایی اش را بکشد …

FARID_GM
07-05-2013, 12:58
خداحافظ ای ماه شبهای تارم
خداحافظ ای درد جانسوز جانم
خداحافظ ای عشق روزای خوبم
خداحافظ ای شور و شوق حضورمآمدی چه زیبا، گفتم دوستت دارم چه صادقانه، پذیرفتی چه فریبنده، نیازمندت شدم چه حقیرانه، به خاطر یک کلمه مرا ترک کردی چه ناجوانمردانه، واژه غریب خداحافظ به میان آمد چه بی رحمانه، و من سوختم چه عاشقانهمیگویم سلام، هیچکس جوابم را نمیدهد، پس خدانگهدار میگویم شاید از سر اتفاق، یک نفر دست هایش تکان بخورد.رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند / آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند!
از دل برکه شب سر زد و تابید به خورشید / تا دل روشن نیلوفری اش پاک بماند!خداحافظ برای تو چه آسان ولی قلبم ز واژه اش چه سوزان

FARID_GM
07-05-2013, 12:59
تکیه به شونه هام نکن، من از تو افتاده ترم / ما که به هم نمیرسیم، بسه دیگه! بذار برماگه می دونسنتی قطره ی بارون هنگام جدا شدن از ابر چه حسی داشت!
اگه می دونستی یه بندر هنگام رفتن کشتی ها چقدر تنها میشد!
اگه می دونستی درخت کاج هنگام پر کشیدن پرنده ها چقدر غمگین می شد!
اگه می دونستی با رفتنت چه آتیشی به جونم کشیدی اینقدر راحت نمی گفتی : خداحافظ …منو ببخش تنهام نذار، برای آخرین بار / تنهام نذار، بی من نرو، نگو خدانگهدارتو رفتی شاخه عشقم شکسته / به چشمم شبنم حسرت نشسته
نگاهی هم نکردی وقت رفتن / نگاهی که سراسر اشک بستهگفتی خداحافظ! گفتم نمی خواهی مرا؟ باشد نخواه! اما ای کاش می گفتی چرا؟

FARID_GM
07-05-2013, 13:00
خدانگهدار عزیزم اما نمیشه باورم / توی چشام نگاه نکنی این لحظه های آخرم / آخه چطور دلم بیاد چشاتو گریون ببینم؟میروم شاید کمی حال شما بهتر شود / میگذارم با خیالت روزگارم سر شودای که از اول جاده به سکوت شدی گرفتار / منو از خاطره کم کن ٬ تا ابد خدا نگهداربرو ای خوب من، هم بغض دریا شو، خداحافظ!
برو با بی کسی هایت هم آوا شو، خداحافظ!
تو را با من نمی خواهم که « ما » معنا کنم دیگر …
برو با یک « من » دیگر بمان « ما » شو، خداحافظ!میشه مثل یه قطره اشک بعضیا رو از چشمت بندازی ولی هیچوقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری که با خداحافظی بعضی ها از چشمت جاری میشه

FARID_GM
07-05-2013, 13:00
رفتی اما دل من مانده برِ دوست هنوز / میبرم جسمی و جان در گرو توست هنوزمن که زندگیمو باختم، واسه یه لحظه دیدنت / نزار بازم دل بپوسه، دوباره وقت رفتنتباران باشد، تو باشی، یک خیابان بی انتها باشد، به دنیا میگویم: خداحافظچگونه بگذرم از عشق، از دلبستگی هایم؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم؟
خداحافظ، بدون تو گمان کردی که می مانم
خداحافظ، بدون من یقین دارم که می مانی!!!واپسین لحظه دیدار، منو دست گریه نسپار، توی تردید شب خدا نگهدار، اگه خوابم اگه بیدار، تو ی این فرصت تکرار، بگو عاشقی برای آخرین بار

ALI
07-05-2013, 14:55
خوش به حال آنکه قلبش مال توست

حال و روزش هر نفس، احوال توست
خوش به حال آنکه چشمانش تویی
آرزوهایش همه آمال توست
.
.
.
رفتـن کسـی کـه لایـق نیسـت … نـعمـت اسـت نـه فـاجـعه . . .
.
.
.
گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،
دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .
.
.
.
بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .
.
.
.
خنده های تـــو
آرزوهـــای مـن انـد

بخــند
تا برآورده شوند . . .

GORJI
07-05-2013, 20:27
همه رو صدا زدم ؛
جز خدا ....
هیچ کس جوابم را نداد ؛
جز خدا ... !


دیدے اے دل عاقبت زخمت زدند
گفتہ بودم مردم اینجابدند
دیدے اے دل ساقہ ےجانت شکست
آن عزیزت عهد و پیمانش شکست
دیدےاے دل حرف من بیجا نبود
یار تو آن عشق رویاها نبود
آن بهار عمر را دیدے چہ شد؟
زندگے را هیچ فهمیدے چہ شد؟
اے دل اینجا باید از خود گم شوے
عاقبت همرنگ این مردم شوے


آدم های این سرزمین سردند
نگاه هایشان..
حرفهایشان...
همه بوی سردی میدهد.
عشق دراین سرزمین بی معناست،فقط محبتشان این است ک برای زخمهایت نمکدان می آورند همین..


سالی که بر من و تو گذشت , ۳۶۵ روز نبود
جمعه ها را باید دو روز حساب کرد....


زندگی کن،به ضرب المثل ها اعتمادی نیست... ماهی راهروقت ازآب بگیری میمیرد

GORJI
07-05-2013, 20:27
مـحکــم باش ...
وقتی خیلی نرم شوی ؛
همه خـَمـَت می کنند !
حتی کسی که انتظار نداری ... !


آرام رد میشوی..
مرا نمیشناسی..
اما ته مانده ای از خاطرات در ذهنم مانده برای روز مبادا......


هواگرفته بودوباران می باریدکودکی روبه اسمان کرده گفت:"خدایاگریه نکن درست میشه!"


خیالت همیشه هست...اماامروزدلم خودت رامیخواست نه خیالت را...


گنجشک همیشه لاف میزد...جیک جیک جیک! عشقش ک رفت جیکش هم درنیامد!

GORJI
07-05-2013, 20:27
خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم!
دیدم طاقت اسم هایى که میگوید را ندارم...!


شده ام معادله ى چند مجهولى!این روزها هیچ کس از هیچ راهى مرا نمیفهمد...


حسن باران اینست،که زمینیست ولی،آسمانی شده است و به امداد زمین میاید،حسن باران اینست،که تبسم دارد،گرد غبار از همه چیز و همه جا میگیرد،همه جا بر همه کس می بارد،و تعلق دارد به جهانی از عشق .


حسادت میکنم به تو...که آسان...که آسوده...فراموش میکنی اما....فراموش نمیشوی...


سکوت همیشه ازروی رضایت نیست..
گاهی نشانه اعتراض است..
گاهی مودبانه خفه شدن..
گاهی فداکاری وازخود گذشتگی است..
وگاهی ازروی بی تفاوتی است..

GORJI
07-05-2013, 20:28
آدم ک تنهاباشد
عاشق عکس هم میشود..
انگار ک تنهایی
فقط دنبال جمع کردن حسرت است..صدایم را در پیله تنهایی ام پیچیده ام...شاید اگر تو به فریاد رسی، سکوتم پروانه شود...


میان همهمه برگ های خشک پاییز فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی!روزهاى آخر پاییزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ!


مردی که درمقابل عشق عقل خود رااز دست میدهدعاقلترین عاقلهاست"ضرب المثل ایتالیایی"


هیچکس ندانست، شاید شیطان عاشق حوا بود که بر ادم سجده نکرد...

GORJI
07-05-2013, 20:28
در اوج جوانی جز ستم چیزی ندیدم..گر کسی باور ندارد این من واین زندگانی...کنج اتاق،هم بستر دیوارم
کاش یکی مچم رابگیرد
عادت بدیست تنهایی..تنها ک باشی
نه دلت دستمالی میشود..
نه خیالت انحصاری..


دل من همانند اتوبوس های شهر شده!
غصه ها سوار میشوند،فشرده ب روی هم..
ومن راننده ام ک فریاد میزنم:
دیگرسوار نشوید..
جانیست..


هـــــــــِی
رفیــق...!
آنکه درکنار توست..!
آرزوی من بود..!

GORJI
07-05-2013, 20:28
تاحالا دقت کردیدوقتی میگن غصه نخور،آدم بیشترغصه اش میگیره؟!؟


برف میباره...
من وتنهاییم قدم میزنیم!
فقط یه رد پابه جامیمونه!
گلوله ی توی دستم آب میشه
نیستی که سمتت پرتش کنم


سالهاست که رفته ای و من هنوز به خودم می لرزم، درست مثل شاخه ای که چند لحظه قبل پرنده اش پریده باشد...بگذار غرورم
در تمام کوچه پس کوچه های این شهر
هر روز...
بدون تو
بشکند...
من تنهاییم را بعداز تو به هیچکس حواله نخواهم داد...!


بی تو در ردیف شعرهای من سه نقطه ای منتظر،جای خالی تورا، به انتظار نشسته اند...