PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ❤❤❤❤ 【 sms های عاشقانه و عارفانه 】 ❤❤❤❤صفحه ها : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

™ AMIN
03-11-2013, 23:35
خداوندا تفسیرکن دلتنگیهایم رابرای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم..!

=-=-=-=-=-=

عادت ندارم درددلم رابه کسی بگویم پس خاکش میکنم زیرچهره ی خندانم تاهمه فکرکنندنه دردی دارم نه
قلبی

=-=-=-=-=-=

هوای مردن….
بیخ گوش من است
همان جایی ک روزی….
ردنفس های اوبود

=-=-=-=-=-=

اینبارکه کسی بیایدنمیگویم برو
حتی نمیگویم کس دیگری رامیخواهم
فقط میگویم:……
ببین !
من شکسته ام !
خسته ام کمی آرامم کن…..همین!

=-=-=-=-=-=

خسته ام…
اما تحمل می کنم خدایا روزگارت با من و احساسم بد تا کرد…

™ AMIN
03-11-2013, 23:36
آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده و همه را کوچک میبیند، غافل از اینکه مردم هم از پایین او
را کوچک میبینند..

=-=-=-=-=-=

اینجا جائیست که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل گرفته ای ، به جای همدردی ، برایت پول خرد
می اندازند.

=-=-=-=-=-=

ارزوی خیلی هابودم. . .ولی اسیرقدرنشناسی یک نفرشدم..

=-=-=-=-=-=

داشت از"تنهایی هایش" برایم میگفت،
اما…
بوق پشت خطی هایش امانش نمیداد

=-=-=-=-=-=

خدایا!برای"داشتنش"باقسمتت جنگیدم،پس خط ونشان جهنمت رابه رخم نکش که
جهنمتراز"نبودنش"راسراغ ندارم…

™ AMIN
03-11-2013, 23:39
مادرم دست به بالشتم میکشد!
نگاه معنی دارش…جواب میدهم لیوان آب…!لبخند تلخی
میزندومیگوید لیوان پرازآب راباور کنم یاچشمان قرمزت را؟؟؟

=-=-=-=-=-=

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست،اگر بشکند دیگر اعتراض نیست التماس است!(دکتر علی
شریعتی)

=-=-=-=-=-=

از کنارم رد شد…بی محلی اش ازارم نداد!اما سوختم وقتی گفت:ندیدمت

=-=-=-=-=-=

درخت سیبی آمدنت را به مناجات نشسته است ! انگار آمدنت نزدیک است…
صدای بهم خوردن بال
معصوم فرشته می آید…
تو آمدی… “لمس بودنت مبارک”

=-=-=-=-=-=

هیچ کجا هم جاییست!
همانجاییست که بی تو میشود بود!

™ AMIN
03-11-2013, 23:41
به سلامتی پسری که وقتی پلیس جلو ماشینشو گرفت و گفت خانوم چه نسبتی باشما داره؟؟!!گفت
عشقمه کجا باید برم!!!

=-=-=-=-=-=

وقتی که می رفتی ؛ بهار بود
تابستان که نیامدی ؛ پاییز شد
پاییز که برنگشتی ؛ پاییز ماند
زمستون که نیایی ؛ پاییز می ماند
تو را به دل پاییزی ات ؛ فصلها را به هم نریز …

=-=-=-=-=-=

مادرمراببخش…درد بدنم بهانه بود …کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت
رادرآورده..

=-=-=-=-=-=

در راکه می بندی،،،بادهم پشت خانه ات زوزه میکشد،من که منم!!!

=-=-=-=-=-=

ببین،ن اومدم جاى کسیرو واست پرکنم،ن اومدم واست خاطره درست کنمو برم،اومدم ک بمونم،پس خوب
باش،قدر بدون،آدم باش
لطططفا

™ AMIN
03-11-2013, 23:43
پیش از آن که بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید، ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان
مناسب تکیه داده اید.

=-=-=-=-=-=

در بند آن نه ایم که دشنام یا دعاست
یادش بخیر هر که ز ما یاد می کند

=-=-=-=-=-=

"قضاوت"
دیده ی بینا، گوش شنوا، زبان گویا و مغز توانا می خواهد.

=-=-=-=-=-=

نترس از این که زندگی به پایان برسد، بترس از این که هیچ وقت شروع نشود.

=-=-=-=-=-=

مهم نیست در کجای جهان ایستاده ای. مهم این است که به سمت کجا حرکت می کنی.

™ AMIN
03-11-2013, 23:47
یوسف مصر دلش شور تو را خواهد زد
تو اگر کوک کنی ساز زلیخایی را

=-=-=-=-=-=

زنبور درشت بی مروت را گوی
باری چو عسل نمی دهی نیش مزن

=-=-=-=-=-=

غم نیز اگرترکم کند تنهای تنها میشوم

=-=-=-=-=-=

روزگاریست همه عرض بدن میخواهند
همه از دوست فقط چشم و دهن میخواهند
دیو هستند ولی مثل پری
میپوشند
گرگ هایی که لباس پدری میپوشند
آن چه دیدند به مقیاس نظر میسنجند
عشق ها را همه با دور
کمر میسنجند
خوب طبیعیست که یک روزه به پایان برسد 
عشق هایی که سر پیچ خیابان برسد.

=-=-=-=-=-=

کاش ماه،همیشه پشت ابربماندنمیخواهم بدانم،شب مهتاب،بى من چه میکنی

™ AMIN
03-11-2013, 23:49
من،باکناریت کنارنمی آیم!کنارمیروم…

=-=-=-=-=-=

عشق گاهی ازدرد دوری بهتراست, بیقرارم کرده و گفته صبوری بهتر است, توی قرآن خوانده ام ,یعقوب یادم
داده است دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است.

=-=-=-=-=-=

دلتنگی مرض عجیبی است…آدم را آرام…آرام…نا آرام میکندرفیق.

=-=-=-=-=-=

میخواهم برگردم به کودکیم.آن زمانکه:
عشق،تنهادرآغوش مادر،خلاصه میشد.
بالاترین نقطه
زمین،
شانه هاىپدربود.
تنهادردم،زانوهای زخمىام بود،تنهاچیزیکه میشکست
اسباب
بازیهایم بودومعناىخداحافظ
تافردابود…

=-=-=-=-=-=

سهمیه هوای من هم برای تو…
برای نفس نفس زدن درآغوش اولازمت میشود!!!

=-=-=-=-=-=

عجیب است حکایت دریا :
همین که غرقش میشوی تو را پس میزند.

™ AMIN
03-11-2013, 23:50
من دلم میخواهد،خانه ای داشته باشم پردوست،کنج هر دیوارش،دوستهایم بنشینندآرام،گل بگویندوهمه
گل شنوند،شرط وارد گشتن،شست وشوی دلهاست،شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست.بردرش
برگ گلی میکوبم،روی آن برگ نویسم ای یار:خانه ی مااینجاست،تاکه سهراب نپرسدهرگز،خانه ی دوست
کجاست؟

=-=-=-=-=-=

اهل پنهان کاری نیسم
اعتراف میکنم روزی دل یکی را شکستم وحالا…
یکی…یکی…یکی…
دلم رامیشکنند

=-=-=-=-=-=

من گمان میکردم رفتنش ممکن نیست رفتنش ممکن شد….باورش ممکن نیست

=-=-=-=-=-=

این هم ازعمری مستىکردنم،سال هاشبنم پرستی کردنم ای دلم زهرجدایی رابخور،چوب عمربا وفایی
رابخور،ای دلم دیدىکه ماتت کردورفت،خنده ای برخاطراتت کردورفت،من که گفتم این بهار افسردنی
نیست،من که گفتم این پرستورفتنیست آه،عجب کاری به دستم داددل،هم شکست وهم شکستم داد
دل.

=-=-=-=-=-=

آموخته بودم که وابسته نباید شد، نه به هیچ کس و نه به هیچ رابطه ایی! و این نشدنی ترین اصلی بود که
آموخته ام…!

™ AMIN
03-11-2013, 23:52
اولین بودی وتاآخرگرفتارتوام.آخرین هستی وازاول وفادارتوام.باتوبودن راکسی اندازه ی من حس نکرد.هرکه
هستی.هرکه باشی.بازهم یادتوام.

=-=-=-=-=

بزن بسلامتی حرفهای دلت که به کسی نگفتی/بزن بسلامتی خودت که کوه دردبودىودم نزدی/بزن
بسلامتی تنهاییات که تنهایی رادوست نداشتی/بزن بسلامتی آرزوهایی که هیچگاه لمس نکردی/بزن
بسلامتی عشقی که طالعش باتونبودوهنوزهم دوستش داری/بزن بسلامتی شبهایی که توتنهاییات گریه
کردی!

=-=-=-=-=

یارانه محبت هاتو قطع نکن ما زیر خط فقر مهربونیاتیم

=-=-=-=-=

ب یادت آرزو کردم ک چشمانت اگرتر شد ب شوق آرزو باشد ن تکرار غم دیروز

=-=-=-=-=

تنها تو میدانی بهترین در زندگیت چگونه معنا میشود،من آن بهترین را برایت آرزو دارم

MEMAR.Z
04-11-2013, 16:42
من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز می کنم :

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد

------------------------------------------------------

باران بهانه ی آسمان است

وقتی دلش برای تو تنگ می شود

------------------------------------------------------

و مهربانیت از دور چه عجیب نزدیک است

حس می کنم جغرافیا ، دروغ تاریخ است

------------------------------------------------------

به عشقت تا ته دنیا ، به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر ، که از عشق تو میمیرم ؟

------------------------------------------------------

هیچ جزر و مدی نمی تواند آشفته ام کند

وقتی سرم روی سینه تو بالا و پایین می رود !

MEMAR.Z
04-11-2013, 16:43
بگذارید انشا بنویسم

موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟

به نام خدا

هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !

------------------------------------------------------

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند فایده ندارد

اما دوستت دارم های تـــــــــــــو چه غوغایی می کند

------------------------------------------------------

بیا با هم رفت و آمد نکنیم !

مثلا وقتی می آیی نرو ...

------------------------------------------------------

زندگی یعنی همین که تو باشی

و من دیوانه وار دوستت بدارم

------------------------------------------------------

صندلیت را کنار صندلیم بگذار

همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها ...

MEMAR.Z
04-11-2013, 16:43
نگران نبودنت نباش نفرینت نمی کنم

همین که دیگرجایت دردعاهایم خالیست برایت کافیست

------------------------------------------------------

آرامش من این روزها

مدیون همین انتظاری است که از کسی ندارم

------------------------------------------------------

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

وز بستر عافیت برون خواهم خفت

باور نکنی خیال خودت رابفرست

تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت

------------------------------------------------------

هرروز برایت رویایى باشد

در دست نه دوردست عشقى باشد

براى زندگى نه روزمرگى

در دل نه در سر و دلیلى باشد

------------------------------------------------------

لبخند زدن خیلی راحت تره

تا بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست

از درون حالم خراب خرابه

MEMAR.Z
04-11-2013, 16:43
من از چشمان تو چیزى نمی خواهم جز گاهى نگاهى

------------------------------------------------------

اى کاغذ سپید که همه ى دردهاى مرا به دوش می کشى

یکبار دیگر رویت مینویسم دوستش دارم به عشقم

اى کاش می دونست چه حالى دارم

------------------------------------------------------

عزیزترین آدم ها مثل قطعه هاى پازل هستند

اگر نباشند چیزى نمى تواند جایشان را بگیرد!

------------------------------------------------------

طنین نبض بارانى

بلوغ چشمه سارانى

تو را من دوست می دارم

و میدانم که میدانى

------------------------------------------------------

نمیدانم کدام کشیدن سخت تره

رنج

نفس

یا انتظار

MEMAR.Z
04-11-2013, 16:44
با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد

و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !

------------------------------------------------------

دلبندم ...

من دلم فقط روی دل تو بند می شود !

------------------------------------------------------

تـــــــــــو

تنها یکیست آن هم تویی

من دیگران را شما خطاب می کنم

------------------------------------------------------

دوستت دارم

و پنهان کردن آسمان پشت میله های قفس آسان نیست !

------------------------------------------------------

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد

اختلال در تشخیص ماه های قمریست

MEMAR.Z
04-11-2013, 16:44
تمام حرف مجنون یک کلام است

نفس بی یاد لیلایم حرام است

------------------------------------------------------

عشق یعنی طوری نگاهت می کنم

که انگار تنها آدم دنیا هستی

------------------------------------------------------

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می کند

حتی این روزها گاهی پرواز می کنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

------------------------------------------------------

یاد تو پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر

------------------------------------------------------

به دلم نشستی ولی دو زانو

معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده

پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه

MEMAR.Z
04-11-2013, 16:45
تکلیفم روشن شد

شیرینم دیگر خاموش می شوم

فرهاد وار این بارباید به جای کوه دل بکنم

------------------------------------------------------

ومرگ مردن نیست

ومرگ تنها نفس نکشیدن نیست

من مردگان بی شماری را دیده ام که

راه می رفتند ، حرف می زدند و سیگارمی کشیدند!

------------------------------------------------------

باختی درکارنیست

ما برای دوستان واقعی جانمان را ریسک می کنیم

خیالی نیست یا می بریم یا می میریم

------------------------------------------------------

شکارچیم اما

گنجشک شکار نمی کنم

شکارچی واقعی آن است که تک پر شکارکند نه گنجشک ...

------------------------------------------------------

دیگر از مترسک هم کارى ساخته نیست

کلاغ ها بر شانه دهقان نشسته اند

MEMAR.Z
04-11-2013, 16:45
بعضیا شدیداًبه عینک نیاز دارن

واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبینن

------------------------------------------------------

دیگرعاشقانه نمی نویسم

اگرنوشتم مخاطب خاص ندارد

چون کسی ارزش خاص بودن راندارد

------------------------------------------------------

بیشتراز آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی

فقط به این خاطر که بیشترازآنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم

------------------------------------------------------

واسه کسی کلاس بذار که هم کلاسش باشی

نه واسه کسی که حتی تو کلاسشم رات نده

------------------------------------------------------

عجب دوره زمونه ای شده که برای حفظ رفاقتت

بایدخیلی ازحرفاروتودلت نگه داری

تا حداقل کسی روداشته باشی که بهش بگی رفیق

مگه نه رفیق ؟

MEMAR.Z
04-11-2013, 17:24
آنقدر که بودن تو را می خواهم بودن خود را نمی خواهم

چقدر زیباست این عشق محو تو شدن را دوست دارم

------------------------------------------------------

می خواهمت

و این شاید ابتدای خودخواهیم باشد

------------------------------------------------------

جهان که فاصله ای نیست

تا ماه پیاده می روم اگر آنجا خانه ات باشد ...

------------------------------------------------------

بین این همه ضمیر فقط یک تـــــــــو کافیست

------------------------------------------------------

نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :

بوسه هایت

MEMAR.Z
04-11-2013, 17:25
پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری می کند سرزمین مرا ...

------------------------------------------------------

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

------------------------------------------------------

در میان گل ها عطر یادت را می بویم

آسمانی تر از آنی که به نوشتن درآیی

------------------------------------------------------

هیس !

ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

unname47
04-11-2013, 17:27
تو را نمی بخشم که وقت بودن نبود
وقت دیدن ندیدی وقت عاشقی هرزگی کردی
وقت گریه با دیگران خندیدی
توراهرگز نمی بخشم که هرگز با من نبودی
ومن به سادگی همه ام با تو بود


بعضی از اشیا حس دارند گریه می کنند
مثل بالش من هرشب غرق اشک است


این روزها هم می گذرند
اما من ازاین روزها نمی گذرم


سربه بیابان می گذارم
چاره چیست؟
وقتی تونیستی وشانه ات نیست


این نیزبگذرد
اما بعضی چیزاهست که هرچقدرهم که بگذرد
نمی گذرد و داغشان تا ابد بر دل آدم می ماند

unname47
04-11-2013, 17:27
درد یعنی اوهست اما نه برای من


چه رسم تلخیست
تو بی خبر از من وتمام من درگیرتو


سوختنم را دیدی وخندیدی
خنده ات را دیدم وسوختم
خنده هایم راخواهی دید
دیدار ما به وقت سوختنت


استاد بهم گفت چرا نیومدی سرکلاس؟
گفتم استاد کلاستون با خوابم تداخل داشت
نتونستم بیام


یکی بود هیچکس نبود
گفته بودم که قصه ی من شنیدن ندارد

unname47
04-11-2013, 17:28
آنقدر که بودن تو را می خواهم بودن خود را نمی خواهم
چقدر زیباست این عشق محو تو شدن را دوست دارم


می خواهمت
و این شاید ابتدای خودخواهیم باشد


جهان که فاصله ای نیست
تا ماه پیاده می روم اگر آنجا خانه ات باشد …


بین این همه ضمیر فقط یک تـــــــــو کافیست


نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :
بوسه هایت

unname47
04-11-2013, 17:28
پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟
حضورت ، صدایت ، نفس هایت
و گرمی دستانت بهاری می کند سرزمین مرا …


یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !


در میان گل ها عطر یادت را می بویم
آسمانی تر از آنی که به نوشتن درآیی


هیس !
ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ


تکلیفم روشن شد
شیرینم دیگر خاموش می شوم
فرهاد وار این بارباید به جای کوه دل بکنم

unname47
04-11-2013, 17:29
ومرگ مردن نیست
ومرگ تنها نفس نکشیدن نیست
من مردگان بی شماری را دیده ام که
راه می رفتند ، حرف می زدند و سیگارمی کشیدند!


باختی درکارنیست
ما برای دوستان واقعی جانمان را ریسک می کنیم
خیالی نیست یا می بریم یا می میریم


شکارچیم اما
گنجشک شکار نمی کنم
شکارچی واقعی آن است که تک پر شکارکند نه گنجشک…


دیگر از مترسک هم کارى ساخته نیست
کلاغ ها بر شانه دهقان نشسته اند


تو…نه ببخشید شما
خب من نه ببخشید منی درکار نیست
حداقل دستت را تکان بده
نه دستت در دست دیګریست
مشغول باش خدانګهدارت
نه او نګهدارت

unname47
04-11-2013, 17:30
بعضیا شدیداًبه عینک نیاز دارن
واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبینن


دیگرعاشقانه نمی نویسم
اگرنوشتم مخاطب خاص ندارد
چون کسی ارزش خاص بودن راندارد


بیشتراز آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی
فقط به این خاطر که بیشترازآنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم


این روزهایم به تظاهرطی می شود
تظاهربه بی خیالی به بی تفاوتی
به اینکه بی توبودن مهم نیست
اما بسی جان فرساست این نمایش
این فیلم های بی سانسور ندیدنت
برای وجود اندوه بارم


واسه کسی کلاس بذار که هم کلاسش باشی
نه واسه کسی که حتی تو کلاسشم رات نده

unname47
04-11-2013, 17:40
عجب دوره زمونه ای شده که برای حفظ رفاقتت
بایدخیلی ازحرفاروتودلت نگه داری
تا حداقل کسی روداشته باشی که بهش بگی رفیق
مگه نه رفیق ؟


با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد
و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !


دلبندم …
من دلم فقط روی دل تو بند می شود !


تـــــــــــو
تنها یکیست آن هم تویی
من دیگران را شما خطاب می کنم


دوستت دارم
و پنهان کردن آسمان پشت میله های قفس آسان نیست !

unname47
04-11-2013, 17:41
لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد
اختلال در تشخیص ماه های قمریست


تمام حرف مجنون یک کلام است
نفس بی یاد لیلایم حرام است


عشق یعنی طوری نگاهت می کنم
که انگار تنها آدم دنیا هستی


دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می کند
حتی این روزها گاهی پرواز می کنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم


یاد تو پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر

unname47
04-11-2013, 17:41
به دلم نشستی ولی دو زانو
معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده
پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه


نگران نبودنت نباش نفرینت نمی کنم
همین که دیگرجایت دردعاهایم خالیست برایت کافیست


آرامش من این روزها
مدیون همین انتظاری است که از کسی ندارم


امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خودت رابفرست
تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت


هرروز برایت رویایى باشد
در دست نه دوردست عشقى باشد
براى زندگى نه روزمرگى
در دل نه در سر و دلیلى باشد

unname47
04-11-2013, 17:42
لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست
از درون حالم خراب خرابه


من از چشمان تو چیزى نمی خواهم جز گاهى نگاهى


اى کاغذ سپید که همه ى دردهاى مرا به دوش می کشى
یکبار دیگر رویت مینویسم دوستش دارم به عشقم
اى کاش می دونست چه حالى دارم


عزیزترین آدم ها مثل قطعه هاى پازل هستند
اگر نباشند چیزى نمى تواند جایشان را بگیرد!


طنین نبض بارانى
بلوغ چشمه سارانى
تو را من دوست می دارم
و میدانم که میدانى

unname47
04-11-2013, 17:43
نمیدانم کدام کشیدن سخت تره
رنج
نفس
یا انتظار


من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز می کنم :
یکی بود
هنوزم هست
خدایا همیشه باشد


باران بهانه ی آسمان است
وقتی دلش برای تو تنگ می شود


و مهربانیت از دور چه عجیب نزدیک است
حس می کنم جغرافیا ، دروغ تاریخ است


به عشقت تا ته دنیا ، به جنگ هر کسی میرم
چه تقدیری از این بهتر ، که از عشق تو میمیرم ؟

unname47
04-11-2013, 17:43
هیچ جزر و مدی نمی تواند آشفته ام کند
وقتی سرم روی سینه تو بالا و پایین می رود !


بگذارید انشا بنویسم
موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟
به نام خدا
هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !


کل دنیا هم بگویند دوستم دارند فایده ندارد
اما دوستت دارم های تـــــــــــــو چه غوغایی می کند


بیا با هم رفت و آمد نکنیم !
مثلا وقتی می آیی نرو …


زندگی یعنی همین که تو باشی
و من دیوانه وار دوستت بدارم


صندلیت را کنار صندلیم بگذار
همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:13
دلتنگم آنچنان که اگر ببینمت بکام ، خواهم که جاودانه بنالم به دامنت ، خواهم که جاودانه بمانی کنار من ، ای نازنین که هیچ وفا نیست با منت

**************
ساز گلهای دلم آهنگ توست ، حس نکردی یک نفر دلتنگ توست ؟

**************

در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ، در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است ، همیشه دلتنگ توام

****************
اگر تمام دردهای عالم را نردبان کنی ، دستت به سقف دلتنگی های من نمی رسد .

*********************
میگن کلاغها خبرچینند ، پس چرا خبر دلتنگی منو به تو نمیدن ؟

**********************

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:14
________________________________________
ديدی غزلی سرود؟
عاشق شده بود.
انگار خودش نبود
عاشق شده بود.
افتاد.شکست . زير باران پوسيد
آدم که نکشته بود .
عاشق شده بود
________________________________________
فرشتگان روزي از خدا پرسيدند : بار خدايا تو كه بشر را اينقدر دوست داري غم را ديگر چرا آفريدي؟ خداوند گفت : غم را بخاطر خودم آفريدم چون اين مخلوق من كه خوب مي شناسمش تا غمگين نباشد به ياد خالق نمي افتد
________________________________________
هميشه سعی کن با کسی دوست شوی که دلش بزرگ باشد.چون خودت را برای ورود به قلبش کوچک نکنی.
________________________________________
من به دنبال کسی ميگردم که غمش را با من تقسيم کند من دلم را با او و پس از آن هر دو با هم به تماشای بهار برويم.
________________________________________
دلم غمگين نگام ابري چشام بارون صدام ابري طلوع عشق من بي رنگ غروب گريه هام ابري منو دلتنگيه گريه به روي شونه هاي تو مي شم بارون دلتنگي مي بارم ازچشاي تو نمي خوام بي تودنيارو باگل ها وباگلدون هاش نمي خوام بي توفردارو باتابستون هازمستون هاش

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:16
اگه يه روز نشه که ديگه با تو باشم
برات می نويسم خدا نخواست ما با هم باشيم
ولی بدون اون روز روزه مرگ عشق منه
________________________________________

قد ۱۰۰ تا قابلمه با هرچی لب تو عالمه می بوسمت قبل همه. به شرطی که بهم بگی دوست دارم يه عالمه. حالا دوسم داری يه عالمه؟
________________________________________

برو زير بارون دست تو باز کن .به تعداد قطرههاي باروني که گرفتي دوستم داري و به تعداد قطرههايي که نگرفتي دوست دارم
________________________________________

انگار ولگرد شده بودم به جستجوي نشاني ات به تمام جهان سر زدم اما نبودي به دور رفتم حتي به سرزمين خوشبختي در افسانه هاي پدربزرگ كه حقيقت نداشت هيچ كس نبود انگار تو هم ولگرد شده بودي
________________________________________

نظر دبيران در مورد عشق: دبير ديني:عشق يك موهبت الهي است. دبير ورزش:عشق تنها توپي است كه اوت نمي شود. دبير شيمي:عشق تنها اسيدي است كه به قلب صدمه نمي زند. دبير اقتصاد:عشق تنها كالايي است كه از خارج وارد نمي شود. دبير ادبيات:عشق بايد مانند عشق ليلي ومجنون محور نظامي داشته باشد. دبير جغرافي:عشق از فراز كوه هاي آسيا تيري است كه بر قلب مي نشيند. دبير زيست:عشق يك نوع بيماري است كه ميكروب آن از چشم وارد ميشود

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:17
افسوس که عشق جاودانه نيست.عشق گل سرخيست که طاقت طوفان را ندارد. عشق يک خاطره سبز است که از آمدن پاييز ميترسد

دوســت داشـــتن دل ميـــخواد نه دليـــل:smilie:

يه دکمه از اون گوشي همراهت رو به ياد من بزني . حتي بي معني هم باشه خوشحال ميشم . چون يقين ميکنم که به ياد من هستي

باران نمي شوم که نگويي با چه منتي خود را به شيشه مي کوبد تا پنجره را باز کنم و نيم نگاهي بيندازم.ابر مي شوم که از نگراني يک روز باراني هر لحظه پنجره را بگشايي و مرا در اسمان نگاه کني...

با چنان عشقي زندگي کن که حتي اگر بنا به تصادف در جهنم افتادي خود شيطان تو را به بهشت بازگرداند

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:19
اینم یه معنی عشق از زبان استادان........
از استاد ديني پرسيدند عشق چيست؟ گفت:حرام است.
--------------------------------------------------------------------

از استاد هندسه پرسيدند عشق چيست؟ گفت:نقطه اي که حول نقطه ي قلب جوان ميگردد.
------------------------------------------------------------------

از استاد تاريخ پرسيدن عشق چيست؟ گفت…

گفت : سقوط سلسله ي قلب جوان.
------------------------------------

از استاد زبان پرسيدند عشق چيست؟ گفت:همپاي love است .
-------------------------------------------------------

از استاد ادبيات پرسيدند عشق چيست؟ گفت : محبت الهيات است .
--------------------------------------------------------

از استاد علوم پرسيدند عشق چيست؟ گفت : عشق تنها عنصري هست که بدون اکسيژن مي سوزد.
---------------------------------------------------------------------

از استاد رياضي پرسيدند عشق چيست؟ گفت : عشق تنها عددي هست که پایان ندارد

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:26
اي که دور از من و در قلب مني با خبر باش که دنياي من شاديت شادي من غصه ات غصه من قلب تو خانه من خانه تو قلب من.....

روزي از عشق خودم را حلق آويز مي كنم و آخرين آرزوي من اين است در روي طناب اسم تو را حك كنم تا حداقل در مرگم فكر كنم هميشه در كنارت خواهم بود

دستانم تشنه ي دستان توست شانه هايت تکيه گاه خستگي هايم با تو مي مانم بي آنکه دغدغه هاي فردا داشته باشم زيرا مي دانم فردا بيش از امروز دوستت خواهم داشت

وقت دل تنگ ميشم پشت در قلبت هي در مي زنم ، پس هر وقت قلبت ميزنه بدون دلم برات تنگ شده


داستان غم انگيز زندگي اين نيست که انسانها فنا مي شوند ،

اين است که آنان از دوست داشتن باز مي مانند

تبسم نگاه تو نشان عشقي آشناست ...!

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:29
درون کوچهً قلبم، چه غمگینانه می پیچد صدای تو که می گفتی ، به جز تودل نمی بندم

من و تو مثل دو خط موازی هستیم که اگه م به هم نرسیم همیشه در کنار هم هستیم

میدونی فرق تو با روز چیه؟ روز باید 30 تاش رو جمع کنی تا 1 ماه بشه اما تو همین جوری ماهی

ميدونی علت کسوف و خسوف چيه ماه و خورشيد واسه ديدن تو دعوا می کنن

اگر تمام شب برا ي از دست دادن خورشيد گريه کني لذت ديدن ستاره ها را هم از دست خواهي داد

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:31
زندگي دفتري از خاطرهاست ... يک نفر در دل شب ، يک نفر در دل خاک ... يک نفر همدم خوشبختي هاست ، يک نفر همسفر سختي هاست ، چشم تا باز کنيم عمرمان مي گذرد... ما همه همسفريم

========

يه روز عشقت رو دزديدم و براي اينکه جاش مطمئن باشه اون رو تو قلبم قايم کردم اما نمي دونستم که يه روز براي اينکه اون رو پس بگيري قلبم رو مي شکني .

=========

من غروب عشق خود را در نگاهت ديده ام.... من بناي ارزو ها را زهم پاشيده ام.... آنچه بايد من بفهمم اين زمان فهميده ام.... در دل خود من به عشق پوچ تو خنديده ام

==========

يک دقيقه سکوت براي روياهاي شيرين کودکي، که هرگز باز نخواهند گشت!

============

من دلتنگ بودم تعبير سکوت گيجم کرد. ديدم که درخت هست. وقتي که درخت هست پيداست که بايد بود و رد روايت را تا متن سپيد دنبال کرد . تو هم با من بمان ، من و تو تنها با هم به حقبقت مي رسيم

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:31
تو با موبایلت چیکار کردی
.
.
.
.
.
.
.هرچی زنگ می زنم .
.
.
.
.
.میگه مشتر ک مورد نطر در قلب شماست

مهم اين نيست كه تو اَد ليست مسنجرمون چند نفر اَدد شدن. مهم اينه كه تو قلبمون فقط 1 نفر ادد شده باشه كه با هم آن بشيم، باهم آرشيو زندگي رو دوره كنيم و با هم آف بشيم. امّا بايد يادمون باشه پسورد دوستيمون رو جوري بسازيم كه كسي نتونه هكمون كنه

ميدوني طبق آخرين آمار كم جمعيت ترين جاي دنيا كجاس؟ . . . .نميدوني؟ ***** قلب منه كه فقط تو توي اون ساكنی !


چشماتو دايورت كردي رو قلبم خيالي نيست حداقل از رو ويبره درش بيار تا اينقدر دلمو نلرزون

يك روز من و تو با هم وارد بهشت ميشيم تو به خاطر اون قلب پاكي كه داري و من به خاطر اينكه توي اون قلب جا دارم!

MAMAD*50 CENT
04-11-2013, 20:32
چشمانت‌ کارناوال‌ِ آتش‌بازي‌ست‌ !يک‌ روز در هر سال‌براي‌ تماشايش‌ مي‌روم‌وَ باقي‌ِ روزهايم‌ راوقف‌ِ خاموش‌ کردن‌ِ آتشي‌ مي‌کنم‌که‌ زيرِ پوستم‌ شعله‌ مي‌کشد !

چنان دل کندم از دنيا که شکلم شکل تنهايي ببين مرگ مرا در من که مرگ من تماشايي است مرا در اوج مي خواستي تماشا کن ...... تماشا کن

اگه من و تو دوتا برگ باشيم، هنگام خزان من زودتر از تو ميشکنم تا زماني که مي‌افتي در آغوشم بگيرمت


دفترم را باز مي كنم .اولين صفحه حكايت از رفتنت دارد.. به صفحات ديگه نگاه مي كنم .تمام صفحات را از نبودنت.از غم دوريت از چشم انتظاريم واميد به باز گشتت پر كرده ام... تنها يك برگ سفيد باقي مانده كه براي آمدنت خالي گذاشته ام

تکه هاي قلبم را با تو قسمت مي کنم. شايد هيچ اثري براين سرماي زمستاني نداشته باشد؛اما....... براي لحظه اي مي توني ،گرماي عشق واقعي را در دستانت حس کني

MEMAR.Z
04-11-2013, 21:36
تو را نمی بخشم که وقت بودن نبودی

وقت دیدن ندیدی وقت عاشقی هرزگی کردی

وقت گریه با دیگران خندیدی

توراهرگز نمی بخشم که هرگز با من نبودی

ومن به سادگی همه ام با تو بود

------------------------------------------------------

بعضی از اشیا حس دارند گریه می کنند

مثل بالش من هرشب غرق اشک است

------------------------------------------------------

این روزها هم می گذرند

اما من ازاین روزها نمی گذرم

------------------------------------------------------

سربه بیابان می گذارم

چاره چیست؟

وقتی تونیستی وشانه ات نیست

------------------------------------------------------

این نیزبگذرد

اما بعضی چیزاهست که هرچقدرهم که بگذرد

نمی گذرد و داغشان تا ابد بر دل آدم می ماند

MEMAR.Z
04-11-2013, 21:37
درد یعنی اوهست اما نه برای من

------------------------------------------------------

چه رسم تلخیست

تو بی خبر از من وتمام من درگیرتو

------------------------------------------------------

سوختنم را دیدی وخندیدی

خنده ات را دیدم وسوختم

خنده هایم راخواهی دید

دیدار ما به وقت سوختنت

------------------------------------------------------

استاد بهم گفت چرا نیومدی سرکلاس؟

گفتم استاد کلاستون با خوابم تداخل داشت

نتونستم بیام

------------------------------------------------------

یکی بود هیچکس نبود

گفته بودم که قصه ی من شنیدن ندارد

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:18
مرا جای خودم بگذار

خودت را جای گهواره

و آغوشی تسلی بخش

کنارم باش همواره

------------------------------------------------------

جان رفته ولی زخم جفایت نرود

تاثیر دو چشم بی وفایت نرود

فرشی ز دل شکسته انداخته ام

آهسته بیا شیشه به پایت نرود

------------------------------------------------------

تو آدم و من حوا

سیبی در کار باشد یا نه

در آغوش تو بهشت جاریست

بوسه هایت طعم سیب می دهند

------------------------------------------------------

مترسک گفت :

ای گندم تو گواه باش مرا برای ترساندن آفریدند

اما من عاشق پرنده ای بودم که از گرسنگی مرد

------------------------------------------------------

ای کاش قانون همه ی دوستی ها این بود :

یا رفاقت تعطیل یا جدایی هرگز !

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:18
نه از فلسفه کلامی می دانم

و نه منطق می گنجد در کلامم

بی استدلال دوستت دارم

---------------------------------------------------

ستاره ها رو با اینکه خیلی دورند

هر شب می شه دید

کاش تو هم ستاره بودی

------------------------------------------------------

چشم ها را شستم

جور دیگر دیدم

باز هم سود نداشت

تو همان بودی

که باید دوستت داشت

------------------------------------------------------

با تو از ناب ترین لحظه سخن خواهم گفت

دوستت خواهم داشت ، هیچ میدانی چیست ؟

لحظه ای نیست که در خاطر من یاد تو نیست

------------------------------------------------------

اتل متل دلتنگی

عجب حس قشنگی

دلم کرده هوایت

جان و دلم فدایت

unname47
05-11-2013, 00:22
سخت است هنگام وداع آنگاه که درمیابی
چشمانی که درحال عبورند
پاره ای از وجود تو را نیز با خود می برند


تا لحظه شکستن به خدا ایمان داشته باش
اونوقت می بینی اون لحظه هیچ وقت فرا نمی رسه


بدترین حس دنیا این که بدونی
کسی که دوسش داری همون اندازه یکی دیگه رو دوست داره


چه قانون ناعادلانه ای
برای شروع یک رابطه دو طرف باید بخواهند
اما برای تمام شدنش همین که یک نفر بخواهد کافیست


به سلامتی کسایی که هیچ وقت سختی مرد بودن رو
با راحتی نامردی عوض نمی کنند

unname47
05-11-2013, 00:23
عشق اینکه وقتی اس فرستادی تا وقتی جوابتونداده
هی چشمت به چشمت به صفحه موبایلت باشه
و چشم ازش برنداری


هیچ گاه
به خاطرهیچ کس
دست از ارزش هایت نکش
چون زمانی که اون فرد از تو دست بکشد
تو می مانی و یک من بی ارزش


اسمان هم که باشی بغلت خواهم کرد
فکرگستردگی واژه نباش همه درگوشه ی تنهایی من جا دارند
پرازعاشقانه ای تو دگرازخداچه بخواهم


ای تنگ قفسده داریخیب تنگه گلن قوش
چوخ حسرتیلن باخما منه منده اسیرم
سن بیر باغلی قفسین اولدون اسیری
منده بیرنازلی گوزل یولداش اسیری


بایست تا روشن بمانى
شمع هاى افتاده خاموش مى شوند

unname47
05-11-2013, 00:23
جان رفته ولی زخم جفایت نرود
تاثیر دو چشم بی وفایت نرود
فرشی ز دل شکسته انداخته ام
آهسته بیا شیشه به پایت نرود


تو آدم و من حوا
سیبی در کار باشد یا نه
در آغوش تو بهشت جاریست
بوسه هایت طعم سیب می دهند


مترسک گفت :
ای گندم تو گواه باش مرا برای ترساندن آفریدند
اما من عاشق پرنده ای بودم که از گرسنگی مرد


ای کاش قانون همه ی دوستی ها این بود :
یا رفاقت تعطیل یا جدایی هرگز !


نه از فلسفه کلامی می دانم
و نه منطق می گنجد در کلامم
بی استدلال دوستت دارم

unname47
05-11-2013, 00:24
تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این هست که
نابغه بودن محدودیت هاى خودش را دارد


مرا جای خودم بگذار
خودت را جای گهواره
و آغوشی تسلی بخش
کنارم باش همواره


ستاره ها رو با اینکه خیلی دورند
هر شب می شه دید
کاش تو هم ستاره بودی


چشم ها را شستم
جور دیگر دیدم
باز هم سود نداشت
تو همان بودی
که باید دوستت داشت


با تو از ناب ترین لحظه سخن خواهم گفت
دوستت خواهم داشت ، هیچ میدانی چیست ؟
لحظه ای نیست که در خاطر من یاد تو نیست


اتل متل دلتنگی
عجب حس قشنگی
دلم کرده هوایت
جان و دلم فدایت

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:49
داشتنت مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال
یا مثل آن بغلی که عاشقت است و تنهایت نمی گذارد
و یا مثل برگشتن آدمی که سالهای سال منتظر آمدنش بودی ؛
آی می چسبد …بعضی حرف ها را فقط دست ها به هم میزنند …
فقط دستها…ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ ” ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ ” ﻧــﮑــﻦ …
ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ ” ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ ” ﮐـــﺮﺩ
ﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪچشمان تو حروف را بی استفاده می کنند ،
کافی ست نگاه کنی . . .در این غروب
ﻫﺮ ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ
ﺣﺎﻻ
ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺯﻧﮓ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺪﺍﯼ اوﺳﺖ …

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:50
صندلیت را کنار صندلیم بگذار !
همنشینی با تو یعنی “تعطیلی رسمی تمام دردها”مخاطب خاص من!
خاص بودن خاصیت توست!
تـــــــــــــــو همیشه خاص می مونی
چون سلیقه ی منی …لـج میکنم …
بداخلاق میـــشم!
نه چیزی میبینم،
نه چیزی میشنوم،
نه چیزی میگم!
دست خودم که نیست
تو که نباشی،
زندگی
بـــــــــــــــایـــــــ ـــد
به کامِ من تلخ بشــه ..!یکی بود یکی نبود مال قدیماست…
الان همه باشن “تو” نباشی هیچکس نیست…!مثل ندارد
میم های ِ مالکیتی
که از زبان ِ
تو می شنیدم . . .

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:50
حضورت در کنارم, تکان دهنده ترین خبر سال برای حسودان است!
بیا و این موج تکان را آغاز کن…!دل بستــــه ام به پاییـــز…
شــــاید…
دوبــــاره…
ســـرِ مهــــر بیاییــــی…همه بهانه هایم از نبودن توست
اگر باشی…
اگرباشی…
از هزار و یک بلاهم بهانه نمی گیرم . . .ﺑﻴﻤﺎﺭِ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻡ …
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﻨﺪ …
عاشق این بیماری ام …نزدیکت می شوم بوی دریا می آید
دور که می شوم صدای باران
بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟
لنگر بیندازم و عاشقی کنم ، یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:51
خدایـــــا
این بند دل آدم کجاست؟
ک گاهی با یک
اسم..
نگاه..
با حضور یک نفر..
و یا با یک لبخند “پاره میشود”ﺩﻟــــــﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــــﺪ ﮐَﺴــﻰ ﺑﺎﺷـــــد …
ﺁﻧﻘـــﺪﺭ ﺑـــﺮﺍﯾـــــﺶ ﮐَﺴــﻰ ﺑﺎﺷـــــﻢ …
ﮐــــﻪ ﺩﻧﺒـــــﺎﻝ ﮐــَـــﺲِ ﺩﯾﮕـــــﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷــــﺪ …عشق یعنی:
اینکه وقتی میخوای برسونیش،
رادیو پیام رو روشن کنی ببینی کدوم مسیر شلوغ و پر ترافیک تره . . .تموم لحظه‌های سختو آسونو
من این پیاده رفتن زیر بارونو
به شوق همزبونى تو دوست دارم …همه پیش من حرف از عرق و مشروب میزنند . . .
آن ها نمیدانند که
ای بانو
بوی موهایت از هر چیز دیگری برایم مست کننده تر است !

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:51
با تو به جای پاییز، حس می کنم بهاره
این عشق بی نظیره، این عشق موندگارهنگاهم کن
میخواهم چشم هایم را به چشم هایت بدوزم !
میخواهم به این دنیا نشان دهم که
عاشق ترین خیاط منم . . .جایی نوشته بود: “نیکوتین، اعتیاد آور ترین است”
تو هنوز ناشناخته مانده ای!بگـــذار هَرکَسی هَر چِه دوست دارَد بِگـــویَد
مُهِم ایـــن اَست کِ تُو دُردانِــــــــــــه مَنی
وَ اَزتَمامِ خوبی ها بَدی های این دُنیا
فَقَطُ و فَقَط تُورو میخواهَــــــم . . .میدانی مرد رویاهایم ؛
ﻣــﺮﺩ ﮐﻪ ﺗـــﻮ ﺑﺎﺷﯽ، ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ . .
ﺍﺯ ﻣﯿــﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺬﮐــﺮﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ . .
ﻓﻘــﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭘﺎﯼ ﺗــﻮ ﺩﺭ ﻣﯿـﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ . .
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑـﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ …

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:52
تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند
و من رگ غیرتم باد !
عجب
نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . !خـــــــیال کـــــــردی رفـــــــتی و تمـــــــام ؟!
بــــــــــریـــــــــــد ی و خـــــــــــلاص..
مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمی آیم.. می بینی ؟
تا ابد دهانت از شعر های عاشقانه من سرویس است !!“تو” جا زدی
“من” جا خوردم
“اون” جا گرفت !هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم
گم شده ام !
ترس من از گم شدن نیست ..
ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند !راهش را هم تقسیم کرد
رفتنش به من رسید ، رسیدنش به دیگری . . .

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:53
فـــــاسد بـــودن فقط به تـــــن فـــــروشی نیست
گاهی وقت ها به فـــــروختن خـــــاطرات قدیمی به بهـــــای ورود یکــ تــــازه وارد استبرایش نوشتم:
“به امید فردای بهتر”
دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرد !
بعدهـــــــــــا فهمیدم
آن روز “الف” فردا را
یادم رفته بــــــــــودروزی ؛
مــخــاطــبـــ تـــمــام جــمــلاتــتـــ مـــن بـــودم
نــمــی دانــی..
چــه درد ســخــتــی اســـتـــ
خـــلـــع مــقــام شـــدن..
نــمــی دانــی چــه ســخــتــ تــر اســتـــ
دیــدن تــرفــیـــع گــرفــتــن دیــگــریمن تو را دوست دارم
تو مرا دوست نداری
باشد ولی
من به “دوست” مشترک مان
حسودی ام می شود . . .مـــن از زندگـــ ـے کســـ ـے
حذفــــ شــــدم
که بــــرا ـے داشتنـــــش
و بـــــرا ـے بودنـــش
خیلـــ ـے ها رو از از زندگــــ ـیم
حذفــــ کــــردم

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:53
نــــــــــــه
هوا سرد نیست
سرمای کلامت، دیوانه ام میکند
بی رحم !
شوق نگاهم را ندیدی؟
تمامه من به شوق دیدنت، پر میکشید
ولی …
همان نگاه بی تفاوتتــــــــ
برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــودتـو مـرا نـادیـده بـگـیـر . .
و مـن ،
بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـی شـود . .
از بـس
خـودم را مـی زنـم . .
بـه نـفـهـمـیچه کسی برای عشق ما شعر اتل متل خواند !
که پایت را به این راحتی از زندگیم ورچیدی ؟سریع ترین نقاشی بود که دیدم !
در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کرد . . .ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ !
ﮐﻤﯽ ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ ، ﺷﺐ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﺵ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻫﺮﺷﺒﻢ ﺷﺪ .
ﯾﮑﻢ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .
ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﯽ !
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣﻦ ، ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . . .

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:54
خاک بر سرِ تمامِ این کلمات
اگر تو از میانِ تمامشان
نفهمی من دلتنگم . . . !میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم…
تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت…
تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم…
تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی…
تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه…
دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو…
تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ….
فَــقَط تـــ ــــورسم ” خوب ” ها همین است
حرف آمدنشان شادت می کند
و حرف رفتنشان با دلت چنان می کند
که هنوز نرفته،
دلتنگشان می شوی . . .آرام بگیر دلم …
تنگ نشو برایش …
مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !
“چیزی بینمان نبوده”وزن دار نمے گویم
قافیہِ هم نمے گذارم
بے پرده و رک مے گویم
دلتنــــــگم

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:54
نه توان خواستن دارم
نه
توان
فراموش کردن
سهم من از تو چیست؟
فقط
“دل تنگى”از خلاصه ی روز های انتظار،
که می‌‌دانم حوصله به خرج نمی‌‌ دهی‌ تا تمامی حرف‌هایم را بشنوی !
فقط این را می‌‌گویم :
دلتنگی‌ ام آنقدر بزرگ شده است که اگر ببینی‌ شاید نشناسی . . . !گنـاه ِ ڪیستــــــــــ ؟!
حاבِثـﮧ ـها ؟
فاصِلــﮧ ـها ؟
פֿاطِره ـها ؟
جاבه هاے ِ בور و בراز ؟
یــــا
בل ِ مـَטּ ؟ … ڪـﮧ برای تو تَنگ شـُבه است !دلتنگــــــــــی
خیابــــــــــان شلوغی است ک تودرمیانه اش ایســــــــــتاده باشی،
ببینی می آیــــــــــند،ببینی میرونــــــــــد وتوهمچنان ایستــــــــــاده باشی…اینکه دلم تنگ می شود پلان به پلان ،
نفس به نفس برایت تراژدی نیست …
قلب من مقتول فیلم نامه است ،
شخصیت اصلی که تویی !

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:55
کفشهایم که جفت میشوند دلم هوای رفتن میکند ؛
چه کودکانه دل من تنگ میشود بی آنکه بدانم چه کسی دلتنگ من است !دلتنگی هایم را نشاندم روی دوش بادبادک و فرستادمشان به آسمان …
دارد باران می بارد !دلتنگت می شوم و چشمانم را روی هم می گذارم
بلکه یادت را فراموش کنم …
تو بگو دلکم مگر می شود یک دنیا را فراموش کرد ؟حوصله خواندن ندارم
حوصله نوشتن هم ندارم
این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود نه با نوشتن …
دلم تو را می خواهد !دلم برایت تنگ‌ شده است
قدِ یکی از سه نقطه های آخرِ نوشته هایم

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:56
دست به صورتم نزن !
می ترسم بیفتد . . .
نقاب خندانی که بر چهره دارم! و بعد . . .
سیل اشک هایم تو را با خود ببرد . . .
و باز من بمانم و تنهایی . . .آدما نباس دوست پیدا کنن
چون وقتی میرن
وقتی دیگه نمیشه بهشون زنگ بزنی
وقتی نمیتونی درد و دل کنی
یا حتی باهاشون شوخی کنی و بخندی
و همه دوستی خلاصه میشه تو عکسهات و خاطراتت
هی بغض تو گلوت گیر میکنه
خفه ات میکنه
آدما باس همیشه تنها بمونن…!یه دریا اشک برای ریختن دارم
یه دل گرفته
یه زندگی پر از خالی
من سرشارم از تنهایی …شبها وقتی می خوای بخوابی میبینی
کسی رو نداری که بهت فکر کنه !
اینجاست که میفهمی برخلاف شلوغیه درونت ، چقدر تنهایی . . .آهای سهراب !!
قایق دیگر جوابگو نیست …
کشتی باید ساخت
اینجا مثل من تنها زیاد است !!

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:57
دلم خوش نیست
غمگینم
کسی شاید نمیفهمد
کسی شاید نمیداند
کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی
تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی
عجب احساس زیبایی
تو هم شاید نمیدانی …تاریکی ام شبیه شبی که سحر نداشت
تنهایی ام شبیه کلاغی که پر نداشت
تلخم شبیه دورترین قهوه خانه ای
که بر لبان قهوه چی اش هم شکر نداشتخوش ب اون روزایی ک فکر میکردم،
تنهایی یعنی وقتی که فقط کسی خونه نیست…!ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ
ﯾﮏ ﺩﻝ ﻏﻤﮕﯿﻦ
یه تن رنجور از زخم
یه ذهن خسته ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑِﮑِﺸﻢ ؟تنهایی بد است ،
اما بد تر از آن اینست
که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی
آدم هایی که بود و نبودشان،
به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد …

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:57
هرچقد تنهــاتر میشی احتمال شروع یه رابطه احمقــانه بیشتر میشه !وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشه بیشتر تنهاست
چون به هیچکس جز همان آدم فکر نمی کنه !تنهایی بدترین دردهاست
باعث میشود به هر بی سروپایی ابراز محبت کنی !خودت را در آغوش بگیر و بخــــــــواب !
هیچ کس آشفتگی ات را شانـــــه نخواهد زد !
این جمع پر از تنــــهاییست…به سلامتی تنهاییم که هروقت بهش خیانت کردم بازم اومد سراغم !

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:58
وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی
وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی !میدانی روزه تنهایی چیست؟
دل من
چشمان تو
و دستانی که برای سلامتی ات رو به آسمان استﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﮐﻪ بعضی ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺩﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ …اگه باتری موبایلت خوب شارژ نگه میداره ،
به جای اینکه به جون کارخونه سازنده دعا کنی
یه فکری به حال تنهاییت بکن !کنج تنهایی من قشنگ تر از بودن با کسی ست که،
هر بار دلش به هوای دیگری می پرد !

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:58
تنهایی یعنی بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارن
ولی کنار دلتنگیات نیستن !شب ها پرنده هایش می روند
روزها ستاره هایش
ببین ، آسمان هم که باشی ، باز تنهایی …اینجا فقط واژه می فروشم و سکوت میخرم
چه تجارت دردناکی ست تنهایی !زندگی چه اتفاق غم انگیزی است
وقتی تنهایی ات سالها از تو بزرگتر باشدحتما نباید مدت ها دور از تو باشم تا تنها شوم
یک روز من بی تو ، یک عمر تنهاییست !

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:59
هر طور که بچینم کنار هم این حروف الفبا را
جز “تنهایی” معنی دیگری نمیدهند !وقتی حالت بده روحت بی پناهه
میبینی هر کاری کردی اشتباهه
وقتی به جز شب هیچ رنگی توی نگات نیست
وقتی کسی اندازه تنهاییات تنها نیستتنهایی آنجایی ست که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند !ترسناکند رابطه هایی که به خاطر فرار از تنهایی شکل میگیرند
رابطه هایی که آخرش چیزی نمی ماند،
به جز تنهایی عمیقتر و یک مشت حس آزار دهنده تر از قبل در درون آدمها !

MEMAR.Z
05-11-2013, 00:59
بی شک " آغوش تو " هشتمین عجایب دنیاست
واردش که میشوی زمان بی معنامیشود ،
هیچ بُعدی ندارد ،
بی آنکه نفس بکشی روحت تازه میشود !
تمام ثروت دنیا را به یک وجبش نخواهم بخشید...آغوشت میتواند قشنگترین سرخط خبرها باشد !
وقتی تو میتوانی قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی . . .تعمیر گاهی باید ساخت از آغوشت !
برای وقت هایی که حالم بدجور خراب است . . .عکس تو
بر عکس تو
مدام در آغوش من است . . .پیله کرده ام به تو !
نمی دانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد !

MEMAR.Z
05-11-2013, 01:00
مزه ی عشق به این خوف و رجاهاست رفیق / عشق سرگرمی‌ اش آزار و تسلاست رفیق
قیمت یک سحر آغوش چشیدن ، صد شب / گریه و بغض و تب و آه و تمناست رفیق . . .گرمایی بوده ام همیشه اما بین خودمان بماند ، سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد !بن بست دنیاست براى من آغوشت !
اولین باریست که هراسى ندارم بگویم :
به بن بست رسیده ام . . .چگونه میتوانم فراموش کنم ، اینهمه عشق و محبت را
چگونه میتوانم فراموش کنم طعم بوسه هایت را
آن آغوش گرمت را ، که وقتی مرا در میان خودت میگیری انگار همه ی دنیا در وجودم جا گرفتهتو را می خواهم و دانم که هرگز / به کام دل در آغوشت نگیرم
تویی آن آسمان صاف و روشن / من این کنج قفس مرغی اسیرم

MEMAR.Z
05-11-2013, 01:01
آغوش گرمم باش ؛ بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای بی کسی لرزیدم !در آغوش توام ، رفته ام به رویاهایم
، خواب نمانده ام از این احساسم ،
در این خواب و بیداری ،
لذت در کنار تو بودن را درک میکنم
،هیچگاه این سرپناه گرم را ترک نمیکنم ،
من از عشق نگاه تو خیره شده ام به چشمانت
، هیچگاه برای دیدنت لحظه ای را از دست نمیدهم !آدم باید عین مرسوله پستی سفارشی باشه
یکی باشه همیشه تحویلش بگیره ، بگیرتش تو بغل
امضا هم بده که تحویل گرفته شده و پس گرفته نمی شود !می آیی قایم باشک بازی کنیم ؟
من چشم بر زیبایی تو بگذارم و تو آرام در آغوشم پنهان شو !دلــــــم آغوشی می خواهـــد به وسعت بازوان تـــــــو.

MEMAR.Z
05-11-2013, 01:02
بودنت را دوست داشتم . . .
وقتی مرا در بر می گرفتی . . .
و به آغوشت می فشردی و وادارم می کردی که به هیچ چیز فکر نکنم . . .اینقدر اتاقم کوچیکه که وقتی خودم تو اتاق باشم دیگه جایی برای تو نیست !
فقط میتونی بیای تو آغوشم . . .من جز آغوش تو حتی به دیوار هم تکیه نمی کنم !شعر قافیه نمی خواهد !
سطر به سطر آغوشم را ردیف کرده ام ، تو فقط بیا !مرا میان بازوانت بگیر !
بگذار تمام آغوشت را جمع کنم برای نبودنهات . . .

MEMAR.Z
05-11-2013, 01:02
گرما یعنی نفس های تو ، دست های تو ، آغوش تو . . . !
من به خورشید ایمان ندارم !مرآ حبس کن در آغوشت !
من برای حصآر بازوان تو مجرم ترین زندانی ام . . .مست می شوم
و سقوط می کنم در آغوشت
جاذبه ...
عطر تن توست ...اینقدر دلم میخواد بغلت کنم و فشارت بدم که حد نداره میخوام استخوانت ترک بخوره میخوام تنگی نفس بگیری میخوام بفهمی خیلی دوستت دارم . . .بودنت را دوست دارم !
وقتی پنجه در کمرم حلقه می کنی
به آغوشت مرا سفت میفشاری
و وادارم می کنی که به هیچ کس فکر نکنم
جز تو . . . !

MEMAR.Z
05-11-2013, 01:03
مرا محکم تر در آغوش خود بگیر . . .
من هنوز هم نمی خواهم تو را . . .
به دست خاطرات ” لعنتی ” بسپارم . . .آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.آغوشت را با هیچ جای دنیا عوض نمی کنم گرچه تنگ است اما امن است اما آرامش دارد نمی دانم حتی از آغوش مادرم هم دوست داشتنی تر است .
تنها جایی است که برای همیشه میخواهم اغوشت بی سند مال من است تنها داریی من استﻣﯿﺘﻮﺍنم ﺗﻤﺎﻡ زندگیم ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ بگیرم ؛ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪگیم ﯾﮏ “ تو ” ﺑﺎﺷﺪ !من و تو
تنها حادثه ای بودیم تا ، رُخ دهیم
در آغوش هم !

MEMAR.Z
05-11-2013, 01:20
مدتیست دلم شکسته

از همان جاى قبلى که خودت زحمتش را کشیدی ...

------------------------------------------------------

کاش می شد

آخر اسمت نقطه گذاشت تا دیگر شروع نشوى

------------------------------------------------------

اینجا نمی شود به کسى نزدیک شد

آدم ها از دور دوست داشتنى ترند ...

------------------------------------------------------

آدم ها را بی آنکه بوجودشان نیازی باشد دوس بداریم

کاری که خدا با ما می کند

------------------------------------------------------

می خواهم بار و بندیلم را جمع کنم و به آسمان بروم

اینجا همه برایم خدا شدن

MEMAR.Z
05-11-2013, 01:20
همیشه داشتن واز دست دادن

به مراتب آدم را بیشترناراحت می کنه

تا اینکه از اول نداشته باشی

------------------------------------------------------

شغل شریفیست

سوختن براى کسى که حتى لحظه ای برایت تب نکرد

------------------------------------------------------

بعد از او

جواب همه دوستت دارم ها مرسى شد

------------------------------------------------------

دورباشی و تپنده بهتراست

ازاین که نزدیک باشی و زننده

------------------------------------------------------

برای رفتن چمدان می بندند برای ماندن دل

من کدام ببندم که نه خیال رفتن دارم ، نه توان ماندن

LOVE Story
05-11-2013, 11:03
دلم را ب تخت میبندم تا ترکت کند
فریاد میکشد، میلرزد، خمارت میشود
رها ک شد او می ماند

و عمری وسوسه دوباره خواستن تو…

------------------------------------------------------------
هرگز در میان موجودات ، مخلوقی ک برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود ،،
این ویژگی در
میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان…
این است روزگار ما..

--------------------------------------------------------


حافظ هنوز اصرار دارد
خبر خوشی در راه است
تو کجای دنیایی منی ک هر چه میایی
نمیرسی….

-----------------------------------------------------------

تو ک باشی بس است
مگه من جز نفس چی می خواهم؟
تقدیم ب مهتا
ک گاهی
هست و گاهی نیست!

LOVE Story
05-11-2013, 11:05
گرما یعنی : نفس های تو، دست های تو، آغوش تو . . .

من ب خورشید اعتماد ندارم

------------------------------------------------قدیما همه چیزمان بوی ماندن می داد
اون روزها حتی بیسکویت ها هم مادر بودنند ولی حالا شدند :
" های بای "!!

------------------------------------------


در بیت نخست من تو را می بوسم،
در مصرع بعد هم تورا می بوسم،
عیبی که ندارد به کسی
چه اصلا،
شعر خودم است من تو را می بوسم…

--------------------------------------------------------------
خدایاازت گله دارم
پیش کی ببرم گله هامو
تاحالاسنگ صبورم تو بودی مرهم دردام توبودی
وقتی ازکسی دلخوربودم، ازش گله میکردم تو آرومم میکردی
ولی توهم ولم کردی!
حالاگله

ازتوروپیش کی ببرم خداااااا

LOVE Story
05-11-2013, 11:07
چگونه دست دلم را بگیرم ودر کناردلتنگیهایم قدم بزنم در این خیابان که پر از چراغ و چشمک

ماشینهاست…
نه آقایان:مسیر من با شما یکی نیست از سرعت خود نکاهیدمن آداب دلبری را نمی
دانم..
----------------------------------------------


حکمت باران دراین ایام
میدانی که چیست؟
آب وجارومیزند بهر محرم کوچه را.

--------------------------------------------


صداقت یک هدیه گران قیمت است
آن را از انسان های ارزان انتظار نداشته باش

---------------------------------------غم دانه دانه می افتد روی صورتم
شور است طعم نبودنت…!

---------------------------------------در انتظار نیامدنت سرتا پای وجودم سوخت و ذره ذره آب شد تا زمین مرا در خود فرو برد! دگر نه به راهت
چشمان منتظری مانده، نه حتی ذره ای از وجود سوخته ام

MEMAR.Z
05-11-2013, 11:35
سلامتی بچه ای که وقتی رفت تویخچال دید هیچی نیست
نگاهی به پدرش انداخت دید سرش پایینه
شیشه آب رو برداشت گفت : چقد تشنم بود بابا


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تمام زندگیم را برایش حراج کردم
رفت و گفت هیچ ارزانی بی علت نیست


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

میترسم کسی بوی تنت را بگیرد
دلت را بشنود و تو خو بگیری به ماندنش
چه احساس خط خطی و مبهم ایست این عاشقانه های حسود من


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

حال و روز زندگى مرا
وقتى نباشى یک کلمه توصیف می کند
الفاتحه


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تو جا زدى
من جا خوردم
اون جا گرفت
همین یک جابجائى جانم را گرفت

MEMAR.Z
05-11-2013, 11:37
یک صندلی خالی کنار رویاهایم ازآن توست
بنشینی یا بروی همیشه دوست خوب منی


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

پسر : کجایی عزیزم؟
دختر : تازه از بیرون اومدم خستم می خوام بخوابم کم کم توکجایی عزیزم؟
پسر : من تومهمونیم دقیقا پشت سرت دستاشو ول کن


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

نبودنت مثل تمام کردن سیگار است در شب برفی
وقتی دکه های شهر بسته اند


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

هیس!
صدای هق هق می آید
انکار باز کسی قول ماندن داده بود


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

وقتی عطر تنت را می خواهم به باد هم التماس می کنم
خدا که جای خود را دارد


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

کلافه ام
شبیه کرمی که نمی داند
ماهی را از زندگی رها کند یا گنجشگ را از مرگ

MEMAR.Z
05-11-2013, 11:39
من به زنجیر وفای تو اسیرم چه کنم ؟
گر نیایی به خدا بی تو بمیرم چه کنم ؟
در هوای غم عشق تو ز خود بی خبرم
که من از عشق تو محتاج و فقیرم چه کنم ؟


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

خیلی وقته که منو ندیدی و ندیدمت
با خودت فکر نکنی که از دلم بریدمت


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

به دلم افتاده بود که
امشب حتما خوابت را می بینم
اینقدر خوشحال بودم که تا صبح خوابم نبرد


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تو که رفتی دلم برایت تنگ شد
حال که آمده ای در دلم جا نمی شوی


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

این خورشیده که داره به من لبخند می زنه
یا تویی که داری می خندی

MEMAR.Z
05-11-2013, 11:41
از A تا Z
تنها چیزی که اهمیت داره
U و I هست

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

شاید زمان های اندکی را در کنارت باشم
اما زمان ها بسیاری را به یادت هستم
شاید همیشه ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

واسه دشت وسیع مهربونی هات مترسک می شم
تا هرگز غم دور و برت پیدا نشه

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

من عاشق آن دیده چشمان سیاهم
بیهوده چه گویم که پریشان نگاهم
گر مستی چشمان سیاه تو گناه است
من طالب آن مستی و خواهان گناهم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

دل ز ما خواست که در فکر تو باشیم مدام
سربلندیم که پیمان نشکستیم هنوز

MEMAR.Z
05-11-2013, 17:01
در قرن ما تعریف عشق گره خوردن تن هاست
نه پیوند قلب ها

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


گناه کبیره ست
برای خوشبختی تو که می شد سهم خودم باشی دعا کنم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


زیر این آسمان ابری
به معنای اسمش فکر می کند گل آفتابگردان ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تعجبی ندارد که فرهاد نشدی
من تلخ بودم!

MEMAR.Z
05-11-2013, 17:03
دست هایم نمی رسد تا ستاره آرزوهای محال را برایت بچینم

آنچه از چیدن ستاره برایم مهمتر است رویای ناب آرامش توست

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

وقتی می گویند نیست

کاغذ را گفته باشند یا برق را یا هر چه را

فرقی ندارد من یاد تو می افتم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

در سرزمینی که سایه آدم های کوچک بزرگ شد

در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

از درخت پرسیدم چه شد که پیرشدی؟

گفت وقتی رفتی یارت با دیگری زیر سایه ام می نشست و به تومی خندید

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

شباهت عجیبی ست بین تو و ماهی قرمزم

هر دو هر سه ثانیه یکبار مرا فراموش می کنید

unname47
05-11-2013, 18:32
گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق می شوند
به جای شمع گرد چراغ های بی احساس خیابان می می رند


زندگی تکرار فرداهای ماست
می رسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم


بنگر که
بزرگترین آرزوی من
چه کم حرف است : تو !


خون می چکد از تیغ نگاهی که تو داری
فریاد از آن چشم سیاهی که تو داری
هرچند گلی نیست به خوش چشمی نرگس
در خواب ندیده است نگاهی که تو داری


فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود
از همان آب هایی که می پرد توی گلو
و سال ها سرفه می کنیم

unname47
05-11-2013, 18:33
در قرن ما تعریف عشق گره خوردن تن هاست
نه پیوند قلب ها


گناه کبیره ست
برای خوشبختی تو که می شد سهم خودم باشی دعا کنم


زیر این آسمان ابری
به معنای اسمش فکر می کند گل آفتابگردان …


تعجبی ندارد که فرهاد نشدی
من تلخ بودم!


مرد گفت :
اگر این یکی هم دختر بشه دستاشو قطع می کنم
خدا بهش پسری داد که دست نداشت

unname47
05-11-2013, 18:34
دست هایم نمی رسد تا ستاره آرزوهای محال را برایت بچینم
آنچه از چیدن ستاره برایم مهمتر است رویای ناب آرامش توست


وقتی می گویند نیست
کاغذ را گفته باشند یا برق را یا هر چه را
فرقی ندارد من یاد تو می افتم


در سرزمینی که سایه آدم های کوچک بزرگ شد
در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است


از درخت پرسیدم چه شد که پیرشدی؟
گفت وقتی رفتی یارت با دیگری زیر سایه ام می نشست و به تومی خندید


شباهت عجیبی ست بین تو و ماهی قرمزم
هر دو هر سه ثانیه یکبار مرا فراموش می کنید

unname47
05-11-2013, 18:35
من به زنجیر وفای تو اسیرم چه کنم ؟
گر نیایی به خدا بی تو بمیرم چه کنم ؟
در هوای غم عشق تو ز خود بی خبرم
که من از عشق تو محتاج و فقیرم چه کنم ؟


خیلی وقته که منو ندیدی و ندیدمت
با خودت فکر نکنی که از دلم بریدمت


به دلم افتاده بود که
امشب حتما خوابت را می بینم
اینقدر خوشحال بودم که تا صبح خوابم نبرد


تو که رفتی دلم برایت تنگ شد
حال که آمده ای در دلم جا نمی شوی


این خورشیده که داره به من لبخند می زنه
یا تویی که داری می خندی

unname47
05-11-2013, 18:39
سلامتی بچه ای که وقتی رفت تویخچال دید هیچی نیست
نگاهی به پدرش انداخت دید سرش پایینه
شیشه آب رو برداشت گفت : چقد تشنم بود بابا


تمام زندگیم را برایش حراج کردم
رفت و گفت هیچ ارزانی بی علت نیست


میترسم کسی بوی تنت را بگیرد
دلت را بشنود و تو خو بگیری به ماندنش
چه احساس خط خطی و مبهم ایست این عاشقانه های حسود من


حال و روز زندگى مرا
وقتى نباشى یک کلمه توصیف می کند
الفاتحه


تو جا زدى
من جا خوردم
اون جا گرفت
همین یک جابجائى جانم را گرفت

unname47
05-11-2013, 18:40
یک صندلی خالی کنار رویاهایم ازآن توست
بنشینی یا بروی همیشه دوست خوب منی


پسر : کجایی عزیزم؟
دختر : تازه از بیرون اومدم خستم می خوام بخوابم کم کم توکجایی عزیزم؟
پسر : من تومهمونیم دقیقا پشت سرت دستاشو ول کن


نبودنت مثل تمام کردن سیگار است در شب برفی
وقتی دکه های شهر بسته اند


هیس!
صدای هق هق می آید
انکار باز کسی قول ماندن داده بود


وقتی عطر تنت را می خواهم به باد هم التماس می کنم
خدا که جای خود را دارد

unname47
05-11-2013, 18:42
به کسی اعتماد کن
که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
و معنای حقیقی سکوتت را


دل بسته ام به پاییز
شاید دوباره از سر مهر بیایی


اگر باور داری خاطره ها ماندگارند
پس آسوده خاطر باش که همیشه در خاطرم هستی


جوان ترین شاخه ی گل
از قشنگترین گل های باغ دلم تقدیم به تو که
خیلی گلی


دلبسته به سکه های قلک بودیم
دنبال بهانه های کوچک بودیم
رویای بزرگتر شدن خوب نبود
ای کاش تمام عمر کودک بودیم

unname47
05-11-2013, 18:45
دوستی
نه در ازدحام روز گم می شود
نه در خلوت شب
خفته یا بیدار یاد می دارمت


مدتیست دلم شکسته
از همان جاى قبلى که خودت زحمتش را کشیدی …


کاش می شد
آخر اسمت نقطه گذاشت تا دیگر شروع نشوى


اینجا نمی شود به کسى نزدیک شد
آدم ها از دور دوست داشتنى ترند…آدم ها را بی آنکه بوجودشان نیازی باشد دوس بداریم
کاری که خدا با ما می کند

unname47
05-11-2013, 18:46
همیشه داشتن واز دست دادن
به مراتب آدم را بیشترناراحت می کنه
تا اینکه از اول نداشته باشی


شغل شریفیست
سوختن براى کسى که حتى لحظه ای برایت تب نکرد


بعد از او
جواب همه دوستت دارم ها مرسى شد


دورباشی و تپنده بهتراست
ازاین که نزدیک باشی و زننده


برای رفتن چمدان می بندند برای ماندن دل
من کدام ببندم که نه خیال رفتن دارم ، نه توان ماندن

MAMAD*50 CENT
05-11-2013, 19:47
-اگه عشقم حقیره ! اگه جسمم کویره ! اگه همیشه تنهام ! اگه خالیه دستام ! برای تو عاشق ترین عاشق دنیام!
================================

2-فریدریش نیچه : "آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم."
================================

3-برای آدم نابینا ,شیشه و الماس فرقی نداره پس اگه كسی قدرتو ندونست فكر نكن تو شیشه ای, اون نابیناست.

================================
4-عشق تو هستم، مرحمم باش، ز درد بی کسی قلبم شکسته، به شهر بی کسی ها همدمم باش

=======================================
5-وفای بی وفایان کرده پیرم، برم یار وفاداری بگیرم، اگر یار وفاداری ندیدم، سر قبر وفاداری بمیرم

MAMAD*50 CENT
05-11-2013, 19:47
دلم به وسعت چشمهای عاشقت تنگ است ولی خطوط فاصله چقدر پر رنگ است تمام غصه های من بی ** و تنهایست ولی امید رسیدن چقدر کم رنگ است دگر نخواهم دید آن چشمهای زیبا را دلم برای نگاهت چقدر تنگ است

------------------

عشق چیست؟بارید به باد گفتم عشق چیست؟وزید به پروانه گفتم عشق چیست:نالید به گل گفتم عشق چیست؟پرپر شد به انسان گفتم عشق چیست؟اشک از دیدگانش جاری شد وگفت: دیوانگیست.

---------------

اگر می دانی در این جهان کسی هست که با دیدنش رنگ رخسارت

تغییر می کند و صدای قلبت آبرویت را به تاراج می برد. مهم نیست

که او مال تو باشد مهم این است که فقط زندگی کند . لذت ببرد و

نفس بکشد .
--------------------

اگر کسی را دوست داشتی لبخندی به او هدیه بده و

اگر بیشتر دوستش میداری عشقت را به او هدیه کن ,و
اگر تا بی انتها دوستش داری لبخند و عشقت را در

شاخه گلی خلاصه کن و آن را از قلبت بچین و به او بده
-------------------------

بیا تا به گلبرگ چشمام شبنم تو باشی


بیا تا به ساقه نیلوفرم خارش تو باشی

در این سردی و غمناکی زمستان

بیا تا به کلبه عشق دل ما هیزم گرمش تو باشی

MAMAD*50 CENT
05-11-2013, 19:49
یار دل آزار من وفا نشناسد..... وه که عجب نعمتی است یار وفاداربی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق.. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته استشمع اگر پروانه را سوزاند خیر از خود ندید...آه عاشق زود گیرد دامن معشوق رابا آنکه انتقام از دشمن حرام نیست...در عفو لذتی است که در انتقام نیست


تا که از جانب معشوقه نباشد کششی..کوشش عاشق بیچاره به جایی نرس

MAMAD*50 CENT
05-11-2013, 19:50
در سرزمین عاطفه هایم چون گل روئیدی و من باغبانی آموختم اما کدام گل احساس باغبان را می فهمد آیا هیچ گلی هست که باغبان را به اندازه ی یک قطره شبنم یا یک گلبرگ بشناسد و دوست بدارد ؟


چرا نوشتم در برگ تنهاییم برای تو نمی دانم ... شاید که روزی بخوانند بی تو عشق مرد.


عاشق ان نیست که برای عشقش در سرما آتش روشن کند عاشق آن است که کتش را بدهد به عشقش و خودش سرما بخورد و 6 تا آمپول بزنه که دیگه از این غلطا نکنه


من سبزترین واژه ملموس غروبم کاش در این وسعت سبز یکنفر درد مرا می فهمید


صداقت و مهربانیت را می ستایم صداقت را از کلامت و مهربانیت را از نگاهت

MAMAD*50 CENT
05-11-2013, 19:52
هیچ ** جز تو نمیتواند در قلبم خانه کند ، هیچکس نمیتواند مرا اسیر قلبش کند !

این تویی که توانستی مرا عاشق کنی ، از عشق بالاتر ، تو مرا دیوانه خودت کردی

*************

تو چه کسی هستی؟ انگار فرشته ای ! چقدر مهربانی ، چقدر زیبایی!

من چه کسی هستم؟ یک تنها بودم و اینک یک دیوانه ام !

تو عشق منی ، تو زندگی منی !

***************
بگذار لحظه ای دستان گرمت را بگیرم تا باور کنم که مال من شده ای !

*****************
دل فداي دل تو نداره قابل تو نور چشمام مال تو دلخوشي خيال تو همه ارزوني تو بشه قربوني تو بزار قلبم تا ابد بشه زندوني تو جون ناقابلمو يا دل غافلمو عمر بي حاصلمو حق آب و گلمو بيا فردارو ببر به نگاهي

********************
های !

ای طبل گران ،

زین پس خاموش بمان !»

به چکاوک اما

نتوان گفت : مخوان !

MAMAD*50 CENT
05-11-2013, 19:52
تو همانی هستی که مرا از سراب تنهایی نجات دادی ای تنها بهانه برای نفس کشیدنم!

بیا و همچنان بهانه من برای زندگی در این دنیای بی محبت باش !

همه دنیا یک سو ، تو نیز که همه دنیای منی سوی دیگر!

---------------

من این سو که دنیا است را نمیخواهم ، من تنها تو را میخواهم !

تو عشق منی ، تو مال منی !

-----------------

تو را میخواهم نه برای نیاز خویش ، تنها برای قلب تنهایم!

این تویی که تنها لایق قلب پر احساس منی زیرا تو پر احساس تر از این

قلب عاشق منی!

----------------------

صداقت را از درون چشمانت میخوانم ، و این را میدانم که تو پاکترین عشق روی زمینی !

بیا مثل باران بر روی من ببار ، ای پاکترین قطره !

------------------

بیا و بر تن پر از گناهم با پاکی قطره هایت ببار ... و گناه هایم را از وجودم پاک کن!

من تنها با تو عاشقترینم ، تو نباشی من تنهاترینم !

MAMAD*50 CENT
05-11-2013, 19:53
کسی که در آفتاب زحمت کشیده ، حق دارد در سایه استراحت کند
------------------------------

اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هرگز به مقصد نخواهی رسید

----------------------------------

در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش


---------------------------------------------
درباره درخت بر اساس میوه هایش قضاوت می کنند نه بر اساس برگهایش

---------------------------------

خداوند به هر پرنده ای دانه ای میدهد، ولی آنرا داخل خانه اش نمی اندازد

MAMAD*50 CENT
05-11-2013, 19:54
آنقدر دل اَتم پُر بود که با شکافتنش دنیایی لرزید. دل من نیز پُر بود. وقتی شکست ، سکوتی کرد که به دنیایی می ارزید

امروز را برای بیان عشق به عزیزانت غنیمت بشمار. شاید فردا احساسی باشد اما ...عزیزی نباشد

ساقه شکستن ، قانون طوفان است. تو نسیم باش و نوازش کن

به نامردی نامردان قسم خوردم ...... که نامردی کنم در حق نامردان

در حضور خارها هم میشود یک یاس بود..در هیاهوی مترسکها پر از احساس بود

میشود حتی برای دیدن پروانه ها....شیشه های مات یک متروکه را الماس بود.

دست در دست پرنده،بال در بال..نسیم ساقه های هرز این بیشه ها را داس بود

کاش می شد حرفی از « کاش میشد» هم نبود....هر چه بود احساس بود و عشق بود و یاس بود

unname47
05-11-2013, 20:06
دلگیر نباش!
دلت که گیر باشد رها نمی شوی
نخ کش می شوی!


بعضیا مثل پیژامن
فوقش بشه باهاشون تا سر کوچه رفت


به کودکم زبان محبت نخواهم آموخت
نمی خواهم با زبانى منسوخ در میان انسانه اى مدرن تنها بماند
نمی خواهم بغض کند و زار بزند نمی خواهم ساعت ها به دوردست خیره شود
و پلک نزند می خواهم شاد باشد زندگى کند و دوست بدارد


آنقدرمنفی بافی کرد
که آنچه راهم که بافته بود شکافت


خاطره یعنی یک سکوت غیر منتظره
میان خنده های بلند

MAMAD*50 CENT
05-11-2013, 20:06
روز اول با عشق برایت گلی آوردم..... و تو با آن ظرفها را شستی

به خودتان قول بدهید ، هیچ وقت به امید تغییر دادن کسی ، با او وارد زندگی مشترک نشویدمرا هر جور خواهی دربه در کن جفایت را از این هم بیشتر کن بزن با عشق خود آتش به جانم .

در کویر سبز عشق،این سخن از من بگیر مرگ تو مرگ من است،پس تمنا میکنم هرگز نمیر.

سکوت سرشار از ناگفته هاست و ناگفته ها پر بهاترین داشته هاست.

unname47
05-11-2013, 20:07
چقدر خوبه آدم جنگ کنه تلاش کنه حتی اگه پیروزنشه
تا این که جنگ نکرده تلاش نکرده خودشو بازنده بدونه


روزگار همیشه خوب می گذرد البته نه برای من
بلکه از روی من


دنیای جالبیست
روی هرکَسی دست گذاشتیم
رویمان پا گذاشت


جهنم را جایی دیدم
که پسری آرزوی مرگ پدرش را داشت
برای معافیت از سربازی …


خوبان را باید روی چشم ها گذاشت
کجایی ؟چشم هایم بهانه ات را گرفته اند

MEMAR.Z
05-11-2013, 21:36
خوشا از بند دام عشق رستن

ز دست بی وفایان دل گسستن

نصیب این دل وامانده این شد

شکستن هی شکستن هی شکستن

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


آه از این دل ، آه از این جام امید

عاقبت بشکست و کس رازش نخواند

چنگ شد در دست هر بیگانه ای

ای دریغا کس به آوازش نخواند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در انتظار دیدنت به دشت غم نشسته ام

رها نکن دل مرا ، بیا که دل شکسته ام

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


هر جا دلت شکست

قبل رفتن خودت جاروش کن

تا هر ناکسی منت دستای زخمیشو رو سرت نذاره !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دلم ز نازکی خود شکست در غم عشق

وگرنه از تو نیاید که دل شکن باشی

MEMAR.Z
05-11-2013, 21:39
تو را با دیگری دیدم که بی من شادمان بودی

گمانم بود بی احساسی و تو بیش از آن بودی

رها کردی مرا رفتی شکستن بود تقدیرم

تمام فکر من هستی به فکر دیگران بودی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دست بردار از این جنگ نا برابر

دل سنگ تو همیشه برنده است

دل تنگ من همیشه شکسته

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


من همین یک دانه دل دارم بفرما بشکنش

کوزه ای از آب و گل دارم بفرما بشکنش

تو سبوی آرزوهای مرا بشکسته ای

هرچه بادا باد این هم دل بفرما بشکنش

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


خدایا به آنان که ادعای عاشقی تو را دارند

بیاموز که بزرگترین گناه شکستن دل آدمیان است !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


کاش می شد بعضی ها کمی انسان بودند

و چشمان کور خود را باز می کردند

و اگر شهامت داشتند دل انسان ها را

با شکستن دل دیگر انسان ها مثلا شاد نمی کردند

MEMAR.Z
05-11-2013, 22:10
گاه این نازک دلم یاد رویت می کند
گاه با دیدار گل یاد بویت می کند
گاه با دلواپسی در کنار پنجره
از هزاران قاصدک پرس و جویت می کند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی
بازهم بهم می رسیم
زمین بیهوده گرد نیست

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


اگر پیراهن یوسف علاج درد یعقوب است
علاج درد ما هم دیدن یاران محبوب است

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


داور قلبم نه سوت دارد نه کارت قرمز
راحت باش تا دلت می خواهد خطا کن

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


با من بمان ، نه برای اینکه در دنیای بی رحم تنها نباشم
با من بمان تا در دنیای بی رحم تنهاییم ، تنهاترین باشی

MEMAR.Z
05-11-2013, 22:16
گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق می شوند
به جای شمع گرد چراغ های بی احساس خیابان می می رند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________زندگی تکرار فرداهای ماست
می رسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________بنگر که
بزرگترین آرزوی من
چه کم حرف است : تو !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________خون می چکد از تیغ نگاهی که تو داری
فریاد از آن چشم سیاهی که تو داری
هرچند گلی نیست به خوش چشمی نرگس
در خواب ندیده است نگاهی که تو داری

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود
از همان آب هایی که می پرد توی گلو
و سال ها سرفه می کنیم

unname47
06-11-2013, 10:13
چقدر جای تو خالی ست
جای خالی ات را با هیچ چیز نمی توان پر کرد
حتی با گزینه مناسب


تا صبح گریه می کنم و غنچه می دهند
گل های ریز صورتی روی بالشم


بغضم یعنی نرو
لعنتی این را بفهم !


خدا را دوست دارم
حافظ را هم
ولی خداحافظ را نه !


خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست
و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم

unname47
06-11-2013, 10:14
روزی می رسد که با لبخند تو بیدار می شوم
این روز هر زمان که می خواهد باشد
فقط باشد …


گاهی میان وسعت دستان خالیم حس می کنم
تمام دار و ندارم نگاه توست


من آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم
تو آنقدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدی


درد ، مرا انتخاب کرد
من ، تو را
تو ، رفتن را
آسوده برو ! دلواپس نباش
من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم


دوستت دارم
بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

unname47
06-11-2013, 10:15
فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسان ها کافیست
این نگاه را برایت آرزو می کنم


می نویسم: ” د ی د ا ر”
تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار


زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند
و باز هم دوستم دارد…


سنگ هایی که به دیوار فراق تو زدم
کعبه می شد من اگر خانه بنا می کردم


بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهد برد
من تو را در قلبم دارم
نه در دنیا

unname47
06-11-2013, 10:16
دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
می روم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغ های نورانی و دست های گرم دیگر اعتمادی نیست


خالی تر از سکوتم
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار


دیگر بهار هم سرحالم نمی کند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمی کند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمی کند


دلم به کما رفته
برای مردنش دست به دعا شوید


پیراهنم را اتو می زنم
کفش ها را دستمال می کشم
زندگی اما مرتب نمی شود

unname47
06-11-2013, 10:17
صــدای تپـش هـای قلبم رو می شنوم
ولـی هیچ علاقه ای به زندگـی کردטּ توش نیست


همـچـون ساعـت شنی شــده ام
کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد
و الـتـمـاس مـیـکــنــد
یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد
مــن هــم …
نه …!
لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد !
بــگـذاریــد تــمام شــوم


صبحی کـــه بجـــای عـــشق با سیـــگار شروع بـــشه
یــــک شــــــروع دوبـــاره نیــــست
امـــــتداد پایان اســــت
بــــــرای کــــسی که دیــگر امــــیدی بـــه ادامه نـــدارد


گاهـــی احساس میڪنَمــ روی دَستـــــ خـدا مــانده اَمــ
خَســتہ اَش ڪَردمـــــ خــودَش هَــم نــمــیــدانـــــــد با مَن چــہ ڪــنَــد؟


شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه
ولی بد شانسی دستش رو از رو زنگ ور نمیداره
بدبختی هم که کلید داره هر وقت بخواد رسما میاد تو

unname47
06-11-2013, 10:18
گاه این نازک دلم یاد رویت می کند
گاه با دیدار گل یاد بویت می کند
گاه با دلواپسی در کنار پنجره
از هزاران قاصدک پرس و جویت می کند


از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی
بازهم بهم می رسیم
زمین بیهوده گرد نیست


اگر پیراهن یوسف علاج درد یعقوب است
علاج درد ما هم دیدن یاران محبوب است


داور قلبم نه سوت دارد نه کارت قرمز
راحت باش تا دلت می خواهد خطا کن


با من بمان ، نه برای اینکه در دنیای بی رحم تنها نباشم
با من بمان تا در دنیای بی رحم تنهاییم ، تنهاترین باشی

unname47
06-11-2013, 10:19
گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق می شوند
به جای شمع گرد چراغ های بی احساس خیابان می می رند


زندگی تکرار فرداهای ماست
می رسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم


بنگر که
بزرگترین آرزوی من
چه کم حرف است : تو !


خون می چکد از تیغ نگاهی که تو داری
فریاد از آن چشم سیاهی که تو داری
هرچند گلی نیست به خوش چشمی نرگس
در خواب ندیده است نگاهی که تو داری


فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود
از همان آب هایی که می پرد توی گلو
و سال ها سرفه می کنیم

LIDA
06-11-2013, 16:20
خوبان را باید روی چشم ها گذاشت …
کجایی ؟! چشم هایم بهانه ات را گرفته اند !آنقدر دوستت دارم که
پروانه ها گیج می شوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش آب می افتد !احتیاجی به تسبیح نیست ، دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم !


از تو دور بودن پر توقعم کرده …
حالا دیگر تمام تو را میخواهم تا بشوم ثروتمند ترین فرد روى زمین !


به عشقت تا ته دنیا ، به جنگ هر کسی میرم
چه تقدیری از این بهتر ، که از عشق تو میمیرم ؟

LIDA
06-11-2013, 16:21
بیا با هم رفت و آمد نکنیم !
مثلا وقتی می آیی نرو …


زندگی یعنی همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !صندلیت را کنار صندلیم بگذار !
همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …دلبندم …
من دلم فقط روی دل تو بند می شود !


دوستت دارم و پنهان کردن آسمان پشت میله های قفس آسان نیست !

LIDA
06-11-2013, 16:23
لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد ، اختلال در تشخیص ماه های قمریست !تمام حرف مجنون یک کلام است
“نفس” بی یاد “لیلایم” حرام استبه دلم نشستی ولی دو زانو !
معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده ، پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه …میخواهمت و این شاید ابتدای خودخواهیم باشد !نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :
بوسه هایت !

MEMAR.Z
06-11-2013, 19:36
دلگیر نباش!

دلت که گیر باشد رها نمی شوی

نخ کش می شوی!

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


بعضیام مثل پیژامن

فوقش بشه باهاشون تا سر کوچه رفت

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


به کودکم زبان محبت نخواهم آموخت

نمی خواهم با زبانى منسوخ در میان انسانه اى مدرن تنها بماند

نمی خواهم بغض کند و زار بزند نمی خواهم ساعت ها به دوردست خیره شود

و پلک نزند می خواهم شاد باشد زندگى کند و دوست بدارد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


آنقدرمنفی بافی کرد

که آنچه راهم که بافته بود شکافت

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


خاطره یعنی یک سکوت غیر منتظره

میان خنده های بلند

MEMAR.Z
06-11-2013, 19:39
چقدر خوبه آدم جنگ کنه تلاش کنه حتی اگه پیروزنشه

تا این که جنگ نکرده تلاش نکرده خودشو بازنده بدونه

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


روزگار همیشه خوب می گذرد البته نه برای من

بلکه از روی من

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دنیای جالبیست

روی هرکس دست گذاشتیم

رویمان پا گذاشت

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


جهنم را جایی دیدم

که پسری آرزوی مرگ پدرش را داشت

برای معافیت از سربازی ...

MEMAR.Z
06-11-2013, 19:42
عاشق خسته ام از عشق جدایم نکنید
جز همان عاشق دل خسته صدایم نکنید
بگذارید بمیرم ز پشیمانی خویش
باز همسفر خاطره هایم نکنید

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


رنگ سال گذشته را دارد تمام لحظه‏ های امسالم
۳۶۵ حسرت را همچنان می‏ کشانم به دنبالم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند؟
از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند؟
از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی؟
تکرار من در من مگر از من چه می ماند؟
غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی
غیر از غباری در لباس تن چه می ماند؟
از روزهای دیر بی فردا چه می آید؟
از لحظه های رفته ی روشن چه می ماند؟

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


روی قلبی نوشته بودن شکستنی است
مواظب باشید
ولی من روی قلبم نوشتم شکسته است
راحت باشید

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


چه شباهت متفاوتی بین ماست
تو دل شکسته ای
من دلشکسته ام

MEMAR.Z
06-11-2013, 19:44
حرفی نزنی ! طاقت جنجال ندارم
بدجور شکسته ست دلم حال ندارم
درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز
از حس پریدن پرم و بال ندارم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

میخ واهم فاصله ها را بشکنم تا به تو برسم
ولی افسوس فاصله ها درست برعکس دله ا شکستنی نیستند !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

آفتاب پنجره را می شناسد حتی اگر بسته باشد
مهتاب به دیدارم می آید حتی اگر خسته باشد
دل هوای تو می کند حتی اگر شکسته باشد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

کاش می شد عشق را آغاز کرد
با هزاران گل یاس آن را ناز کرد
کاش می شد شیشه غم را شکست
دل به دست آورد نه اینکه دل شکست

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست
شکسته باد آنکه دلش این چنین می خواست

MEMAR.Z
06-11-2013, 19:46
دیگر سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمی کند
دیگر گرمای دستی دلم را به تپیدن وا نمی دارد
می روم تا در تاریکی راه خود را پیدا کنم
که به چراغ های نورانی و دست های گرم دیگر اعتمادی نیست

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


خالی تر از سکوتم
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دیگر بهار هم سرحالم نمی کند
چیزی شبیه معجزه زلالم نمی کند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمی کند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دلم به کما رفته
برای مردنش دست به دعا شوید

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


پیراهنم را اتو می زنم
کفش ها را دستمال می کشم
زندگی اما مرتب نمی شود

MEMAR.Z
06-11-2013, 19:48
صــدای تپـش هـای قلبم رو می شنوم
ولـی هیچ علاقه ای به زندگـی کردטּ توش نیست

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


همـچـون ساعـت شنی شــده ام
کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد
و الـتـمـاس مـیـکــنــد
یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد
مــن هــم ...

نه ...!
لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد !
بــگـذاریــد تــمام شــوم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


صبحی کـــه بجـــای عـــشق با سیـــگار شروع بـــشه
یــــک شــــــروع دوبـــاره نیــــست
امـــــتداد پایان اســــت
بــــــرای کــــسی که دیــگر امــــیدی بـــه ادامه نـــدارد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


گاهـــی احساس میڪنَمــ روی دَستـــــ خـدا مــانده اَمــ
خَســتہ اَش ڪَردمـــــ خــودَش هَــم نــمــیــدانـــــــد با مَن چــہ ڪــنَــد؟

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه
ولی بد شانسی دستش رو از رو زنگ ور نمیداره
بدبختی هم که کلید داره هر وقت بخواد رسما میاد تو

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 19:53
همدل و همنفسی نیست خدایا چه کنم همرهم جز تو کسی نیست خدایا چه کنم

از غم چرخ بلا ناله سپردم به نسیم دست فریاد رسی نیست خدایا چه کنم . . .

.

در آغاز محبت گر پشیمانی بگو با من که من هم دل ز مهرت بر کنم تا فرصتی دارم . . .

.

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد

از شرم ساری میان گریه هایش گفت آری
سهم من خانه‌اي اجاره‌اي در قلب توست!
و هر روز ... ترس از ريختن وسايلم در كوچه‌ها

MEMAR.Z
06-11-2013, 19:54
نبض لحظه رو نگه دار نذار عشقمون بمیره
نذار ضربه های ساعت منو از تو پس بگیره
عقربک های زمونه خستگی سرش نمی شه
نگو برمی گردی فردا دل که باورش نمی شه

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


من آن گل پرپر شده ی دست زمانم
بر سنگ مزارم بنویسید جوانم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تو با آواز خود شب را شکستی
ولی من بی دریچه مانده ام باز
هوای پر زدن هایم کجا رفت؟
ز یاران باز هم جا مانده ام باز

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در این شب های سیاه از غم
سپیدی عشق تو را می جویم
اما دریغ از این پندار خام
که در سیاهی سپیدی می جویم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در غمگین ترین لحظات زندگیم شادم
که کسی نداند چقدر غمگینم بی تو

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 19:55
کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرت ولی آهسته می گویم خدایا بی اثر باشد . . .

.

.

.

من که می دانم شبی عمرم به پایان می رسد نوبت خاموشی من سهل و آسان می رسد

من که می دانم که تا سرگرم بزم و مستی ام مرگ ویرانگر چه بی رحم و

شتابان می رسد . . .


غروب آخر شعرم پر از آرامش دریاست ، و من امشب قسم خوردم تو هرگز نرنجانم . . .

.

.

.

ای دوست پای هر کلی خار مشو ، با هر که دم از عشق میزند یار مشو . . .

.

.

.

نیمه شبی من خواهم رفت ، از دنیائی که مال من نیست

از زمینی که بیهوده مرا بدان بسته اند . . .

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 19:56
آنقدر دور شده ای که
چشمانم حتی خواب آمدنت را هم نمی بینند
!
**************************************
باور کن آن "میم" مالکیتی که به آخر اسمم اضافه میکردی
بزرگترین و زیباترین عاشقانه ای بود که شنیده ام

************************************************** *
عمقِ چشم‌هات
قصه‌ی هزار و یک‌شبِ یلداست
تمام نمی‌شود هر چه می‌خوانم

*****************************************
کار سختی‌ستْ دوست نداشتنِ تو
باید برای خودم
کار دیگری دست و پا کنم

************************************************** ****
از ابتدای آن روز که شامگاهش باران بر گونه های تو بارید من گمشده ام....

MEMAR.Z
06-11-2013, 19:56
دردا دلم گرفته از روزگار امشب
دیگر نمانده در دل صبر و قرار امشب
آه ای آسمان ساکت ببین دیده ترم را
دارم بسی شکایت از کردگار امشب

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________
گفتم از من مطلب دیده ی گریان تر از این
دل خونین تر و مجنون تر و ویران تر از این
گفت گرچه دلت خانه به دوش است ولی
دوست دارم که شود بی سر و سامان تر از این

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

روزگاری جاده ای بودم غرق تردد
جاده ای که از رفت و آمد لحظه ای خالی نمی شد
من که بسیار غریبان را به آبادی رساندم
عاقبت خود ماندم و ویرانه و تنهایی خود

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

باغبانی پیرم
که به غیر از گل ها
از همه دلگیرم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

کوله ام غرق غم است
آدم خوب کم است
عده ای بی خبرند
عده ای کور و کرند
دلم از این همه بد می گیرد
و چه خوب آدمی می میرد

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 19:57
صبر کردن دردناک است ، و فراموش کردن دردناکتر ، ولی از این دو دردناک تر

این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش . . .

.

.

.

غروب غم هایت را به هر بهائی خریدارم ، مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم . . .

.

.

.

خدا از بهترین ها فقط یه دونه خلق کرده ، دقت کردید چقدر تنهائید . . . ؟

.

.

.

روي آن شيشه تبدار تورا"ها" كردم،اسم زيباي تورابانفسم جاكردم،شيشه بدجوردلش ابري

وباراني شد،شيشه رايك شبه تبديل به درياكردم، باسرانگشت كشيدم به دلش عكس

تورا،عكس زيباي توراسيرتماشا كردم
.
.
.
.

آنکه مست آمد و دستي به دل ما زد و رفت ،
در اين خانه ندانم به چه سودا زد و رفت
خواست تنهايي ما را به رخ ما بکشد،
تعنه اي بر در اين خانه تنها زد و رفت . . .

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 19:57
اگر دست من بود
"ی" را اینقدر میکشیدم تا صاف بشه!
بشه " ا " !
اون وقت هیچ چیز "بی تو" نبود!
همه چیز "با تو" می شد

***********************************

آه...
.
.
.
.
.
.
.
چه بزرگ است آغوش این تنهایی

*****************************
باید آهسته نوشت
با دلی خسته نوشت
گرم و پر رنگ نوشت
روی هر سنگ نوشت
تا بدانند همه که اگر دوست نباشد ، دل نیست !!!!!!!!

****************************************
اگه عاشقی همش کار دله!
پس چرا من همه اش
فکرم
ذهنم
هوشم
حواسم
پیش توست؟

**********************************
حالا که قرار نیست دیگر حوا ی من باشی
.
.
.
به چه امیدی آدم شوم

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 19:59
به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم
به غرور و ناز گفتی که مگر هنوز هستی

//////////////////////////////////

سر میز "پوکر" زندگی
گول "بلوف" چشمانت را خوردم
همه ی احساسم را باختم

////////////////////////////////

جانم به قربانت!
نگران نباش!
هر وقت آمدی
نمیگویم "ولی حالا چرا "

/////////////////////////

آخر قصه ی ما را همان اول لو دادند
همان جایی که گفتند: یکی بود و یکی نبود

////////////////////////

يادم آيد يكي نيمه شب بود
در تن و جان تو سوز تب بود

جان من زين مصيبت بلب بود
شاهدم گريه ها يهايم .

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 20:00
بي خبر بودي از زاري من
غافل از رنج بيداري من

فارغ از درد و غمخواري من
و آنهمه ندبه و ناله هايم .

//////////////////////

بودي آن عهدها خاكبيزان
ميخراميدي افتان و خيزان

من بدنبال تو اشكريزان
تا كه در پاي تو سر بسايم

/////////////////////////

بود آن روزگاران، شبانم
نرگسي مست تر از شرابم

سيمگون سينه، چون ماهتابم
رفت از كف جمال و صفايم .

/////////////////////////

بلبل من! نواي تو خواهم
عمر را در هواي تو خواهم

زندگي را براي تو خواهم
تو بپائي اگر من نپايم .

/////////////////////////////

این روزها که می گذرد
یک ترانه تلخ
قصه ی تنهایی های مرا می سراید
سمفونی گوش خراشی است
روزهاست پنبه دگر فایده ندارد
......باید باور کنم
تنهایم

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 20:01
عقل گفت:
به مسافر دل بستن خطاست
دل گفت:
همه رفتنی اند …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گله ای نیست

فقط گاهی خاطره ها که هجوم می آورند...

.

.

پناه بگیر

طوفان که گذشت خبرت می کنم !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با تو بودن قصه شیرینی است به وسعت تلخی تنهایی و داشتن تو فانوسی به روشنایی هر چه تاریکی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نگاهت رنج عظیمی است، وقتی بیادم می‌آورد كه چه چیزهای فراوانی را هنوز به تو نگفته‌ام

*********************************

کمی این کلمه ها را نصیحت کن تا با من کنار بیایند

بگو تازه شوند

دوستت دارم ها دیگر فایده ای ندارند!

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 20:02
تمام حجم خیالم از تو لبریز است خیالم کوچک نیست تو بزرگی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هدایای تو

دشمنم شده اند

بی وجودشان شاید

می توانستم لحظه ای را

بی یاد تو سر کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی من

پیدا كردنِ تو

از میانِ این همه ضمیر بود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه ی خودم را مال تو کرده ام

چقدر دنیای تو بزرگ است
هنوز از تنهایی سخن می گویی
چقدر کم هستم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
غم دانه دانه می افتد روی صورتم

شور است طعم نبودنت...!

LIDA
06-11-2013, 20:06
چه کرده ای که

زمستان ، بهار و تابستان همیشه بوی تو را می دهد ای پاییز ؟پاییز شده و خرمالوهای لبانت گل انداخته

مرا به نوبرانه ای گس مهمان کن !

پائیز مبارک ...


من و یک پاییز و یک مهر در جاده ای

پر پیچ و خم از برگ های نم پاییزی

کمی مه و کمی بوی آتش

چه لذتی داشت اگر تو هم کنارم بودی ...چشم به راه توام پاییز ، از بهار و تابستان گرم نشد آبی ...

بیا پاییز جادوگر ! طلایی کن سبزینه برگ های درخت آرزوهارا ...پاییز منم که هر روز چهره ی زردم را با سیلی دروغ هایت سرخ می کنم

تا هرگز نفهمی آنکه بهار سبزم را به خزان نشاند تو بودی ...

LIDA
06-11-2013, 20:07
پاییز غریب و بی رحم

اون همه برگ مگه کم بود ؟

گل من رو چرا چیدی

گل من دنیای من بود
------------------------------------------------------

تو آن فرشته ای که وقتی در فصل پاییز راه می روی

برگ درختان انتظارمی کشند

زود تر از دیگری پاهایت را بوسه بزنند

------------------------------------------------------

غمگین تر از پاییز

زمستونه که بهار ندیده

اما غمگین تر از او منم که تو را ندیدم

------------------------------------------------------

آنان که پاییز را دوست ندارند

نمی دونند که پاییز همون بهاریست که عاشق شده

پاییزتیم

------------------------------------------------------
کاش زندگی در برگ درخت جاری بود

آنگاه تا بهار بود می خندیدیم

و بعد به امید پاییز می نشستیم

LIDA
06-11-2013, 20:10
بارانِ سربی می شود

وقتی نیستی می ریزد بر سرم

خاطراتت

------------------------------------------------------

هیس

حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام

بگو کسی حرفی نزند

بگذار لحظه ای آرام بگیرم

------------------------------------------------------

به هم می رسیم ۳ نفر می شیم

من و تو و شادی از هم دور می شیم ۴ نفر می شیم

تو و تنهایی ، من و خاطره

------------------------------------------------------

می آیی

عاشق می کنی

محو می شوی

تا فراموشت می کنم ، دوباره می آیی

تازه می کنی خاطراتت را

محو می شوی

------------------------------------------------------

مرا محکــم تر در آغوش خود بگیـر

من هنوز هم نـمی خواهم تــو را

به دسـت خاطرات لــعنـتـی بسپـارم

MEMAR.Z
06-11-2013, 20:15
از مردم این شهر دلگیرم
هیچ کدامشان شکل تو نیستند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

هر کس هر جا که دلش می خواهد بایستد
به کسی اجازه اینکه به جای تو در قلبم بنشیند نخواهم داد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

از دل کوچه گذشتم از میون جاده ی خیس
این مسیر بدون برگشت که واسم هیچ آشنا نیست
می خوام آرامش بگیرم من که تو غصه اسیرم
حق من نیست مثل سایه توی تنهایی بمیرم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

یه نفر یه جایی تنها روز و شب از تو می گه از تو می خونه
واسه تو می نویسه اما تو نیستی تو نمی شنوی
و نمی دونه چی می شه و همش ای کاش و ای کاش
خسته شده خدایا
فقط تو می تونی به دادش برسی
بیا و بمون کنارم واسه همیشه
نگو نمیشه

MEMAR.Z
06-11-2013, 20:17
فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسان ها کافیست

این نگاه را برایت آرزو می کنم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

می نویسم: ” د ی د ا ر”

تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند

و باز هم دوستم دارد ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

سنگ هایی که به دیوار فراق تو زدم

کعبه می شد من اگر خانه بنا می کردم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهد برد

من تو را در قلبم دارم

نه در دنیا

LIDA
06-11-2013, 20:19
گاهی دلت آنقدر می گیرد

که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی

واین است کار این روزهای خاکستری من
سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است

و من سکوت می کنم تا بگویم

دوستت دارم

------------------------------------------------------

کاش می شد برگردی و ببینی

چگونه چشمانم تقاص سکوتت هایت را پس می دهد

کاش ...

------------------------------------------------------

دوستت دارم در سکوت

مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

------------------------------------------------------

تاوان عشق وسکوتم برای تو فقط یه چیز بود

سقوط ...

MEMAR.Z
06-11-2013, 20:19
ای مایه اصل شادمانی غم تو
خوش تر ز حیات جاودانی غم تو
از حسن تو راز ها به گوش دل من

گوید به زبان بی زبانی غم تو

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


ماهیان روی خاک ماهیان روی آب
وقت مردن ساحل و دریا چه فرقی میکند؟
یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد
تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند؟

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


شمع روشنی هست که نورش تویی
نا امیدی است که امید فردایش تویی
دلی با یک آرزوی بزرگ که آرزویش تویی
خیالی خسته که آرامش شبهایش تویی
چشمانی خیره به سویی که سویش تویی
یک دل زخمی که مرهم زخم هایش تویی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در این حریم شبانه ستم گرفته
در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته
رفیق فروزان روشن رهایی من
ستاره‌ها را صدا بزن که دلم گرفته

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


بر سنگ مزارم بنویس زیر این سنگ جوانی خفته است
با هزاران ای کاش و دو چندان افسوس
که به هر لحظه عمرش گفته است

MEMAR.Z
06-11-2013, 20:21
شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد
خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد
من بلوطی پیر بودم پای یک کوه بلند
نیمم آتش سوخت نیم دیگرم را باد برد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم
به دل امید درمان داشتم درمانده تر رفتم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


همه جا سرد و سیاه رو لبام ناله و آه
سر من بی سایبون نگهم مونده به راه
موندم غمگین و سرد و تو دلم یه گوله درد
نه بهاری نه گلی پاییزِم پاییزِ زرد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


شعاع درد مرا ضرب در هزار کنید
مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


اشک بهترین پدیده ی دنیاست
ولی تا زیباترین چیزها رو از آدم نگیره
خودشو نشون نمیده

MEMAR.Z
06-11-2013, 20:23
چقدر جای تو خالی ست
جای خالی ات را با هیچ چیز نمی توان پر کرد
حتی با گزینه مناسب

.
_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

.
تا صبح گریه می کنم و غنچه می دهند
گل های ریز صورتی روی بالشم

.
_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

.
بغضم یعنی نرو
لعنتی این را بفهم !

.
_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

.
خدا را دوست دارم
حافظ را هم
ولی خداحافظ را نه !

.
_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

.
خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست
و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم

MEMAR.Z
06-11-2013, 20:25
روزی می رسد که با لبخند تو بیدار می شوم
این روز هر زمان که می خواهد باشد
فقط باشد ...
.
_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

.
گاهی میان وسعت دستان خالیم حس می کنم
تمام دار و ندارم نگاه توست
.
_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________
.
من آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم
تو آنقدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدی
.
_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________
.
درد ، مرا انتخاب کرد
من ، تو را
تو ، رفتن را
آسوده برو ! دلواپس نباش
من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم
.
_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________
.
دوستت دارم
بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

MEMAR.Z
06-11-2013, 20:29
روزگاریست که پیمان بسته با جان منی
خانه ات آباد باد ای غم که مهمان منی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

گاهی از غم می شود ویران دلم
کاشکی دل ها همه مردانه قسمت می شدند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

اگه می گفتی می خوامت دلم دیگه غصه نداشت
شبا چشام خوابش می برد نیازی به قصه نداشت
اگه می گفتی می خوامت تو دنیا چیزی کم نبود
رو خاطرات خوبمون هاشور زرد غم نبود

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


خیال بوسه ای که اینجا جا گذاشتی اش
بر لبانم سنگینی می کند
به خاک می افتم در مقابلت
فکر می کنی چیز دیگری هم
برای باختن دارم هنوز ؟

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

هر عشق گریز از یک تنهایی عمیق
افسوس که تو هیچ گریزگاهی نداشتی

MEMAR.Z
06-11-2013, 20:31
هر شعر گریز از یک گناه بود
هر فریاد گریز از یک درد
و هر عشق گریز از یک تنهایی عمیق
افسوس که تو هیچ گریزگاهی نداشتی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


بر سر مزرعه ی سبز فلک
باغبانی به مترسک می گفت :
دل تو چوبین است
و ندانست که زخم زبان دل چوب هم می شکند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


بجز دستت ندارم یار دیگر
بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست
نگاهم کن فقط یک بار دیگر

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


چشم من چشمه ی زاینده ی اشک
گونه ام بستر رود
کاشکی همچو حبابی بر آب
در نگاه تو رها می شدم از بود و نبود

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


کاش دنیا یک بار هم که شده
بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد
این بردهای تکراری برایش؟

MEMAR.Z
06-11-2013, 20:34
یک عمر قفس بست مسیر نفسم را
حالا که دری هست مرا بال و پری نیست
حالا که مقدر شده آرام بگیرم
سیلاب مرا برده و از من اثری نیست
بگذار که درها همگی بسته بمانند
وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

چندان هم دور نیستی
فقط به اندازه ی یک نمی دانم از من فاصله گرفته ای !
آری ، “نمیدانم” کجایی ؟

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد
بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

حالا اشک ها هم شبیه تو شده اند
گریه که می کنم نمی آیند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

من !
مثل بادکنکی به دست کودکی
هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم
نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:22
تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند

گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..

عاشق که شدی کوچ میکنند

-------------------------------------

تمام جاده های جهان را به جستجوی نگاه تو آمده ام ، پیاده ، این تو و این پینه های پای من ، حالا بگو در این تراکم تنهایی ، مهمان بی چراغ نمی خواهی??

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل یک روحی ؛ رها از بند زندان و تنی!

دور هم باشی اگر از من ٬ همیشه با منی

تو همیشه بی خبر مهمان بغضم می شوی

بی هوا از چشم های خسته ام سر می زنی...

////////////////////////////////////////////////////

حافظه‌ام ..... همه چیز و همه کــــس را فراموش می‌کند!!... خسته شدم بس که سابیدمش..... و تو هر بار .. نمایان‌تر شدی!

///////////////////////////////////

اين حرف آخر نيست
به ارتفاع ابديت دوستت دارم
حتي اگر به رسم پرهيزکاري هاي صوفيانه
از لذت گفتنش امتناع كنم ...

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:23
كلماتم را در جوي سحر مي شويم لحظه هايم را در روشني باران ها تا براي تو شعري بسرايم روشن تا كه بي دغدغه بي ابهام سخنانم را در حضور باد با تو بي پرده بگويم كه تو را دوست مي دارم تا مرز جنون

------------------------
دل آدما به اندازه حرفاشون بزرگ نيست ولي حرفي که از ته دل باشه مي تونه آدم بزرگي بسازه

------------------------

اگر همه پنجره ها با من غريبه شوند هراسي نيست ! چشمهايت دريچه اي رو به طلوع آرزوهايم ميباشد

------------------------

هرگاه دفتر محبت را ورق زدي و هرگاه زير پايت خش خش برگها را احساس كردي هرگاه در ميان ستارگان آسمان تك ستاره اي خاموش ديدي براي يكبار در گوشه اي از ذهن خود نه به زبان بلكه از ته قلب خود بگو: يادت بخير

----------------------

تقدير اگر نخواهد تو روبراه باشی تو روبراه باش و تقدير را عوض کن

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:23
تا عشق دوید از دهانم بیرون
نام تو کشید از دهانم بیرون
گفتم که به تو حرف دلم را بزنم
یک بوسه پرید از دهانم بیرون

////////////////////////////////////////////

چه کاغذها که سپیدی دلشان از نام تو سیاه شد...
از دل تنگی هایم
از احساسم
هزاران هزار صفحه سفید کاغذ سیاه شدند
کاغذها عاشق شدند
ولی تو..!

//////////////////////////////////////

تا کی رم آهو ها را در چشمت ببینم و
آه بکشم ؟
عشق جرات می خواهد عزیزم...
می روم پلنگی دست و پا کنم !

/////////////////////////////////////

نه سیب نه گندم است بین من و تو
بین من و تو گم است بین من وتو
این عشق که دیگران از او می گویند
یک سوءتفاهم است بین من و تو

//////////////////////////////////////

چه دلی دارم من
که ذوق از خنده‌های تو
مرا نمی‌کشد!

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:23
مهم نیست
از کجا آمده‌ای
یا به کجا می‌روی؛
من تو را
به هر ‌جهت
دوست دارم!

/////////////////////////////////////////

عمری است شبانه روز لب هایت را ....
لب باز نکن ، هنوز لب هایت را ....
نه ، سیر نمی شوم به چندین بوسه
بر روی لبم بدوز لب هایت را

////////////////////////////////////////

تو رفته ای
و
من افتاده ام!
تو از دست, من از پا ..

//////////////////////////////////////////

شب گم شده در سیاهی چشمانت
شد رود ستاره راهی چشمانت
قربان نگاه تو که اقیانوسی
افتاده به تور ماهی چشمانت

////////////////////////////////////////////////

شال و کلاه می بافم
با خیالت
تا در سرمای نبودنت یخ نبندم....

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:23
قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد
عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست
وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست

////////////////////////////////////

هر چند که دور از عشق بازی هستیم

اما به رضای عشق راضی هستیم

بر فرض که این مساله هم حل بشود

ثابت شده ما دو خط موازی هستیم .

/////////////////////////////////////////////

با تو بودن قصه شیرینی است به وسعت تلخی تنهایی و داشتن تو فانوسی به روشنایی هر چه تاریکی

/////////////////////////////////////////////////

نگاهت رنج عظیمی است، وقتی بیادم می‌آورد كه چه چیزهای فراوانی را هنوز به تو نگفته‌ام

////////////////////////////////////////////////

این روزها که می گذرد
یک ترانه تلخ
قصه ی تنهایی های مرا می سراید
سمفونی گوش خراشی است
روزهاست پنبه دگر فایده ندارد
......باید باور کنم
تنهایم

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:24
آه میکشم تو را با تمام انتظار / پر شکوفه کن مرا ای کرامت بهار / میرسد بهار و من بی شکوفه ام هنوز / آفتاب من بتاب، مهربان من بتاب


هر شب ز غم تو من خواب ندارم / فکر دل من کن که دگر تاب ندارم / پس گریه نمودم، ز فدای غم عشقت / چشمم به زبان آمد و گفت اشک ندارم


نوشتم حرف دل تا تو بخوانی / که چون دورم ز تو، دردم بدانی / به غیر از تو کسی را من ندارم، تو را تا بی نهایت دوست دارم


کاش وقتی آسمان بارانی است، چشم را با اشک باران تر کنیم / کاش وقتی که تنها میشویم، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم


دود اگر بالا نشیند، کسر شان شعله نیست/ جای چشم، ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:24
دیروز با یک دسته گل اومده بود به دیدنم با یک نگاه مهربون همون نگاهی که سالها آرزوشو داشتم و از من دریغ میکرد،گریه کردو گفت دلش برام تنگ شده ولی من فقط نگاهش کردم، وقتی رفت سنگ قبرم از اشکش خیس شده بود . . .
خیلی سخته توی پاییز با غریبی آشناشی اما وقتی بهار شد یه جوری ازش جداشی، خیلی سخته یه غریبه به دلت یه وقت بشینه بعد اون بگه که هرگز نمیخواد تورو ببینهتو صمیمی تر از آنی که دلم میپنداشت / دل تو با همه ی آینه ها نسبت داشت / تو همان ساه سرسبز نجیبی که / خدا در میان دل پاکت، صدف آینه کاشتنرسد دست تمنا چون به دامان شما / میتوان چشم دلی دوخت به ایوان شما / از دلم تا لب ایوان شما راهی نست / نیمه جانی ست درین فاصله قربان شما

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:24
رفیق مثل کفش میمونه ، رفاقت مثل جاده !
خیلی سخته وسط جاده بفهمی پا برهنه ای

----------------------------------------

دستی ز کرم به شانه ی ما نزدی / بالی به هوای دانه ی ما نزدی
دیری ست دلم چشم به راهت دارد / ای عشق سری به خانه ی ما نزدی . . .

----------------------------------------

دوری فقط تعبیریست که فاصله ها از ما دارند ، اما بی خبرند از نزدیکی دلهایمان . . .

----------------------------------------

بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم / تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم . . .

----------------------------------------

معنی بخشیدن یک دل به یک لبخند چیست ؟ / من پشیمانم بگو تاوان آن سوگند چیست ؟
از تو هم دل کندم و هرگز نپرسیدم ز خویش / چاره ی معشوق اگر عاشق از او دل کند چیست ؟

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:25
ناگهان آیینه حیران شد گمان کردم تویی / ماه پشت ابر پنهان شد گمان کردم تویی
ای نسیم بی قرار روزهای عاشقی / هر کجا زلفی پریشان شد گمان کردم تویی . . .

------------------------------------------

دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد
آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد . . .

------------------------------------------

من نه آنم که روم جز تو پی یار دگر / یا به جز تو شوم طالب دیدار دگر . . .

------------------------------------------

هر روز بی تو روز مباداست ، روزی شبیه به امروز
روزی شبیه به دیروز ، روزی شبیه به فردا . . .

------------------------------------------

این طرف مشتی صدف ، آنجا کمی گل ریخته / موج ماهی های عاشق را به ساحل ریخته
زاهدی با کوزه ای خالی ز دریا بازگشت / گفت خون عاشقان منزل به منزل ریخته .

MAMAD*50 CENT
06-11-2013, 22:25
رو به قبله مینشینم خسته با حال عجیبی
از ته دل مینویسم ، یاری ام کن ای خدای مهربان ، بی تو من تنها ترینم . . .

--------------------------------------

زندگی را اشکی بیش نمیدانم ، پس بگذار با اشک چشمانم بنویسم
دوستت دارم . . .

--------------------------------------

همیشه تلخ ترین لحظه ها را کسی میسازد که قشنگ ترین لحظه را با او باور داشتی . . .

--------------------------------------

کاش هرگز در محبت شک نبود / تک سوار مهربانی تک نبود
کاش بر لوحی که بر جان و دل است / واژه تلخ خیانت حک نبود . . .

--------------------------------------

گلت خشک شد ولی هرگز نمرده / زمان بوی تو رو از خونه برده
دلم خوش بود میآیی یه شب تو خوابم / ولی چند ماهه که خوابم نبرده . .

ARMAN
06-11-2013, 23:48
دلم گرفته برايت، ولي اجازه ندارم از نسيم و پرنده، سراغي از تو بگيرم

********

عشق يعني شب نشيني با بهار صبح يك آغوش از شبنم داشتن

********

آمدم كه عمرم را با تو سر كنم، اما رفته اي كه ماندن را بي بهانه بگذاي


********
خوشبختي را ديروز به حراج گذاشتند.حيف من زاده ي امروزم.خدايا،جهنمت فرداست.پس چرا امروز مي سوزم‌؟!


***************************

نمیدانم چرا گردونه را وارونه میبینم در این بهر خروشان ... دگر راه نجاتی نیست نمیدانم چرا این چشمه را خشکیده میبینم همه دنیای من شد شک و تردید و فقط یک چیز... و آن اینکه دلی را عاشق و شیدای

دلداری نمیبینم چرا باید چنین باشد؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟ زمانی بود ؛کاتب مشق عشق میکرد و دیگر هیچ زمانی بود ؛درویشی و مهر و دوستی هر جا هویدا بود چرا باید به جای مهر /کینه را مهمان دلها کرد چرا باید به جای

دوست / دشمن را هم اوا بود

ARMAN
06-11-2013, 23:50
- كسي كه با اراده آزاد خود توفق نكند، سرانجام توسط زندگي فلج خواهد شد . در جستجو ،عمل و سكون به يك اندازه اهميت دارد .

- ما تجلي انديشه خداوند هستيم . او انتظار دارد كه زندگي ما سزاوار اين باشد .

- عشق در جاههايي پل مي زند كه غير ممكن مي نمايد .

- گره ها عشق رابطه اي نيرومند تر از آني كه گمان مي كنيم ، خلق مي كنند .

-عشق هميشه هست - حتي هنگاميكه احساس مي كنيم بي فايده ايم هنوز مي توانيم عشق بورزيم . بدون توقع پاداش،جبران يا تشكر.

ARMAN
06-11-2013, 23:53
- تمناهاي منفي نمي توانند هيچ آسيبي به تو برسانند ....اگر به خودت اجازه ندهي كه فريفته شان بشوي.

- خدا جاهايي زندگي ميكند كه به او اجازه ورود داده باشند.

- وقتي فرصتي در زندگي در اختيارمان قرار مي گيرد........چانه نزنيم.

- تصميم هاي خداوند اسرار آميز....اما همواره به سود ماست.

- آناني كه به راه نوبني گام مي گذارند و مي خواهند اندكي از زندگي پيشين خود را نگه دارند.........سرانجام مجروح گذشته خود خواهند شد .

unname47
07-11-2013, 11:15
بر لبم کسی خنده ای هرگز مدید الا مگر
در میان گریه بر احوال خود خندیده ام


من چه تنها و غریبم که حتی دل خوشیم مرگه
من که حتی ریشه هامم به کم طاقتی برگه


من حاصل عمر خود ندارم جز غم
ور عشقی ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم با وفا ندیدم جز درد
یک مونس نامرد ندارم جز غم


غم هم اگر ترکم کند
تنهای تنها می شوم


تنهایی ما غمگین است
درد دوری به دلم سنگین است
یاد ایام گذشته به دلم
زنده بادا که چقدر رنگین است

unname47
07-11-2013, 11:16
ما شمع غمیم شعله نداریم
آواز تنیم خانه نداریم
باور به خدا کن که همیشه
جز دوری تو غصه نداریم


غم من بداند آن کَسی که رخ تو دیده باشد
و گرت ندیده باشد ، ز کسی شنیده باشد


از این نامهربونی ها دارم از غصه می میرم
تو ای رفیق تنهایی یه روز دستاتو می گیرم


هیچ کسی ویرانیم را حس نکرد
وسعت تنهائیم را حس نکرد
در میان خنده های تلخ من
گریه پنهانیم را حس نکرد


در هجوم لحظه های بی کسی
درد بی کسی ماندنم را حس نکرد
آن که با آغاز من مانوس بود
لحظه پایانیم را حس نکرد

unname47
07-11-2013, 11:17
صفای خاطر دل ها ز درد است


بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالت
کوبانده می شوم به ساحل تنهایی و شن های داغ خواستن
تو را درخود فرو می کشند و کفم بریده می شود از شوق شیدایی


مشترک گرامی
تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد
همراه آخر


در هر ورق زمان نوشته ام :
به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم !


تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی …

unname47
07-11-2013, 11:18
چشمهای تو یک مرض مسری دارند !
هربار نگاه میکنمت ، تب میکند وجودم …


صبحی که شروعش با توست
خورشید دیگر اضافیست !


خوشبختی مگه چقدر چیز عجیبیه ؟
همین که کنار یک نفر بتونی خودت باشی خوشبختی !


تا می رود خشک شود
عرق قلبم دوباره نامی از تو و باز هم تب می کند قلبم !


ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﺨﻨﺪﻱ
ﭘﺲ ﻳﻪ ﺩﻝ ﺳﻴﺮ ﺑﺨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

unname47
07-11-2013, 11:19
من امشب کهکشان ها را سفر خواهم نمود
در ره دلدار شیرینم خطر خواهم نمود
با قلم شعری برایش می‌سرایم ، شعر ناب
در فراقش بارش خون از بصر خواهم نمود


خدای اطلسی ها با تو باشد
پناه بی کسی ها با تو باشد
تمام لحظه های خوب یک عمر
به جز دلواپسی ها با تو باشد


هزاران چشم زیبا‎
‎فدای نیم نگاهت
هزاران دل عاشق ‎
فدای قلب‎ ‎ماهت


یه دل دارم کبابته
هر جا باشی به یادته
اگر چه بی خیالمی
ولی دلم خرابته


ای سوخته ی سوخته ی سوختنی
عشق آمدنی بود نَه آموختنی

unname47
07-11-2013, 11:20
از اداره گاز مزاحمتون می شم
می تونم لپتونو گاز بگیرم ؟


دل تنگی هامو بردار
پیش خودت نگهدار
وقتی که تنها شدی
منو به یادت بیار


خدا کند که بدانی چه قدر محتاج است
نگاه خسته ی من بر دعای چشمانت


تو را دوست داشتن برای من عبادت است
از تو دور بودن برای من قیامت است


بر سرم چتر گرفت
به تماشا ایستادند باران و رهگذران

unname47
07-11-2013, 11:21
می تونم امروز بهت بگم دوستت دارم ؟
اگه نه میتونم فردا بهت بگم یا پس فردا ؟ یا روزهای بعد ؟
واسه این که من هر روز از زندگیم تو رو دوست دارم


وقتی خوشحالی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسِت داره


دوتا چیز خیلی درد داره :
وقتی عشقت دوسِت داره و بهت نمیگه و وقتی دوسِت نداره و بهت میگه …


بر پلیدیها غلبه کن با چیز کوچکی به نام عشق !


دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن
دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی ناپدید میشه
دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی
چون فقط یه لبخنده که میتونه باعث بشه یه روز خیلی تاریک ، کاملا روشن به نظر بیاد !

unname47
07-11-2013, 11:23
چند تا جفت استثنایی تو دنیا وجود داره:
قلب و طپش اون
شب و ماه در اون
پرندگان و آوازشون
گل رز و نشانه عشق
تو و خنده هات
پس همیشه بخند


هر شعر گریز از یک گناه بود
هر فریاد گریز از یک درد
و هر عشق گریز از یک تنهایی عمیق
افسوس که تو هیچ گریزگاهی نداشتی


بر سر مزرعه ی سبز فلک
باغبانی به مترسک می گفت :
دل تو چوبین است
و ندانست که زخم زبان دل چوب هم می شکند


بجز دستت ندارم یار دیگر
بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست
نگاهم کن فقط یک بار دیگر


چشم من چشمه ی زاینده ی اشک
گونه ام بستر رود
کاشکی همچو حبابی بر آب
در نگاه تو رها می شدم از بود و نبود

unname47
07-11-2013, 11:24
کاش دنیا یک بار هم که شده
بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد
این بردهای تکراری برایش؟


یک عمر قفس بست مسیر نفسم را
حالا که دری هست مرا بال و پری نیست
حالا که مقدر شده آرام بگیرم
سیلاب مرا برده و از من اثری نیست
بگذار که درها همگی بسته بمانند
وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست


چندان هم دور نیستی
فقط به اندازه ی یک نمی دانم از من فاصله گرفته ای !
آری ، “نمیدانم” کجایی ؟


اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد
بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد


حالا اشک ها هم شبیه تو شده اند
گریه که می کنم نمی آیند

unname47
07-11-2013, 11:25
خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست
و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم


روزی می رسد که با لبخند تو بیدار می شوم
این روز هر زمان که می خواهد باشد
فقط باشد …


گاهی میان وسعت دستان خالیم حس می کنم
تمام دار و ندارم نگاه توست


من آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم
تو آنقدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدی


درد ، مرا انتخاب کرد
من ، تو را
تو ، رفتن را
آسوده برو ! دلواپس نباش
من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

MEMAR.Z
07-11-2013, 12:21
خــوب ِ مــن همین جا درون شعرهایم بمان
تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدم ها
مرا با خود نبرد به سرزمین هایِ دورِ احساس
من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها
شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دست هایمان
تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تمام تنم می سوزد از زخم هایی که خورده ام
دردِ یک اتفاق که شاید با اتقا قِ تـو
دردش متفاوت باشد ویرانم می کند
من از دست رفته ام ، شکسته ام ، می فهمی ؟
به انتهایِ بودنم رسیده ام
اما اشک نمی ریزم
پنهان شده ام پشتِ لبخنـدی که درد می کند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری
که آدم نه خودش میداند دردش چیست
و نه هیچ کس دیگر
فقط میداند که هرچه هوا سردتر می شود
دلش آغوش گرم می خواهد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________
من آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم
تو آنقدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

روزی می رسد که با لبخند تو بیدار می شوم
این روز هر زمان که می خواهد باشد
فقط باشد

MEMAR.Z
07-11-2013, 12:23
قسم به روزی که دلت را می شکنند
و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


آنکه خود مرحم قلب خرامان تو بود
بین که اینک خود نیاز مرحم است

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


با تو قدم زدن را آنقدر دوست دارم
که به جای خانه برای عشقمان جاده خواهم ساخت

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


جاتو هیچ کس نمی گیره توی این قلب حقیرم
اگه باشم توی قلبت ، بدون از خوشی می میرم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


هر شب برو کنار پنجره تا ستاره ها ببیننت
و حسودیشون بشه که ماهشون مال منه

MEMAR.Z
07-11-2013, 14:35
من امشب کهکشان ها را سفر خواهم نمود
در ره دلدار شیرینم خطر خواهم نمود
با قلم شعری برایش می‌سرایم ، شعر ناب
در فراقش بارش خون از بصر خواهم نمود

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

خدای اطلسی ها با تو باشد
پناه بی کسی ها با تو باشد
تمام لحظه های خوب یک عمر
به جز دلواپسی ها با تو باشد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

هزاران چشم زیبا‎
‎فدای نیم نگاهت
هزاران دل عاشق ‎
فدای قلب‎ ‎ماهت

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

یه دل دارم کبابته
هر جا باشی به یادته
اگر چه بی خیالمی
ولی دلم خرابته

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


ای سوخته ی سوخته ی سوختنی
عشق آمدنی بود نَه آموختنی

MEMAR.Z
07-11-2013, 14:37
دل تنگی هامو بردار
پیش خودت نگهدار
وقتی که تنها شدی
منو به یادت بیار

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


خدا کند که بدانی چه قدر محتاج است
نگاه خسته ی من بر دعای چشمانت

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تو را دوست داشتن برای من عبادت است
از تو دور بودن برای من قیامت است

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


بر سرم چتر گرفت
به تماشا ایستادند باران و رهگذران

MEMAR.Z
07-11-2013, 14:40
سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

MEMAR.Z
07-11-2013, 14:42
دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدمـ ها . . .

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری . . .

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

MEMAR.Z
07-11-2013, 14:44
از همان روزی که “پایت” را از زندگی ام پس کشیدی
زندگی ام دگر “پا” نگرفت . . .

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

روزهای تعطیل سخت تر میگذرند!
چون میدانم وقت داری به من بیندیشی،
اما نمی اندیشی . . !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

MEMAR.Z
07-11-2013, 14:46
ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

مُحـــتـآج
בرڪ شُـבטּ نیســتَـم…
فَـقَطـ ـ ـ בرבمـ مے ـآیـَــב
خـَــر فَـرضـ شَـوَمـــ

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت
اندوه چیست ؟ عشق کدام است ؟ غم کجاست ؟
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمریست در هوای تو از آشیان جداست . . .

MEMAR.Z
07-11-2013, 14:48
ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد
طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنند . . .

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

حرفها سه دسته اند :
دسته اول : گفتنی ها
دسته دوم : نوشتنی ها
و دسته سوم : قورت دادنی ها
دو تای اول سبکت می کنند ، سومی سنگینت

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

نوازشگر خوبی نبودی
سفید شده !
تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی . . .

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم ،
چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت نبودن منه …

MEMAR.Z
07-11-2013, 18:22
بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالت

کوبانده می شوم به ساحل تنهایی و شن های داغ خواستن

تو را درخود فرو می کشند و کفم بریده می شود از شوق شیدایی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


مشترک گرامی

تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد

همراه آخر

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در هر ورق زمان نوشته ام :

به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی ...

MEMAR.Z
07-11-2013, 18:24
چشمهای تو یک مرض مسری دارند !

هربار نگاه میکنمت ، تب میکند وجودم ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

صبحی که شروعش با توست

خورشید دیگر اضافیست !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

خوشبختی مگه چقدر چیز عجیبیه ؟

همین که کنار یک نفر بتونی خودت باشی خوشبختی !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تا می رود خشک شود

عرق قلبم دوباره نامی از تو و باز هم تب می کند قلبم !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﺨﻨﺪﻱ

ﭘﺲ ﻳﻪ ﺩﻝ ﺳﻴﺮ ﺑﺨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻤﻮﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

unname47
07-11-2013, 18:36
عشق می بارد
بیا بدویم در باران
تو تا ته کوچه های دلم و من تا زیر رنگین کمان چشمانت !


مثل باران های بی اجازه وقت و بی وقت
در هوایم پراکنده ای و من بی هوا ناگهان خیسم از تو …


باران که می بارد تو در راهی
از دشت شب تا باغ بیداری
از عطر عشق و آشتی لبریز
با ابر و آب و آسمان جاری
تا عطرِ آهنگ تو می رقصد
تا شعر باران تو می گیرد


باران بوی تو را می بارد …


دلم چتر می خواهد و یک روز بارانی
که تو چتر را بگیری و مـن دستـانت را …

unname47
07-11-2013, 18:37
باران نمی زند که بگوید تو نیست
می گوید از شبی که تو با من گریستی


دلم لک زده برای یک بار هم شده باران که می بارد
تو در خیالم که نه در کنارم باشی …


باران مرا یاد چتر می اندازد و چتر مرا یاد قرارمان
قرارمان که یادت هست ؟
اینکه آغوشت را چتر کنی تا چشمهایم بیش ازین خیس نشوند ؟


باران که میبارد باید آغوشی باشد
پنجره ای نیمه باز ، موسیقی و سیگار ، بوی خاک ، سرمای هوا …
باران که میبارد باید کسی باشد از جنسِ تو
زیر یک چتر با قدم های آهسته و دود سیگار
محو یکدیگر !


کوتاه میگویم دوستت دارم
اما از دوست داشتنت کوتاه نمی آیم …

unname47
07-11-2013, 18:38
عزیز بودن آدم ها به این نیست
که وقتی می بینیشون چقدر از دیدنشون خوشحال میشی
به اینه که وقتی نمی بینیشون چقدر دلت براشون تنگ میشه !


سلام به اون عزیزی که فاصله ها باهاش دارم
تو دفتر خاطره هام خاطره ها باهاش دارم
آرزوی دیدن اون صورت زیباشو دارم
آخر حرفمم اینه هرجا باشه دوسش دارم


اونی که تو دلم جاشه
با عشقی که تو چشماشه
ای کاش
مال من باشه


انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم …
تنها یک جمله : هنوزم دوستت دارم !


بزرگترین روانشناسان دنیایند دو چشمت !
اینقدر که امیدوارم می کنند به زندگی …

unname47
07-11-2013, 18:38
همه ماهر شده اند
یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد !
اما من ناشیانه به یک نفر دل میبندم هزاران بار !


ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
ﺧﺪﺍ ﻛﻨﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ


نگاهم کن
که بی نگاه تو جهان حتی به یک نگاه هم نمی ارزد !


مردم زندگی می کنند
مردم می میرند
مردم می خندند
مردم گریه می کنند
برخی تسلیم می شوند
برخی سعی خواهد کرد
برخی می گویند که سلام
برخی می گویند خداحافظ
دیگران ممکن است تو را فراموش کنند
اما من هرگز


سال ها را نشمار ، خاطرات را بشمار …

unname47
07-11-2013, 18:39
عشق شاه کلیدی است که درهای خوشبختی را می گشاید


اونائی که ما عاشقشون هستیم هیچ وقت از ما دور نمیشوند
هر روز کنار ما راه میروند
اما دیده نمیشون
شنیده نمیشوند
هنوز نزدیک و هنوز عاشق
هنوز دلتنگ و خیلی عزیز


عاشق کسی نباش که بتونی باهاش زندگی کنی
عاشق کسی باش که بدون اون نتونی زندگی کنی


عشق همچون بهشت است اما می تواند مانند جهنم عذاب آور باشد


عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه
عشق مثل ستاره میدرخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و عشق درست مثل تو زیباست

MEMAR.Z
07-11-2013, 18:53
بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر
در میان گریه بر احوال خود خندیده ام

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


من چه تنها و غریبم که حتی دل خوشیم مرگه
من که حتی ریشه هامم به کم طاقتی برگه

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


من حاصل عمر خود ندارم جز غم
ور عشقی ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم با وفا ندیدم جز درد
یک مونس نامرد ندارم جز غم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

غم هم اگر ترکم کند
تنهای تنها می شوم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تنهایی ما غمگین است
درد دوری به دلم سنگین است
یاد ایام گذشته به دلم
زنده بادا که چقدر رنگین است

MEMAR.Z
07-11-2013, 18:55
ما شمع غمیم شعله نداریم
آواز تنیم خانه نداریم
باور به خدا کن که همیشه
جز دوری تو غصه نداریم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


غم من بداند آن کس که رخ تو دیده باشد
و گرت ندیده باشد ، ز کسی شنیده باشد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


از این نامهربونی ها دارم از غصه می میرم
تو ای رفیق تنهایی یه روز دستاتو می گیرم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


هیچ کس ویرانیم را حس نکرد
وسعت تنهائیم را حس نکرد
در میان خنده های تلخ من
گریه پنهانیم را حس نکرد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در هجوم لحظه های بی کسی
درد بی کس ماندنم را حس نکرد
آن که با آغاز من مانوس بود
لحظه پایانیم را حس نکرد

MEMAR.Z
07-11-2013, 19:00
کوتاه میگویم دوستت دارم

اما از دوست داشتنت کوتاه نمی آیم ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


عزیز بودن آدم ها به این نیست

که وقتی می بینیشون چقدر از دیدنشون خوشحال میشی

به اینه که وقتی نمی بینیشون چقدر دلت براشون تنگ میشه !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


سلام به اون عزیزی که فاصله ها باهاش دارم

تو دفتر خاطره هام خاطره ها باهاش دارم

آرزوی دیدن اون صورت زیباشو دارم

آخر حرفمم اینه هرجا باشه دوسش دارم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


اونی که تو دلم جاشه

با عشقی که تو چشماشه

ای کاش

مال من باشه

MEMAR.Z
07-11-2013, 19:02
انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم ...

تنها یک جمله : هنوزم دوستت دارم !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


بزرگترین روانشناسان دنیایند دو چشمت !

اینقدر که امیدوارم می کنند به زندگی ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


همه ماهر شده اند

یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد !

اما من ناشیانه به یک نفر دل میبندم هزاران بار !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

ﺧﺪﺍ ﻛﻨﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


نگاهم کن

که بی نگاه تو جهان حتی به یک نگاه هم نمی ارزد !

MEMAR.Z
07-11-2013, 20:34
عشق می بارد
بیا بدویم در باران
تو تا ته کوچه های دلم و من تا زیر رنگین کمان چشمانت !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

مثل باران های بی اجازه وقت و بی وقت
در هوایم پراکنده ای و من بی هوا ناگهان خیسم از تو ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

باران که می بارد تو در راهی
از دشت شب تا باغ بیداری
از عطر عشق و آشتی لبریز
با ابر و آب و آسمان جاری
تا عطرِ آهنگ تو می رقصد
تا شعر باران تو می گیرد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


باران بوی تو را می بارد ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

دلم چتر می خواهد و یک روز بارانی
که تو چتر را بگیری و مـن دستـانت را

MEMAR.Z
07-11-2013, 20:38
باران نمی زند که بگوید تو نیستی
می گوید از شبی که تو با من گریستی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دلم لک زده برای یک بار هم شده باران که می بارد
تو در خیالم که نه در کنارم باشی ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


باران مرا یاد چتر می اندازد و چتر مرا یاد قرارمان
قرارمان که یادت هست ؟
اینکه آغوشت را چتر کنی تا چشمهایم بیش ازین خیس نشوند ؟

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


باران که میبارد باید آغوشی باشد
پنجره ای نیمه باز ، موسیقی و سیگار ، بوی خاک ، سرمای هوا ...
باران که میبارد باید کسی باشد از جنسِ تو
زیر یک چتر با قدم های آهسته و دود سیگار
محو یکدیگر !

MEMAR.Z
07-11-2013, 23:53
من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم ، تو را دوست دارم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دلم برایت تنگ نشده اصلا

دوست ندارم ببینمت هیچوفت

خاطراتمان تکرار نمیشود دیگر هرگز

اما با تمام وجود دوستت دارم همیشه !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


حکایت مخاطب خاص و ما حکایت برکه است و ماه

دور از هم و در دل هم !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


باور کن فرقی نداره خواب باشم یا بیدار ...

زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه آغوش توست !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


وقتی که نیستی من و قلبم

هر دو تیر می کشیم

MEMAR.Z
07-11-2013, 23:55
در این آشفته بازار هر چقدر هم که گران باشد باز هم میخرم

نازت را میگویم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در خاطری که تو هستی ، دیگران محکومند به فراموشی

این را به همه بگو !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در این پیچیدگی ها

من چه ساده دوستت دارم !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که

می توانستم چرخ دنیا را به کامت بچرخانم

اما کسی را میشناسم که بر همه چیز تواناست

تو را به او می سپارم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


به اون که رفته

و دیگه هیچ وقت نمیاد

نیازمندیم

ARMAN
08-11-2013, 12:31
چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی ... که یک سر مهر بونی درد سر بیشاید یه کسی شبها برای اینکه خواب تو رو ببینه به خدا التماس می کنه... یا شایدم به محض دیدن تو تپش قلبش زیاد و دستاش یخ می کنه و یا شایدم دست و پاهاش میلرزه مطمئن باش یه کسی شبا به خاطر تو در دریایی از اشک می خوابه ولی تو اون و نمی شناسیزیبا ترین غروب: غروب عاشقان......محکمترین و زیبا ترین سنگ : دل یار.....زیبا ترین مایع : اشک .... زیبا ترین ناله: آآآه عاشق... زیبا ترین کلمه : دوستت دارم عزیزمقلبمو هدیه می دم بهت مواظبش باش نه به خاطر اینکه قلب منه به خاطر اینکه تو توی اونیسعی کن کسی را دوست داشته باشی که قلب بزرگی داشته باشد تا برا جا کردن خودت توقلبش مجبور نشی خودت را کوچیک کنی

ARMAN
08-11-2013, 12:31
كاشكي كه موبایلت بودم که هميشه تو دستات بودم .. ....كاشكي صفحه ی موبایلت بودم هميشه رخ به رخت بودم...... كاشكي كه کلیدهاش بودم که هميشه زير انگشتات بودم.......كاشكي كه بلند گوش بودم هميشه در گوشت بودم .......كاشكي پین کدش بودم هميشه توي فكرت بودم
غرورت را به خاطر دل كسي كه دوستش داري بشكن ولي هيچ وقت دل كسي را كه دوستش داري به خاطر غرورت نشكن
در شيريني بوسه غرق بوديم كه ناگهان شوري اشك رابر لبانم احساس كردم و فهميدم كه اين بوسه ي جدايست

تو پارکینگ خاطراتم چشماتو پارک کردم بعدش هم دلت رو پنچر کردم تا از پیشم نری .


من فقط تو را 15 تا دوست دارم به اندازه 7 تا آسمون 7تا دریا و 1 دنیا

MEMAR.Z
08-11-2013, 12:45
دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه
چنان مهرت به جانم کرده ریشه
که در شش گوشه ی قلبم نوشته
عزیزم ، دوستت دارم همیشه

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دلم چندین سال است روزه ی عشق گرفته است !
اذان افطارش را تو بگو

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تنهایی یعنی :
ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است
اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟
مثل آرامش بعد از یک غم مثل پیدا شدن یک لبخند
مثل بوی نم بعد از باران ، در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟
من به آن محتاجم !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


می دانی ؟
به رویت نیاوردم !
از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما “
فهمیدم
پای ” او ” در میان است

MEMAR.Z
08-11-2013, 12:48
عشق یعنی جسم و جانم مال تو
عشق یعنی پرسش از احوال تو
عشق یعنی از خودم من خسته ام
عشق من ، به تو دل بسته ام

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تو را ای گل کماکان دوست دارم
به قدر ابر و باران دوست دارم
کجا باشی کجا باشم مهم نیست
تو را تا زنده هستم دوست دارم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

در غم عشق نبودیّ و محبت کردی
این هم از لطف شما بود و نمی‌دانستیم
من نکردم گله از عهد و وفاداری تو
عهد ما عهد جفا بود و نمی‌دانستیم
رنج بی‌عشقی و تنهایی و بی‌مهری یار
همه تقدیر خدا بود و نمی‌دانستیم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد !
امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت

MEMAR.Z
08-11-2013, 12:49
من درختت میمونم

تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی

آخرش یا دستمال می شم واسه اشک چشمات

یا قلم و کاغذ میشم واسه دلتنگیات !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


می گویند عشق خدا به همه یکسان ست

ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد

وگرنه به همه یکی مثل تو میداد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست

و عاشقانه می خوانم

عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار

زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه تویی

MEMAR.Z
08-11-2013, 12:51
زندگی همینه

انتظار یه آغوش بی منت

یه بوسه بی عادت

یه دوستت دارم بی علت

باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

مواظب لپات باش

چون وزیر نفت گفته از هر جا بتونیم گاز می گیریم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

دوست داشتن تو خرج دارد

دلِ مایه دار می خواهد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

از نگاهت تا دلم رنگین کمان گل می کند

با تو باید مثل باران حرف زد

MEMAR.Z
08-11-2013, 12:53
و چقدرتازگی دارد برایم روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم

وشب هایی که از نیامدنش دلگیرنمیشوم

بی کسی هم عالمی دارد!

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯿﺸﻮﯼ


_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


ازترس فاسد شدن دلت را حراج نکن

خشک شدن هنوزم جواب میدهد!

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


آری

حتم دارم درجاده ها کارگران مشغول کارند ...

چون میدانم تو ب سوی من میایی!مگر ن؟

MEMAR.Z
08-11-2013, 12:54
سلامتی اعدامی که جرم رفیقش رو گردن گرفت

بالای چوبه ی دار ازش پرسیدن : حرف آخر ؟

گفت به رفیقم بگین از این بیشتر از دستم بر نیومد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


به سلامتی عشقایی که تاریخ انقضا ندارن !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تا قبل از اینکه برم سربازی فکر میکردم دو ساعت خیلی کمه

اما وقتی رفتم رو برجک دو ساعت وایسادم فهمیدم دو ساعت هم خودش یه عمره

به سلامتی همه سربازا

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


به ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ بپوشم

بعد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻦ مطبم ﺩﻭﻧﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻮﻥ ﻛﻨﻢ

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﯾﺒﺮﺷﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﺮﺯﻭﻧﺪ

MEMAR.Z
08-11-2013, 12:57
مهم نیست دور باشی یا نزدیک ...

از رو به رو بیایی یا که روی بگردانی از من ...

ماه را از هر طرف که ببینی ماه است !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


به اندازه دیوونه های دیوونه خونه

دیوونه وار دیوونتم دیوونه

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


در بودنت به نبودنت

و در نبودنت به بودنت می اندیشم ای بود و نبود من

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


یادم باشه که یادته که یادم بیاری که یادت بدم که یاد بگیری

که همیشه به یادتم و یادت هیچ وقت از یادم نمیره ، اینو یادت نره

MEMAR.Z
08-11-2013, 12:59
معجزه لبخند کسی است که دوستش میداری !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

دلم یک قفس مرغ عشق است

گلویم پر از اسم تو !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تو لبخند می زنی !

گل سرخ معنا می شود !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

دلم کمی از بهشت می خواهد

چند لحظه آغوشت را قرض میدهی ؟

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

جهان که فاصله ای نیست !

تا ماه پیاده میروم ، اگر آنجا خانه ات باشد

MEMAR.Z
08-11-2013, 18:01
گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد

ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد

چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند

برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

دیـگـــر نه اشـک هایــم را خــواهـی دیــد نه التـــمـاس هـــایم را

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود

این دفتر خاطرات من سنگی بود

از درس کلاس عاشقی سهمم باز

یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد

آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تا دیروز ، هرچه می نوشتم عاشقانه بود

از امروز ، هرچه بنویسم صادقانه است

عاشقانه دوستت دارم

MEMAR.Z
08-11-2013, 18:07
روزایی که تو توشون نیستی

حیفم میاد زندگیشون کنم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


جغرافیای کوچک من بازوان توست

ای کاش تنگ تر شود این سرزمین من

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﯽ

که ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ هوا ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩﻩ ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دوست دارم افعال بی قاعده عشقت را

وقتی بی واسطه مفعول لبهای تو می شوم !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دل پا برهنه ام

ریگی به عشق ندارد ...

MEMAR.Z
08-11-2013, 18:14
گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکندگاه با دیدار گل ،
یاد بویت میکندگاه با دلواپسی ،
در کنار پنجرهاز هزاران قاصدک ،
پرس و جویت میکند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

زیباترین غزلسکوت دلم در نگاه توست !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

برایت یک بغل گندم ،
دلی خشنود از مردمبرایت سفره ای ساده
، حلال و پاک و آمادهبرایت شور پاییزی ،
که برگ غم فرو ریزیبرایت یک غزل احساس ،
دو بیتی های عطر یاسبرایت هر چه خوبی هست ،
دعا کردم دعا کردم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

عشق هرگز قادر به تملک نیستعشق آزادی بخشیدن به دیگری استهدیه ای نامشروط است ...
عشق معامله نیست !

MEMAR.Z
08-11-2013, 18:14
گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکند

گاه با دیدار گل ، یاد بویت میکند

گاه با دلواپسی ، در کنار پنجره

از هزاران قاصدک ، پرس و جویت میکند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

زیباترین غزل

سکوت دلم در نگاه توست !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

برایت یک بغل گندم ، دلی خشنود از مردم

برایت سفره ای ساده ، حلال و پاک و آماده

برایت شور پاییزی ، که برگ غم فرو ریزی

برایت یک غزل احساس ، دو بیتی های عطر یاس

برایت هر چه خوبی هست ، دعا کردم دعا کردم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

عشق هرگز قادر به تملک نیست

عشق آزادی بخشیدن به دیگری است

هدیه ای نامشروط است ... عشق معامله نیست !

MEMAR.Z
08-11-2013, 18:25
همیشه در عجب بودم که چرا در جاده عشق

پا به پایم نمی آمدی

حتی وقتی آهسته و پیوسته میرفتم

امروز فهمیدم ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تازگی بیقرارم انگاری ورقم قصد کرده برگردد

وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیز تر گردد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


ای کاش می دانستم دنیایش چقدر کوچک بود

وقتی که بهم گفت : به اندازه دنیا دوست دارم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


زیبایی به صورت نیست به صیرته

و این تنها مسله ای بود که تو قادر به حلش نبودی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


زندگی جاییست که باید با یار در ان زیست

و اگر بی یار باشی تو هو در این زندگی هیچ می شوی

MEMAR.Z
08-11-2013, 18:27
چه حماقتی

مرا یاد نمی کند و من باز می خواهمش

چه غرور بی غیرتی دارم من

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

بیا ای بهترین درمان قلبم

مداوا کن غم پنهان قلبم

قسم بر خالق دل های عاشق

تو هستی اخرین سلطان قلبم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

بیهوده انتظار تو را دارم

دانم دگر تو باز نخواهی گشت

هر چند اینجا بهشت شاد خدایان است

بی تو برای من این سرزمین غم زده زندان است

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

در معبد چشمانت من شمع شب افروزم

تا لحظه دیدارت می سازم و می سوزم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


اعتراف کن عاشقانه های مرا بیشتر دوست داری

اخر من برای انها تمام احساسم را خمیر مایه کردم

MEMAR.Z
08-11-2013, 18:28
بوی فراموشی گرفته ام

رنگ تنهایی

دل شکستگی

بغض و خاموشی

چیزی نیست تاریخ مصرفم برایش گذشته است

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


آدما خیلی نمیتونن از هم دور باشن

بالاخره یه چیزی جا میمونه که مجبورن برگردن

سعی نکن از من دورشی

دلت اینجاست و یکی دوستت داره

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


قبول داری وقتی منتظرشی

هر باری که صفحه گوشیت روشن می شه قلبت می ریزه ؟

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


کچل شدم

چیزی ندیدم

چه شد ان دنیایی را که میگفتی خراب میکنی

اگر یک تار مویم کم شود؟

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


خدایا آسمانت چه مزه ایست؟

من تا به حال فقط زمین خورده ام

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 18:56
می دونی فرق تو با انار چیه؟ انار هزار دونه است ولی تو یه دونه ای

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روزی ز لــــُـپ یـــار ربـــودم بــــوســــی

گفـــت: هــم بـــی ادبــی هم لوســـی

گفتم که گناهم چیست کردم بوسی؟

گفتا : لب و ول کردی و لپ می بوسی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه بوس لیمو شیرینی برات فرستادم ، زود بگیرش تلخ نشه !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ببخشید مزاحم شدم مهرتون تو دلم جا مونده بود ، گفتم دنبالش نگردی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


قلب مهربانت به مانند مثلث ست در دریای عشق
.
.

.
مرا در خود فــــرو كشیدی برمـــودای مــــن

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 18:57
چند ماهه توی قلبم خونه کردی و تا حالا کرایه خونه ندادی!


اگه تا یک ماه دیگه با صاحب خونه ازدواج نکنی حکم تخلیه میگره واست


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو توی دماغ من چی کار می کنی؟
...
...
...
جنبه شوخی داشته باش!
...
...
...
خواستم بگم: تو نفس منی!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام. من یك بوس كوچولو هستم كه گم شدم! می شه روی لپتون استراحت كنم؟* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مشترك گرامی! بدلیل بدهی قبلی، هر جا گیرت بیارم... می بوسمت!


!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام ، این چه اخلاق بدییه که داری !؟ یه چیزی از آدم می گیری چرا پس نمیاری ؟

نمیگی دلمو نیاز دارم !؟ .

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 18:59
خواستم یه اس ام اس توپ برات بفرستم ، وسط راه منفجر شد !

همه فهمیدن دوستت دارم . . . !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


یه عکس از چشات بفرست

یه آهو اینجاس می خوام روشو کم کنم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

واسه مشق شبت 100 بار بنویس : اونی که فکرش رو نمیکنی همیشه به یادته . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دیروز به جرم بالا رفتن از قلبت ...... شدم !

بیا بهشون بگو ساکن قلبم دزد نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


[¡] [¡] [] [¡]

این قبرها را می بینى؟ یكیش خالیه، خریدمش تا برات بمیرم
.

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 19:00
به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امیدوارم توپ خوشبختی سانترش همیشه روی قلبت باشه

و با شرایط بالا خوشبخت بشی . . . !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

توی معبد چشات هرکی در زد ، باز نکن !

چون اونجا فقط زیارتگاه منه !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دروغگو ، تو مگه نگفته بودی ستاره ی من فقط تویی ؟

حالا میبینم اون بالا داری باعث درخشیدن بقیه ی ستاره ها هم میشی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه كم كمتر برام بمیر.

دیگه نمی دونم كجا خاكت كنم!

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 19:03
الهی قربون اون دلت برم که مثل یخچال فقرا هیچی توش نیست !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مواظب این اس ام اس باش ، چون یه دل توشه که خیلی هواتو کرده . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کار دنیا رو ببین !

تپش قلبم شده مثل تبلیغ پفیلا ! یکی واسه تو ! یکی واسه من !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2تا صدا هست که خیلی دوستشون دارم

1.صدای تو وقتی که هستی

2.صدای اس ام اس تو وقتی که نیستی* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس مثل فاتحه میمونه ! واسه هرکی مفرستی روحش شاد میشه !

مرده اس ام اس هاتم !!

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 19:17
تا گل بگیر دستت ، یکی دست راست ، یکی دست چپ

ولی من گل وسطی رو دوست دارم !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ة ة
...
...
دلم برات تنگ شده بود، چشمامو فرستادم تا ببینمت..


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من ساده و بیمارم
من عاشق دلتنگم
100 بار بزن و قطع كن
من عاشق تك زنگم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


۹۸۴۲۳۴۷۴۴۳۲۴۲۷۸۲۳۴۸۷۵۶۱۲۵ ۷۸۱۲۳۵۸۷۵۴۳۵۷۸۳۴۸۵۷۲۳۸۴۷۵

اینقدر دوست دارم !!!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4

4

4

4

*

*

*

*

هرچی بری ۵ نمیشه ! چون خیلی چاکریم !!!

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 19:20
از عشق تو من جوجه خروسم / قدقد بکنی لپتو میبوسم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


با اینکه سیم کارتمون اعتباریه ولی معرفتمون دائمیه !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MARAb-T920b

این طوری نمی تونی بخونیش، برو بگیرش جلوی آینه !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خواستم توی قلبت خونه کنم دیدم زمینش خیلی گرونه !

ما که فقیریم ، توی چشات چادر میزنیم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


*۱۴۰*#دوستت دارم*#

.

.

.شارژجدیدقلب

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 19:21
سلام ، از سرد خونه مزاحم میشم !

اینجا یه قلب یخ زده هست که منتظر اس ام اس گرم شماست !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اگه صدای اس ام اس گوشیت در اومد ، نگو پیام دارم

بگو یه رفیق با مرام دارم که یادم کرده!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بوسه پلی است بین قهر و آشتی ، بیا هی قهر کنیم هی آشتی !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


توی قلبم نوشتم ورود ممنوع !

حالا که وارد شدی ، خروج ممنوع !!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شنیـــدم آدم شــــدی , ناراحــــت شــــدم
.
.
.
.
.
اما بعد تحقیق کردم دیدم شایعه بوده
.
.
.
.
.
.
هنــــوزم فـــــرشـــــتــــــه ای !!

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 19:22
همش میگن دندون رو جیـــــــ.گر بذار ، ولی من که دلم نمیآد هی تو رو گاز بگیرم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک دقیقه بوسیدن ۲۶ کالری می سوزاند . تو کالری نمیخوای !؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

طبقه ی یک , طبقه ی دو , طبقه ی سه , طبقه ی چهار , طبقه ی پنج , …

با اسانسور قلبم بازی نکن اون تو گیر می افتی ها !


عهدی که با ت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عهدی كه با تو بستم هرگز گسستنی نیست, من مخلص تو هستم لازم به بستنی نیست !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من وقت و بی وقت ، دم وقت ، اول وقت ،

وسط وقت ، آخر وقت و خلاصه همه وقت به یادتم !

unname47
08-11-2013, 19:24
چقدر غریب
هیچکس انگار هوای هیچکس را نمیکند
یخ کرده زمین از بی هوایی


گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را
لطفا نگوید کسی
دوستم داشته باش
این یک قلم جنس را نداریم
تمام شد
من تعطیلم


زندگیم شده سریال
امروز خودشو می بینم فردا تکرارشو


خدایا مرا چه طعمی آفریدی
که همه از من زود سیر می شوند


تمام آرزوی امشب من
ندیدن فرداست

unname47
08-11-2013, 19:25
این روزها پارو را رها کرده ام...
و دراز شده ام کف قایقی معلق که
به هیچ کجا نمی رود


لحظاتی هست که
هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند
و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری


حس رنگ زرد چراغ راهنمایی رانندگی رو دارم که
هیچکی بهش تـــــوجـــــه نمی کنه


حس پرنده ای رو دارم که
از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته


برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم
منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق
هر روز به گذشته سفر می کنم

unname47
08-11-2013, 19:27
چشمانم را میبندم
نقابت را بردار،بگذار صورتت هوایی بخورد


پرى براى پرواز ندارم
اما دلى دارم که هر لحظه بیادت پرواز میکند


نمک خوردی نوش جونت
نمکدون شکستی دمت گرم
دیگه بقیشو ب زخمام نپاش خواهشأ…


خدا جونم
خودت به این خوبی آدم هایت به که رفته اند


زندگی خطرناکی دارم
بی شب بخیر می خوابم
و بی صبح بخیر بر می خیزم

unname47
08-11-2013, 19:28
روزایی که تو توشون نیستی
حیفم میاد زندگیشون کنم


جغرافیای کوچک من بازوان توست
ای کاش تنگ تر شود این سرزمین من


ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﯽ
که ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ هوا ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩﻩ …


دوست دارم افعال بی قاعده عشقت را
وقتی بی واسطه مفعول لبهای تو می شوم !


دل پا برهنه ام
ریگی به عشق ندارد …

unname47
08-11-2013, 19:29
گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکند
گاه با دیدار گل ، یاد بویت میکند
گاه با دلواپسی ، در کنار پنجره
از هزاران قاصدک ، پرس و جویت میکند


زیباترین غزل
سکوت دلم در نگاه توست !


برایت یک بغل گندم ، دلی خشنود از مردم
برایت سفره ای ساده ، حلال و پاک و آماده
برایت شور پاییزی ، که برگ غم فرو ریزی
برایت یک غزل احساس ، دو بیتی های عطر یاس
برایت هر چه خوبی هست ، دعا کردم دعا کردم


عشق هرگز قادر به تملک نیست
عشق آزادی بخشیدن به دیگری است
هدیه ای نامشروط است … عشق معامله نیست !


همیشه در عجب بودم که چرا در جاده عشق
پا به پایم نمی آمدی
حتی وقتی آهسته و پیوسته میرفتم
امروز فهمیدم ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد

unname47
08-11-2013, 19:30
تازگی بیقرارم انگاری ورقم قصد کرده برگردد
وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیز تر گردد


ای کاش می دانستم دنیایش چقدر کوچک بود
وقتی که بهم گفت : به اندازه دنیا دوست دارم


زیبایی به صورت نیست به صیرته
و این تنها مسله ای بود که تو قادر به حلش نبودی


زندگی جاییست که باید با یار در ان زیست
و اگر بی یار باشی تو هو در این زندگی هیچ می شوی


چه حماقتی
مرا یاد نمی کند و من باز می خواهمش
چه غرور بی غیرتی دارم من

unname47
08-11-2013, 19:30
بیا ای بهترین درمان قلبم
مداوا کن غم پنهان قلبم
قسم بر خالق دل های عاشق
تو هستی اخرین سلطان قلبم


بیهوده انتظار تو را دارم
دانم دگر تو باز نخواهی گشت
هر چند اینجا بهشت شاد خدایان است
بی تو برای من این سرزمین غم زده زندان است


در معبد چشمانت من شمع شب افروزم
تا لحظه دیدارت می سازم و می سوزم


اعتراف کن عاشقانه های مرا بیشتر دوست داری
اخر من برای انها تمام احساسم را خمیر مایه کردم


بوی فراموشی گرفته ام
رنگ تنهایی
دل شکستگی
بغض و خاموشی
چیزی نیست تاریخ مصرفم برایش گذشته است

unname47
08-11-2013, 19:44
آدما خیلی نمیتونن از هم دور باشن
بالاخره یه چیزی جا میمونه که مجبورن برگردن
سعی نکن از من دورشی
دلت اینجاست و یکی دوستت داره


قبول داری وقتی منتظرشی
هر باری که صفحه گوشیت روشن می شه قلبت می ریزه ؟


کچل شدم
چیزی ندیدم
چه شد ان دنیایی را که میگفتی خراب میکنی
اگر یک تار مویم کم شود؟


خدایا آسمانت چه مزه ایست؟
من تا به حال فقط زمین خورده ام


چشمای نازتو واکن
حیف اشکات که بریزه
بگوعشقمون همیشه
واسه خاطرت عزیزه

unname47
08-11-2013, 19:49
گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود


مهم نیست دور باشی یا نزدیک …
از رو به رو بیایی یا که روی بگردانی از من …
ماه را از هر طرف که ببینی ماه است !


به اندازه دیوونه های دیوونه خونه
دیوونه وار دیوونتم دیوونه


در بودنت به نبودنت
و در نبودنت به بودنت می اندیشم ای بود و نبود من


یادم باشه که یادته که یادم بیاری که یادت بدم که یاد بگیری
که همیشه به یادتم و یادت هیچ وقت از یادم نمیره ، اینو یادت نره

unname47
08-11-2013, 19:50
معجزه لبخند کسی است که دوستش میداری !


دلم یک قفس مرغ عشق است
گلویم پر از اسم تو !


تو لبخند می زنی !
گل سرخ معنا می شود !


دلم کمی از بهشت می خواهد
چند لحظه آغوشت را قرض میدهی ؟


جهان که فاصله ای نیست !
تا ماه پیاده میروم ، اگر آنجا خانه ات باشد

unname47
08-11-2013, 19:51
گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد
ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد
چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند
برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد


دیـگـــر نه اشـک هایــم را خــواهـی دیــد نه التـــمـاس هـــایم را
و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را
به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی
درخـتـی از غــــرور کـاشـتم


با یاد تو این ستاره ها رنگی بود
این دفتر خاطرات من سنگی بود
از درس کلاس عاشقی سهمم باز
یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود


دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد
آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد


تا دیروز ، هرچه می نوشتم عاشقانه بود
از امروز ، هرچه بنویسم صادقانه است
عاشقانه دوستت دارم

unname47
08-11-2013, 19:54
و چقدرتازگی دارد برایم روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم
وشب هایی که از نیامدنش دلگیرنمیشوم
بی کسی هم عالمی دارد!


ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯿﺸﻮﯼ


ازترس فاسد شدن دلت را حراج نکن
خشک شدن هنوزم جواب میدهد!


آری
حتم دارم درجاده ها کارگران مشغول کارند…
چون میدانم تو ب سوی من میایی!مگر ن؟شب هایم من سردند بی تو
اما شب های او داغ است با تن تو

unname47
08-11-2013, 19:54
زلالترین شبنم آرامش را برایت آرزو دارم
نه برای امروزت برای فردای هر روزت


انگار میدان است
دلم را میگویم هر کسی میرسد دورش میزند


من درختت میمونم
تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی
آخرش یا دستمال می شم واسه اشک چشمات
یا قلم و کاغذ میشم واسه دلتنگیات !


می گویند عشق خدا به همه یکسان ست
ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد
وگرنه به همه یکی مثل تو میداد


تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست
و عاشقانه می خوانم
عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

unname47
08-11-2013, 19:55
تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار
زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه تویی


زندگی همینه
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س


دوست داشتن تو خرج دارد
دلِ مایه دار می خواهد


از نگاهت تا دلم رنگین کمان گل می کند
با تو باید مثل باران حرف زد


دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه
چنان مهرت به جانم کرده ریشه
که در شش گوشه ی قلبم نوشته
عزیزم ، دوستت دارم همیشه

unname47
08-11-2013, 19:55
دلم چندین سال است روزه ی عشق گرفته است !
اذان افطارش را تو بگو


تنهایی یعنی :
ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است
اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است !


در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟
مثل آرامش بعد از یک غم مثل پیدا شدن یک لبخند
مثل بوی نم بعد از باران ، در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟
من به آن محتاجم !


می دانی ؟
به رویت نیاوردم !
از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما “
فهمیدم
پای ” او ” در میان است


عشق یعنی جسم و جانم مال تو
عشق یعنی پرسش از احوال تو
عشق یعنی از خودم من خسته ام
عشق من ، به تو دل بسته ام

unname47
08-11-2013, 19:56
تو را ای گل کماکان دوست دارم
به قدر ابر و باران دوست دارم
کجا باشی کجا باشم مهم نیست
تو را تا زنده هستم دوست دارم


در غم عشق نبودیّ و محبت کردی
این هم از لطف شما بود و نمی‌دانستیم
من نکردم گله از عهد و وفاداری تو
عهد ما عهد جفا بود و نمی‌دانستیم
رنج بی‌عشقی و تنهایی و بی‌مهری یار
همه تقدیر خدا بود و نمی‌دانستیم


نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد !
امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی


در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت


هوای بارانی چتر نمی خواهد
تو را می خواهد

unname47
08-11-2013, 19:57
نبار باران
امشب با دیگری بیرون است ، سرما می خورد


تو غافلگیری رگبار بودی
و من مردی که چتر به همراه نداشت


هنوز هم وقتی باران می آید
تنم را به قطرات باران می سپارم
می گویند باران رساناست
شاید دست های من را هم به دست های تو برساند


من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم
چه شب ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم نم ، تو را دوست دارم

unname47
08-11-2013, 19:58
دلم برایت تنگ نشده اصلا
دوست ندارم ببینمت هیچوفت
خاطراتمان تکرار نمیشود دیگر هرگز
اما با تمام وجود دوستت دارم همیشه !


حکایت مخاطب خاص و ما حکایت برکه است و ماه
دور از هم و در دل هم !


...


وقتی که نیستی من و قلبم
هر دو تیر می کشیم

unname47
08-11-2013, 20:00
در این آشفته بازار هر چقدر هم که گران باشد باز هم میخرم
نازت را میگویم


در خاطری که تو هستی ، دیگران محکومند به فراموشی
این را به همه بگو !


در این پیچیدگی ها
من چه ساده دوستت دارم !


کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که
می توانستم چرخ دنیا را به کامت بچرخانم
اما کسی را میشناسم که بر همه چیز تواناست
تو را به او می سپارم


به اون که رفته
و دیگه هیچ وقت نمیاد
نیازمندیم

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 21:45
مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا ، هان !؟

بیا پایین ، زود باش ، آخه تو فقط ماه منی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مفت خور عوضی از حلقومت در میارم ازت شكایت میكنم

.
.
دلمو دزدیدی چرا پس نمیدی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=======>

نوک فلش رو بگیر رو به قبله !

به این قبله اسیرتم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی که با نمکی ، خیلی تکی !

منم دوست دارم ، با هر کلکی !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دستت رو بذار رو یه طرف صورتت ....... گذاشتی !؟

خوب به این پدیده میگن ماه گرفتگی !

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 21:46
می دونی بهترین واحد پول دنیا چیه ؟


تومنچون هم تو توش هستی هم من !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دیگه بهت اعتماد ندارم واقعا ازت توقع نداشتم نمیدونستم تو یه دزدی.
.
.
. واسه چی قلب منو دزدیدی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام. حالت خوبه؟ تو گم شدی؟

آخه دیدم پشت شیشه یه مغازه نوشته یك تكه طلا با ارزش پیدا شده... گفتم شاید تو باشی!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو را چون بادبادک دوست دارم / مثال پول قلک دوست دارم

تو گفتی بچه ای ، باشد ، ولی من / تورا قد لواشک دوست دارم . . . !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گلبولهای سفیدم فدای باکتری های وجودت

(پیامک پزشکی- بهداشتی !)

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 21:46
دوسطط دارم با ط دسته دار !

که دستش بخوره تو سر هرچی حسوده !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اض ثمیم غلبم دوسطت دارم !

غلت غلوت دوستت دارم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قلب من با قلب توخورده گره

نكنه نازكنی باز كنی این دوگره

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام سلام موش موشی / نیستی كجایی، كوشی؟

دلم شده قلمبه / بله، تویی كه توشی !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تا حالا یه هندونه که از عقب نیسان بخوره کف خیابون رو دیدی؟


اونجوری تیکه پارتم

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 21:47
ریاست محترم دل : اینجانب عشق

فارغ التحصیل رشته محبت از دانشگاه عاشقان افتخار دارم در یکی از

شعبه های قلب شما انجام وظیفه کنم ! اجازه میدید !؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق توئی عاشق منم ٬ دریا توئی قایق منم

اگر دزدیدند قایقت را ٬ غم مخور ٬ سارق منم !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امیدوارم تو اقیانوس خوشبختی جوری غرق بشی که هیچ وقت نجات پیدا نکنی . . . !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کاش بیماریم مسری بود

"درد عشقی کشیده ام که مپرس

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام فردا میخوام ثبت نام کنم مدارک چی باید بیارم

.

.

.

راستی... واسه ثبت شدن اسمم تو دلت جز یه دل عاشق مدرکی که ندارم

MAMAD*50 CENT
08-11-2013, 21:48
سوز دلم نشنيدي و از بام قلبم پر زدي
رفتي توازکوي من و بر قلب من خنجر زدي
من ماندم ويک کوله باراز خاطره در خاطرم
چشم انتظار بر درگهم شايد که روزي در زدي

---------------------------------------------------
امشب براي گريه ام يک شانه مي خواهم که نيست
دراين خرابات جهان يک خانه مي خواهم که نيست
در غربت چشمان تو تنهاييم اواره شد
در وصف اين نامردمان يک واژه مي خواهم که نيست

---------------------------------------------
باهام دوست ميشي ؟
-تا كجا ؟
-تا ابد نه تا كجا ؟
تا ازدواج...تا مرگ...تا آخر دنيا...تا كجا ؟
او هرگز نفهميد دوستي تا ندارد
-------------------------------------------------

اگر زدلهره ترديد عاشقي سيرم نه اين که حوصله اي نيست از تو دل گيرم
تمام شهر پر است از هجوم شايعه ها عجب شايعه اي اين که بي تو مي ميرم

--------------------------------------------------------
اي که دور از من و در قلب مني با خبر باش که دنياي من
شاديت شادي من غصه ات غصه من قلب تو خانه من خانه تو قلب من

MEMAR.Z
08-11-2013, 23:37
نیاز که تو باشی

تمام من میشود نیازمندی ها

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


زندگی بوسه ایست

که از لبان تو پر می کشد

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


دنیا فهمید خیلی حقیر است

وقتی گفتم : یک موی تو را به او نمیدهم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


افکار عاشقانه ام را جمع که میکنم

دسته گلی می شود شبیه تـــو برای تـــو

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


بوسیدن تو تنها تکراریست

که تکراری نمی شود

MEMAR.Z
09-11-2013, 00:03
چقدر غریب
هیچکس انگار هوای هیچکس را نمیکند
یخ کرده زمین از بی هوایی

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را
لطفا نگوید کسی
دوستم داشته باش
این یک قلم جنس را نداریم
تمام شد
من تعطیلم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


زندگیم شده سریال
امروز خودشو می بینم فردا تکرارشو

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


خدایا مرا چه طعمی آفریدی
که همه از من زود سیر می شوند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تمام آرزوی امشب من
ندیدن فرداست

MEMAR.Z
09-11-2013, 00:05
این روزها پارو را رها کرده ام ...

و دراز شده ام کف قایقی معلق که

به هیچ کجا نمی رود

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

لحظاتی هست که

هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند

و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

حس رنگ زرد چراغ راهنمایی رانندگی رو دارم که

هیچکی بهش تـــــوجـــــه نمی کنه

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

حس پرنده ای رو دارم که

از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم

منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق

هر روز به گذشته سفر می کنم

MEMAR.Z
09-11-2013, 12:18
تــــو که نباشی باران نمی بارد

فقط بعضی وقت ها زمین و زمان خیس می شود

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


باران که هیچ

در کنار تـــــو مرگ هم شاعرانه است

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


باران از راه رسید و عشق را دوباره در مزرعه ی خالی تنم پروراند

و زندگی را در آسمان آبی چشمم حس کرد ولی ناگهان پاییز عشقم از راه رسید

آری رفت ولی هنوز قلبم برای اوست

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


باز باران آمد

از هوا یا ز دو چشم خیسم ؟

نیک بنگر !

چه تفاوت دارد ...

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی من

در آن لحظه که هیچکس نیست

با من از تو می گوید ولی درد من این است که دیریست باران نمی بارد

MEMAR.Z
09-11-2013, 12:19
باران گره گشاست

وقتی تمام پنجره ها اخم کرده اند

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


زیر باران قدم میزنم

و فکر میکنم تا شاید فرق اشک و آب دیگر معلوم نباشد !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی

و دست های خودت خیس نشود

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


چقدر این صدا برایم آشناست

صدای هق هق گریه آسمان را می گویم

صدای بارش باران را بارها آن را از اعماق وجودم شنیده ام

صدایی است که رنگ تنهایی دارد و بوی فراق و درد دوری

MEMAR.Z
09-11-2013, 12:20
هوای فاصله سرد است

من از کلاف دلم برایت خیال گرم می بافم

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

امروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه

دیروز هم همینطور بود

فردا هم همینطوره !

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

تعمیرگاهی باید ساخت از آغوشت

برای وقت هایی که حالم بدجور خراب است

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________

دلم گرفته برایت زبان ساده ی عشق است

سلیس و ساده بگویم دلم گرفته برایت

_________________________________ forum.mobilestan.net _________________________________


خدا را در قلب کسانی دیدم

که بی هیچ توقعی ، مهربانند